w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 27.07.2020 r, nr 18/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku