W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.05.2019 r., nr. 9/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr. 1.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania