BCO logo mini

Białystok, dnia 12.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

Część nr 41, Grupa B21: Rurka intubacyjna

4

Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o.

ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań

26

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

28

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


BCO logo mini

Białystok, dnia 05.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że postanowiło unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie D37 z dnia 31.05.2019 r. (błędnie wskazano wybraną ofertę, numery ofert oraz Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w zakresie Części nr 108 tj. w Grupie D37 Lidokainum hydrochloricum)

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie D37 na podstawie art. 91 Pzp.

Część nr 108, Grupa D37: Lidokainum hydrochloricum

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

91,61

91,61

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

88,54

88,54

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


Białystok, dnia 11.06.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie B15, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


BCO logo mini

Białystok, dnia 10.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Term. jedn. dostawy

Część nr 1, Grupa A1: Rękawice do przygotowywania cytostatyków

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

41,39

40,00

81,39

 

42

Amcano S.A.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa

20,43

40,00

60,43

 

Część nr 3, Grupa A3: Kieszeń samoprzylepna

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

46,22

40,00

86,22

 

Część nr 5, Grupa A5: Strzykawka do insuliny

10

J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp. J.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

59,87

40,00

99,87

 

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

59,83

40,00

99,83

 

Część nr 9, Grupa A9: Sterylna foliowa osłona przewodów

18

Batist Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

57,14

40,00

97,14

 

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

19,61

40,00

59,61

 

Część nr 10, Grupa A10: Cewnik do odsysania

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

49,79

40,00

89,79

 

Część nr 11, Grupa A11: Cewnik Foleya

4

Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o.

ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań

49,35

40,00

89,35

 

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

42,38

40,00

82,38

 

32

Advance Europe Sp. z o.o., Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

26,90

30,00

56,90

 

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 12, Grupa A12: Zindywidualizowany sterylny zestaw zabiegowy

3

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 14, Grupa A14: Nakłuwacz

28

Aero-Medika   Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

31,39

40,00

71,39

 

41

Centrum Diabetologii  Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

58,95

40,00

98,95

 

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

39,88

40,00

79,88

 

Część nr 17, Grupa A17: Przyrząd do podaży Paclitaxelu

12

Baxter Polska Sp. z  o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

42

Amcano S.A.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa

40,71

40,00

80,71

 

Część nr 18, Grupa A18: Koreczek uniwersalny

10

J.Chodacki, A.Misztal „Medica” Sp. J.

ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin

49,48

40,00

89,48

 

13

Polmil  Sp. z o.o. SKA

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

-

-

-

 

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

58,35

40,00

98,35

 

Część nr 20, Grupa A20: Dren do podaży leków cytostatycznych

17

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

55,47

40,00

95,47

 

23

Biochem Polska  Sp. z o.o.

ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna

60,00

30,00

90,00

 

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

57,06

40,00

97,06

oferta najkorzystniejsza

42

Amcano S.A.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa

47,88

40,00

87,88

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

Nr oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Jakość

Część nr 13, Grupa A13: Rękawice chirurgiczne

7

Abook Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

52,03

40,00

92,03

oferta najkorzystniejsza

26

Zarys International Group Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

44,55

18,95

63,50

 

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

60,00

18,95

78,95

 

Część nr 16, Grupa A16: Kaniula dożylna bezpieczna

17

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Jakość 40%

Nr oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Term. jedn. dostawy

Część nr 21, Grupa B1: Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiękowa, Jednorazowa końcówka ultradźwiękowa, Wielorazowy autoklawowalny przetwornik

33

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 23, Grupa B3: Odciągi naczyniowe

30

Beryl Med  Ltd

1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE,

LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 24, Grupa B4: Dreny ssąco-płuczące

33

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 33, Grupa B13: Kaniule, Bezzastawkowy trokar optyczny

22

Medirtade Poland  Sp. z o.o.

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 34, Grupa B14: Redukcja, Dolna uszczelka, Wielorazowa uszczelka, Plastikowa tuleja trokara

29

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 36, Grupa B16: Adapter kątowy

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 39, Grupa B19: Wymiennik ciepła i wilgoci

28

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

59,63

40,00

99,63

 

Część nr 40, Grupa B20: Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, Strzykawka, Dren, Worek, Cewniki

12

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 42, Grupa B22: Filtr oddechowy do respiratora

28

Aero-Medika Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 47, Grupa B27: Opatrunek antybakteryjny

14

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 48, Grupa B28: Opatrunek hydrokoloidowy

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 49, Grupa B29: Igła do blokad

29

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 50, Grupa B30: Zestaw osłony na głowicę USG

29

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 51, Grupa B31: Kompres z gazy jałowej

9

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 52, Grupa B32: Opatrunek hydrokoloidowy

36

Skamex  Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52, 64-300 Łódź

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 54, Grupa B34: Klipsy Tytanowe

29

Aesculap Chifa  Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

16,87

30,00

46,87

 

30

Beryl Med  Ltd

1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE,

LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 55, Grupa B35: Naczyniowy klips

30

Beryl Med  Ltd

1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE,

LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

60,00

40,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


BCO logo mini

Białystok, dnia 04.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Część nr 83, Grupa D12: NATRII VALPROAS, VALPROIC ACID

5

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia informacje udostępnione na stronie internetowej z dnia 31.05.2019 r. o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach:

Nr oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium Cena

Razem

Część nr 75, Grupa D4: PIRACETAM

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,03

98,03

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,54

98,54

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

-

-

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 76, Grupa D5: FLUMAZENIL

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,35

99,35

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,12

97,12

 

43

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

-

-

 

Część nr 88, Grupa D17: BETAHISTINE

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

-

-

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,33

99,33

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

91,62

91,62

 

Część nr 89, Grupa D18: NORADRENALINI TARTRAS

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

-

-

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

-

-

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 91, Grupa D20: Jałowy żel

8

Medicus Sp. z o.o. SKA
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

-

-

 

13

Polmil Sp. z o.o. SKA
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz

85,15

85,15

 

18

Batist Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa  

32,63

32,63

 

34

Neomed Barbara Stańczyk 
ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 95, Grupa D24: Propofolum

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

-

-

 

43

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 109, Grupa D38: Linezolid

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,54

98,54

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

98,36

98,36

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,80

97,80

 

43

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

-

-

 

Część nr 117, Grupa D46: SERTRSLINE

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

-

-

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

87,50

87,50

 

Część nr 129, Grupa D58: Natrium Chloratum, Glucosum

12

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

-

-

 

43

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 131, Grupa D60: MORPHINI HYDROCHLORIDUM

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

-

-

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

-

-

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

-

-

 

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 31.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 72, Grupa D1: ESTAZOLAM

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

97,44

97,44

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,60

98,60

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,80

99,80

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 73, Grupa D2: PROMAZINE

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

83,93

83,93

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

84,90

84,90

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 75, Grupa D4: PIRACETAM

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,03

98,03

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,54

98,54

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 76, Grupa D5: FLUMAZENIL

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,35

99,35

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,12

97,12

 

Część nr 77, Grupa D6: PREGABALINUM

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

88,61

88,61

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

88,74

88,74

 

 Część nr 78, Grupa D7: MIANSERIN

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

95,31

95,31

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

78,85

78,85

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

97,40

97,40

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 79, Grupa D8: Preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 86, Grupa D15: NEOSTYGMINI METILSULFAS

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

62,11

62,11

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 88, Grupa D17: BETAHISTINE

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,33

99,33

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

91,62

91,62

 

Część nr 89, Grupa D18: NORADRENALINI TARTRAS

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 90, Grupa D19: FORMOTEROL, FENOTEROL+IP

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,74

98,74

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

96,72

96,72

 

Część nr 91, Grupa D20: Jałowy żel

13

Polmil Sp. z o.o. SKA

ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz

85,15

85,15

 

18

Batist Medical Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa  

32,63

32,63

 

34

Neomed Barbara Stańczyk 

ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 93, Grupa D22: SOMATOSTATINUM

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 95, Grupa D24: Propofolum

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 96, Grupa D25: AMPICILLINUM

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,40

95,40

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 97, Grupa D26: DOXYCYCLINI

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,43

95,43

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 98, Grupa D27: ALLANTOINE, ALUMINIUM ACETAS TARTRAS

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

91,27

91,27

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 99, Grupa D28: AQUA PRO INIECTIONE, NATURI

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

96,56

96,56

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

97,24

97,24

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,51

97,51

 

Część nr 100, Grupa D29: Bisoprolol

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

55,32

55,32

 

Część nr 101, Grupa D30: BUDESONIDE

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

69,68

69,68

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

50,67

50,67

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

70,51

70,51

 

Część nr 102, Grupa D31: Chloramphenicolum

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,36

98,36

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 103, Grupa D32: CLONAZEPAM

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,53

95,53

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,63

99,63

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 104, Grupa D33: Dopaminum hydrochloricum

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

96,10

96,10

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

97,62

97,62

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,89

97,89

 

Część nr 105, Grupa D34:INSULINUM HUMANUM KRÓTKODZIAŁAJĄCA

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

19,04

19,04

 

Część nr 106, Grupa D35: Ketoprofenum

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,08

95,08

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

96,58

96,58

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

96,83

96,83

 

Część nr 107, Grupa D36: LIDOCAINE

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

72,30

72,30

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 108, Grupa D37: Lidokainum hydrochloricum

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

91,61

91,61

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

43

 Bialmed Sp. z o.o.

 ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

88,54

88,54

 

Część nr 109, Grupa D38: Linezolid

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,54

98,54

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

98,36

98,36

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

97,80

97,80

 

Część nr 110, Grupa D39: METHYLPREDNISOLON

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,14

95,14

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

96,42

96,42

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

96,53

96,53

 

Część nr 111, Grupa D40: Naproxenum

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

76,58

76,58

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

94,65

94,65

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

81,27

81,27

 

Część nr 112, Grupa D41: Nystatinum

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

97,27

97,27

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

99,95

99,95

 

Część nr 113, Grupa D42: OCTENISEPT

15

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

92,33

92,33

 

43

 Bialmed Sp. z o.o.

 ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

79,54

79,54

 

Część nr 114, Grupa D43: ORNITHINE ASPARTATE

21

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

99,65

99,65

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

96,81

96,81

 

Część nr 115, Grupa D44: Pancreatinum

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,51

98,51

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,60

99,60

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 116, Grupa D45: POVIDONE - IODINE

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

81,73

81,73

 

43

 Bialmed Sp. z o.o.

 ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 117, Grupa D46: SERTRSLINE

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

87,50

87,50

 

Część nr 119, Grupa D48: Test ureazowy

20

Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. j.

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

34

Neomed Barbara Stańczyk

ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

88,36

88,36

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

90,27

90,27

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

 ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

 ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

70,17

70,17

 

Część nr 121, Grupa D50: Thiethylperazinum

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

 ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

 ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

98,74

98,74

 

Część nr 123, Grupa D52: Torasemidum

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

59,67

59,67

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,18

98,18

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,77

99,77

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 124, Grupa D53: TRAMADOL, TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM + PARACETAMOL

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

88,43

88,43

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

88,79

88,79

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

89,93

89,93

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 125, Grupa D54: Trazodoni hydrochloridum

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

88,71

88,71

 

Część nr 126, Grupa D55: Vitaminum E

27

Asclepios S. A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

92,63

92,63

 

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,01

99,01

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

95,11

95,11

 

Część nr 127, Grupa D56: Amiodarone

5

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

85,70

85,70

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

52,16

52,16

 

Część nr 128, Grupa D57: Płyn substytucyjny

12

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 129, Grupa D58: Natrium Chloratum, Glucosum

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 130, Grupa D59: SUFENTANIL

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 131, Grupa D60: MORPHINI HYDROCHLORIDUM

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 132, Grupa D61: KETAMINE

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,61

99,61

 

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%


BCO logo mini

Białystok, dnia 22.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium
Cena

Razem

Część nr 74, Grupa D3: ROPIVACAINE, ROPIVACAINUM

27

Asclepios S. A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,05

98,05

 

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,42

99,42

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

39

Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

99,63

99,63

 

Część nr 120, Grupa D49: THAMINE

1

OPTIFARMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,12

95,12

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

Nr

oferty

 Wykonawca

Przyznane punkty

 Wybór

Kryteria

 

Razem

Cena

Jakość

Część nr 15, Grupa A15:

6

Zakład Usługowo-Handlowy PROLAB Tadeusz Borowski

ul. Św. Jerzego 43/3, 15-349 Białystok

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Jakość 40%

 


Białystok, dnia 17.05.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania:

a) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach B2, B11 i B26. W tych grupach cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty

lub oferta z najniższą ceną

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Część nr 22, Grupa B2: Serweta chirurgiczna.

Toruńskie Zakłady Materiałów

Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

19.440,00 zł

11.643,60 zł

Część nr 29, Grupa B11: Sterylny roztwór.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

3.456,00 zł

2.166,90 zł

Część nr 46, Grupa B26: Regulator przepływu.

Biochem Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna

6.739,20 zł

2.932,55 zł

 


BCO logo mini 

Białystok, dnia 15.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium
Cena

Razem

Część nr 94, Grupa D23: Makrogol

35

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

95,04

95,04

 

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

99,79

99,79

 

39

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


Białystok, dnia 30.04.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach C1, C5 i C7, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

Białystok, dnia 26.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

Część nr 26, Grupa B6: Jednorazowa rączka staplera liniowego,

Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego

24

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 27, Grupa B7: Jednorazowy stapler okrężny

24

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 28, Grupa B8: Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny

24

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 29, Grupa B9: Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego,

Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego

24

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

 


 

Białystok, dnia 25.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 79, Grupa D8: Preparat do dezynfekcji skóry pola operacyjnego.

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 80, Grupa D9: PC30V Liquidum.

35

Salus Internationl Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 81, Grupa D10: Płyn do płukania jamy ustnej.

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 82, Grupa D11: Acetylcysteine.

35

Salus Internationl Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 85, Grupa D14: Dobutaminy Chlorowodore

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 92, Grupa D21: Bupivacaine + Epinephrine.

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 93, Grupa D22: Somatostatinum

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 122, Grupa D51: Tiamazolum.

39

„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 128, Grupa D57: Płyn substytucyjny.

12

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8 , 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 130, Grupa D59: Sufentanil.

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

Białystok, dnia 23.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 58, Grupa C3: Pembrolizumab.

38

Komtur Polska Sp. z o.o.

Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 59, Grupa C4: Paclitaxsel.

38

Komtur Polska Sp. z o.o.

Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 61, Grupa C 6: Rituximabum.

19

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 63, Grupa C 8: Oxaliplatin.

43

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 66, Grupa C 11: Atezolizumabum.

19

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 67, Grupa C12: Abirateroni Acetas.

2

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 65, Grupa C 10: Aksitinibum.

40

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 69, Grupa C14: Doxorubicin.

2

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 

 


 

Białystok, dnia 12.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do dnia 12.04.2019 r. do godz. 09:00, oferty dodatkowe złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta dodatkowa nr 1:

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

Grupa D52 56,16 zł

Oferta dodatkowa nr 2:

Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Wykonawca podtrzymuje cenę zaproponowaną w złożonej ofercie

Grupa D52 56,29 zł

Oferta dodatkowa nr 3:

Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Grupa A14 8.748,00 zł

Oferta dodatkowa nr 4:

Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

Grupa A14 8.904,00 zł

 

 


 

Białystok, dnia 11.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że postanowiło unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie C2 z dnia 04.04.2019 r. (nie zawiadomiono wszystkich Wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej).

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie C2 na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 57, Grupa C2: Fulvestrantum.

37

Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o.,

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A.,

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

39

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.,

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

99,57

99,57

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

Białystok, dnia 04.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 57, Grupa C2: Fulvestrantum.

37

Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 64, Grupa C9: Calcii folinas.

35

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 71, Grupa C16: Cyclophosphamidum.

21

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


Białystok, dnia 27.03.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach A2, A4, A6, A7, A8, A19, B5, B10, B12, B17, B18, B23, B24, B25, B33, C13, C15, D13, D16 i D47, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

Białystok, dnia 20.03.2019 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) zawiadamia, że oferty wykonawców w postępowaniu, które nie zostały otwarte w dniu 14.03.2019 r. (wystąpił błąd aplikacji wspomagającej miniPortal - Szyfrowanie/Deszyfrowanie), zgodnie z informacją przekazaną Zamawiającemu przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2019 r. były zaszyfrowane niewłaściwym kluczem publicznym:

a) oferta Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa – kluczem z postępowania 0a47c9a6-b272-4166-80a7-f739ad5de644

b) oferta Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa – kluczem z postępowania f434636d-8647-4651-9d1b-6bf62e5ba4f0.

Zamawiający nie miał możliwości odszyfrowania powyższych ofert.

 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że Wykonawcy, o których mowa powyżej nie złożyli ofert w niniejszym postępowaniu.

 

 


 

Białystok, dnia 15.03.2019 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych, w dniu 14.03.2019 r., nastąpiła omyłka polegająca na niezamieszczeniu informacji dotyczącej złożonej oferty w Grupie B21 – 5 475,60 zł Wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań.

 


 

Białystok, dnia 15.03.2019 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), w dniu 14.03.2019 r., nastąpiła omyłka polegająca na niezamieszczeniu informacji dotyczącej złożonej oferty w Grupie C2 – 2.321.755,20 zł Wykonawcy Konsorcjum Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

 


 

Białystok, dnia 14.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 14.03.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Optifarma Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D49 4 775,12 zł

Oferta nr 2:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C12 3 782 381,28 zł

Grupa C14 1 269 192,60 zł

Oferta nr 3:

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A12 37 260,00 zł

Oferta nr 4:

Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A11 1 101,60 zł

Oferta nr 5:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D12 5.391,00 zł

Grupa D56 1.414,92 zł

Oferta nr 6:

Zakład Usługowo-Handlowy PROLAB Tadeusz Borowski, ul. Św. Jerzego 43/3, 15-349 Białystok.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A15 221 375,00 zł

Oferta nr 7:

Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 4 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A13 20 020,00 zł

Oferta nr 8:

Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D20 20 882.24 zł

Oferta nr 9:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B2 19 440,00 zł

Grupa B31 6 486,48 zł

Oferta nr 10:

J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A5 280,00 zł

Grupa A18 18 230,00 zł

Oferta nr 11: oferta nie została otwarta wyastapił błąd aplikacji wspomagającej miniPortal - Szyfrowanie/Deszyfrowanie

Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.

Oferta nr 12:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A17 26 676,00 zł

Grupa B20 27 880,80 zł

Grupa C16 11 778,00 zł

Grupa D57 292 032,00 zł

Grupa D58 36 106,10 zł

Oferta nr 13:

Polmil Sp. z o.o. SKA, ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A18 15 035,00 zł

   

Grupa D20 27 668,00 zł

Oferta nr 14:

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 3 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B27 2 893,80 zł

Oferta nr 15:

Schülke Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D42 17 704,44 zł

Oferta nr 16: oferta nie została otwarta wyastapił błąd aplikacji wspomagającej miniPortal - Szyfrowanie/Deszyfrowanie

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

Oferta nr 17:

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A16 313 321,00 zł

Grupa A20 56 490,00 zł

Oferta nr 18:

Batist Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A9 1 082,16 zł

   

Grupa D20 72 213,12 zł

Oferta nr 19:

Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C6 6 018 240,96 zł

Grupa C11 1 249 375,00 zł

Oferta nr 20:

Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. j., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D48 7 348,00 zł

Oferta nr 21:

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D43 23 775,12 zł

Oferta nr 22:

Meditrade Poland Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B13 99 738,00 zł

Oferta nr 23:

Biochem Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

Grupa A20 52 223,00 zł

Grupa B26 6 739,20 zł

   

Oferta nr 24:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 3 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B6 209 952,00 zł

Grupa B7 324 000,00 zł

Grupa B8 16 588,80 zł

Grupa B9 456 969,60 zł

   

Oferta nr 25:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C7 3 588 360,00 zł

Oferta nr 26:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A1 2 086,56 zł

Grupa A3 3 328,00 zł

Grupa A5 280,58 zł

Grupa A9 1 134,00 zł

Grupa A10 155,52 zł

Grupa A11 1 283,04 zł

Grupa A13 23 360,40 zł

Grupa A18 264,60 zł

Grupa B21 8 579,52 zł

Oferta nr 27

Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: nie dotyczy,

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D1 527,28 zł

Grupa D3 58 835,84 zł

Grupa D4 2 901,23 zł

Grupa D7 405,60 zł

Grupa D17 87,85 zł

Grupa D18 36 890,53 zł

Grupa D28 13 611,56 zł

Grupa D30 3 668,55 zł

Grupa D33 1 199,73 zł

Grupa D35 209,19 zł

Grupa D36 2 441,40 zł

Grupa D38 7 131,06 zł

Grupa D39 284,80 zł

Grupa D40 310,12 zł

Grupa D46 427,05 zł

Grupa D52 94,12 zł

Grupa D53 1 844,42 zł

Grupa D55 169,26 zł

Grupa D60 1 688,40 zł

Oferta nr 28:

Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A14 9 072,00 zł

Grupa B19 1 296,00 zł

Grupa B21 6 150,00 zł

Grupa B22 10 360,00 zł

   

Oferta nr 29:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B11 3 456,00 zł

Grupa B14 58 940,00 zł

Grupa B29 41 472,00 zł

Grupa B30 15 420,00 zł

Grupa B34 30 240,00 zł

 

Oferta nr 30:

Beryl Med Ltd., 1st Floor 26 Fouberts Place, Londyn W1F 7PP, Londyn, Anglia

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B3 1 076,00 zł

Grupa B34 8 501,60 zł

Grupa B35 30 672,00 zł

 

Oferta nr 31:

AstraZeneca AB, 151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 4 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 4 dni roboczych.

Grupa C1 141 466,50 zł

Grupa C5 3 016 000,00 zł

Oferta nr 32:

Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 2 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A11 2 020,80 zł

Oferta nr 33:

Olympus Polska Sp. z.o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 3 dni roboczych.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa B1 649 080,00 zł

Grupa B4 59 400,00 zł

Oferta nr 34:

Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D20 23 560,00 zł

Grupa D48 8 316,00 zł

Oferta nr 35:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C9 213 220,30 zł Grupa D1 521,04 zł

Grupa D2 405,12 zł

Grupa D3 58 028,02 zł

Grupa D4 2 886,19 zł

Grupa D5 3 209,76 zł

Grupa D6 2 190,12 zł Grupa D7 490,26 zł

Grupa D9 13 589,40 zł

Grupa D11 12 976,60 zł

Grupa D15 7 454,64 zł

Grupa D17 52,25 zł

Grupa D18 38 651,74 zł

Grupa D19 4 708,47 zł Grupa D23 34 762,89 zł Grupa D25 2 441,14 zł

Grupa D26 2 724,59 zł

Grupa D27 8 084,52 zł

Grupa D28 14 095,86 zł

Grupa D29 19,50 zł

Grupa D30 2 556,33 zł Grupa D32 25,53 zł

Grupa D33 1 248,45 zł

Grupa D35 220,02 zł

Grupa D36 1 765,14 zł

Grupa D37 2 586,56 zł

Grupa D38 7 236,40 zł

Grupa D39 299,36 zł

Grupa D40 404,96 zł

Grupa D41 24 333,26 zł

Grupa D43 23 692,50 zł

Grupa D44 628,81 zł

Grupa D45 16 950,31 zł

Grupa D46 264,60 zł

Grupa D48 8 140,00 zł

Grupa D49 5 019,84 zł

Grupa D50 19 637,12 zł

Grupa D52 57,20 zł

Grupa D53 1 836,94 zł

Grupa D55 158,34 zł

Grupa D56 1 651,10 zł

Grupa D60 1 680,00 zł

 

Oferta nr 36:

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A1 3 024,00 zł

Grupa A3 4 320,00 zł

Grupa A9 3 304,80 zł

Grupa A10 188,00 zł

Grupa A11 906,00 zł

Grupa A13 17 388,00 zł

Grupa A14 16 719,00 zł

Grupa A20 54 913,00 zł

Grupa B15 25 401,60 zł

Grupa B16 6 804,00 zł

Grupa B19 1 304,00 zł

Grupa B28 3 581,82 zł

Grupa B32 231,12 zł

Oferta nr 37:

Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa D1 514,80 zł

Grupa D2 400,48 zł

Grupa D3 57 691,34 zł

Grupa D4 2 851,42 zł

Grupa D5 3 188,96 zł

Grupa D6 2 471,55 zł

Grupa D7 396,90 zł

Grupa D17 51,90 zł

Grupa D18 19 213,20 zł

Grupa D19 4 649,19 zł

Grupa D22 66 960,00 zł

Grupa D23 33 108,70 zł

Grupa D24 28 213,76 zł

Grupa D25 2 328,93 zł

Grupa D26 2 599,97 zł

Grupa D27 7 378,48 zł

Grupa D28 13 998,24 zł

Grupa D30 5 044,95 zł

Grupa D31 97,50 zł

Grupa D32 24,48 zł

Grupa D33 1 229,02 zł

Grupa D34 1 059,50 zł

Grupa D35 216,60 zł

Grupa D37 2 369,44 zł

Grupa D38 7 250,14 zł

Grupa D39 295,36 zł

Grupa D40 327,64 zł

Grupa D41 23 669,17 zł

Grupa D44 621,92 zł

Grupa D48 10 472,00 zł

Grupa D50 19 888,62 zł

Grupa D52 56,29 zł

Grupa D53 1 813,64 zł

Grupa D54 521,36 zł

Grupa D55 156,78 zł

Grupa D59 16 175,12 zł

Grupa D60 1 436,40 zł

Grupa D61 2 936,00 zł

Oferta nr 38:

Komtur Polska Sp. z o.o., Plac Farmacji 1, 02-699 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C3 15 431 691,20 zł

Grupa C4 781 914,00 zł

Oferta nr 39:

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C2 2 331 864,00 zł

 

Grupa D1 513,76 zł

Grupa D2 340,00 zł

Grupa D3 57 906,28 zł

Grupa D4 2 844,11 zł

Grupa D5 3 283,52 zł

Grupa D6 2 468,13 zł

Grupa D7 386,58 zł

Grupa D10 19 488,00 zł

Grupa D14 23 295,40 zł

Grupa D15 4 628,00 zł

Grupa D17 56,65 zł

Grupa D19 4 806,66 zł

Grupa D21 847,52 zł

Grupa D23 33 039,82 zł

Grupa D28 13 958,86 zł

Grupa D29 35,25 zł

Grupa D30 3 625,26 zł

Grupa D31 95,90 zł

Grupa D32 24,39 zł

Grupa D33 1 225,54 zł

Grupa D34 5 564,65 zł

Grupa D35 216,03 zł

Grupa D38 7 291,36 zł

Grupa D39 295,04 zł

Grupa D40 381,58 zł

Grupa D41 23 681,70 zł

Grupa D42 19 174,74 zł

Grupa D43 24 472,53 zł

Grupa D44 619,45 zł

Grupa D46 302,40 zł

Grupa D51 89,25 zł

Grupa D52 56,29 zł

Grupa D53 1 630,94 zł

Grupa D54 587,68 zł

Grupa D55 164,84 zł

Grupa D56 2 712,84 zł

Grupa D60 1 657,60 zł

Grupa D61 2 924,60 zł

Oferta nr 40:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa C10 125 425,38 zł

Oferta nr 41:

Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A14 9 072,00 zł

     

Oferta nr 42:

Amcano S.A., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A1 6 125,00 zł

Grupa A17 39 312,00 zł

Grupa A20 65 448,00 zł

 

Oferta nr 43:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy:

a) dotyczy grup z Załączników nr 2A i 2B: w ciągu 1 dnia roboczego.

b) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D: w ciągu 1 dnia roboczego.

Grupa A5 280,80 zł

Grupa A14 13 161,00 zł

Grupa A18 15 460,20 zł

Grupa C8 232 838,87 zł

Grupa D5 290,30 zł

Grupa D8 14 791,10 zł

Grupa D24 7 126,48 zł

Grupa D37 2 676,24 zł

Grupa D38 8 241,91 zł

Grupa D42 22 257,30 zł

Grupa D45 13 852,67 zł

Grupa D58 90 304,58 zł

 

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

7.406,00

45

Grupa B25

3.657,23

89

Grupa D18

26.661,28

2

Grupa A2

324,00

46

Grupa B26

2.932,55

90

Grupa D19

4.742,76

3

Grupa A3

7.816,00

47

Grupa B27

2.913,88

91

Grupa D20

25.184,00

4

Grupa A4

3.260,00

48

Grupa B28

3.702,24

92

Grupa D21

635,52

5

Grupa A5

367,20

49

Grupa B29

45.360,00

93

Grupa D22

69.120,00

6

Grupa A6

600,40

50

Grupa B30

14.640,00

94

Grupa D23

32.868,00

7

Grupa A7

12.096,00

51

Grupa B31

6.584,76

95

Grupa D24

26.302,08

8

Grupa A8

12.960,00

52

Grupa B32

237,80

96

Grupa D25

2.514,42

9

Grupa A9

2.784,00

53

Grupa B33

27.216,00

97

Grupa D26

2.946,55

10

Grupa A10

184,00

54

Grupa B34

30.200,00

98

Grupa D27

6.829,57

11

Grupa A11

998,40

55

Grupa B35

30.000,00

99

Grupa D28

10.602,78

12

Grupa A12

35.100,00

56

Grupa C1

141.466,50

101

Grupa D29

29,75

13

Grupa A13

20.160,00

57

Grupa C2

4.082.400,00

101

Grupa D30

1.860,36

14

Grupa A14

12.312,00

58

Grupa C3

15.885.548,80

102

Grupa D31

81,60

15

Grupa A15

221.345,00

59

Grupa C4

821.007,60

103

Grupa D32

24,30

16

Grupa A16

279.973,00

60

Grupa C5

3.556.950,40

104

Grupa D33

887,40

17

Grupa A17

27.794,00

61

Grupa C6

8.213.948,37

105

Grupa D34

2.111,85

18

Grupa A18

21.330,00

62

Grupa C7

5.505.388,56

106

Grupa D35

196,65

19

Grupa A19

23.608,80

63

Grupa C8

536.937,66

107

Grupa D36

1.659,84

20

Grupa A20

62.198,00

64

Grupa C9

213.220,30

108

Grupa D37

1.585,92

21

Grupa B1

603.644,00

65

Grupa C10

224.493,32

109

Grupa D38

7.071,52

22

Grupa B2

11.643,60

66

Grupa C11

2.718.747,50

110

Grupa D39

298,08

23

Grupa B3

803,52

67

Grupa C12

7.762.003,20

111

Grupa D40

276,18

24

Grupa B4

56.246,40

68

Grupa C13

2.814,88

112

Grupa D41

27.014,68

25

Grupa B5

200.880,00

69

Grupa C14

3.658.964,40

113

Grupa D42

17.866,68

26

Grupa B6

195.255,36

70

Grupa C15

38.797,48

114

Grupa D43

22.358,43

27

Grupa B7

301.320,00

71

Grupa C16

11.879,40

115

Grupa D44

196,30

28

Grupa B8

15.427,58

72

Grupa D1

509,60

116

Grupa D45

13.682,24

29

Grupa B9

424.981,73

73

Grupa D2

393,12

117

Grupa D46

277,20

30

Grupa B10

27.986,49

74

Grupa D3

60.676,94

118

Grupa D47

1.729,93

31

Grupa B11

2.166,90

75

Grupa D4

2.391,12

119

Grupa D48

11.308,00

32

Grupa B12

1.019.753,93

76

Grupa D5

2.851,20

120

Grupa D49

5.148,92

33

Grupa B13

82.812,78

77

Grupa D6

2.883,57

121

Grupa D50

12.253,08

34

Grupa B14

59.691,12

78

Grupa D7

283,38

122

Grupa D51

80,40

35

Grupa B15

54.840,24

79

Grupa D8

12.604,09

123

Grupa D52

56,94

36

Grupa B16

4.921,56

80

Grupa D9

11.964,24

124

Grupa D53

1.561,56

37

Grupa B17

8.087,75

81

Grupa D10

19.443,00

125

Grupa D54

401,76

38

Grupa B18

14.061,60

82

Grupa D11

11.553,36

126

Grupa D55

147,42

39

Grupa B19

1.034,16

83

Grupa D12

5.358,22

127

Grupa D56

1.090,44

40

Grupa B20

25.527,38

84

Grupa D13

402,60

128

Grupa D57

279.963,00

41

Grupa B21

8.425,80

85

Grupa D14

26.388,90

129

Grupa D58

97.960,30

42

Grupa B22

9.634,80

86

Grupa D15

5.596,32

130

Grupa D59

16.174,08

43

Grupa B23

2.390,47

87

Grupa D16

1.360,00

131

Grupa D60

1.465,80

44

Grupa B24

3.539,95

88

Grupa D17

117,30

132

Grupa D61

2.783,80

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 13).

 


 

Białystok, dnia 13.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia że wskazując w Grupie A18 (pozycje 53 i 54) jako jednostkę miary opakowanie miał na myśli standardowe opakowanie zawierające po 100 sztuk koreczków.

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

Białystok, dnia 06.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 20, 21, 22 i 25.02.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania leku pakowanego x 5 fiolek w łącznej ilości 330 opakowań?

2. Dotyczy Grupy C12 poz. 21, 22, Grupy C14 poz. 24, SIWZ pkt. IV.2.a): Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostaw na czas niezbędny do ich prawidłowej realizacji, tj. na czas min. Z dni roboczych dla grupy nr C12 poz. 21, 22 oraz grupy nr C14 poz. 24? Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp) w przypadku leków które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw w przeciągu 1 dnia roboczego.

Wymóg dostawy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia zamówienia jest nadmierny i nie jest podyktowany uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Celem Zamawiającego jest otrzymanie zamówionego towaru, powyższe może zostać spełnione bez stawienia nadmiernych, wygórowanych, a wręcz niemożliwych do spełnienia terminów dostawy. Zgodnie z zapisami Pzp oraz wytycznymi UZP termin dostawy należy wyznaczyć z uwzględnieniem wszystkich realnych czynników, tj. ilość dostarczanego towaru, odległość, uwarunkowania komunikacyjne, konieczność dokonania odbioru, wniesienia itd., aby realnie możliwe było wykonanie dostawy przy dochowaniu należytej staranności i wykonaniu wszystkich etapów pośrednich. Obecny zapis SIWZ (wyznaczenie terminu dostawy do maksymalnie 1 dnia roboczego) jest niewątpliwie naruszeniem zapisów dotyczących równego traktowania wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Jeśli nie, proszę o szczegółową informację co jest podyktowane wyznaczeniem tak krótkiego terminu dostawy?

3. Dotyczy Grupy D20 poz.28, 29: Czy Zamawiający dopuści żel zawierający Lidocaine HCL 2g oraz Chlorhexidine Gluconate 0,05g na 100g preparatu, do podawania docewkowego, żel x 25 ampułostrzykawek?

4. Dotyczy Grupy D48, poz. 61: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie testów nowej generacji tzw. "suchych w Zadaniu Nr Grupy D48 w pozycji nr 61.

Uzasadnienie: Testy ureazowe suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak: występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą jakość płynów oraz występowanie tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji wyniku badania. Nie ma żadnego merytorycznego powodu uzasadniającego uniemożliwienie stosowania testów tzw.suchych Tzw. suche testy ureazowe powstały jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku do tzw testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i są ich ulepszoną wersją. Opatentowany przez polskich naukowców będących również autorami starego tzw.” mokrego testu” i znających najlepiej jego wady. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroskopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne nieobojętne dla zdrowia pacjenta. Są w powszechnym użyciu w Polsce i na całym świecie.

5. Dotyczy Grupy D48, poz. 61: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie ilości ( opakowań)w Zadaniu Nr Grupy D48 w pozycji nr 61 . Gdyby to dotyczyło pojedynczych testów to czy Zamawiający mógł by podać ilość w zaokrągleniu do 50 sztuk( tak jak są zazwyczaj pakowane).

Uzasadnienie: określona liczba ilości opakowań wynosi 2209 ( zazwyczaj 50 szt. w opakowaniu co daje 110450 szt. testów (?)).

6. Dotyczy Grupy B7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5mm, rozmiary staplerów 21, 24 (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm). Ergonomiczny uchwyt staplera wykonany w materiału antypoślizgowego, bez konieczności posiadania gumowej powłoki.

7. Dotyczy Grupy B8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5mm, rozmiary staplerów 21, (wysokość otwartej zszywki 4,5mm), 26, 29, 32, 34mm (wysokość otwartej zszywki 5,0mm). Ergonomiczny uchwyt staplera wykonany w materiału antypoślizgowego, bez konieczności posiadania gumowej powłoki. Stapler w kolorze czarnym.

8. Dotyczy Grupy B9 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów endoskopowych, których rękojeść nie posiada przegubu (przegub artykulacyjny jest elementem składowym ładunku). Rękojeść przeznaczona do ładunków prostych i artykulacyjnych wykonujących zespolenie o długości 30mm, 45mm, 60mm. Jedna dźwignia zamykająco-spustowa Długość ramienia 37cm.

9. Dotyczy Grupy B9 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków do staplerów endoskopowych umożliwiających uzyskanie zespoleń z wysokością zszywki po zamknięciu 1,0mm; lub 1,5mm; lub 1,75mm; lub 2,0mm.

Dotyczy Grupy A16 (zapytania 10-13):

10. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu A16 pozycji 39-45 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

11. Czy Zamawiający w poz. 39-45 dopuści bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", domykanym standardowo, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, rozmiar 20G posiada przepływ 59 ml/min, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

12. Czy Zamawiający w poz. 39-45 oczekuje, aby kaniule posiadały port dostępu bocznego umieszczony centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniający całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

13. Czy Zamawiający w ocenie jakości przyzna punkty kaniulom wyposażonym w 3 grube paski radiacyjne, wtopione w materiał cewnika, które zapewniają bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiają kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle?

Dotyczy Grupy B24 poz. 61 i Grupy B25 poz. 62 (zapytania 14-17):

14. Ze względu na to, że opis przedmiotu zamówienia, podając nazwę własną glukometrów będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, tym samym specyfikuje w każdej z w/w pozycji wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy (ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i chronioną prawem patentowym kompatybilność glukometrów konkretnego wytwórcy tylko i wyłącznie z paskami tego samego wytwórcy), co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnych producentów, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Zgodnie z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45C, przechowywanie do 30C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

15. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

16. Czy Zamawiający dopuszcza spełniające te same cele paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 4-40 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

17. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

18. Dotyczy Grupy A, poz. 13-16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13-16 z pakietu nr 1(2A) i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

19. Dotyczy Grupy B15: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, z PCV, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, na opakowaniu informacja, że nie zawiera DEHP i lateksu, w rozmiarach dla przedziału wagowego: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

20. Dotyczy Grupy B22: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Dotyczy wzoru umowy (zapytania 21-31):

21. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 13 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

22. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1, 3:

1. Odbiorca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:

a) 10% wartości umownej niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy,

b) 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia,

c) 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia materiałów, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia,

3. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, Odbiorca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury obejmującej jednostkowe zamówienie, zrealizowane z naruszeniem przepisów § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

24. Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

25. Do §2 ust.5 wzoru umowy prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Ewentualny zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.

26. Do §3 ust.8 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).

27. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.10 i 13 wzoru umowy)?

28. Do §5 ust.13 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

29. Do treści §6 ust.11 zdanie pierwsze wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 kodeksu cywilnego: "(...) z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

30. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust. 2 wzoru umowy na następujące:

„Odbiorcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Dostawcę postanowień umowy, tj. w szczególności:

a) naruszenia postanowień § 3 ust. 1,

b) naruszenia postanowień § 3 ust. 5,

c) naruszenia postanowień § 5.

31. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczony wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłany Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

32. Dotyczy Grupy B6 i B7: Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert dopuszczą Państwo następujące opisy:

Grupa B6:

B6

   

Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.

   
   

Jednorazowa rączka staplera z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 80 mm o długość linii szwu 84 mm, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm i 1,5 mm zamkniętej oraz Jednorazowa rączka staplera z nożem wbudowanym w ładunek w rozmiarze 80 mm o długość linii szwu 84 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm i 2 mm zamkniętej. Posiadająca dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia. Staplery umożliwiają równomierną kompresję tkanek. Staplery posiadają antypoślizgową rękojeść. Stapler załadowany ładunkiem.

 

12

     

szt.

120

   

 

Uniwersalne ładunki do jednorazowych staplerów liniowych, opisanych w poz. 12, z nożem wbudowanym w ładunek do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Zszywki wykonane są z tytanu i ułożone w dwóch rzędach (każdy rząd po dwie linie zszywek - łącznie 4 linie zszywek) o długości linii szwu 84 mm.

 

13

     

szt.

480

 

Grupa B7:

B7

 

 

 

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym kowadełkiem (kąt 90°) ze specjalną podkładką pod nóż, która zwiększa skuteczność cięcia i daje dźwiękową oraz dotykową informację zwrotną dla użytkownika. Stapler o rozmiarze 24 mm, wysokości zszywki 4,5 mm (po zamknięciu 1,8 mm) i wewnętrznej średnicy 15 mm oraz o rozmiarze 26 mm, wysokości zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm) i wewnętrznej średnicy 17 mm; o rozmiarze 29 mm, wysokości zszywki 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm) i wewnętrznej średnicy 20 mm; o rozmiarze 32 mm, wysokości zszywki 5,0 mm (po zamknięciu 2,2 mm) i wewnętrznej średnicy 24 mm. Staplery posiadają także podwójny system zabezpieczający (wewnętrzny i zewnętrzny) zapobiegający przypadkowemu odpaleniu, antypoślizgową rękojeść oraz indykator.

 

14

     

szt.

300

 

33. Dotyczy Grupy D8 poz. 12 i 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego bezbarwnego preparatu do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, zawierającego min. 55% alkoholi, bez jodu, spektrum działania: bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Mycobacterium tuberculosis, E. coli), grzyby m.in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity, wirusy (HIV-1, HBV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy. Opakowania zgodne z SIWZ.

34. Dotyczy Grupy D8 poz. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego barwionego preparatu do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, zawierającego min. 55% alkoholi, bez jodu, spektrum działania: bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Mycobacterium tuberculosis, E. coli), grzyby m.in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity, wirusy (HIV-1, HBV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy. Opakowania zgodne z SIWZ.

35. Dotyczy Grupy D8 poz. 12, 13 i 14: Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt, który w przypadku zagrożenia HBV przed zabiegiem operacyjnym należy nanieść na skórę dwukrotnie, oraz przedłużyć każdorazowo czas działania do 2 minut?

Dotyczy wzoru umowy (zapytania 36-42)

36. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5? Każda dostawa jest akceptowana i przyjmowana przez Zamawiającego. Leki z krótszym terminem ważności, niż określony w par. 2.4, jednakże dobrowolnie przyjęte przez Zamawiającego, stają się jego własnością. Z dniem dostawy na Zamawiającego przechodzą też wszelkie ryzyka związane z produktem. Umowa niniejsza nie jest umową najmu ani użyczenia leków, ani sprzedaży na próbę, zatem zakupiony (a wcześniej przecież przyjęty, zaakceptowany) towar winien pozostać własnością nabywcy. „Zwrot leków” oznacza przede wszystkim sprzedaż hurtową przez Zamawiającego, do czego potrzebna jest stosowna koncesja. Przyjęte leki, z uwagi na krótki termin ważności lub jego brak, nie będą podlegać dalszej odsprzedaży, co oznacza dla Wykonawcy rażącą i stuprocentowo pewną stratę.

37. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Zwrot uprzednio zakupionych produktów na koszt Wykonawcy nie jest uzasadniony.

38. Czy Zamawiający w par. 3.9 wpisze, że termin dostawy wynosi 3 dni? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem informacja ta powinna być podana już na etapie SIWZ. Ustawa PZP nie zna procedury uzgadniania kluczowych kryteriów umowy po wyborze Wykonawcy, w drodze negocjacji.

39. Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”? Wadliwość pojedynczego towaru nie powinna wpływać na konieczność zmiany producenta całego zamówienia.

40. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.12, bowiem terminy załatwienia reklamacji są wyczerpująco określone w pozostałych punktach par. 6. Odwołanie do par. 3.9 jest nieprawidłowe, gdyż terminy reklamacyjne wskazane w par. 6 są dłuższe, niż określone w par. 3.9, zatem zapisy te są sprzeczne.

41. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

42. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

43. Dotyczy Grupy B3 poz.9: Czy Zamawiający dopuści odciągi poliestrowe o wymianach 2mm, 3mm, 4mm x 900 mm?

44. Dotyczy Grupy B28 poz. 65, 66: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z poliizobutylenowej macierzy zawierającej naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach absorpcyjnych i karboksymetylocelulozę?

Dotyczy wzory umowy (zapytania 45-50):

45. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

46. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

47. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

48. Jak należy rozumieć wyrażenie „po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy” w § 12 ust. 1 wzoru umowy? Czy chodzi np. o uprzednie wezwanie do wykonania zobowiązań umownych?

49. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdowała się informacja o numerze umowy oraz numerze zamówienia?

50. Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby numer serii, kody EAN oraz inne wymagane informacje znajdowały się na załączniku do faktury?

51. Dotyczy Grupy B35: Czy Zamawiający wymaga aby Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kacie podcięcia 45° były umieszczone na całej wewnętrznej części ramion klipsa

52. Dotyczy Grupy B35: Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie klipsów zawierało metryczki/etykiety do każdego zasobnika klipsa?

Dotyczy zapisów SIWZ (zapytania 53-55):

53. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty sporządza się w formacie danych PDF.

54. Prosimy o podanie metody weryfikacji podpisu kwalifikowanego (nazwa i wersja aplikacji która będzie użyta do weryfikacji podpisu kwalifikowanego)

55. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

56. Dotyczy Grupy A1 i A13: W związku z tym, że w placówce Zamawiającego wymagane są rękawice będących wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic o najwyższej ochronie, tj. śoi kat.III gdzie przenikalność na związki chemiczne są przebadane pod nadzorem jednostki notyfikowanej?

57. Dotyczy Grupy A1: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych czy bezlateksowych

58. Dotyczy Grupy A1: Czy Zamawiający dopuści liczbowe oznakowanie rękawicy. Większość rękawic sterylnych ma numerację liczbową od 5,5 do 9,0 co pół rozmiaru. Zatem prosimy o dopuszczenie rękawic w takich rozmiarach.

59. Dotyczy Grupy A13: Prosimy Zamawiającego czy produkt ma spełniać wymogi dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej kat III?

60. Dotyczy Grupy A13: Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki powinny być oznakowane na opakowaniu jako środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

61. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

62. Dotyczy Grupy D30: Czy zamawiający dopuści w pak. 4 (2D) poz. 41 Budezonid (Nebbud) 0,5 mg/2 ml aby był w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

63. Dotyczy Grupy D30: Czy zamawiający dopuści w pak. 4 (2D) poz. 41 Budezonid (Nebbud) 0,5 mg/2 ml, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

64. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

65. Dotyczy Grupy D18: Czy Zamawiający w Grupie D18 poz. 25 wyraża zgodę na wycenę preparatu: Levonor, 1 mg/ml; 1 ml, roztw.do infuz.,10 amp ? Tylko tak jest konfekcjonowany. Jaką ilość opakowań należy wycenić?

66. Dotyczy Grupy D23: Czy Zamawiający w Grupie D23 poz. 32 wymaga preparatu Makrogol 74 g (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

67. Dotyczy Grupy D23: Czy Zamawiający w Grupie D23 poz. 32 wymaga preparatu Makrogol (74 g saszeteki, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

68. Dotyczy Grupy B29: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 będzie wymagał, aby elastyczny cewnik do podawania leku był na stałe zintegrowany z igłą do blokad?

69. Dotyczy Grupy B29: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 będzie wymagał, aby umieszczone na igle reflektory posiadały strukturę odcinkową ułatwiającą rozróżnienie igły od innych struktur anatomicznych?

70. Dotyczy Grupy A1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu spełniającego wszystkie wymagane parametry techniczne poza zgodnością z dyrektywą MDD 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych? Część rękawic zarejestrowana jest jako wyrób medyczny, część jako środek ochrony indywidualnej, a część jako i wyrób medyczny i ŚOI. Dopuszczenie produktu, który spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne zarejestrowanego tylko jako środek ochrony indywidualnej pozwala na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców.

71. Dotyczy Grupy A3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną do zbiórki płynów sterylną w rozmiarze 50x60cm?

72. Dotyczy Grupy A5 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą nakładaną 0,4x13 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

73. Dotyczy Grupy A18 poz. 53: Czy Zamawiający dopuści wycenę za koreczki dwufunkcyjne pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

74. Dotyczy Grupy A18 poz. 54: Czy Zamawiający dopuści wycenę za koreczki pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

75. Dotyczy Grupy A9 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody/kamerę wyposażona w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz taśmę samoprzylepną i gumkę do zamocowania osłony w rozmiarze 7 cm x 170 cm, sterylizowaną radiacyjnie, w opakowaniu folia-papier?

76. Dotyczy Grupy A14 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz jednorazowy o grubości igły 21 G i głębokości nakłucia 2,4 mm lub o grubości igły 23 G i głębokości nakłucia 1,8 mm, pakowany a’100 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości?

77. Dotyczy Grupy B11 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści sterylny roztwór zapobiegający parowaniu optyk, zawierające sterylną gąbkę oraz ampułkę płynu 6g?

Dotyczy Grupy B31 poz. 70 (zapytania 78-81):

78. Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kompresów w rozmiarze 10cm x 10cm?

79. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe z nitką RTG bez tasiemki?

80. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17nitkowe, 16 warstwowe?

81. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

82. Dotyczy Grupy D20 poz. 28-29: Czy Zamawiający dopuści jałowy żel zawierający 2g lidokainy na 100 ml preparatu i 0,050 g glukonianu Chlorheksydyny?

83. Dotyczy Grupy D20 poz. 28: Czy Zamawiający dopuści jałowy żel w ampułkostrzykawce o pojemności 10 ml w zbiorczym opakowaniu a’25 sztuk?

84. Dotyczy Grupy D20 poz. 28-29: Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

85. Dotyczy Grupy D20 poz. 28-29: W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

86. Dotyczy Grupy D20 poz. 28: Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu handlowym zawierającym 25 ampułkostrzykawek z przeliczeniem zamawianych ilości z 819 op. a’10 szt. na 328 op. a’25szt.?

87. Dotyczy Grupy B19: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z gąbki medycznej, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zamykanym zatyczką oraz mechanizmem zapobiegającym okluzji. Minimalna objętość oddechowa 50ml.

88. Dotyczy Grupy B22: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania filtr elektrostatyczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999% (potwierdzone protokołami badań z niezależnego laboratorium) z wydzielony wymiennikiem ciepła i wilgoci. Poziom nawilżania 32 ml H2O/l, przestrzeń martwa 57ml, opory przepływu 1,6cm H2O przy 30l/min, 3,0cm H2O przy 60l/min, minimalna objętość oddechowa 150ml, waga 31g, filtr ze złączem kolankowym, sterylny, z portem kapno z koreczkiem na sznurku, z nadrukowaną na obwodzie minimalną objętością oddechową Vt. Złącze proste, pakowany papier folia.

89. Dotyczy § 7 ust. 1b) wzoru umowy: Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia.

90. Dotyczy § 7 ust. 1c) wzoru umowy: Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia.

91. Dotyczy Grupy B34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych rozmiar ML (średnio-duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykanych poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,8 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm. Kompatybilne z użyczonym aplikatorem klipsów, 1 opakowanie = 20 zasobników po 6 klipsów?

92. Dotyczy Grupy B35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczyniowych klipsów polimerowych niewchłanialnych o podwyższonej stabilności na naczyniu. W rozmiarze ML i XL. Klipsy kompatybilne z klipsownicą wielorazową GRENA CLICKAV używaną przez Zamawiającego. 1 opakowanie = 14 zasobników po 6 klipsów z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar klipsów przy składaniu zamówienia.)?

93. Dotyczy Grupy A17: Prosimy o dopuszczenie przyrządu o długości 180 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

94. Dotyczy Grupy A18: Czy ofertowane koreczki w poz. 53 i 54 mają posiadać trzpień wysunięty poza obręb koreczka? Zapewnia to szczelne zamknięcie światła kaniuli.

95. Dotyczy Grupy A16 poz. 39: Czy Zamawiający wymaga bezpiecznej kaniuli dożylnej w rozmiarze 24G bez portu górnego? Kaniula posiadająca otwór w igle, co pozwala na cofnięcie krwi do okna wenflonu, ułatwiając szybką identyfikację właściwego nakłucia żyły. Pozostałe parametry bez zmian, wg zapisów SIWZ.

96. Dotyczy Grupy A16 poz. 49: Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego, zamkniętego zaworu dostępu żylnego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, z łatwą do dezynfekcji gładką powierzchnią, kompatybilne z MRI, można stosować do wstrzyknięć pod ciśnieniem (325PSI, szybkość maksymalna przepływu 10ml/sekundę), o przepływie 135ml/min, 7 dni lub 200 aktywacji, kompatybilne z połączeniem Luer-Lock, sterylizowane tlenkiem etylenu. Bez lateksu, bez DEHP. Kompatybilne z drenami do podaży cytostatyków, tworząc system zamknięty.

97. Dotyczy Grupy A20 poz. 59: Czy Zamawiający wymaga przyrządu do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), grawitacyjny z trzema zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Termin ważności 5 lat.

98. Dotyczy Grupy A20 poz. 60: Czy Zamawiający wymaga przyrządu do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych), grawitacyjny z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Termin ważności 5 lat.

99. Dotyczy Grupy A20 poz. 61: Czy Zamawiający wymaga zestawu podłączeniowego z drenami z poz. 59 i 60 do leków cytotoksycznych. Zestaw z bolcem z filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu 31 cm, średnica drenu 3 mm, pojemność wypełnienia 2,3 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer lock, hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu. Nie zawierający DEHP, PCV oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Termin ważności 3 lata.

100. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5 – do Grup A16, A17, A18 i A20: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczenia na fakturze kodów EAN?

101. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

102. Dotyczy zapisów umowy § 10: Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

103. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 5% do 2 % wartości każdorazowej dostawy?

104. Dotyczy zapisów SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu upoważniającego Wykonawcę do obrotu i sprzedaży przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów równoważnych obowiązujących na terenie Państw Członkowskich UE, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

105. Dotyczy Grupy D20 poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml, opakowania po 25 sztuk? -Oferta złożona po odpowiednim przeliczeniu ilości (328 opakowań po 25 szt)?

106. Dotyczy Grupy D20 poz. 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml , opakowania po 25 sztuk?

107. Dotyczy Grupy B2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety chirurgicznej o wymiarze 75cm x 90 cm, 2 warstwowej, włókninowej z przylepcem PE+PP, odporność na penetrację płynów 165cm H20?

108. Dotyczy Grupy D24 poz. 33: Czy Zamawiający wymaga prod. leczn. propofolum grupie D24 poz. 33 zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.

109. Dotyczy Grupy D38 poz. 49: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie D38 poz.49 produkt leczniczy Linezolid w opakowaniu typu butelka KabiPac?

110. Dotyczy Grupy A17: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 51 przyrząd do podaży Paclitaxelu o długości 184 +/- 3 cm?

Dotyczy Grupy A20 (zapytania 111-113):

111. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 59-61 dren do podaży leków cytostatycznych wykonany dwuwarstwowo: warstwa wewnętrzna (mająca kontakt z lekiem cytotoksycznym) wykonana jest z poliuretanu, natomiast warstwa zewnętrzna wykonana jest z PCV bez DEHP, z filtrem 0,22µm?

112. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 59-61 dren do przygotowywania leków cytostatycznych wyposażony w port bezigłowy (niewymagający zastosowania koreczka)?

113. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 61 dren do podaży leków cytostatycznych o długości 34 cm +/- 5%?

Dotyczy Grupy A5 (zapytania 114-116)

114. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie insuliny z nakładana igłą w rozmiarze 0,4 x 13 mm.

115. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie insuliny z nakładana igłą w rozmiarze 0,33 x 13 mm.

116. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie insuliny z nakładana igłą w rozmiarze 0,5 x 16 mm.

117. Dotyczy Grupy A16 poz. 46-47, 49: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

118. Dotyczy Grupy A16 poz. 46-47: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika bez barwnego oznaczenia linii

119. Dotyczy Grupy A18 poz. 53-54: Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie koreczków w opakowaniu 100 szt.

120. Dotyczy Grupy A5 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,4 x 13, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

121. Dotyczy Grupy A16 poz. 39-45: Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne firmy B.Braun Vasofix Safety tj. kaniulę bezpieczną o podanych parametrach: wykonaną z poliuretanu, przebadaną laboratoryjnie, z dodatkowym portem do iniekcji wyposażonym w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, posiadającą 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, z filtrem hydrofobowym, z koreczkiem luer-lock, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia, cienkościenną zapewniającą duży przepływ zgodny z SIWZ, sterylizowana EO w rozmiarach: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G ?

122. Dotyczy Grupy A16 poz. 48: Czy Zamawiający dopuści kranik z drenem o dł. 10 cm bez dodatkowego portu do iniekcji? Pozostałe parametry bez zmian.

123. Dotyczy Grupy A16 poz. 49: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, kompatybilny z końcówką lock, z łatwą do dezynfekcji zastawką wykonaną ze 100% silikonu, umieszczoną w poliwęglanowym przeźroczystym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, membrana typu „Split Septum” posiadający średni przepływ około 600 ml/min przy ciśnieniu 3 psi, możliwość stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami i lekami chemioterapeutycznymi. Produkt wolny od PCV. Zastawka występująca w dwóch kolorach: niebieskim i czerwonym?

124. Dotyczy Grupy A16 poz. 50: Czy Zamawiający dopuści jednokierunkową zastawkę do infuzji, długość 2,5-3cm, z końcówkami luer-lock zabezpieczonymi koreczkami lub zatyczkami chroniącymi przed przypadkowym zakażeniem, nie posiadająca żadnej membrany, zapobiegająca cofaniu się krwi do linii infuzyjnej oraz leków w wypadku równoległych infuzji ciśnieniowej i grawitacyjnej, z kolorowym oznaczeniem kierunku podłączenia do linii infuzyjnej?

125. Dotyczy Grupy A18 poz. 53-54: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli wycenę w poz. 53 - 1500 szt. i w poz. 54 – 1000 szt. koreczków, czy jednak w poz. 53 – 1500 opak. a’100szt. oraz w poz. 54 – 1000 opak. a’100szt. koreczków ?

126. Dotyczy Grupy A1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych, sterylnych o długości min. 240 mm.

127. Dotyczy Grupy A3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni samoprzylepnej do zbiórki płynów 51x56cm, sterylnej.

128. Dotyczy Grupy A9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej foliowej osłony przewodów w rozmiarze 8cmx200cm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Osłona jest dłuższa, niż wymagana, jednak osłona jest złożona teleskopowo i możliwe jest dostosowanie jej długości, nie rozwijając jej całkowicie.

Dotyczy Grupy A10 (zapytania 129-131):

129. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

130. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

131. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Dotyczy Grupy A13 (zapytania 132-134):

132. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

133. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej na całej powierzchni, idealnej dla procedur wymagających podwyższonej chwytności.

134. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o dł. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego.

Dotyczy Grupy A16 poz. 46, 47, 48 (zapytania 135-137):

135. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z kolorowym pokrętłem pozwalającym na oznaczenie linii.

136. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez określenie materiału „z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających” Zamawiający ma na myśli kraniki wykonane z poliamidu?

137. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają być wyposażone w łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika o 360 stopni przed i po podłączeniu do wkłucia?

138. Dotyczy Grupy A16 poz. 48: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem 10 cm, bez dodatkowego portu do iniekcji.

Dotyczy Grupy A16 poz. 49 (zapytania 139-140):

139. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętej zastawki do dostępu bezigłowego o długości roboczej 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, o przepływie min. 165 ml/min, dostosowanym do średnic kaniul. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu) , wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Zawór o objętości wypełnienia maks. 0,04 ml, o ciśnieniu zwrotnym i ciśnieniu płynu iniekcyjnego min. 60 psi, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji.

140. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

Dotyczy Grupy A17 (zapytania 141-142):

141. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podaży Paclitaxelu z filtrem o wielkości porów 0,20 mikrona, bez lateksu i DEHP, z długością 185 cm, bez łącznika obrotowego w dystalnej części.

142. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej z filtrem 0,2 mikrona, bez lateksu i DEHP, z linią o długości 206 cm, bez łącznika obrotowego.

Dotyczy Grupy A18 poz. 1, 2 (zapytania 143-145:)

143. Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt?

144. Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

145. Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki (zarówno jednostronne, jak i Combi) mają pochodzić od jednego producenta?

146. Dotyczy Grupy A18 poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają posiadać karbowanie na całej części chwytnej koreczka, co ułatwia jego aplikację?

Dotyczy Grupy A20 poz. 59-60 (zapytania 147-148):

147. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do podaży leków cytotoksycznych z zastawkami bezigłowymi w postaci zaworów bezigłowych, z gładką powierzchnią do deznfekcji, nie wymagające zabezpieczenia korkami, w dystalnej część linii zastawka antyzwrotna nad zaworem do dostrzyknięć, chroniąca dren przed cofaniem się krwi w kierunku od pacjenta do linii, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

148. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do podaży leków cytotoksycznych z drenem wykonanym z medycznego PCV bez DEHP, ze specjalnym mechanizmem nad komorą kroplową do szybkiego ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu.

Dotyczy Grupy A20 poz. 61 (zapytania 149-151):

149. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych o długości 41 cm.

150. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych o długości 40 cm z drenem wykonanym z PCV bez DEHP.

151. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych o długości 40 cm z drenem wykonanym z polipropylenu.

152. Dotyczy Grupy B2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety wykonanej z laminatu trójwarstwowego o nieprzemakalności ˃200cmH2O. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Grupy B15 poz. 39-41 (zapytania 153-154):

153. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, maska sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 1 (<5kg); dla roz. 1,5 (5-10kg); dla roz. 2 (10- 20kg); dla roz. 2,5 (20-30kg); dla roz. 3 (30-50kg); dla roz. 4 (50-70kg) i dla roz. 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

154. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje znaczników głębokości położenia maski na rurce maski krtaniowej zaznaczonych w cm oraz poziomą linią?

155. Dotyczy Grupy B16 poz. 42: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łącznik ma posiadać dodatkowe silikonowe pierścienie uszczelniające od strony pacjenta i obwodu oddechowego?

156. Dotyczy Grupy B19 poz. 46: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

157. Dotyczy Grupy D20 poz. 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w aplikatorze harmonijkowym o poj. 12,5 g.

158. Dotyczy Grupy D20 poz. 29: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w aplikatorze harmonijkowym o poj. 8,5 g.

Dotyczy Grupy D20 poz. 28, 29 (zapytania 159-161):

159. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

160. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące.

161. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z faktem, iż oczekiwany żel do cewnikowania pęcherza moczowego ma zawierać lidokainę, (czyli substancję, która, jeżeli jest używana oddzielnie jest produktem leczniczym w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r-Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r Nr 45, poz.271, z późn.zm. i która oddziałuje na organizm ludzki) zaoferowany w zakresie grupy D20 żel do cewnikowania ma być zakwalifikowany do klasy III wyrobów medycznych?

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający nie udziela odpowiedzi z uwagi na brak wskazania w zapytaniu, której grupy dotyczy.

Ad 2. Pytanie zadane nieprawidłowo. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 3. Zamawiający w pozycji 28 i 29 dopuszcza opakowanie x 25 w ampułkostrzykawkach z odpowiednim przeliczeniem; Patrz Załącznik nr 2D zmieniony do SIWZ.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

Ad 5. Patrz Załącznik nr 2D zmieniony do SIWZ.

Ad 6. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 7. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 9. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 10. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 12. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 13. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 15. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 16. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 17. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 18. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 19. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 20. Zamawiający dopuszcza.

Ad 21. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 22. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 23. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 24. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 25. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 26. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 27. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 28. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 29. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 30. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 31. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 32. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 33. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 34. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 35. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 36. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 37. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 38. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 39. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 40. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 41. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 42. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 43. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 44. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 45. Tak.

Ad 46. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 47. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 48. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 49. Tak, Zamawiający odstąpi.

Ad 50. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 51. Zamawiający wymaga.

Ad 52. Zamawiający wymaga.

Ad 53. Zgodnie z informacją zamieszczoną w pkt. X.B.2 SIWZ: „Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale”. Jednocześnie Zamawiający zaleca złożenie oferty z wykorzystaniem formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz złożenie wypełnionych Załączników nr 2A-2D do SIWZ (w zależności od oferowanej grupy) w formatach ww. Załączników udostępnionych przez Zamawiającego na stronie internetowej tj. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w formacie .doc, Załączniki nr 2A-2D do SIWZ (formularze cenowe) w formacie .xls lub w formatach nowszych odpowiednio: .docx i .xlsx.

Ad 54. Zamawiający weryfikuje podpisy kwalifikowane za pomocą aplikacji Szafir Weryfikująca 1.0

Ad 55. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, zawierające w swojej treści określenie np.: „z wykonawcami, którzy złożyli oferty” jest niewłaściwe, gdyż odnosi się do sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Wykonawca zgodnie ze stanowiskiem UZP może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.

Ad 56. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 57. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 58. Zamawiający dopuszcza, w rozmiarze 6,0/6,5/7,0/7,5, po 350 par z każdego rozmiaru.

Ad 59. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 60. Zamawiający wyjaśnia: opakowanie z oznakowaniem śoi.

Ad 61. Patrz odpowiedź udzielona w pkt. Ad 55.

Ad 62. Zamawiający dopuszcza.

Ad 63. Zamawiający dopuszcza.

Ad 64. Zamawiający nie udziela odpowiedzi ze względu na brak wskazania w zapytaniu, której grupy i którego załącznika dotyczy.

Ad 65. Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu podanej ilości.

Ad 66. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 67. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 68. Tak, Zamawiający wymaga.

Ad 69. Tak, Zamawiający wymaga.

Ad 70. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 71. Zamawiający dopuszcza.

Ad 72. Zamawiający dopuszcza.

Ad 73. Zamawiający dopuszcza.

Ad 74. Zamawiający dopuszcza.

Ad 75. Zamawiający dopuszcza.

Ad 76. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 77. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 78. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 79. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 80. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 81. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 82. Zamawiający dopuszcza.

Ad 83. Zamawiający dopuszcza.

Ad 84. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 85. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 86. Zamawiający dopuszcza.

Ad 87. Zamawiający dopuszcza.

Ad 88. Zamawiający dopuszcza.

Ad 89. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 90. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 91. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 92. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 93. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Ad 94. Zamawiający dopuszcza.

Ad 95. Zamawiający wymaga, bez portu ogólnego.

Ad 96. Zamawiający dopuszcza.

Ad 97. Zamawiający dopuszcza.

Ad 98. Zamawiający dopuszcza.

Ad 99. Zamawiający dopuszcza.

Ad 100. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 101. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 102. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 103. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 104. Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 105. Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem.

Ad 106. Zamawiający dopuszcza.

Ad 107. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 108. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 109. Zamawiający dopuszcza.

Ad 110. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 111. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 112. Zamawiający dopuszcza.

Ad 113. Zamawiający dopuszcza.

Ad 114. Zamawiający dopuszcza strzykawkę do insuliny.

Ad 115. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 116. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 117. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 118. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 119. Zamawiający dopuszcza.

Ad 120. Zamawiający dopuszcza.

Ad 121. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 122. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 123. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 124. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 125. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 126. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 127. Zamawiający dopuszcza.

Ad 128. Zamawiający dopuszcza.

Ad 129. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 130. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 131. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 132. Zamawiający dopuszcza.

Ad 133. Zamawiający dopuszcza.

Ad 134. Zamawiający dopuszcza.

Ad 135. Zamawiający pozostawia zapisy SIZW bez zmian.

Ad 136. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 137. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 138. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 139. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 140. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 141. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 142. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 143. Tak.

Ad 144. Tak.

Ad 145. Zamawiający dopuszcza.

Ad 146. Zamawiający dopuszcza.

Ad 147. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 148. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 149. Zamawiający dopuszcza.

Ad 150. Zamawiający dopuszcza.

Ad 151. Zamawiający dopuszcza.

Ad 152. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 153. Zamawiający dopuszcza.

Ad 154. Nie.

Ad 155. Nie.

Ad 156. Zamawiający dopuszcza.

Ad 157. Zamawiający dopuszcza.

Ad 158. Zamawiający dopuszcza.

Ad 159. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 160. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 161. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2D zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 12). Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany dotyczące Grupy D20 i D48 oraz zastępuje Załącznik nr 2D do SIWZ.

 

 


 

Białystok, dnia 05.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 14.03.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 14.03.2019 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmienia:

1. treść SIWZ w pkt XI.2.

Zamiast: (…) 11.03.2019 r. do godz. 11:00.

Powinno być: (…) 14.03.2019 r. do godz. 11:00.

2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).

Zamiast: Data: 2019-03-11, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2019-03-14, godzina: 11:00.

b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).

Zamiast: Data: 2019-03-11, godzina: 11:30.

Powinno być: Data: 2019-03-14, godzina: 11:30.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

Białystok, dnia 26.02.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 11.03.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 11.03.2019 r. godz. 11:30.

Jednocześnie Zamawiający, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmienia:

1. treść SIWZ w pkt XI.2.

Zamiast: (…) 04.03.2019 r. do godz. 11:00.

Powinno być: (…) 11.03.2019 r. do godz. 11:00.

2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).

Zamiast: Data: 2019-03-04, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2019-03-11, godzina: 11:00.

b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).

Zamiast: Data: 2019-03-04, godzina: 11:30.

Powinno być: Data: 2019-03-11, godzina: 11:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

Białystok, dnia 21.02.2019 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.13)

Zamiast: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Powinno być: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak.

Numer identyfikacyjny projektu: Produkty farmaceutyczne w grupach: D3 poz. 3, D23 poz. 32, D24 poz. 33 i D61 poz. 81, w części są finansowane w ramach projektu „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi.” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

 

 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 19.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

nr referencyjny DZP-PN/1/2019

identyfikator postępowania: 36f8c46f-aba4-4907-a029-aa1742dfc312

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78263-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne.

2019/S 035-078263, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 856646708, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Faks: +48 857435913, Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.onkologia.bialystok.pl

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841

Osoba do kontaktów:

Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Elżbieta Boguska, Magdalena Dziamecka

Tel.: +48 856646708, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5) Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych; Numer referencyjny: DZP-PN/1/2019.

II.1.2) Główny kod CPV: 33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2) Opis:

 

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B,

2C i 2D do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B,

2C i 2D do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

1

Grupa A1

Rękawice do przygotowywania cytostatyków

70,00 zł

67

Grupa C12

ABIRATERONI ACETAS

35.100,00 zł

2

Grupa A2

Strzykawka dwuczęściowa

3,00 zł

68

Grupa C13

MITOMYCINUM

30,00 zł

3

Grupa A3

Kieszeń samoprzylepna

80,00 zł

69

Grupa C14

DOXORUBICIN

11.800,00 zł

4

Grupa A4

Przyrząd do przetoczeń

40,00 zł

70

Grupa C15

CYCLOPHOSPHAMIDUM

500,00 zł

5

Grupa A5

Strzykawka do insuliny

4,00 zł

71

Grupa C16

CYCLOPHOSPHAMIDUM

110,00 zł

6

Grupa A6

Filtr bakteryjny

6,00 zł

72

Grupa D1

ESTAZOLAM

5,00 zł

7

Grupa A7

Dren brzuszny

120,00 zł

73

Grupa D2

PROMAZINE

5,00 zł

8

Grupa A8

Gąbka chirurgiczna

130,00 zł

74

Grupa D3

ROPIVACAINE,

ROPIVACAINUM

600,00 zł

9

Grupa A9

Sterylna foliowa osłona przewodów

30,00 zł

75

Grupa D4

PIRACETAM

25,00 zł

10

Grupa A10

Cewnik do odsysania

2,00 zł

76

Grupa D5

FLUMAZENIL

30,00 zł

11

Grupa A11

Cewnik Foleya

10,00 zł

77

Grupa D6

PREGABALINUM

30,00 zł

12

Grupa A12

Zindywidualizowany sterylny zestaw zabiegowy

350,00 zł

78

Grupa D7

MIANSERIN

3,00 zł

13

Grupa A13

Rękawice chirurgiczne

200,00 zł

79

Grupa D8

Preparat do dezynfekcji

skóry pola operacyjnego

150,00 zł

14

Grupa A14

Nakłuwacz

120,00 zł

80

Grupa D9

PC30V LIQUIDUM

200,00 zł

15

Grupa A15

Zamknięty system pobierania krwi.

2.100,00 zł

81

Grupa D10

PŁYN DO PŁUKANIA

JAMY USTNEJ

200,00 zł

16

Grupa A16

Kaniula dożylna bezpieczna

2.600,00 zł

82

Grupa D11

ACETYLCYSTEINE

120,00 zł

17

Grupa A17

Przyrząd do podaży Paclitaxelu

300,00 zł

83

Grupa D12

NATRII VALPROAS,

VALPROIC ACID

50,00 zł

18

Grupa A18

Koreczek uniwersalny

200,00 zł

84

Grupa D13

Spray do łagodzenia

podrażnień, uszkodzeń

i suchości jamy ustnej

i gardła

5,00 zł

19

Grupa A19

Zestaw do kaniulacji żył

220,00 zł

85

Grupa D14

DOBUTAMINY

CHLOROWODOREK

300,00 zł

20

Grupa A20

Dren do podaży leków cytotoksycznych

600,00 zł

86

Grupa D15

NEOSTYGMINI

METILSULFAS

60,00 zł

21

Grupa B1

Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiękowa, Jednorazowa końcówka ultradźwiękowa, Wielorazowy autoklawowalny przetwornik

6.100,00 zł

87

Grupa D16

RECEPTURA-GLICERYNA

15,00 zł

22

Grupa B2

Serweta chirurgiczna

150,00 zł

88

Grupa D17

BETAHISTINE

1,50 zł

23

Grupa B3

Odciągi naczyniowe

10,00 zł

89

Grupa D18

NORADRENALINI TARTRAS

250,00 zł

24

Grupa B4

Dreny ssąco-płuczące

560,00 zł

90

Grupa D19

FORMOTEROL,

FENOTEROL +

IPRATROPIUM BROMIDE

50,00 zł

25

Grupa B5

Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji

2.000,00 zł

91

Grupa D20

Jałowy żel

250,00 zł

26

Grupa B6

Jednorazowa rączka staplera liniowego, Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego

2 000,00 zł

92

Grupa D21

BUPIVACAINE +

EPINEPHRINE

6,00 zł

27

Grupa B7

Jednorazowy stapler okrężny

3.000,00 zł

93

Grupa D22

SOMATOSTATINUM

700,00 zł

28

Grupa B8

Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny

200,00 zł

94

Grupa D23

Makrogol

350,00 zł

29

Grupa B9

Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego, Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego

4.300,00 zł

95

Grupa D24

Propofolum

250,00 zł

30

Grupa B10

Silikonowy cewnik jednokanałowy

300,00 zł

96

Grupa D25

AMPICILLINUM

30,00 zł

31

Grupa B11

Sterylny roztwór

25,00 zł

97

Grupa D26

DOXYCYCLINI

30,00 zł

32

Grupa B12

Precyzyjne kleszczyki, Jednorazowy instrument do zamykania, Elektroda wpinana, Uchwyt monopolarny, Dzierżawa

10.200,00 zł

98

Grupa D27

ALLANTOINE,

ALUMINIUM ACETAS

TARTRAS

70,00 zł

33

Grupa B13

Kaniule, Bezzastawkowy trokar optyczny

900,00 zł

99

Grupa D28

AQUA PRO INIECTIONE,

NATRIUM CHLORATUM

100,00 zł

34

Grupa B14

Redukcja, Dolna uszczelka, Wielorazowa uszczelka, Plastikowa tuleja trokara

600,00 zł

100

Grupa D29

Bisoprolol

0,50 zł

35

Grupa B15

Maska krtaniowa

550,00 zł

101

Grupa D30

BUDESONIDE

20,00 zł

36

Grupa B16

Adapter kątowy

50,00 zł

102

Grupa D31

Chloramphenicolum

1,00 zł

37

Grupa B17

Zestaw rur jednorazowego użytku

90,00 zł

103

Grupa D32

CLONAZEPAM

0,50 zł

38

Grupa B18

Cewnik tętniczy, Przepływowy czujnik termiczny

150,00 zł

104

Grupa D33

Dopaminum

hydrochloricum

10,00 zł

39

Grupa B19

Wymiennik ciepła i wilgoci

15,00 zł

105

Grupa D34

INSULINUM HUMANUM

KRÓTKODZIAŁAJĄCA

20,00 zł

40

Grupa B20

Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, Strzykawka, Dren, Worek, Cewniki

300,00 zł

106

Grupa D35

Ketoprofenum

2,00 zł

41

Grupa B21

Rurka intubacyjna

100,00 zł

107

Grupa D36

LIDOCAINE

20,00 zł

42

Grupa B22

Filtr oddechowy do respiratora

100,00 zł

108

Grupa D37

Lidocainum

hydrochloricum

15,00 zł

43

Grupa B23

Rurka tracheostomijna

25,00 zł

109

Grupa D38

Linezolid

80,00 zł

44

Grupa B24

Test paskowy do glukometru

40,00 zł

110

Grupa D39

METHYLPREDNISOLON

3,00 zł

45

Grupa B25

Test paskowy do glukometru

40,00 zł

111

Grupa D40

Naproxenum

3,00 zł

46

Grupa B26

Regulator przepływu

30,00 zł

112

Grupa D41

Nystatinum

300,00 zł

47

Grupa B27

Opatrunek antybakteryjny

30,00 zł

113

Grupa D42

OCTENISEPT

200,00 zł

48

Grupa B28

Opatrunek hydrokoloidowy

40,00 zł

114

Grupa D43

ORNITHINE ASPARTATE

250,00 zł

49

Grupa B29

Igła do blokad

500,00 zł

115

Grupa D44

Pancreatinum

2,00 zł

50

Grupa B30

Zestaw osłony na głowicę USG

150,00 zł

116

Grupa D45

POVIDONE - IODINE

150,00 zł

51

Grupa B31

Kompres z gazy jałowej

70,00 zł

117

Grupa D46

SERTRALINE

3,00 zł

52

Grupa B32

Opatrunek hydrokoloidowy

3,00 zł

118

Grupa D47

Spirytus salicylowy,

Woda utleniona

20,00 zł

53

Grupa B33

Stapler okrężny

300,00 zł

119

Grupa D48

Test ureazowy

120,00 zł

54

Grupa B34

Klipsy tytanowe

300,00 zł

120

Grupa D49

THIAMINE

50,00 zł

55

Grupa B35

Naczyniowy klips

300,00 zł

121

Grupa D50

Thiethylperazinum

120,00 zł

56

Grupa C1

OSIMERTINIB

2.700,00 zł

122

Grupa D51

Tiamazolum

1,00 zł

57

Grupa C2

FULVESTRANTUM

37.100,00 zł

123

Grupa D52

Torasemidum

1,00 zł

58

Grupa C3

PEMBROLIZUMAB

130.000,00 zł

124

Grupa D53

TRAMADOL,

TRAMADOLI

HYDROCHLORIDUM +

PARACETAMOL

20,00 zł

59

Grupa C4

PACLITAXEL

6.400,00 zł

125

Grupa D54

Trazodoni hydrochloridum

5,00 zł

60

Grupa C5

OLAPARIB

32.000,00 zł

126

Grupa D55

Vitaminum E

2,00 zł

61

Grupa C6

RITUXIMABUM

56.100,00 zł

127

Grupa D56

Amiodarone

15,00 zł

62

Grupa C7

PAZOPANIBUM

33.300,00 zł

128

Grupa D57

Płyn substytucyjny

2.600,00 zł

63

Grupa C8

OXALIPLATIN

2.200,00 zł

129

Grupa D58

Natrium Chloratum,

Glucosum

1.000,00 zł

64

Grupa C9

CALCII FOLINAS

1.000,00 zł

130

Grupa D59

SUFENTANIL

150,00 zł

65

Grupa C10

AKSITINIBUM

1.200,00 zł

131

Grupa D60

MOPRPHINI

HYDROCHLORIDUM

15,00 zł

66

Grupa C11

ATEZOLIZUMABUM

11.600,00 zł

132

Grupa D61

KETAMINE

30,00 zł

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV: 33140000, 33160000, 18424300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

a) dotyczy grup A13, A15 i A16 z Załącznika nr 2A do SIWZ:

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40

Cena - Waga: 60

b) dotyczy pozostałych grup z Załącznika nr 2A do SIWZ i grup z Załącznika nr 2B do SIWZ:

Kryterium jakości - Nazwa: Termin jednostkowej dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

c) dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ:

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11) Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30% dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1. Dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ (w zakresie produktów leczniczych):

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do dostarczania produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

2. Dotyczy pozostałych grup:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załącznikach nr 4A i 4B do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/03/2019, Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 04/03/2019, Czas lokalny: 11:30

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wymagane wadia: określono w Sekcji II.2.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust.1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

a) który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w art.24 ust.1 pkt 12)-23)Pzp,

b) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art.24 ust.5 pkt 1) Pzp.

4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć JEDZ.

5. Dotyczy Grup A13,A15 i A16: Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, do oceny oferty w kryterium „Jakość”.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art.86 ust.5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13),14) i 21) Pzp

b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1) Pzp,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (w tym zobowiązanie, innych podmiotów, o których mowa w pkt V.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji tych podmiotów, zgodnie z art.22a ust.2Pzp),

f) oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) zawartych w Zał. nr 3 do SIWZ,

g) dotyczy Grup A3,A12,A16,B15,B19,B21 i B22: próbek oferowanego przedmiotu zamówienia,

h) dotyczy Grupy A1: