Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 29/KO/2020 ogłoszonego dnia 31.08.2020 r.

ogłoszenie o unieważnieniu