Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 15.10.2020 r, nr 38/KO/2020.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 05.10.2020 r, nr 36/KO/2020.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 15.10.2020 r, nr 39/KO/2020.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 29/KO/2020 ogłoszonego dnia 31.08.2020 r.

ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 14.09.2020 r, nr 33/KO/2020.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowaniaw sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 31.08.2020 r, nr 28/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 16.09.2020r, nr 34/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 08.09.2020 r, nr 31/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 25/KO/2020 ogłoszonego dnia 21.08.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 24/KO/2020 ogłoszonego dnia 21.08.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 07.08.2020 r, nr 19/KO/2020,

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU