logo unia

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 967 216,37 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w sposób dostępny, bezpieczny i bezkolizyjny. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez wzajemnie uzupełniające się działania, podejmowane w projekcie w sposób wieloaspektowy. Przewidziane do realizacji zadania zapewnią swobodny dostęp do Szpitala, ułatwią poruszanie się po budynku i jego otoczeniu pacjentom ze szczególnymi potrzebami (automatyka drzwiowa, oznakowanie, sprzęt medyczny), znacząco poprawią komfort przebywania i oczekiwania na udzielenie świadczeń (klimatyzatory, funkcjonalne krzesła). Zwiększą się kompetencje cyfrowe personelu szpitala w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostępność do technologii informacyjno-komunikacyjnej (nowe funkcjonalności na stronie internetowej, Infokioski, tyflomapy, infrastruktura IT). Nowe kanały komunikacji z pacjentem i dostosowanie formy przekazu do jego potrzeb (np. pętle indukcyjne, tłumacz online języka migowego, ”Mówik”) oraz wzrost kompetencji interpersonalnych i podniesienie poziomu świadomości personelu w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami przyczynią się do poprawy realizacji usług medycznych w naszym Centrum.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

pdf ikonaRaport z audytu wstępnego.pdf 19MB