Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 37/KO/2020 ogłoszonego dnia 05.10.2020 r.

ogłoszenie o unieważnieniu