Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 10.02.2020r, nr 2/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

 Ogłoszenie wynik konkursu 2 /KO/2020