Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 3/KO/2021 ogłoszonego dnia 02.02.2021 r.

ogłoszenie o unieważnieniu