w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (świadczenia z zakresu radiodiagnostyki), ogłoszonego w dniu 10.03.2020r, nr 3/KO/2020  

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogloszenie o wyniku