Paulina Baranowska – pracownik socjalny Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Poniedziałek 800 - 1500
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1500
Czwartek 800 - 1500
Piątek 800 - 1500

Nr telefonu: 85 66 46 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek D
Pokój 1.04

Pracownik socjalny udziela wsparcia Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi
w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym będącym w szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.

Do katalogu spraw socjalno-bytowych zalicza  się, m. in.:

 • pomoc Pacjentowi i rodzinie w skorzystaniu z opieki długoterminowej w warunkach domowych oraz opieki instytucjonalnej,
 • uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • informowanie o ulgach i uprawnieniach osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • pomoc w procedurze otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania wsparcia z pomocy społecznej (w tym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej),
 • kontakt z urzędami, sądami i innymi instytucjami w sprawach dotyczących pacjentów hospitalizowanych,
 • dofinasowania do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych,
 • informowanie Pacjenta o warunkach powrotu do aktywności zawodowej i możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych.

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej: lek. med. Rafał Musiatowicz
085 6646763
085 6646888 - rejestracja

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek 7.30-16.30
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-18.00
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-15.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja)
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość : dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (gabinet  i wpisuje nr PESEL)
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu wybierając (gabinet i wpisuje nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej, kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent pierwszorazowy jest przyjęty przez lekarza w dniu zgłoszenia się do poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji przychodni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-16:30
wtorek – 7:30-16:30
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 8:00-15:05

Poradnia Ginekologii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-18:00

Poradnia Radioterapii czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-15:00
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 7:30-15:00

Poradnia Chemioterapii czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
czwartek – 7:30-18:00

Poradnia Chirurgii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:00
czwartek – 7:30-18:00

Poradnia Chorób Piersi czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-18:00

Poradnia Urologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek – 8:00-13:00
wtorek – 13:00-18:00
piątek - 8:00-12:30

Poradnia Anestezjologiczna czynna w godz.:
poniedziałek - 8.00-12.00
wtorek, środa, czwartek – 8.00-13:00

Poradnia Leczenia Bólu czynna w godz.:
wtorek, środa - 8.00-12.00
czwartek – 14.00-18:00

Poradnia Psychologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-17:00

Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • laryngologii
 • endokrynologii
 • genetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • na konsultacje z zakresu laryngologii, endokrynologii, genetyki  wydane przez lekarza z naszej przychodni.

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska
 • możliwość pełnej diagnostyki
 • dokumentacja i statystyka medyczna
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania
 • ambulatorium chemioterapii

Kadra lekarska
Kierownik - lek. med. Rafał Musiatowicz - specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Piotr Żurawski - specjalista radioterapii
dr n. med. Joanna Filipowska - specjalista rehabilitacji
dr n. med. Andrzej Płoński - lekarz radioterapeuta
dr n. med. Janusz Poznański - specjalista ginekologii onkologicznej
lek. med. Helena Urban-Szypluk - lekarz internista, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej
dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz - lekarz internista, specjalista chemioterapii nowotworów i onkologii klinicznej
lek. med. Elżbieta Korycińska- specjalista radioterapii onkologicznej
dr n. med. Zbigniew Sawicki - specjalista onkologii klinicznej

Kadra pielęgniarska
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Puchalska
Pielęgniarki pracujące w przychodni to doświadczony i wykwalifikowany personel. Doskonalą swoje umiejętności na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Psychologowie
mgr Anna Saniukiewicz - koordynator Poradni Psychologicznej, psycholog, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Rymarska - psycholog, psycholog kliniczny
mgr Ewa Bida - psycholog, psychoterapeuta

Kierownik Apteki: mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk - specjalista farmacji aptecznej

Z-ca kierownika Apteki: mgr farm. Anna Maria Chocian - specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej

tel. 085 6646778

fax. 085 6646790

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Apteki:

 • mgr farm. Marta Romanowska
 • mgr farm. Marta Bazylewicz
 • mgr farm. Agnieszka Lulewicz
 • mgr farm. Edyta Krukowska
 • mgr farm. Luiza Truskolaska
 • mgr farm. Elżbieta Łupińska
 • st. tech. farm. Ewa Sidorska
 • st. tech. farm. Joanna Mikołajuk
 • tech. farm. Renata Poskrobko
 • tech. farm. Edyta Szpikowska
 • tech. farm. Anna Kochańska
 • tech. farm. Katarzyna Dzieszko
 • mgr Iwona Perkowska
 • mgr Justyna Juchnicka
 • Grażyna Wojno – fasowaczka
 • Katarzyna Ostapczuk - fasowaczka

Świadczymy usługi farmaceutyczne w zakresie:

 • organizowania zaopatrzenia Centrum w produkty lecznicze, materiały opatrunkowe i szewne,
 • zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i opatrunkowe,
 • prowadzenie ścisłej ewidencji produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych,
 • sporządzanie leków recepturowych,
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
 • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi.

Zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi odbywa się w zintegrowanym systemie komputerowym, który dostarcza wszechstronnej informacji o lekach, pacjentach oraz przebiegu leczenia.

Troską Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom jak najlepszego dostępu do produktów leczniczych bezpiecznych i pełnowartościowych. Dlatego przestrzegane są rygorystyczne normy sporządzania leków i przechowywania produktów leczniczych. Profesjonalnie wykształcony i fachowo przygotowany personel apteki, a także nowoczesny sprzęt i jakość organizacji pracy zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Dzięki współpracy farmaceutów z lekarzami stale wdrażane są nowe procedury lecznicze z wykorzystaniem nowoczesnych leków p/nowotworowych. Apteka bierze też czynny udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Centrum.

Kierownik Izby Przyjęć: dr n. med. Piotr Kosiorek
tel. 85 6646722

Pielęgniarka nadzorująca: Anna Sierżan
tel. 85 6784165

Pokój przyjęć: tel. 85 6646710

Izba Przyjęć Białostockiego Centrum Onkologii znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do szpitala z dogodnym podjazdem dla karetek oraz samochodów  osobowych.

Izba Przyjęć czynna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, skąd po załatwieniu formalności związanych z procedurą przyjęcia pacjenci kierowani są na oddziały specjalistyczne.

Pacjenci do hospitalizacji przyjmowani są w trybie planowym  po wstępnej kwalifikacji przez specjalistów przyjmujących w  Specjalistycznej Poradni Onkologicznej bądź z innych szpitali po uzgodnieniu terminu hospitalizacji.

Pacjenci bez uzgodnionego terminu hospitalizacji powinni zgłaszać się do Specjalistycznej Poradni Onkologicznej w godzinach pracy poradni.

Pacjenci zakwalifikowani  do leczenia w danym dniu  na wskazanym oddziale zgłaszają się do  Izby Przyjęć.

Na Izbie Przyjęć pacjent uzyskuje:

 • pełną informację o prawach i obowiązkach pacjenta.
 • dokładne informacje na temat choroby, jak i jej leczenia  oraz specyfiki pracy poszczególnych Oddziałów  udziela lekarz  kwalifikujący pacjenta do leczenia specjalistycznego , co zdecydowanie ułatwia współpracę z chorym i umożliwia przyjazne i komfortowe wprowadzenie pacjenta na oddział.
 • profesjonalną  opiekę lekarską i pielęgniarską , pozwalającą na fachową pomoc w trakcie przyjęcia oraz w  nagłych przypadkach.

Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia  pacjenta na stronie internetowej BCO w zakładce ,,Informacje dla Pacjenta- Przewodnik Pacjenta’’.

Dietetyk szpitalny:
gabinet 1.04, I piętro, budynek D
tel. 85 66 46 898

Olga Buła
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 14:30
środa: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 13:00

Julia Nikolopoulou
tel. 85 66 46 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek: 8:00 - 13:00
wtorek: 8:00 - 13:00
czwartek: 8:00 - 13:00

Na konsultację z dietetykiem nie jest wymagana rejestracja, czy też skierowanie. Na wizytę można umówić się drogą mailową, telefoniczną lub odwiedzić gabinet.

Konsultacja dietetyczna obejmuje m.in:

 • indywidualne poradnictwo żywieniowe zarówno dla pacjentów szpitala, jak i dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne
 • edukację żywieniową (pomoc w zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych) również dla opiekunów pacjentów
 • opracowywanie indywidualnych planów żywieniowych, dostosowanych do rodzaju leczenia oraz skutków ubocznych terapii

Centralna Sterylizatornia to komórka organizacyjna BCO, w której dokonuje się reprocesowania narzędzi i sprzętu medycznego z Bloku Operacyjnego i Oddziałów szpitala.

Kierownik: Iwona Kroteń

Operatorzy urządzeń ciśnieniowych:

 • Elżbieta Mróz
 • Bożena Budnik
 • Edyta Mróz
 • Katarzyna Wnorowska
 • Grzegorz Miltyk

Salowa: Magdalena Mielec

tel. 85 66 46 715, 85 66 46 809

Podkategorie

Oddziały Szpitalne

Zakłady Szpitalne

Pracownie Szpitalne

Inne