Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej BCO),

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 68 00, faks 85 743 59 13,

  1. Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż sprzętu:

Lp.

Nazwa

Rok

Produkcji

Nr

fabryczny

Cena

wywoławcza

(brutto)

1.

Myjnia Getinge DECOMAC S-4656

2010

702808

1560,56

2.

Sterylizator parowy z wytwornicą pary Prod Getinge

TYP GE-2609-2

2000

 

001085/000867

 

 

14 537,06

 

3.

Sterylizator parowy Getinge, model/typ

GE-2609-2

2000

 001030

 

11 794,16

 

4.

Wózek za i wyładowczy typu smart do sterylizatorów powyżej

2000

 -

 

467,40

 

5.

Wózek za i wyładowczy typu smart do sterylizatorów powyżej

2000

 -

 

467,40

 

6.

Wózek za i wyładowczy typu smart do sterylizatorów powyżej

2000

 -

 

467,40

 

7.

Aparat RTG OPTIMA MILLENIUM

2005

 G-22132

 

2 440,00

 

  1. Termin realizacji: do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia.
  2. Kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: Cena - 100%.
  3. Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami:

Robert Frankowicz - St. Specjalista Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego,

tel. 85 67 84 135, w godz. 8:30-14:30.

  1. Oferty na poszczególny sprzęt, wyszczególniony w pkt 1, należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek C (III piętro) lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do dnia 26.08.2020 r. do godz. 11:00.
  2. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
  3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.