w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.01.2022r, nr 1/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie