w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 28.02.2023r.,  nr 7/KO/2023

 Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w    Białymstoku  informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z  załącznikiem nr 1.

ogłoszenie