Pracownik socjalny udziela wsparcia pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym będącym w szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.

Do katalogu spraw socjalno-bytowych zalicza się, m.in.:

 • uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • informowanie o ulgach i uprawnieniach osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • pomoc w procedurze otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pomoc Pacjentowi i rodzinie w skorzystaniu z opieki długoterminowej w warunkach domowych oraz opieki instytucjonalnej,
 • informowanie Pacjenta o warunkach powrotu do aktywności zawodowej i możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych,
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania wsparcia z pomocy społecznej (w tym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej),
 • dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych.

poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00

Pracownik socjalny:

mgr Monika Wiśniewska

☏ tel. (85) 66 46 898
✉ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
budynek H, parter

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej: lek. med. Rafał Musiatowicz
Kierownik rejestracji: mgr Kinga Elżbieta Kordek

Koordynująca rejestracją: Magdalena Biendar
85 66 46 888 - CALL CENTER  – czynne od poniedziałku do piątku od 07:30 do 18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek                          7.30-18.00
wtorek                                   7.30-18.00
środa                                     7.30-18.00
czwartek                               7.30-18.00
piątek                                    7.30-18.00
sobota                                   nieczynne
niedziela                                nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja).
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji pacjent podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość:
  dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (wybierając: gabinet  i wpisując nr PESEL).
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu (wybierając gabinet i wpisując nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem,
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie,
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom,
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

Pacjent, który po raz pierwszy zarejestrował się do poradni specjalistycznej, powinien mieć przygotowane ksero dokumentacji medycznej z innych placówek, a także ksero aktualnych wyników badań.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Radioterapii
Poradnia Chemioterapii Nowotworów
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego
Poradnia Chorób Piersi
Poradnia Rehabilitacji
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Urologiczna
Poradnia Dermatologii i Wenerologii
Poradnia Genetyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • kardiologii
 • stomii
 • anestezjologii
 • dietetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Rehabilitacji,
 • Poradnia Leczenia Bólu,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii,
 • Poradnia Genetyczna,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Pulmonologiczna,
 • Poradnia Psychologiczna.

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska,
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska,
 • zespół zaangażowanych rejestratorek i statystyków medycznych,
 • możliwość pełnej diagnostyki,
 • dokumentacja i statystyka medyczna,
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów,
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze,
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania,
 • ambulatorium chemioterapii.

Kadra lekarska:

Kierownik- lek. med. Rafał Musiatowicz – specjalista onkologii klinicznej

Poradnia onkologii ogólnej:

lek. med. Helena Urban-Szypluk – lekarz internista, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej,
lek. med. Halina Osińska – radioterapeuta, onkolog,
dr n. med. Zbigniew Sawicki – specjalista onkologii klinicznej.

Poradnia radioterapii:

dr n. med. Piotr Żurawski – specjalista radioterapii onkologicznej,
dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz – specjalista radioterapii onkologicznej,
lek. med. Jolanta Szahidewicz – specjalista radioterapii onkologicznej.

Poradnia chemioterapii nowotworów:

lek. med. Rafał Musiatowicz – specjalista onkologii klinicznej,
lek. med. Kinga Hermanowicz-Szamatowicz – specjalista onkologii klinicznej,
dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz – specjalista onkologii klinicznej,
lek. med. Zofia Boroń – specjalista onkologii klinicznej,
dr n. med. Iwona Zakrzewska – specjalista onkologii klinicznej,
lek. med. Aniela Uścinowicz – specjalista onkologii klinicznej,
dr n. med. Elwira Matuszewska – specjalista onkologii klinicznej,
dr n. med. Krystyna Ostrowska-Cichocka –  specjalista onkologii klinicznej,
dr n. med. Piotr Tokajuk – specjalista onkologii klinicznej,
lek. med. Piotr Skalij – specjalista onkologii klinicznej,
lek. med. Wioleta Sawczuk – specjalista onkologii klinicznej.

Poradnia Rehabilitacji:

dr n. med. Joanna Filipowska – specjalista rehabilitacji,
lek. med. Andżelika Kisielewska – specjalista rehabilitacji

Poradnia Chirurgii Onkologicznej:

dr n. med. Kamil Safiejko – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Marian Domurat – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Wojciech Fiedorowicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Jerzy Hapanowicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
dr n. med. Marcin Juchimiuk – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
dr n. med. Aleksander Tarasik – specjalista chirurgii onkologicznej,
lek. med. Katarzyna Bielawska – specjalista chirurgii onkologicznej,
dr n. med. Klaudia Kozłowska
lek. med. Mateusz Mucha

Poradnia Ginekologii Onkologicznej:

dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk –   specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii,
dr n. med. Iwona Nesterowicz –  specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii,
dr n. med. Rafał Kisielewski –  specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii,
lek. med. Eryk Pięcikowski – specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii,
dr n. med. Bożena Kożuszko – specjalista radioterapii onkologicznej,
dr n. med. Andrzej Kiluk – specjalista radioterapii onkologicznej,
dr n. med. Mirosława Demska – specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów,
dr n. med. Aneta Kiluk – specjalista onkologii klinicznej; chorób wewnętrznych i chemioterapii nowotworów,
lek. med. Wioleta Sawczuk – specjalista onkologii klinicznej.

Poradnia Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego:

dr n. med. Kamil Safiejko – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Marian Domurat – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Wojciech Fiedorowicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Jerzy Hapanowicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
dr n. med. Marcin Juchimiuk – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
dr n. med. Aleksander Tarasik – specjalista chirurgii onkologicznej.

Poradnia Chorób Piersi:

dr n. med. Leszek Kozłowski – specjalista chirurgii onkologicznej,
lek. med. Piotr Oleksza – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,
lek. med. Maciej Kokoszko – specjalista chirurgii onkologicznej,
dr n. med. Paweł Malinowski – specjalista chirurgii onkologicznej,
lek. med. Lucyna Sokołowska – specjalista radioterapii onkologicznej,
lek. med. Piotr Stępniewski - specjalista chirurgii onkologicznej
dr n. med. Klaudia Kozłowska
lek. med. Karol Rogowski

Poradnia Leczenia Bólu:

lek. med. Dariusz Kożuchowski –  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej,
lek. med. Andrzej Drwal – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej,
dr n. med. Adam Leoniuk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej oraz medycyny ratunkowej,
lek. med. Aneta Domalewska

Poradnia Urologiczna:

lek. med. Rafał Derewicz
dr n. med. Jacek Karaszewski
lek. med. Andrzej Puchnarewicz
lek. med. Grzegorz Sadowski
lek. med. Paweł Wołyniec
lek. med. Paweł Andrzej Zajkowski

Poradnia Dermatologii i Wenerologii:

lek. med. Marta Koper
dr n. med. Magda Marek-Safiejko
lek. Anna Tchórzewska
dr n.med. Paulina Kiluk

Poradnia Genetyczna:

dr n. med. Renata Posmyk,
lek. med. Joanna Karwowska

Poradnia Endokrynologiczna:

dr n. med. Anna Ostrowska-Nieścieruk
lek. med. Anna Bołtryk
lek. med. Marta Stępniewska
lek. med. Anna Plona

Poradnia Pulmonologiczna:

lek. med. Agnieszka Wojskowicz – specjalista chorób wewnętrznych oraz geriatrii oraz chorób płuc

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:

dr n. med. Magda Rokicka

Poradnia Psychologiczna:

mgr Anna Saniukiewicz – koordynator Poradni Psychologicznej
mgr Małgorzata Rymarska
mgr Monika Ksepko
mgr Agnieszka Marta Czubata
mgr Ewelina Średzińska
mgr Monika Rogowska
mgr Wioletta Podgórska-Podstawka
mgr Ewa Bida

Kadra pielęgniarska:

Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Puchalska

Pielęgniarki pracujące w przychodni to doświadczony i wykwalifikowany personel, który odbył wiele kursów i szkoleń w zakresie onkologii. Rejestracja to zespół zaangażowanych, posiadających niezbędny zasób umiejętności i kwalifikacji rejestratorek medycznych, który jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Pielęgniarki:

mgr Katarzyna Borek- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
lic. Alina Bruczko
mgr Anna Brzostowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Krystyna Fiłończuk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Edyta Chociej - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Joanna Godlewska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Elżbieta Halicka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Alicja Kobylska-Rutkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Katarzyna Marciszewska- specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Beata Mianowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
mgr Monika Paluch - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Barbara Pasyńczuk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Joanna Sanik - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
lic. Elżbieta Sidor
mgr Maria Skrodzka
lic. Martyna Włodkowska
mgr Beata Zielińska

Położne:

lic. Ewa Burzyńska
mgr Daria Półtorak

Pracownicy rejestracji:

Magdalena Biendar
Agnieszka Roszkowska
Anna Ostaszewska
Anna Wasilewska
Dorota Kalinowska
Dorota Walkowiak
Eliza Siemieniaka
Ewa Krynicka
Ewelina Szczurak
Ewelina Zajczyk
Gabriela Andruk
Gabriela Klepacka
Iwona Gryka
Izabela Falkowska
Joanna Lenczewska
Joanna Prejzendanc
Jolanta Kamińska
Justyna Bujnowska
Justyna Grabowska
Justyna Radzewicz
Kamila Kostecka
Katarzyna Trusiak
Marlena Ancypo
Paulina Monach
Urszula Bazyluk
Weronika Jurewicz
Weronika Siuda
Wioleta Ekstowicz
Wioleta Kondrat
Żaneta Pawłowska

 

Kierownik Apteki: mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk - specjalista farmacji aptecznej

Z-ca kierownika Apteki: mgr farm. Anna Maria Chocian - specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej

tel. 85 6646 778

fax. 85 6646 790

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Apteki:

 • mgr farm. Marta Bazylewicz
 • mgr farm. Edyta Krukowska
 • mgr farm. Agnieszka Lulewicz
 • mgr farm. Aneta Paszko
 • mgr farm. Marta Romanowska
 • mgr farm. Luiza Truskolaska
 • st. tech. farm. Ewa Sidorska
 • st. tech. farm. Joanna Mikołajuk
 • tech. farm. Katarzyna Dzieszko
 • tech. farm. Anna Kochańska
 • tech. farm. Iwona Perkowska
 • tech. farm. Renata Poskrobko
 • tech. farm. Edyta Szpikowska
 • tech. farm. Danuta Zdrojkowska
 • mgr Justyna Juchnicka
 • Małgorzata Wojdałowicz
 • Katarzyna Ostapczuk - fasowaczka
 • Grażyna Wojno – fasowaczka

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie:

1. zaopatruje Oddziały i inne jednostki Centrum w:

 • leki gotowe;
 • leki recepturowe oraz apteczne;
 • leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii;
 • płyny infuzyjne;
 • płyny dializacyjne;
 • materiały opatrunkowe i szewne;
 • środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne jednorazowego użytku;
 • preparaty dezynfekcyjne;
 • preparaty do żywienia;
 • leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

2. udziela informacji dot. produktów leczniczych;

3. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu oraz komunikaty bezpieczeństwa;

4. monitoruje niepożądane działania leków;

5. prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich;

6. bierze udział w badaniach klinicznych;

7. systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych;

8. bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych;

9. współtworzy procedury ogólnoszpitalne;

10. uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personel apteki bierze udział w konferencjach, seminariach naukowych oraz podlega ustawicznemu kształceniu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych.

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wyposażona jest w jedną z najnowocześniejszych Pracowni Leku Cytostatycznego. Na powierzchni prawie 100 m kw. funkcjonuje wyodrębniony kompleks pomieszczeń, o najwyższym standardzie wyposażenia, przygotowany do bezpiecznej produkcji indywidualnych dawek preparatów cytostatycznych dla Pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie. Pracownia wyposażona jest w cztery komory Bernera, dedykowane do przygotowania roztworów leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych oraz system pompowy Diana. Warunki panujące w Pracowni oraz systemy zamknięte, stosowane do sporządzania roztworów, zapewniają farmaceutom bezpieczeństwo w kontakcie z cytostatykiem. Nowoczesna Pracownia Leku Cytostatycznego jest w pełni skomputeryzowana.

W skład Pracowania Leku Cytostatycznego wchodzą:

 • Pomieszczenie przygotowawcze
 • Pomieszczenie wydawcze
 • Boks jałowy
 • Śluza czysta
 • Śluzy brudne
 • Pomieszczenie administracyjne.

 

Kierownik Izby Przyjęć: dr n. med. Piotr Kosiorek
tel. 85 6784 160

Pielęgniarka koordynująca: Anna Sierżan
tel. 85 6784 165

Pokój przyjęć: tel. 85 6646 710, 85 6784 166

IZBA PRZYJĘĆ

 1. Izba Przyjęć czynna jest całą dobę siedem dni w tygodniu. Pacjenci z zaplanowanym terminem hospitalizacji zgłaszają się w danym dniu w godzinach od 7:30 do 15:00.
 2. Pacjenci z zaplanowanym zabiegiem w dniu przyjęcia zgłaszają się do godziny 9.00.
 3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia powinni mieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Pacjenci przyjmowani są do szpitala na podstawie skierowania w wersji papierowej bądź elektronicznej.
 5. Pacjenci zobowiązani są dostarczyć dokumentację z pobytów w innych szpitalach, oraz posiadać  informacje o przyjmowanych obecnie lekach oraz posiadać aktualnie przyjmowane  leki w oryginalnych opakowaniach (np. lekach kardiologicznych, diabetologicznych i innych).
 6. Przyjmując się na oddział pacjent może zabrać ze sobą (kapcie, klapki pod prysznic, piżamę lub koszulę nocną, bieliznę osobistą, szlafrok, przybory toaletowe: mydło, szampon, szczotkę i pastę do zębów, dezodorant, grzebień, przybory do golenia itd., ręczniki).
 7. Na oddział szpitalny można zabrać również sztućce, kubek, przyjmowane leki w oryginalnych  opakowaniach, środki higieny osobistej - podpaski, pampersy, książki, czasopisma, chusteczki higieniczne, radio, komórkę.
 8. Na oddział szpitalny pacjent zabiera ze sobą rzeczy mieszczące się w szafkach przy łóżku. Walizki/torby pacjent może zostawić w depozycie szpitalnym mieszczącym się na Izbie Przyjęć. Pacjent ma stały dostęp do rzeczy pozostawionych w depozycie.
 9. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku chorego, dlatego też wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu ewentualnie przekazać do depozytu szpitalnego mieszczącego się na Izbie Przyjęć.
 10. Pobieranie analiz pacjentom w Izbie Przyjęć w gab. 044 w godz. 7:00-11:30 (ewentualnie w późniejszych godz. jeżeli punkt pobrań PO jest już nieczynny).

Izba Przyjęć Białostockiego Centrum Onkologii znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do szpitala z dogodnym podjazdem dla karetek oraz samochodów  osobowych.

Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, skąd po załatwieniu formalności związanych z procedurą przyjęcia pacjenci kierowani są na oddziały specjalistyczne.

Pacjenci do hospitalizacji przyjmowani są w trybie planowym  po wstępnej kwalifikacji przez specjalistów przyjmujących w  Specjalistycznej Poradni Onkologicznej bądź z innych szpitali po uzgodnieniu terminu hospitalizacji.

Pacjenci bez uzgodnionego terminu hospitalizacji powinni zgłaszać się do Specjalistycznej Poradni Onkologicznej w godzinach pracy poradni.

Pacjenci bez uzgodnionego terminu hospitalizacji w BCO a posiadający skierowanie do naszego szpitala przyjmowani są w Izbie Przyjęć, a następnie kierowani do Poradni Specjalistycznej BCO

Aby przyspieszyć hospitalizację pacjent powinien mieć ustalony zakres i tryb postępowania onkologicznego przez naszego lekarza onkologa.

Na Izbie Przyjęć pacjent uzyskuje:

 • pełną informację o prawach i obowiązkach pacjenta;
 • dokładne informacje na temat choroby, jak i jej leczenia  oraz specyfiki pracy poszczególnych Oddziałów  udziela lekarz  kwalifikujący pacjenta do leczenia specjalistycznego, co zdecydowanie ułatwia współpracę z chorym i umożliwia przyjazne i komfortowe wprowadzenie pacjenta na oddział;
 • profesjonalną  opiekę lekarską i pielęgniarską , pozwalającą na fachową pomoc w trakcie przyjęcia oraz w  nagłych przypadkach.

 

Dietetyk szpitalny:
Budynek H, parter, pokój przy windzie
tel. 85 66 46 898

Poradnia dietetyczna: budynek C, III piętro, pokój nr 17

Martyna Onichimiuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek – piątek: 8:00 - 15:00 (szpital)

Małgorzata Kozłowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek – piątek: 8:00 - 15:00 (szpital)
Poradnia dietetyczna: środa 11:30-15:00

Angelika Anna Mańczuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
poniedziałek – piątek: 8:00 - 15:00 (szpital)
Poradnia dietetyczna: wtorek 11:30-15:00

Na pierwszorazową konsultację z dietetykiem w poradni jest wymagane zlecenie od dowolnego lekarza Białostockiego Centrum Onkologii. Na wizytę można umówić się w rejestracji. Na wizytę należy wziąć aktualne wyniki badań (np. morfologia, cholesterol całkowity, triglicerydy, glukoza na czczo lub inne), listę przyjmowanych leków i suplementów oraz 4-dniowy dzienniczek żywieniowy (ilość posiłków, ich skład oraz godziny spożycia) uwzględniający dwa dni weekendu.

Konsultacja dietetyczna obejmuje m. in:
• indywidualne poradnictwo żywieniowe zarówno dla pacjentów szpitala, jak i dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne
• edukację żywieniową (pomoc w zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych) również dla opiekunów pacjentów
• opracowywanie indywidualnych zaleceń żywieniowych, dostosowanych do rodzaju leczenia oraz skutków ubocznych terapii.

Centralna Sterylizatornia to komórka organizacyjna BCO, w której dokonuje się reprocesowania narzędzi i sprzętu medycznego z Bloku Operacyjnego i Oddziałów szpitala.

Kierownik: Bożena Budnik

Technik sterylizacji medycznej:

 • Grzegorz Miltyk
 • Elżbieta Mróz
 • Edyta Mróz
 • Katarzyna Wnorowska
 • Wioletta Wołkowycka
 • Anna Gryc
 • Anna Junicka-Markowska
 • Agata Czapkowska

Salowe: Magdalena Mielec, Grażyna Mazur

tel. 85 66 46 715, 85 66 46 809

Podkategorie

Oddziały Szpitalne

Zakłady Szpitalne

Pracownie Szpitalne

Inne