w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.03.2020r, nr 4 /KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne (pielęgniarskie)
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku