1. Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

L.p.

Nazwa i Typ

Producent

Rok produkcji

Nr fabryczny

Minimalna kwota zbycia brutto [zł]

1

Komora laminarna KLVS-1C

Polon

1996

048

1900,00

2

Komora laminarna KLVS-1C

Polon

2003

103

2600,00

2. Termin realizacji: do ustalenia.
3. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena – 100%.
4. Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami: Andrzej Kuc – Specjalista Działu Administracyjno- Eksploatacyjnego, tel. 85 67 84 135, w godz. 8:30-14:30.
5. Oferty na sprzęt , wyszczególniony w pkt.1 i 2, należy składać w formie pisemnej do Kancelarii BCO, budynek nr 16 ( przy ul. Warszawskiej 15), parter, pokój 102, lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do dnia 22.04.2022 r do godz. 11:00.
6. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
7.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.