Monika Wiśniewska – pracownik socjalny Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00 - 15:00
środa - 8:00 - 16:00
piątek - 8:00 - 13:00

nr telefonu: 85 66 46 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek H
Pokój 10

Pracownik socjalny udziela wsparcia Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym będącym w szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.

Do katalogu spraw socjalno-bytowych zalicza  się, m. in.:

 • uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • informowanie o ulgach i uprawnieniach osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • pomoc w procedurze otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pomoc Pacjentowi i rodzinie w skorzystaniu z opieki długoterminowej w warunkach domowych oraz opieki instytucjonalnej,
 • informowanie Pacjenta o warunkach powrotu do aktywności zawodowej i możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych,
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania wsparcia z pomocy społecznej (w tym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej),
 • dofinasowania do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych.

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej: lek. med. Rafał Musiatowicz

85 6646 888 - CALL CENTER

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-18.00
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-18.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja)
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość : dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (gabinet  i wpisuje nr PESEL)
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu wybierając (gabinet i wpisuje nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej, kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

Pacjent, który po raz pierwszy zarejestrował się do poradni specjalistycznej, powinien mieć przygotowane ksero dokumentacji medycznej z innych placówek, a także ksero aktualnych wyników badań.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Radioterapii
Poradnia Chemioterapii
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chorób Piersi
Poradnia Urologiczna
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Genetyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego
Poradnia Dermatologii i Wenerologii

Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • kardiologii
 • endokrynologii
 • stomii
 • anestezjologii
 • dietetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna i Wenerologiczna

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska
 • zespół zaangażowanych rejestratorek i statystyków medycznych
 • możliwość pełnej diagnostyki
 • dokumentacja i statystyka medyczna
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania
 • ambulatorium chemioterapii

Kadra lekarska:
Kierownik - lek. med. Rafał Musiatowicz - specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Piotr Żurawski - specjalista radioterapii
dr n. med. Joanna Filipowska - specjalista rehabilitacji
lek. Med. Angelika Kisielewska- specjalista rehabilitacji
dr n. med. Andrzej Płoński - lekarz radioterapeuta
lek. med. Helena Urban-Szypluk - lekarz internista, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej
lek. med. Elżbieta Korycińska- specjalista radioterapii onkologicznej
dr n. med. Zbigniew Sawicki - specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Halina Osińska - radioterapeuta onkolog
dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz - specjalista radioterapii onkologicznej

Kadra pielęgniarska:
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Puchalska
Pielęgniarki pracujące w przychodni to doświadczony i wykwalifikowany personel, który odbył wiele kursów i szkoleń w zakresie onkologii.

Psychologowie:
mgr Anna Saniukiewicz - koordynator Poradni Psychologicznej
mgr Małgorzata Rymarska
mgr  Monika Ksepko
mgr Ewelina Szarkowska
mgr Agnieszka Rybicka

Rejestracja to zespół zaangażowanych, posiadających niezbędny zasób umiejętności i kwalifikacji rejestratorek medycznych, który jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Pracownicy rejestracji:
Magdalena Biendar
Agnieszka Roszkowska
Anna Wasilewska
Dorota Kalinowska
Dorota Walkowiak
Eliza Siemieniaka
Ewa Krynicka
Ewelina Szczurak
Gabriela Andruk
Gabriela Klepacka
Iwona Gryka
Izabela Falkowska
Joanna Prejzendanc
Justyna Bujnowska
Jolanta Kamińska
Kamila Kostecka
Katarzyna Trusiak
Paulina Monach
Urszula Bazyluk
Weronika Jurewicz
Weronika Siuda
Wioleta Ekstowicz
Wioleta Kondrat
Żaneta Pawłowska

 Kierownik Apteki: mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk - specjalista farmacji aptecznej

Z-ca kierownika Apteki: mgr farm. Anna Maria Chocian - specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej

tel. 85 6646 778

fax. 85 6646 790

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Apteki:

 • mgr farm. Marta Romanowska
 • mgr farm. Marta Bazylewicz
 • mgr farm. Agnieszka Lulewicz
 • mgr farm. Edyta Krukowska
 • mgr farm. Luiza Truskolaska
 • st. tech. farm. Ewa Sidorska
 • st. tech. farm. Joanna Mikołajuk
 • tech. farm. Renata Poskrobko
 • tech. farm. Edyta Szpikowska
 • tech. farm. Anna Kochańska
 • tech. farm. Katarzyna Dzieszko
 • mgr Iwona Perkowska
 • mgr Justyna Juchnicka
 • Małgorzata Wojdałowicz
 • Grażyna Wojno – fasowaczka
 • Katarzyna Ostapczuk - fasowaczka

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie:

1. zaopatruje Oddziały i inne jednostki Centrum w:

 • leki gotowe;
 • leki recepturowe oraz apteczne;
 • leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii;
 • płyny infuzyjne;
 • płyny dializacyjne;
 • materiały opatrunkowe i szewne;
 • środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne jednorazowego użytku;
 • preparaty dezynfekcyjne;
 • preparaty do żywienia;
 • leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

2. udziela informacji dot. produktów leczniczych;

3. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu oraz komunikaty bezpieczeństwa;

4. monitoruje niepożądane działania leków;

5. prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich;

6. bierze udział w badaniach klinicznych;

7. systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych;

8. bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych;

9. współtworzy procedury ogólnoszpitalne;

10. uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personel apteki bierze udział w konferencjach, seminariach naukowych oraz podlega ustawicznemu kształceniu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych.

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wyposażona jest w jedną z najnowocześniejszych Pracowni Leku Cytostatycznego. Na powierzchni prawie 100 m kw. funkcjonuje wyodrębniony kompleks pomieszczeń, o najwyższym standardzie wyposażenia, przygotowany do bezpiecznej produkcji indywidualnych dawek preparatów cytostatycznych dla Pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie. Pracownia wyposażona jest w cztery komory Bernera, dedykowane do przygotowania roztworów leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych oraz system pompowy Diana. Warunki panujące w Pracowni oraz systemy zamknięte, stosowane do sporządzania roztworów, zapewniają farmaceutom bezpieczeństwo w kontakcie z cytostatykiem. Nowoczesna Pracownia Leku Cytostatycznego jest w pełni skomputeryzowana.

W skład Pracowania Leku Cytostatycznego wchodzą:

 • Pomieszczenie przygotowawcze
 • Pomieszczenie wydawcze
 • Boks jałowy
 • Śluza czysta
 • Śluzy brudne
 • Pomieszczenie administracyjne.

 

Kierownik Izby Przyjęć: dr n. med. Piotr Kosiorek
tel. 85 6784 160

Pielęgniarka nadzorująca: Anna Sierżan
tel. 85 6784 165

Pokój przyjęć: tel. 85 6646 710

IZBA PRZYJĘĆ

 1. Izba Przyjęć czynna jest całą dobę siedem dni w tygodniu. Pacjenci z zaplanowanym terminem hospitalizacji zgłaszają się w danym dniu w godzinach od 7.30  do 15.00.
 2. Pacjenci z zaplanowanym zabiegiem w dniu przyjęcia zgłaszają się do godziny 9.00.
 3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Pacjenci przyjmowani są do szpitala na podstawie skierowania w wersji papierowej bądź elektronicznej.
 5. Pacjenci zobowiązani są dostarczyć dokumentację z pobytów w innych szpitalach, oraz posiadać  informacje o przyjmowanych obecnie  lekach (np. lekach kardiologicznych, diabetologicznych i innych).
 6. Przyjmując się na oddział pacjent może zabrać ze sobą (kapcie, klapki pod prysznic, piżamę lub koszulę nocną, bieliznę osobistą, szlafrok, przybory toaletowe: mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do golenia itd., ręczniki).
 7. Na oddział szpitalny można zabrać również sztućce, kubek, przyjmowane leki w oryginalnych  opakowaniach, środki higieny osobistej - podpaski, pampersy, książki, czasopisma, chusteczki higieniczne, radio, komórkę.
 8. Na oddział szpitalny pacjent zabiera ze sobą rzeczy mieszczące się w szafkach przy łóżku. Walizki/torby należy zostawić w depozycie szpitalnym mieszczącym się na Izbie Przyjęć. Pacjent ma stały dostęp do rzeczy pozostawionych w depozycie.
 9. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu ewentualnie przekazać do depozytu szpitalnego mieszczącego się na Izbie Przyjęć.

Izba Przyjęć Białostockiego Centrum Onkologii znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do szpitala z dogodnym podjazdem dla karetek oraz samochodów  osobowych.

Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, skąd po załatwieniu formalności związanych z procedurą przyjęcia pacjenci kierowani są na oddziały specjalistyczne.

Pacjenci do hospitalizacji przyjmowani są w trybie planowym  po wstępnej kwalifikacji przez specjalistów przyjmujących w  Specjalistycznej Poradni Onkologicznej bądź z innych szpitali po uzgodnieniu terminu hospitalizacji.

Pacjenci bez uzgodnionego terminu hospitalizacji powinni zgłaszać się do Specjalistycznej Poradni Onkologicznej w godzinach pracy poradni.

Na Izbie Przyjęć pacjent uzyskuje:

 • pełną informację o prawach i obowiązkach pacjenta;
 • dokładne informacje na temat choroby, jak i jej leczenia  oraz specyfiki pracy poszczególnych Oddziałów  udziela lekarz  kwalifikujący pacjenta do leczenia specjalistycznego, co zdecydowanie ułatwia współpracę z chorym i umożliwia przyjazne i komfortowe wprowadzenie pacjenta na oddział;
 • profesjonalną  opiekę lekarską i pielęgniarską , pozwalającą na fachową pomoc w trakcie przyjęcia oraz w  nagłych przypadkach.

 

Dietetyk szpitalny:
gabinet 1.04, I piętro, budynek D
tel. 85 66 46 898

Olga Buła
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 14:30
środa: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 13:00

Martyna Milewska
tel. 85 66 46 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek: 8:00 - 13:00
wtorek: 8:00 - 13:00
czwartek: 8:00 - 13:00

Na konsultację z dietetykiem nie jest wymagana rejestracja, czy też skierowanie. Na wizytę można umówić się drogą mailową, telefoniczną lub odwiedzić gabinet. Na wizytę należy wziąć aktualne wyniki badań (np. morfologia, cholesterol całkowity, triglicerydy, glukoza na czczo lub inne), listę przyjmowanych leków i suplementów oraz 4-dniowy dzienniczek żywieniowy (ilość posiłków, ich skład oraz godziny spożycia) uwzględniający dwa dni weekendu.

Konsultacja dietetyczna obejmuje m.in:

 • indywidualne poradnictwo żywieniowe zarówno dla pacjentów szpitala, jak i dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne
 • edukację żywieniową (pomoc w zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych) również dla opiekunów pacjentów
 • opracowywanie indywidualnych planów żywieniowych, dostosowanych do rodzaju leczenia oraz skutków ubocznych terapii

Centralna Sterylizatornia to komórka organizacyjna BCO, w której dokonuje się reprocesowania narzędzi i sprzętu medycznego z Bloku Operacyjnego i Oddziałów szpitala.

Kierownik: Bożena Budnik

Technik sterylizacji medycznej /operator urządzeń ciśnieniowych:

 • Grzegorz Miltyk
 • Elżbieta Mróz
 • Edyta Mróz
 • Katarzyna Wnorowska
 • Wioletta Wołkowycka
 • Anna Gryc

Salowe: Magdalena Mielec, Grażyna Mazur

tel. 85 66 46 715, 85 66 46 809

Podkategorie

Oddziały Szpitalne

Zakłady Szpitalne

Pracownie Szpitalne

Inne