Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowaniaw sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 31.08.2020 r, nr 28/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU