Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 25/KO/2020 ogłoszonego dnia 21.08.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu