BCO logo mini

 Białystok, dnia 30.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 11, Grupa A11: Epirubicini hydrochloridum .

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

-

-

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 19, Grupa A19: Doxorubicin.

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

77,08

77,08

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

 Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 

 


BCO logo mini

 

Białystok, dnia 27.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 2, Grupa A2: Ondasetronum.

8

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

96,25

96,25

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

97,53

97,53

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

97,62

97,62

Część nr 6, Grupa A6: Carbopltinum.

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

89,30

89.30

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 10, Grupa A10: Vincristini sulfas .

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,86

98,86

14

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 14, Grupa A14: Tamoxifenum.

8

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

93,71

93,71

Część nr 16, Grupa A16: Cladribine.

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

98,13

98,13

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

99,50

99,50

 Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

BCO logo mini 

Białystok, dnia 26.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 3, Grupa A3: Pegfilgrastim.

1

Amgen Sp. z o.o.

ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

89,18

96,25

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

88,66

97,53

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

79,72

97,62

Część nr 7, Grupa A7: Fluorouracilum.

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr Janina Gierłowska – Andrzej Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

81,21

81,21

Część nr 9, Grupa A9: Filgrastinum.

1

Amgen Sp. z o.o.

ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

24,05

24,05

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

99,81

99,81

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

  


 BCO logo mini

Białystok, dnia 25.09.2019 r.   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 4, Grupa A4: Lipegfilgrastimum.

12

Asclepios S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 12, Grupa A12: Pemetreksedum .

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

22,02

22,02

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

Część nr 13, Grupa A13: Acidum zoledronicum .

8

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 17, Grupa A17: Docetaxelum .

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta najkorzystniejsza

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

91,83

91,83

Część nr 27, Grupa B3: Gadobutrolum.

11

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

99,87

99,87

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

14

Salus International  Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

98,41

98,41

Część nr 28, Grupa B4: Iohexolum.

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 29, Grupa B5: Iodixanolum.

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

  Uzasadnienie wyboru 

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 

 

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 24.09.2019 r.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

  

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa A1: Everolimusum

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr Janina Gierłowska – Andrzej Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

88,11

88,11

15

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 18, Grupa A18: Lancreotide.

10

Neuca S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

99,83

99,83

11

Profarm PS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

99,54

99,54

13

Konsorcjum firm:

Urtica, Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


BCO logo mini

 

 

Białystok, dnia 10.09.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 15, Grupa A15: Aflibercept.

3

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 21, Grupa A21: Pertuzumabum.

7

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 23, Grupa A23: Rasburicase.

3

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 24, Grupa A24: Alectinibum.

7

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 

 

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 06.09.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 5, Grupa A5: Cyclophosphamidum.

5

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 22,Grupa A22: Gefitynibum.

2

AstraZeneca AB

151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 25, Grupa B1: Dimeglumini gadobenas.

9

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 26, Grupa B2: Iomeprolum.

9

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 

BCO logo mini

Białystok, dnia 04.09.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej:

 1) o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp. 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa A8: Pazopanibum .

4

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.

mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 
 Uzasadnienie wyboru
 Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%
 

2)  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie A20, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


Białystok, dnia 20.08.2019 r.

 Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

 a) do dnia 20.08.2019 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1:

Amgen Sp. z o. o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

Grupa A3              508 861,60 zł

Grupa A9           2 677 799,40 zł

Oferta nr 2:

Astra Zeneca AB 151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN

Grupa A22             618 539,76 zł

Oferta nr 3:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Grupa A15             864 675,00 zł

Grupa A23                 6 912,00 zł

Oferta nr 4:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,

ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

Grupa A1           1 390 057,20 zł

Grupa A7              284 929,40 zł

Grupa A8           3 641 400,00 zł

Oferta nr 5:

Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Grupa A5              126 895,20 zł

Oferta nr 6:

Oferta wycofana.

Oferta nr 7:

Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

Grupa A21          6 298 000,00 zł

Grupa A24             554 821,88 zł

Oferta nr 8:

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45d, 02-146 Warszawa.

Grupa A2                48 759,70 zł

Grupa A13             404 315,50 zł

Grupa A14             110 200,00 zł

Oferta nr 9:

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa.

Grupa B1                77 868,00 zł

Grupa B2              283 609,00 zł

Oferta nr 10:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń,

Grupa A18          1 507 888,44 zł

Oferta nr 11:

Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

Grupa A18          1 512 289,40 zł

Grupa B3              357 068,00 zł

Oferta nr 12:

Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Grupa A2                50 661,60 zł

Grupa A3              570 585,60 zł

Grupa A4           1 979 589,90 zł

Grupa A6              383 772,00 zł

Grupa A7              350 840,00 zł

Grupa A9              644 072,24 zł

Grupa A10               23 781,60 zł

Grupa A14             117 508,00 zł

Grupa A16               27 148,05 zł

Grupa A19             131 087,00 zł

Oferta nr 13:

Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Grupa A2                49 992,80 zł

Grupa A3              573 976,00 zł

Grupa A6              342 719,80 zł

Grupa A9              645 304,80 zł

Grupa A11               93 489,08 zł

Grupa A12             444 927,20 zł

Grupa A16               26 640,90 zł

Grupa A17             197 314,50 zł

Grupa A18          1 505 299,00 zł

Grupa A19             101 048,00 zł

Grupa B3              356 604,80 zł

Grupa B4              808 416,80 zł

Grupa B5              426 820,00 zł

  

 

Oferta nr 14:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Grupa A2                49 951,00 zł

Grupa A3              638 300,00 zł

Grupa A10               23 510,00 zł

Grupa A11             116 668,20 zł

Grupa A12               97 977,60 zł

Grupa A16               26 775,45 zł

Grupa A17             214 871,25 zł

Grupa B3              362 370,20 zł

Oferta nr 15:

Bialmed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Grupa A1           1 224 720,00 zł

 

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

2 296 350,00

11

Grupa A11

215 347,50

21

Grupa A21

7 749 756,00

2

Grupa A2

114 991,80

12

Grupa A12

483 537,60

22

Grupa A22

688 905,00

3

Grupa A3

2 282 061,60

13

Grupa A13

451 587,15

23

Grupa A23

7 257,60

4

Grupa A4

2 216 232,90

14

Grupa A14

120 292,00

24

Grupa A24

1 486 012,90

5

Grupa A5

128 116,20

15

Grupa A15

893 589,00

6

Grupa A6

386 864,60

16

Grupa A16

59 571,15

25

Grupa B1

77 123,00

7

Grupa A7

372 298,40

17

Grupa A17

401 436,00

26

Grupa B2

287 172,00

8

Grupa A8

5 586 764,40

18

Grupa A18

1 587 585,80

27

Grupa B3

368 630,00

9

Grupa A9

2 301 559,40

19

Grupa A19

104 898,50

28

Grupa B4

808 416,80

10

Grupa A10

24 516,00

20

Grupa A20

3 469,95

29

Grupa B5

427 792,00

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

  Plik do pobrania: Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

 


Białystok, dnia 05.08.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 20, 24 i 30.07.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

 1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5? Każda dostawa jest akceptowana i przyjmowana przez Zamawiającego. Leki z krótszym terminem ważności, niż określony w par. 2.4, jednakże dobrowolnie przyjęte przez Zamawiającego, stają się jego własnością. Z dniem dostawy na Zamawiającego przechodzą też wszelkie ryzyka związane z produktem. Umowa niniejsza nie jest umową najmu ani użyczenia leków, ani sprzedaży na próbę, zatem zakupiony (a wcześniej przecież przyjęty, zaakceptowany) towar winien pozostać własnością nabywcy. „Zwrot leków” oznacza przede wszystkim sprzedaż hurtową przez Zamawiającego, do czego potrzebna jest stosowna koncesja. Przyjęte leki, z uwagi na krótki termin ważności lub jego brak, nie będą podlegać dalszej odsprzedaży, co oznacza dla Wykonawcy rażącą i stuprocentowo pewną stratę.
 2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Zwrot uprzednio zakupionych produktów na koszt Wykonawcy nie jest uzasadniony.
 3. Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”? Wadliwość pojedynczego towaru nie powinna wpływać na konieczność zmiany producenta całego zamówienia.
 4. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.11, bowiem terminy załatwienia reklamacji są wyczerpująco określone w pozostałych punktach par. 6. Odwołanie do par. 3.9 jest nieprawidłowe, gdyż terminy reklamacyjne wskazane w par. 6 są dłuższe, niż określone w par. 3.9, zatem zapisy te są sprzeczne.
 5. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
 6. Dotyczy Grupy nr A9 , poz. Nr 14,15 (Filgrastimum): Czy w grupie nr A9 poz. 14,15 (Filgrastimum) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt mógł być przechowywany poza lodówką min 14 dni ?
 7. Dotyczy treści §2 ust.4 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
 8. Dotyczy §2 ust.5 wzoru umowy: prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Ewentualny zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego."
 9. Dotyczy §3 ust.9 wzoru umowy: prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).
 10. Dotyczy §3 ust.11 i 14 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.11 i 14 wzoru umowy)?
 11. Dotyczy §5 ust.13 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
 12. Dotyczy treści §6 ust.10 zdanie pierwsze wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 kodeksu cywilnego: "(...) z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
 13. Dotyczy treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, a nie od całego zamówienia?
 14. Dotyczy treści §7 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §7 ust. 6 wzoru umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 2. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 3. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 4. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 5. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 7. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 9. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 10.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 13. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 14. Zamawiający zmienia brzmienie §7 ust. 6 wzoru umowy. Jest: „W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę płatności w terminie określonym w § 5 ust. 10, Dostawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.” Powinno być: „W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę płatności w terminie określonym w § 5 ust. 10, Dostawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


000 logo bco ustawic wysokość 56000 logo bco ustawic wysokość 56BCO logo mini

Białystok, dnia 19.07.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę produktów farmaceutycznych

nr referencyjny DZP-PN/17/2019

Identyfikator postępowania: c419d645-0b14-4350-aa8e-3fbe53d27a2e

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339207-2019:TEXT:PL:HTML

 

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 138-339207)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 2A - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 2B - Formularz cenowy

6 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

7 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

8 - Klucz publiczny