W Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku funkcjonuje Zespół Etyczny ds. rozwiązywania problemów etycznych. Zadaniem Zespołu Etycznego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych występujących w Centrum, dotyczących zarówno Pacjentów i ich rodzin, jak i osób zatrudnionych.

Pisemne wnioski przyjmują:

 • dr Ewa Rożkowska – Przewodnicząca Zespołu ds. Etyki

codziennie w godzinach: 8:00 – 14:00

Zakład Radioterapii, tel. (85) 66 46 776

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • mgr Małgorzata Rymarska – z-ca Przewodniczącej Zespołu ds. Etyki

codziennie w godzinach: 8:00 – 14:00

Pracownia Psychologii, tel. (85) 66 46 824

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • dr n. med. Piotr Skalij – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

codziennie w godzinach: 8:00 – 14:00

Oddział Onkologii Klinicznej, tel. (85) 66 46 722

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy będą rozpatrywane na posiedzeniach zespołu, a w sytuacjach uzasadnionych, będą wdrażane mechanizmy rozwiązywania problemów, o których zespół poinformuje zainteresowane strony.

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Zadania Zespołu:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki obowiązującego w szpitalu.
 2. Pomoc pracownikom szpitala, pacjentom i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów natury etycznej.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg natury etycznej oraz dążenie do rozwiązania problemów związanych ze skargami.
 4. Współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków pacjentów, rodzin pacjentów i pracowników.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przez personel szpitala praw pacjentów, w tym pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nieprzytomnych, w stanach terminalnych,
 6. Współudział w ocenie zdarzeń niepożądanych związanych z opieką nad pacjentem i we wdrażaniu mechanizmów zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. 
 7. Współudział w wypracowaniu zasad stosowania uporczywej terapii,
 8. Inicjowanie tematyki szkoleń z zakresu etyki, bioetyki, odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego, praw pacjenta i innych zagadnień związanych z etyką oraz nadzór nad ich realizacją.