w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 08.04.2022r.,  nr 18/KO/2022

                   Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w    Białymstoku  informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z  załącznikiem nr 1.

 ogłoszenie