Pielęgniarska kadra kierownicza:

Małgorzata Wróblewska - Naczelna Pielęgniarka

Agnieszka Krynicka - Zastępca Naczelnej Pielęgniarki/ Pełnomocnik ds. Jakości

Barbara Bibułowicz - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Klinicznej

Raisa Sapieżyńska - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Onkologii Klinicznej

Dorota Dąbrowska-Łukasiak - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Ginekologicznej

Agata Roszko-Rybińska - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział  Radioterapii I  odc. A

Marta Orzepowska - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Radioterapii I odc. B

Bożena Węcko - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Radioterapii I odc. C

Hannna Ptaszyńska - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych

Joanna Owczarczuk - Pielęgniarka Koordynująca, Pododdział Urologii

Joanna Osadkowska - Pielęgniarka Koordynująca, Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Sebastian Sienkiewicz - Pielęgniarz Koordynujący, Pododdział Leczenia Bólu

Beata Wierzbicka - Pielęgniarka Oddziałowa, Blok Operacyjny

Jolanta Sawicka - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Małgorzata Klimczuk - Pielęgniarka Nadzorująca, Pododdział Chemioterapii Dziennej

Marta Puchalska - Pielęgniarka Koordynująca, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna/ Asystent ds. sanitarno-epidemiologicznych

Ewa Sawicka - Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Brachyterapii

Anna Sierżan - Pielęgniarka Koordynująca, Izba Przyjęć

Wioletta Korsak - Pielęgniarka Koordynująca, Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Izabela Jaworowska - Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Endoskopii

Bożena Budnik - Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego kolejną kadencję pełni Raisa Sapieżyńska.

MISJA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII:

PACJENT W CENTRUM UWAGI

 
Wykonywanie procedur pielęgniarskich zgodnie z wymogami obowiązujących standardów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnia najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej. W procesie kształcenia oraz organizacji pracy pielęgniarskiej eksponujemy humanistyczne, całościowe postrzeganie  człowieka  chorego i jego rodziny. Stawiamy na mistrzowskie wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przewidzianych pielęgniarkom do wykonania w całym procesie opieki medycznej. Uczestniczymy  w pracach stowarzyszeń, kół naukowych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek, Stowarzyszenia Higieny Szpitalnictwa, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. W 2018 roku Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, działający w Białostockim Centrum Onkologii, zorganizował XXII Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych. Uczestniczyło w niej ponad 360 pielęgniarek i pielęgniarzy z całej Polski. Zebrałyśmy słowa uznania za przygotowanie tak dużej i ważnej dla naszego środowiska imprezy. Ustawicznie podnosimy nasze umiejętności i kompetencje. Ponad 60% pielęgniarek zatrudnionych w Centrum posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa.

Działamy na rzecz Pacjentów, uczestnicząc w akcjach organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia. (patrz aktualności).

 

RZECZNIK PRASOWY
Sylwia Polińska tel. 85 66 46 754

NACZELNA PIELĘGNIARKA
Małgorzata Wróblewska tel. 85 66 46 742

RADCA PRAWNY
Marek Zaremba tel. 85 67 84 294

SŁUŻBA BHP
Tomasz Wojsz tel. 85 74 12 447


DS. OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
Robert Zasłona tel. 85 66 46 102

DS. SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
Marta Puchalska tel. 85 67 84 122

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Monika Żukowska-Dudek tel. 85 67 84 294

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Robert Zasłona tel. 85 66 46 703

KAPELAN SZPITALNY
ks. Dariusz Gutowski tel. 517 402 676

!--


Radca prawny: mgr Marek Zaremba
Tel. 85 6646708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:05

Obsługa prawna Białostockiego Centrum Onkologii:

 1. Bieżąca obsługa prawna BCO,
 2. Doradztwo w sprawach pracowniczych BCO,
 3. Doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 4. Sporządzanie projektów umów,
 5. Opiniowanie projektów umów,
 6. Świadczenie pomocy prawnej Dyrektorowi i Kierownikom komórek organizacyjnych BCO,
 7. Świadczenie pomocy prawnej jednostkom i komórkom organizacyjnym BCO,
 8. Uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Dyrektora BCO,
 9. Uczestnictwo z głosem doradczym w spotkaniach organizowanych przez Dyrektora BCO,
 10. Reprezentowanie BCO w sporach sądowych przed Sądami powszechnymi w sporach cywilno - prawnych,
 11. Reprezentowanie BCO w sporach sądowych przez Sądami powszechnymi w sporach administracyjno - prawnych,
 12. Występowanie w imieniu BCO w sporach z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz organami administracji na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

-->