w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 16.09.2020r, nr 34/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku