w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 10.05.2022 r, nr 23/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie