w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 24.02.2022r.,  nr 8/KO/2022

Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w    Białymstoku  informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne
zgodnie z  załącznikiem nr 1.

ogłoszenie