Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania nr 1/2019 ogłoszonego dnia 23.05.2019 r. dotyczącego naboru partnera.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego naboru partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, który zostanie złożony na konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Treść ogłoszenia