w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 08.07.2022 r, nr 34/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie