Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 51/KO/2020 ogłoszonego dnia 02.12.2020 r.

ogłoszenie