W obecnej chwili trwa nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zapraszamy do zapoznania się z konkursem ofert zamieszczonym w zakładce Ogłoszenia-Konkurs ofert. Informacje na temat placówek włączonych do realizacji programu, będą na bieżąco aktualizowane. Wszelkich informacji na temat realizacji programu na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego, można uzyskać pod nr telefonu 661-561-341.