EFRR

Tytuł Projektu: „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii”

Wartość całkowita projektu: 20 869 027,46 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 9 392 797 70 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020: 85% wydatków kwalifikowanych w wysokości: 7 983 878,01 zł.

Okres realizacji Projektu: 10.08.2021 – 31.07.2023

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i poprawa aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii, brachyterapii, teleradioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego.

Przedmiotem projektu są inwestycje polegające na modernizacji i przebudowie budynku nr 5 wraz z otoczeniem, w którym zostaną umieszczone pomieszczenia:

  • Przychodni Medycznej
  • Zakładu Brachyterapii
  • Zakładu Rehabilitacji Onkologicznej

Na potrzeby Zakładu Brachyterapii zakupiony zostanie Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem.