w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 24.03.2023 r, nr 11/KO/2023

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie