w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 08.04.2022r., nr 19/KO/2022

Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Białymstoku  informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z  załącznikiem nr 1.

ogłoszenie