w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 27.01.2023 r, nr 5/KO/2023

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie