w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 23.06.2020r. nr 11/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogloszenie o wyniku