Informacje dotyczące realizacji projektu „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”.

Obecnie trwają prace z zakresu wdrożenia programu RADPOINT, który będzie wykorzystywany do kwalifikacji pacjentów oraz opisywania badań NDTK. Niezwłocznie po wdrożeniu programu opublikowany zostanie komunikat z informacjami dla pacjentów, odnośnie sposobu zgłaszania się do projektu, celem udziału w badaniu.

Ponadto, mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS-CoV-2, informujemy, iż realizacja projektu odbywa się w powszechnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki i zasad w niej panujących, są zamieszczane pod adresem: https://www.onkologia.bialystok.pl/koronawirus-covid-19

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego, można uzyskać pod nr telefonu 603241247.