w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 07.11.2022 r, nr 58/KO/2022

 Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie