Kadra kierownicza:

Małgorzata Wróblewska Naczelna Pielęgniarka
Barbara Bibułowicz Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Klinicznej
Dorota Dąbrowska-Łukasiak Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Onkologii Ginekologicznej
Agata Roszko-Rybińska Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii I
Renata Kaczan Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii II
Hanna Ptaszyńska Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Chirurgii Onkologicznej
Beata Wierzbicka Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Jolanta Sawicka-Czernik Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Marta Puchalska Pielęgniarka Koordynująca Specjalistyczną Przychodnię Onkologiczną
Iwonna Kroteń Kierownik Centralnej Sterylizatorni
Małgorzata Klimczuk Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Chemioterapii Dziennej
Ewa Sawicka Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Brachyterapii
Anna Sierżan Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć
Raisa Sapieżyńska Pielęgniarka Koordynująca oddziału Onkologii Klinicznej
Sebastian Sienkiewicz Pielęgniarz Koordynujący Pododdziału Leczenia Bólu
Bożena Węcko Pielęgniarka Koordynująca oddziału Radioterapii
Wioletta Korsak Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu

W Białostockim Centrum Onkologii pracuje 220 pielęgniarek i położnych.

Funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego kolejną kadencję pełni Raisa Sapieżyńska.

MISJA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

W Białostockim Centrum Onkologii nie istnieje nic ważniejszego od bezpieczeństwa Pacjenta

Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentowi w trakcie leczenia - priorytetem pielęgniarek Białostockiego Centrum Onkologii.

 
Wykonywanie procedur pielęgniarskich zgodnie z wymogami obowiązujących standardów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnia najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej. W procesie kształcenia oraz organizacji pracy pielęgniarskiej eksponujemy humanistyczne, całościowe postrzeganie  człowieka  chorego i jego rodziny. Stawiamy na mistrzowskie wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przewidzianych pielęgniarkom do wykonania w całym procesie opieki medycznej. Uczestniczymy  w pracach stowarzyszeń, kół naukowych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek, Stowarzyszenia Higieny Szpitalnictwa, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. W 2018 roku Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, działający w Białostockim Centrum Onkologii, zorganizował XXII Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych. Uczestniczyło w niej ponad 360 pielęgniarek i pielęgniarzy z całej Polski. Zebrałyśmy słowa uznania za przygotowanie tak dużej i ważnej dla naszego środowiska imprezy. Ustawicznie podnosimy nasze umiejętności i kompetencje. Ponad 60% pielęgniarek zatrudnionych w Centrum posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa.

Działamy na rzecz Pacjentów, uczestnicząc w akcjach organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia. (patrz aktualności).

RZECZNIK PRASOWY
Monika Mróz tel. 85 66 46 754

NACZELNA PIELĘGNIARKA
Małgorzata Wróblewska tel. 85 66 46 742

RADCA PRAWNY
Marek Zaremba tel. 85 66 46 708

SŁUŻBA BHP
Krzysztof Maliszewski tel. 733 100 192

SŁUŻBA P/POŻAROWA
Krzysztof Maliszewski tel. 733 100 192

DS. OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
Robert Zasłona tel. 85 66 46 102

DS. SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
Marta Puchalska tel. 85 67 84 122

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Monika Żukowska-Dudek tel. 85 66 46 102

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Katarzyna Kozłowska tel. 85 66 46 713

KAPELAN SZPITALNY
ks. Wojciech Niemotko tel. 517 402 676