Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 14.12.2020r., nr 64/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu