PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019 ROKU PRZEZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA
W 2019 ROKU PRZEZ BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BIAŁYMSTOKU
podstawa prawna: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość/netto Przewidywany termin wszczęcia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne Dostawa Przetarg nieogr. 23 362 979,00 I Kwartał
2 Sprzęt i urządzenia medyczne oraz biurowe w ramach zadania utworzenia centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz przebudową centralnej sterylizatorni Dostawa Przetarg nieogr. 3 800 000,00 I Kwartał
3 Meble biurowe na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowej lokalizacji budynku 7-8 Dostawa Przetarg nieogr. 300 000,00 I Kwartał
4 Projekt architektoniczny budynek Breast Cancer Unit ul. Warszawska 18 Usługa Przetarg nieogr. 800 000,00 I Kwartał
5 Serwis sprzętu i aparatury Usługa Przetarg nieogr. 175 000,00 I Kwartał
6 Dzierżawa nowego zintegrowanego głównego systemu biochemiczno - immunochemicznego, pomocniczego analizatora biochemicznego i pomocniczego analizatora immunochemicznego oraz analizatotra pasków testowych moczu  wraz z dostawą niezbędnych odczynników Dostawa Przetarg nieogr. 1 700 000,00 I Kwartał
7 Rehabilitacja społeczna Usługa Usługa społeczna 400 000,00 I Kwartał
8 Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne Dostawa Przetarg nieogr. 3 869 736,00 II Kwartał
9 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii Roboty budowlane Przetarg nieogr. 4 500 000,00 II Kwartał
10 Rezonans magnetyczny Dostawa Przetarg nieogr. 8 000 000,00 II Kwartał
11 Digitalizacja archiwum BCO Usługa Przetarg nieogr. 1 000 000,00 II Kwartał
12 Izotopy i radiofarmaceutyki Dostawa Przetarg nieogr. 602 134,00 II Kwartał
13 Sporządzanie i dostawa posiłków pacjentom BCO Usługa Przetarg nieogr. 1 600 000,00 II Kwartał
14 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii - wyposażenie Dostawa Przetarg nieogr. 2 000 000,00 III Kwartał
15 Budowa budynku nr 7-8 Białostockiego CentrumOnklologii II etap Roboty budowlane Przetarg nieogr. 9 000 000,00 III Kwartał
16 Terapia poznawczo-behawioralna - III turnusy Usługa Przetarg nieogr. 90 000,00 III Kwartał
17 Usługa zakwaterowania uczestników III turnusów terapii poznawczo-behawioralnej Usługa Przetarg nieogr. 130 000,00 III Kwartał
18 Usługa trenerska Usługa Przetarg nieogr. 695 200,00 III Kwartał
19 Igły mammotomiczne do systemu Mammotome Revolve  Dostawa Postęp. z wolnej ręki 299 000,00 IV Kwartał
20 Implanty piersi Dostawa Przetarg nieogr. 603 109,00 IV Kwartał
21 Energia elektryczna Dostawa Przetarg nieogr. 796 658,00 IV Kwartał
22 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych Usługa Przetarg nieogr. 448 000,00 IV Kwartał
23 Świadczenie usługi prania Usługa Przetarg nieogr. 709 000,00 IV Kwartał
24 Serwis aparatu Symbia Usługa Postęp. z wolnej ręki 711 220,00 IV Kwartał
25 Zakup zestawów komputerowych Dostawa Przetarg nieogr. 742 600,00 IV Kwartał
26 Ubezpieczenie BCO Usługa Przetarg nieogr. 256 404,00 IV Kwartał
27 Wymiana źródeł i serwis aparatu HDR Dostawa Przetarg nieogr. 305 200,00 IV Kwartał