w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.10.2022 r, nr 54/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie