w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 18.01.2023 r, nr 4/KO/2023

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie