Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 02.12.2020 r, nr 52/KO/2020.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu