Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku od dnia 1 grudnia 2019r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w dniu 01.02.2019r. w dwóch województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim.

Z dniem 01.12.2019 zostały włączone dwa nowe województwa: podlaskie oraz pomorskie. W województwie podlaskim:

  • Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
  • w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Rozporządzenie wskazało również ośrodki współpracujące, i jest to:

  • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego,
  • Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
  • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, oraz
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku.


CALL CENTER

Zapraszamy do kontaktu z CALL CENTER w sprawie szczegółowych informacji o pilotażu onkologicznym pod numerem telefonu: 85-66-46-888 (wewn. 2).

KOORDYNATORKI MEDYCZNE

Po uzyskaniu informacji od lekarza i zakwalifikowaniu do pilotażu onkologiczny w gabinecie lekarskim na wizycie, prosimy o kontakt z koordynatorkami medycznymi, które pomogą Państwu we wszystkich formalnościach związanych z:

  • umawianiem na kolejne wizyty oraz badania diagnostyczne,
  • odbieraniem wyników badań,
  • pomocą w kontakcie z lekarzem psychologiem.

Nr tel. 85-66-46- 888
Nowotwór piersi – nr tel. wew. 200
Nowotwór jajnika, gruczołu krokowego, jelita grubego – nr tel. wew. 202.