BCO logo mini
Białystok, dnia 25.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej:
a) na podstawie art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 19.
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 19, Grupa 19: Fartuch z polietylenu.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%.

b) unieważniono czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie 72, z dnia 13.03.2020 r.
c) na podstawie art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 72.
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 72, Grupa 72: Wkład jednorazowy do odsysania na wydzieliny.
7
Duolux Medical Sp. z o.o.
os. B. Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%.

d) unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 38, z dnia 24.03.2020 r.
e) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 38. W tej grupie cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
Wykonawca
Cena
najkorzystniejszej oferty
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Część nr 38, Grupa 38: Przedłużacz do pompy infuzyjnej.
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
405,00 zł
215,58 zł

f) unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 76, z dnia 24.03.2020 r.
g) unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 169, z dnia 24.03.2020 r.


BCO logo mini
Białystok, dnia 23.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 9, Grupa 9: Szczoteczka cytologiczna.
1
Mar-Four Marian Siekierski
ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki.
29,30
40,00
69,30
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
57,27
40,00
97,27
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 10, Grupa 10: Pojemniki na mocz jałowe.
1
Mar-Four Marian Siekierski
ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki.
28,36
40,00
68,36
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
50,32
40,00
90,32
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
47,27
40,00
87,27
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 11, Grupa 11: Kieliszek do leków.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
56,25
40,00
96,25
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
47,62
40,00
87,62
Część nr 12, Grupa 12: Staza bezlateksowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
56,92
40,00
96,92
 
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
57,13
40,00
97,13
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
57,12
40,00
97,12
53
Medicus Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
66
eMtiM Marek Mazurkiewicz
ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze.
59,20
40,00
99,20
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
54,23
40,00
94,23
Część nr 13, Grupa 13: Szczotka cytologiczna sterylna.
1
Mar-Four Marian Siekierski
ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki.
9,05
40,00
49,05
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
62
Rovers Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.
13,33
40,00
53,33
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
51,43
40,00
91,43
Część nr 18, Grupa 18: Koc ogrzewający, jednorazowy.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
57,04
40,00
97,04
 
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 21, Grupa 21: Prześcieradło medyczne.
55
Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
51,38
40,00
91,38
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
55,36
40,00
95,36
Część nr 22, Grupa 22: Prześcieradło celulozowe.
35
PPHU Dafi Adam Łobodziński
ul. Kombatantów 1, 15-110 Białystok.
57,77
40,00
97,77
 
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
34,67
40,00
74,67
55
Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa.
39,04
40,00
79,04
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 23, Grupa 23: Prześcieradło w rolce.
17
FHU Kot-Bud J. Kot
ul. Astrów 21, 43-100 Tychy.
32,80
40,00
72,80
 
57
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
40,63
40,00
80,63
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
24,98
40,00
64,98
Część nr 24, Grupa 24: Cewnik lateksowy.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
57,71
40,00
97,71
Część nr 26, Grupa 26: Cewnik Nelatona.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
17,32
40,00
57,32
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
23,01
40,00
63,01
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 27, Grupa 27: Osłonki lateksowe na głowicę USG.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
51,28
40,00
91,28
Część nr 32, Grupa 32: Igły do portów..
14
Bard Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
21,51
40,00
61,51
 
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 33, Grupa 33: Igły do wstrzykiwaczy insuliny.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
28,89
40,00
68,89
Część nr 34, Grupa 34: Igła do pobierania leków.
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
45,04
40,00
85,04
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
50,66
40,00
90,66
Część nr 36, Grupa 36: Igła jednorazowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
48,49
40,00
88,49
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
55,58
40,00
95,58
Część nr 38, Grupa 38: Przedłużacz do pompy infuzyjnej.
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
29,63
40,00
69,63
 
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 40, Grupa 40: Przedłużacz do pomp infuzyjnych.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
29,54
40,00
69,54
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
51,89
40,00
91,89
Część nr 46, Grupa 46: Wziernik łyżkowy ginekologiczny.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
55,61
40,00
95,61
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
55,99
40,00
95,99
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
59,99
40,00
99,99
Część nr 47, Grupa 47: Zbiornik jednorazowy na mocz. Worki na mocz..
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
37,88
40,00
77,88
Część nr 53, Grupa 53: Zestaw do nakłucia klatki piersiowej..
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
57,84
40,00
97,84
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 59, Grupa 59: Cewnik do podawania tlenu przez nos.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
22,38
40,00
62,38
Część nr 61, Grupa 61: Zgłębnik gastrostomijny.
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
58,62
40,00
98,62
Część nr 63, Grupa 63: Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego.
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
58,69
40,00
98,69
Część nr 64, Grupa 64: Złącze umożliwiające podłączenie strzykawki.
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
29,08
20,00
49,08
 
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
57,27
40,00
97,27
Część nr 70, Grupa 70: Fiksator do mocowania sond donosowych.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
11,60
40,00
51,60
Część nr 71, Grupa 71: Nebulizator z łącznikiem T do układu oddechowego.
10
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
42
Promed S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
23,59
40,00
63,59
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
16,09
20,00
36,09
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
11,69
40,00
51,69
Część nr 74, Grupa 74: Rurka intubacyjna.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
36,81
40,00
76,81
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
37,65
20,00
57,65
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
37,76
40,00
77,76
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
35,34
40,00
75,34
Część nr 76, Grupa 76: Rurka ustno – gardłowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
25,29
40,00
65,29
 
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
16,78
40,00
56,78
42
Promed S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
27,23
40,00
67,23
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 78, Grupa 78: Filtr do układu oddechowego.
10
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.
50,75
40,00
90,75
oferta
najkorzystniejsza
21
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Ignaciuk Spigarski Sp. j.
ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk.
49,77
40,00
89,77
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
41,15
40,00
81,15
42
Promed S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
33,35
40,00
73,35
57
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.
50,55
40,00
90,55
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
60,00
20,00
80,00
Część nr 80, Grupa 80: Prowadnica do intubacji.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
46,50
40,00
86,50
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
31,63
40,00
71,63
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 81, Grupa 81: Zestaw do pobierania materiału biologicznego.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
52,15
40,00
92,15
Część nr 82, Grupa 82: Kaniula dotętnicza.
5
Billmed Sp. z o.o.
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa.
51,74
40,00
91,74
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
57,79
40,00
97,79
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
50,52
40,00
90,52
Część nr 85, Grupa 85: Cewnik do odsysania.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
53,51
40,00
93,51
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
43,04
40,00
83,04
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 87, Grupa 87: Zestaw rur jednorazowego użytku.
4
Dutchmed PL Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
42
Promed S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
54,92
40,00
94,92
60
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien, 02-495 Warszawa.
46,15
20,00
66,15
Część nr 88, Grupa 88: Maska tlenowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
56,83
40,00
96,83
Część nr 98, Grupa 98: Worek do wydobywania narządów.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
58,86
40,00
98,86
 
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 99, Grupa 99: Maska anestetyczna.
10
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.
37,89
40,00
77,89
 
21
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Ignaciuk Spigarski Sp. j.
ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk.
56,07
40,00
96,07
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
22,35
40,00
62,35
57
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
60
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien, 02-495 Warszawa.
12,68
20,00
32,68
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
40,79
40,00
80,79
Część nr 100, Grupa 100: Dren.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
41,85
40,00
81,85
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
42,11
40,00
82,11
Część nr 101, Grupa 101: Dren.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
41,85
40,00
81,85
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
32,29
40,00
72,29
Część nr 102, Grupa 102: Wysokociśnieniowy system drenażu ran.
56
IHT Polska Sp. z o.o.
ul. Europejska 14d, 02-964 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
27,73
40,00
67,73
Część nr 117, Grupa 117: Gąbka żelatynowa.
12
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
57,95
40,00
97,95
 
30
Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 118, Grupa 118: Igła typu Veressa.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
54,56
40,00
94,56
24
Peters Surgical Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
53,04
40,00
93,04
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
58,41
40,00
98,41
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
46,96
40,00
86,96
Część nr 119, Grupa 119: Elektrody neutralne.
6
Bowa International Sp. z o.o. Sp. k.
Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
33
Erbe Polska Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa.
47,14
20,00
67,14
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
56,58
0
56,58
Część nr 124, Grupa 124: Pułapka na polipy.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
52,27
40,00
92,27
 
46
TESA Teresa Woźniewska
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 129, Grupa 129: Szczotki jednorazowe dwustronne.
51
EP-P Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 131, Grupa 131: Igły jednorazowe do ostrzykiwań.
3
Polymed Tomasz Idźkowski
ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa.
51,30
40,00
91,30
 
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
40,21
40,00
80,21
46
TESA Teresa Woźniewska
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa.
51,30
40,00
91,30
51
EP-P Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
33,06
0
33,06
Część nr 134, Grupa 134: Proszek do tamowania krwawienia.
16
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 135, Grupa 135: Tusz do tatuażu.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
40,71
40,00
80,71
 
16
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
46
TESA Teresa Woźniewska
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa.
50,89
40,00
90,89
Część nr 136, Grupa 136: Zestawy do opaskowania żylaków przełyku.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
13
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
36,52
20,00
56,52
46
TESA Teresa Woźniewska
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa.
54,26
40,00
94,26
Część nr 138, Grupa 138: Spodenki do kolonoskopii.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
56,47
40,00
96,47
 
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
48,00
40,00
88,00
55
Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
52,17
40,00
92,17
Część nr 145, Grupa 145: Maska aerozolowa.
10
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.
53,15
40,00
93,15
 
42
Promed S.A.
ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
23,37
40,00
63,37
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 150, Grupa 150: Ostrza wymienne.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
54,95
40,00
94,95
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 153, Grupa 153: Flocare zestaw do żywienia dojelitowego.
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
49,90
40,00
89,90
 
52
Vygon Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
49,34
40,00
89,34
Część nr 156, Grupa 156: Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej.
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
13,45
20,00
33,45
 
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 159, Grupa 159: Igła Tuohy.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
53,61
40,00
93,61
 
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 161, Grupa 161: Osłona na głowice USG.
37
CITO Innovative Solutions Paweł Kowalewski
ul. Kwarciana 1/61, 04-045 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
37,24
40,00
77,24
Część nr 164, Grupa 164: Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego.
5
Billmed Sp. z o.o.
ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa.
53,29
40,00
93,29
 
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
52,37
40,00
92,37
Część nr 167, Grupa 167: Rękawice do przygotowywania cytostatyków. Rękawice chirurgiczne.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
45
Abook Sp. z o.o.
ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa.
58,28
40,00
98,28
Część nr 169, Grupa 169: Strzykawka do pomp infuzyjnych.
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
36,69
40,00
76,69
 
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
58,78
40,00
98,78
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 170, Grupa 170: Zgłębnik nosowo-jelitowy. Zestaw do podaży diety.
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
58,67
40,00
98,67
Część nr 173, Grupa 173: Opatrunek do mocowania kaniul.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
48,85
40,00
88,85
 
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
39,74
40,00
79,74
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
32,73
40,00
72,73
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 175, Grupa 175: Serweta jałowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
41
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
38,71
40,00
78,71
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
48,43
40,00
88,43
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
41,38
40,00
81,38
Część nr 181, Grupa 181: Uchwyt monopolarny.
33
Erbe Polska Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa.
42,86
40,00
82,86
 
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 182, Grupa 182: Klipsownica jednorazowego użytku.
9
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
59,19
40,00
99,19
oferta
najkorzystniejsza
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
50,93
40,00
90,93
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
60,00
20,00
80,00
Część nr 185, Grupa 185: Haki chirurgiczne. Retraktory pierścieniowe.
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
62
Rovers Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.
Część nr 187, Grupa 187: Rurka intubacyjna.
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
47,81
40,00
87,81
 
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 189, Grupa 189: Elektroda odbiorcza.
47
Inomed Polska Sp. z o.o.
ul. Bursztynowa 4/D1, 83-021 Rokitnica.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 190, Grupa 190: Pętle do naczyń.
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
16,60
20,00
36,60
 
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.
ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
24
Peters Surgical Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
23,12
40,00
63,12
Część nr 196, Grupa 196: Zestaw do konikotomii ratowniczej.
16
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź.
48,97
40,00
88,97
 
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 201, Grupa 201: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów.
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
34,00
40,00
74,00
 
40
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 206, Grupa 206: Zgłębnik gastrostomijny.
48
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
58,64
40,00
98,64
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Jakość
Część nr 35, Grupa 35: Igła iniekcyjna bezpieczna.
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
32,37
16,00
48,37
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
40,46
40,00
80,46
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
60,00
16,00
76,00

Uzasad
nienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Jakość 40% (dotyczy Grupy 35)
Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40% (dotyczy pozostałych grup)


BCO logo mini
Białystok, dnia 17.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że:
a) unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 29, z dnia 12.03.2020 r.
b) na podstawie art. 91 Pzp dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 29.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 29, Grupa 29: Strzykawka jednorazowego użytku
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52.
67
Bialmed Sp. z o.o.
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35.
24,36
40,00
64,36
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%.

BCO logo mini
Białystok, dnia 13.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej:
a) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 Pzp, unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia w Grupach 8 i 25. W tych grupach zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
b) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 73. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
c) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 54. W tej grupie postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący Grupy 54, nie uwzględnia zabezpieczeń na końcówkach układu, co zwiększa możliwość zainfekowania (nie spełniając wymogów epidemiologicznych).
d) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 39. W tej grupie wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Obecnie aparat do infuzji grawitacyjnej nie jest używany przez Zamawiającego z powodu zmiany profilu Oddziału Intensywnej Terapii.
e) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 72. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
f) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Grupie 2, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym, na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert: Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź (zgodnie z tabelą poniżej).

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Jakość
Część nr 2, Grupa 2: Fartuch do przygotowywania cytostatyków
57
Sinmed Sp. z o.o.
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
37,24
97,24
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
40,12
40,00
80,12
oferta
najkorzystniejsza
spośród pozostałych
ofert

Uzasadnienie wyboru
:
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Jakość 40%

g) na podstawie art. 91 Pzp, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 69.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 69, Grupa 69: Przyrząd do przetoczeń.
57
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Uzasadnienie wyboru
:
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

h) na podstawie art. 91 Pzp, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w Grupie 16.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 16, Grupa 16: Jednorazowa koszula zabiegowa.
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
43,33
40,00
83,33
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
ul. Ogrodnicza 21, 51-180 Szymanów.
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
40,21
40,00
80,21

Uzasadnienie wyboru
:
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

BCO logo mini
Białystok, dnia 12.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 28, Grupa 28: Strzykawka jednorazowego użytku
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.        
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
56,76
40,00
96,76
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.
05-532 Góra Kalwaria, Szymanów 9e
49,05
40,00
89,05
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
56,76
40,00
96,76
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
58,74
40,00
98,74
Część nr 29, Grupa 29: Strzykawka jednorazowego użytku
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.      
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
50,65
40,00
90,65
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
20,56
40,00
60,56
Część nr 30, Grupa 30: Strzykawka dwuczęściowa z końcówką Luer
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
27
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.      
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
59,28
40,00
99,28
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
58,54
40,00
98,54
Część nr 41, Grupa 41: Przyrząd do użycia podczas pracy z lekami toksycznymi
12
Aesculap Chifa Sp. z o.o.      
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14
57,38
40,00
97,38
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 48, Grupa 48: Przyrząd do przetaczania krwi
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
53,42
40,00
93,42
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
55,71
40,00
95,71
Część nr 50, Grupa 50: Worek do resuscytacji dla dorosłych
10
Biameditek Sp. z o.o.            
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 58
58,86
40,00
98,86
 
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 67, Grupa 67: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej
42
Promed S.A.          
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
45,48
40,00
85,48
 
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
54,00
40,00
94,00
Część nr 77, Grupa 77: Filtr oddechowy do respiratora
21
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Ignaciuk Spigarski Sp. j.
80-298 Gdańsk, ul. Przyrodników 1c
29,42
40,00
69,42
 
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.      
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16a
24,15
40,00
64,15
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
23,52
20,00
43,52
Część nr 83, Grupa 83: Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia i ośrodkowego ciśnienia żylnego
42
Promed S.A.          
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 79, Grupa 79: Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia
10
Biameditek Sp. z o.o.            
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 58
56,11
40,00
96,11
 
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.      
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16a
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
42
Promed S.A.          
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
43,08
40,00
83,08
Część nr 84, Grupa 84: Dren łączący do ssaka
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Sadowa 14
50,73
40,00
90,73
 
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
30,42
40,00
70,42
Część nr 89, Grupa 89: Łyżka do laryngoskopu
15
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.      
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
44,50
20,00
64,50
 
21
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Ignaciuk Spigarski Sp. j.
80-298 Gdańsk, ul. Przyrodników 1c
44,69
40,00
84,69
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.      
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16a
55,15
40,00
95,15
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
40,43
40,00
80,43
Część nr 90, Grupa 90: Obwód oddechowy
4
Dutchmed PL Sp. z o.o.        
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14
28,02
40,00
68,02
 
10
Biameditek Sp. z o.o.            
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 58
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
21
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego,
Ignaciuk Spigarski Sp. j.
80-298 Gdańsk, ul. Przyrodników 1c
28,85
40,00
68,85
34
Teleflex Polska Sp. z o.o.      
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16a
34,56
40,00
74,56
42
Promed S.A.          
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
15,58
40,00
55,58
60
Dräger Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien
27,44
20,00
47,44
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
43,77
20,00
63,77
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
27,82
40,00
67,82
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
39,53
40,00
79,53
Część nr 113, Grupa 113: Prowadnica do trudnych intubacji
4
Dutchmed PL Sp. z o.o.        
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14
22,90
40,00
62,90
 
16
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71
22,90
40,00
62,90
26
Medint s.c. Jacek Furmanik, Anna Gleinert
83-110 Tczew, ul. Flisaków 6
47,86
40,00
87,86
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
42,93
40,00
82,93
Część nr 139, Grupa 139: Igła do portów
12
Aesculap Chifa Sp. z o.o.      
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14
53,06
40,00
93,06
 
14
Bard Poland Sp. z o.o.           
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
59,44
40,00
99,44
43
AKME Sp. z o.o. Sp. k.         
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 89b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
52
Vygon Polska Sp. z o.o.        
03-905 Warszawa, ul. Francuska 39/6
49,29
40,00
89,29
Część nr 144, Grupa 144: Przepływowy trenażer objętościowy
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 154, Grupa 154: Torba na płyny
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 163, Grupa 163: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego
12
Aesculap Chifa Sp. z o.o.      
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14
46,51
20,00
66,51
 
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
54,38
40,00
94,38
oferta
najkorzystniejsza
43
AKME Sp. z o.o. Sp. k.         
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 89b
60,00
20,00
80,00
 
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
40,44
40,00
80,44
Część nr 198, Grupa 198: Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii
43
AKME Sp. z o.o. Sp. k.         
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 89b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 202, Grupa 202: Zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania
5
Billmed Sp. z o.o.
04-082 Warszawa, ul. Krypska 24/1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Sadowa 14
45,92
40,00
43
AKME Sp. z o.o. Sp. k.         
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 89b
37,50
20,00

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%.


BCO logo mini
Białystok, dnia 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 199, Grupa 199: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca. Worek zbiorczy
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

BCO logo mini

Białystok, dnia 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 20, Grupa 20: Fartuch uniwersalny
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.           
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 42, Grupa 42: Dreny do pomp infuzyjnych
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 51, Grupa 51: Bolus termoplastyczny
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Import-Export Stanley Sp. z o.o.
61-544 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 52, Grupa 52: Pierścień uchwytowy. Termoplastyczna maska. Zagryzak
44
Radiotherapy Accessories Sp. z o.o.     
62-300 Września, ul. Waryńskiego 7
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 55, Grupa 55: Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej
14
Bard Poland Sp. z o.o.           
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 57, Grupa 57: Sonda (igła) do próżniowej biopsji. Znaczniki tkankowe. Wymienne pojemniki próżniowe. Prowadnice do sond(igieł). Dodatkowy pojemnik na wycinki
36
Devicor Medical Poland Sp. z o.o.       
31-401 Kraków, Al. 29 Listopada 20
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 58, Grupa 58: Żel do USG
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.          
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 60, Grupa 60: Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.         
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 62, Grupa 62: Zestaw do podawania diet dojelitowych
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 65, Grupa 65: Elektroda do monitorowania BIS dla dorosłych.
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 66, Grupa 66: Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego.
12
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 68, Grupa 68: Podkład jednorazowy. Medyczny komplet pościeli jednorazowej. Myjki do toalety pacjenta
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 75, Grupa 75: Rurka tracheostomijna. Maska krtaniowa
67
Bialmed Sp. z o.o.
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 86, Grupa 86: Wapno sodowane. Wkład jednorazowy z drenem na wydzieliny
60
Dräger Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 91, Grupa 91: Mankiet na kończyny dolne.
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 94, Grupa 94: Fartuchy chirurgiczne. Fartuchy urologiczne
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 96, Grupa 96: Zestaw do drenażu niskociśnieniowego. Dodatkowy worek na wydzielinę. Łącznik Y
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 97, Grupa 97: Filtr bakteryjny
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Sadowa 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 105, Grupa 105: Dren łączący. Końcówka do odsysania
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 106, Grupa 106: Sterylna foliowa osłona przewodów
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.          
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 107, Grupa 107: Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji. Zestawy wieloelektrodowe systemu ablacji
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 108, Grupa 108: Stapler okrężny jednorazowy
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 109, Grupa 109: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 110, Grupa 110: Porty naczyniowe niskoprofiowe
52
Vygon Polska Sp. z o.o.        
03-905 Warszawa, ul. Francuska 39/6
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 111, Grupa 111: Jednorazowy port dostępu laparasokopowego. Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca. Jednorazowy stapler zamykająco-tnący. Elektryczny jednorazowy stapler
19
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.   
02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 112, Grupa 112: Zestaw do laparotomii
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.            
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 114, Grupa 114: Pudełko do liczenia igieł i ostrzy. Marker skórny
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 115, Grupa 115: Dren brzuszny
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 120, Grupa 120: Zestawy do obłożenia pola operacyjnego
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.            
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 121, Grupa 121: Serweta chirurgiczna
59
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.            
01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 122, Grupa 122: Jednorazowa nakładka na uchwyt cięcia i koagulacji. Jednorazowy uchwyt z przyciskami cięcia i koagulacji
33
Erbe Polska Sp. z o.o.           
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 123, Grupa 123: Pętle jednorazowe do polipektomii.
13
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.       
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 126, Grupa 126: Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień. Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.    
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 127, Grupa 127: Elektroda do koagulacji bipolarnej
13
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.       
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 128, Grupa 128: Elektroda neutralna jednorazowa
33
Erbe Polska Sp. z o.o.           
02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 130, Grupa 130: Zawory
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.    
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 132, Grupa 132: Jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzykiwania
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.    
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 137, Grupa 137: Dreny do pompy wodnej
58
Olympus Polska Sp. z.o.o.    
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 140, Grupa 140: Butelka do długotrwałego odsysania ran
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 143, Grupa 143: Marker tkankowy
14
Bard Poland Sp. z o.o.           
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 147, Grupa 147: Zestaw do drenażu przezskórnego
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 148, Grupa 148: Zestaw do drenażu przezskórnego
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 149, Grupa 149: Jednorazowy przyrząd (pistolet) do igłowej biopsji gruboigłowej. Igła (sonda) biopsyjna do biopsji gruboigłowej
14
Bard Poland Sp. z o.o.           
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 151, Grupa 151: Kleszcze (imadło). Zestaw do wkłuć podpajęczynówkowych. Zestaw do usuwania staplerów. Zestaw dozakładania szwów
41
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 152, Grupa 152: Sonda
25
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.          
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 155, Grupa 155: Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 157, Grupa 157: Zestawy do kaniulacji żył centralnych. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 162, Grupa 162: Filtr przeciwbakteryjny
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 166, Grupa 166: Jednorazowe końcówki do generatora
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 168, Grupa 168: Gaziki
11
Euro Trade Technology Sp. z o.o.        
64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 19
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 171, Grupa 171: Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego
67
Bialmed Sp. z o.o.  
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 172, Grupa 172: Znacznik tkankowy
14
Bard Poland Sp. z o.o.           
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 177, Grupa 177: Łatka hemostatyczna
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 178, Grupa 178: Rękojeść do staplera. Ładunek z nożem
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 180, Grupa 180: Elektroda igłowa powlekana
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 186, Grupa 186: Kateter do drenażu klatki piersiowej
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 188, Grupa 188: Pułapka wodna
60
Dräger Polska Sp. z o.o.        
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 191, Grupa 191: Opaski. Kompres
41
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 193, Grupa 193: Zestaw dwubutlowy do drenażu klatki piersiowej
23
Beryl Med Poland Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Sadowa 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 197, Grupa 197: Pojemnik z apirogenną sterylną wodą
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 200, Grupa 200: Zestaw do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego
40
Balton Sp. z o.o.    
00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 205, Grupa 205: Pończochy okołooperacyjne
20
Cardinal Health Poland Sp. z o.o.         
00-124 Warszawa,Rondo ONZ 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 207, Grupa 207: Ładunek z nożem do staplera. Jednorazowy stapler okrężny
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.  
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

 

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Jakość
Część nr 31, Grupa 31: Igły do portów
67
Bialmed Sp. z o.o.      
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadni
enie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Jakość 40% (dotyczy Grupy 31)
Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40% (dotyczy Grup 20,42,51,52,55,57,58,60,
62,65,66,68,75,86,91,94,96,97,105,106,107,108,109,110,111,112,114,115,120,121,122,123,126,127,128,130,132,137,140,143,147,148,
149,151,152,155,157,162,166,168,171,172,177,178,180,186,188,191,193,197,199,200,205,207)

BCO logo mini
Białystok, dnia 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Jakość
Część nr 2, Grupa 2: Fartuch do przygotowywania cytostatyków
57
Sinmed Sp. z o.o.   
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32b
60,00
37,24
97,24
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
40,12
40,00
80,12
Część nr 3, Grupa 3: Fartuch do podawania cytostatyków
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o. o. Sp. k.           
43-100 Tychy, ul. Strefowa 22
39,78
40,00
79,78
 
25
Zarys International Group
Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
28,00
88,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 4, Grupa 4: Rękawice do podawania cytostatyków
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o. o. Sp. k.           
43-100 Tychy, ul. Strefowa 22
35,78
35,29
71,07
 
25
Zarys International Group
Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
23,53
83,53
32
Mercator Medical S.A.                   
31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30
57,63
37,65
95,28
45
Abook Sp. z o.o.          
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22
57,63
40,00
97,63
oferta
najkorzystniejsza
54
Medasept Sp. z o.o.     
61-362 Poznań, ul. Forteczna 19
55,11
25,88
80,99
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
49,77
28,24
78,01
Część nr 5, Grupa 5: Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o. o. Sp. k.           
43-100 Tychy, ul. Strefowa 22
43,83
24,00
67,83
 
25
Zarys International Group
Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
58,61
34,00
92,61
32
Mercator Medical S.A.                   
31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30
58,86
40,00
98,86
35
PPHU Dafi Adam Łobodziński    
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 1
59,17
22,00
81,17
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.                  
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
59,17
36,00
95,17
45
Abook Sp. z o.o.          
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22
56,01
30,00
86,01
54
Medasept Sp. z o.o.     
61-362 Poznań, ul. Forteczna 19
59,68
34,00
93,68
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 6, Grupa 6: Rękawice jednorazowego użytku lateksowe
22
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o. o. Sp. k.           
43-100 Tychy, ul. Strefowa 22
50,43
12,00
62,43
 
25
Zarys International Group
Sp. z o.o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
57,63
40,00
97,63
32
Mercator Medical S.A.                   
31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30
58,86
40,00
98,86
35
PPHU Dafi Adam Łobodziński    
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 1
57,22
12,00
69,22
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.                  
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
57,88
14,00
71,88
45
Abook Sp. z o.o.          
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22
56,01
24,00
80,01
54
Medasept Sp. z o.o.     
61-362 Poznań, ul. Forteczna 19
58,73
37,00
95,73
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

 

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 14, Grupa 14: Czepek chirurgiczny
25
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121
38,89
40,00
78,89
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.                  
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
48,84
40,00
88,84
 
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.    05-532 Góra Kalwaria
  Szymanów 9e
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
51-180 Szymanów, ul. Ogrodnicza 21
48,61
40,00
88,61
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
38,18
40,00
78,18
 
67
Bialmed Sp. z o.o.       
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
56,38
40,00
96,38
 
Część nr 15, Grupa 15: Maska chirurgiczna
25
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121
48,48
40,00
88,48
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.                  
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
41
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
48,00
40,00
88,00
 
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.    05-532 Góra Kalwaria
  Szymanów 9e
58,54
40,00
98,54
 
55
Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k.        
16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2
44,44
40,00
84,44
 
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
51-180 Szymanów, ul. Ogrodnicza 21
53,33
40,00
93,33
 
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
30,00
40,00
70,00
 
67
Bialmed Sp. z o.o.       
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
48,29
40,00
88,29
 
Część nr 17, Grupa 17: Fartuch jednorazowy
25
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121
54,30
40,00
94,30
32
Mercator Medical S.A.                   
31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30
47,18
40,00
87,18
 
38
Polmil Sp. z o.o. S.K.A.                  
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8b
52,26
40,00
92,26
 
49
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k.    05-532 Góra Kalwaria
  Szymanów 9e
56,51
40,00
96,51
 
63
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
Mieczysław Kruszelnicki
51-180 Szymanów, ul. Ogrodnicza 21
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
65
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.                
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
40,17
40,00
80,17
 
67
Bialmed Sp. z o.o.       
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
53,41
40,00
93,41
 

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60% i Jakość 40% (dotyczy Grup 2, 3, 4, 5, 6)
Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40% (dotyczy Grup 14,15,17)


BCO logo mini
Białystok, dnia 24.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 195, Grupa 195: Maska punktowa unieruchamiająca głowę.
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Import-Export Stanley Sp. z o.o.
61-544 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135
48,96
40,00
88,96
28
UAB „VPC”
LT-14160 Litwa, ul. Beržų 2a, Buivydiškės
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


BCO logo mini
Białystok, dnia 20.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 208, Grupa 208: Bipolarne narzędzia. Dzierżawa generatora elektrochirurgicznego
8
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 209, Grupa 209: Port transanalny do zabiegów laparoskopowych
8
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j.
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


BCO logo mini
Białystok, dnia 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 166, Grupa 166: Jednorazowe końcówki do generatora.
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 204, Grupa 204: Jednorazowe instrumenty do zamykania naczyń. Elektroda wpinana do wielorazowych
kleszczyków. Uchwyt monopolarny. Dzierżawa platformy elektrochirurgicznej i kleszczyków wielorazowych.
61
Medtronic Poland Sp. z o.o.
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 30.01.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie 103. W tej grupie cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca
Cena
najkorzystniejszej oferty
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Część nr 103, Grupa 103: Dren wielokanalikowy.
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
5.346,00 zł
4.791,86 zł
 

BCO logo mini

Białystok, dnia 17.12.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach 1, 37, 43, 49, 92, 93, 95, 104, 116, 141, 142, 158, 160, 165, 176, 192 i 203. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Białystok, dnia 05.12.2019 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) zawiadamia, że oferta nr 31 Wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, która nie została otwarta w dniu 29.11.2019 r. (wystąpił błąd aplikacji wspomagającej miniPortal - Szyfrowanie/Deszyfrowanie), zgodnie z informacją przekazaną Zamawiającemu przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2019 r., była zaszyfrowana niewłaściwym kluczem publicznym z postępowania o ID d83ce44b-45b8-4a58-88e5-2b0b4ed60386.
 
Zamawiający nie miał możliwości odszyfrowania powyższej oferty.
 
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że Wykonawca, o którym mowa powyżej nie złożył oferty w niniejszym postępowaniu.

 


 
Białystok, dnia 29.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 29.11.2019 r. do godz. 8:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Mar-Four, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 9 – 1.720,00 zł
Grupa 10 – 3.465,00 zł
Grupa 13 – 4.975,00 zł
Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Import-Export Stanley Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 135, 61-544 Poznań.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 51 – 6.480,00 zł
Grupa 195 – 177.336,00 zł
Oferta nr 3:
Polymed Tomasz Idźkowski, ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 131 – 12.528,00 zł
Grupa 133 – 10.276,00 zł
Oferta nr 4:
Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 87 – 6.426,00 zł
Grupa 90 – 13.509,00 zł
Grupa 113 – 10.368,00 zł
Oferta nr 5:
Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 82 – 6.210,00 zł
Grupa 164 – 2.550,00 zł
Grupa 202 – 4.050,00 zł
Oferta nr 6:
Bowa International Sp. z o.o. Sp. k., Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 119 – 25.800.00 zł
Oferta nr 7:
Duolux Medical Sp. z o.o., os. B. Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 72 – 18.278,00 zł
Oferta nr 8:
Surg-Tech Leki i Kucharski Sp. j., ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121, 61-249 Poznań.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 208 – 194.429,52 zł
Grupa 209 – 72.900,00 zł
Oferta nr 9:
Sun-Med s.c. Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 98 – 6.242,40 zł
Grupa 118 – 4.860,00 zł
Grupa 124 – 2.516,40 zł
Grupa 125 – 14.580,00 zł
Grupa 131 – 15.984,00 zł
Grupa 133 – 13.003,20 zł
Grupa 135 – 15.120,00 zł
Grupa 136 – 1.890,00 zł
Grupa 182 – 86.313,60 zł
Grupa 194 – 5.724,00 zł
Oferta nr 10:
Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 50 – 451,40 zł
Grupa 71 – 3.536,00 zł
Grupa 78 – 15.180,00 zł
Grupa 79 – 39.840,00 zł
Grupa 90 – 6.309,00 zł
Grupa 99 – 16.687,00 zł
Grupa 145 – 1.095,00 zł
Oferta nr 11:
Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 168 – 79.062,50 zł
Oferta nr 12:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego (dotyczy pakietów 41, 44, 45, 117, 139).
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy pakietów 66, 163).
Grupa 41 – 11.010,00 zł
Grupa 44 – 229.345,00 zł
Grupa 45 – 47.838,00 zł
Grupa 66 – 432,00 zł
Grupa 117 – 738,00 zł
Grupa 139 – 69.001,20 zł
Grupa 163 – 18.183,00 zł
Oferta nr 13:
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 123 – 117.936,00 zł
Grupa 127 – 9.504,00 zł
Grupa 131 – 32.400,00 zł
Grupa 136 – 3.105,00 zł
Grupa 194 – 6.480,00 zł
Oferta nr 14:
Bard Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 32 – 44.023,00 zł
Grupa 55 – 5.184,00 zł
Grupa 139 – 61.599,20 zł
Grupa 143 – 5.184,00 zł
Grupa 149 – 261.720,00 zł
Grupa 172 – 66.528,00 zł
Oferta nr 15:
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 89 – 22.680,00 zł
Oferta nr 16:
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 113 – 10.368,00 zł
Grupa 134 – 6.696,00 zł
Grupa 135 – 10.260,00 zł
Grupa 194 – 6.696,00 zł
Grupa 196 – 3.168,72 zł
Oferta nr 17:
FHU Kot-Bud J. Kot, ul. Astrów 21, 43-100 Tychy.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 23 – 40.840,00 zł
Oferta nr 18:
Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 54 – 95.090,00 zł
Oferta nr 19:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 111 – 180.694,80 zł
Oferta nr 20:
Cardinal Health Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 60 – 3.120,00 zł
Grupa 64 – 4.290,00 zł
Grupa 91 – 29.160,00 zł
Grupa 156 – 10.692,00 zł
Grupa 190 – 1.944,00 zł
Grupa 205 – 12.312,00 zł
Oferta nr 21:
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego, Ignaciuk Spigarski Sp. j., ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 77 – 44.030,00 zł
Grupa 78 – 15.480,00 zł
Grupa 89 – 22.580,00 zł
Grupa 90 – 13.122,00 zł
Grupa 99 – 11.275,00 zł
Oferta nr 22:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o. o. Sp. k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 3 – 53.460,00 zł
Grupa 4 – 52.880,00 zł
Grupa 5 – 291.870,00 zł
Grupa 6 – 500.762,00 zł
Grupa 7 – 35.344,00 zł
Grupa 45 – 39.560,00 zł
Oferta nr 23:
Beryl Med Poland Sp. z o.o., ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 53 – 4.471,20 zł
Grupa 84 – 5.180,00 zł
Grupa 97 – 604,80 zł
Grupa 98 – 6.123,00 zł
Grupa 118 – 5.345,00 zł
Grupa 156 – 2.397,60 zł
Grupa 182 – 100.310,40 zł
Grupa 183 – 31.104,00 zł
Grupa 185 – 65.585,00 zł
Grupa 190 – 538,00 zł
Grupa 193 – 3.726,00 zł
Grupa 202 – 5.292,00 zł
Oferta nr 24:
Peters Surgical Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 118 – 5.497,50 zł
Grupa 190 – 1.396.00 zł
Oferta nr 25:
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 3 – 35.442,00 zł
Grupa 4 – 31.536,00 zł
Grupa 5 – 218.270,00 zł
Grupa 6 – 438.162,00 zł
Grupa 8 – 4.680,00 zł
Grupa 9 – 880,00 zł
Grupa 10 – 1.953,00 zł
Grupa 11 – 15.000,00 zł
Grupa 12 – 40.875,00 zł
Grupa 13 – 750,00 zł
Grupa 14 – 5.400,00 zł
Grupa 15 – 5.940,00 zł
Grupa 16 – 13.386,00 zł
Grupa 17 – 78.581,00 zł
Grupa 18 – 6.480,00 zł
Grupa 19 – 2.100,00 zł
Grupa 24 – 13.137,00 zł
Grupa 25 – 840,00 zł
Grupa 26 – 4.947,00 zł
Grupa 27 – 1.243,50 zł
Grupa 28 – 8.504,20 zł
Grupa 30 – 31.980,20 zł
Grupa 33 – 52,00 zł
Grupa 36 – 11.638,30 zł
Grupa 40 – 2.880,00 zł
Grupa 46 – 3.023,50 zł
Grupa 47 – 9.402,10 zł
Grupa 48 – 3.358,00 zł
Grupa 53 – 4.310,20 zł
Grupa 58 – 3.960,00 zł
Grupa 59 – 14.581,00 zł
Grupa 68 – 29.029,00 zł
Grupa 70 – 230,00 zł
Grupa 74 – 7.488,00 zł
Grupa 76 – 2.800,00 zł
Grupa 80 – 440,80 zł
Grupa 81 – 1.728,00 zł
Grupa 82 – 5.560,00 zł
Grupa 84 – 4.380,00 zł
Grupa 85 – 8.140,00 zł
Grupa 88 – 860,00 zł
Grupa 100 – 1.695,00 zł
Grupa 101 – 1.695,00 zł
Grupa 103 – 5.346,00 zł
Grupa 106 – 4.125,00 zł
Grupa 114 – 4.382,00 zł
Grupa 133 – 2.388,96 zł
Grupa 138 – 3.400,00 zł
Grupa 144 – 3.232,00 zł
Grupa 150 – 14.248,00 zł
Grupa 152 – 1.566,00 zł
Grupa 154 – 6.400,00 zł
Grupa 159 – 290,10 zł
Grupa 167 – 100.900,00 zł
Grupa 173 – 6.633,00 zł
Grupa 175 – 4.140,00 zł
Oferta nr 26:
Medint s.c., Jacek Furmanik, Anna Gleinert, ul. Flisaków 6, 83-110 Tczew.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 113 – 4.960,00 zł
Oferta nr 27:
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 29 – 78.777,00 zł
Grupa 30 – 32.369,50 zł
Grupa 34 – 57.240,00 zł
Grupa 35 – 27.054,00 zł
Grupa 44 – 110.928,00 zł
Grupa 45 – 24.441,00 zł
Grupa 82 – 5.355,00 zł
Grupa 164 – 2.265,00 zł
Grupa 169 – 1.570,00 zł
Oferta nr 28:
UAB „VPC”, ul. Beržų 2a, Buivydiškės, LT-14160 Litwa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 195 – 144.720,00 zł
Oferta nr 29:
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-659 Poznań.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 133 – 8.960,00 zł
Oferta nr 30:
Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 117 – 712,80 zł
Oferta nr 31: oferta nie została otwarta, wystąpił błąd Aplikacji wspomagającej miniPortal – Szyfrowanie/Deszyfrowanie.
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
Oferta nr 32:
Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 4 – 32.832,00 zł
Grupa 5 – 217.350,00 zł
Grupa 6 – 429.030,00 zł
Grupa 17 – 90.434,00 zł
Oferta nr 33:
Erbe Polska Sp. z o. o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 119 – 32.832,00 zł
Grupa 122 – 26.343,20 zł
Grupa 128 – 8.424,00 zł
Grupa 181 – 6.804,00 zł
Oferta nr 34:
Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 74 – 12.207,00 zł
Grupa 76 – 4.220,00 zł
Grupa 77 – 53.635,00 zł
Grupa 78 – 18.720,00 zł
Grupa 79 – 37.260,00 zł
Grupa 89 – 18.300,00 zł
Grupa 90 – 10.953,00 zł
Grupa 99 – 28.290,00 zł
Grupa 118 – 4.992,50 zł
Grupa 146 – 72.144,00 zł
Grupa 187 – 5.422,00 zł
Grupa 196 – 2.586,00 zł
Grupa 201 – 16.200,00 zł
Oferta nr 35:
PPHU Dafi Adam Łobodziński, ul. Kombatantów 1, 15-110 Białystok.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 5 – 216.200,00 zł
Grupa 6 – 441.288,00 zł
Grupa 7 – 30.973,00 zł
Grupa 22 – 37.350,00 zł
Oferta nr 36:
Devicor Medical Poland Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych.
Grupa 57 – 294.386,40 zł
Oferta nr 37:
CITO Innovative Solutions Paweł Kowalewski, ul. Kwarciana 1/61, 04-045 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 161 – 6.480,00 zł
Oferta nr 38:
Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 5 – 216.108,00 zł
Grupa 6 – 436.384,80 zł
Grupa 8 – 4.680,00 zł
Grupa 9 – 840,00 zł
Grupa 10 – 2.079,00 zł
Grupa 12 – 40.725,00 zł
Grupa 14 – 4.300,00 zł
Grupa 15 – 4.800,00 zł
Grupa 17 – 81.654,00 zł
Grupa 27 – 1.455,00 zł
Grupa 28 – 8.989,00 zł
Grupa 46 – 3.262,00 zł
Grupa 169 – 980,00 zł
Grupa 173 – 8.154,00 zł
Oferta nr 39:
NTM-MED s.c. Jolanta Krysiak, Jarosław Teresiński, Mateusz Krysiak, ul. Wyszyńskiego 154b/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 54 – 88.541,00 zł
Oferta nr 40:
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 38 – 405,00 zł
Grupa 40 – 5.850,00 zł
Grupa 73 – 13.176,00 zł
Grupa 100 – 2.430,00 zł
Grupa 101 – 2.430,00 zł
Grupa 109 – 9.180,00 zł
Grupa 115 – 22.680,00 zł
Grupa 140 – 259,00 zł
Grupa 146 – 97.200,00 zł
Grupa 148 – 54.000,00 zł
Grupa 155 – 19.926,00 zł
Grupa 157 – 21.016,80 zł
Grupa 159 – 259,20 zł
Grupa 162 – 756,00 zł
Grupa 163 – 15.552,00 zł
Grupa 164 – 2.595,00 zł
Grupa 186 – 1.512,00 zł
Grupa 200 – 2.106,00 zł
Grupa 201 – 9.180,00 zł
Oferta nr 41:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 15 – 6.000,00 zł
Grupa 151 – 17.965,00 zł
Grupa 175 – 6.417,00 zł
Grupa 191 – 28.287,00 zł
Oferta nr 42:
Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 67 – 23.080,00 zł
Grupa 71 – 8.992,00 zł
Grupa 76 – 2.600,00 zł
Grupa 78 – 23.100,00 zł
Grupa 79 – 51.900,00 zł
Grupa 83 – 10.022,40 zł
Grupa 87 – 7.020,00 zł
Grupa 90 – 24.300,00 zł
Grupa 145 – 2.490,00 zł
Oferta nr 43:
AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego (dotyczy Grupy 139).
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy Grup 163, 198, 202).
Grupa 139 – 61.030,80 zł
Grupa 163 – 14.094,00 zł
Grupa 198 – 22.140,00 zł
Grupa 202 – 6.480,00 zł
Oferta nr 44:
Radiotherapy Accessories Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 7, 62-300 Września.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 52 – 32.702,40 zł
Oferta nr 45:
Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 4 – 32.832,00 zł
Grupa 5 – 228.390,00 zł
Grupa 6 – 450.822,00 zł
Grupa 167 – 103.880,00 zł
Oferta nr 46:
TESA Teresa Woźniewska, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 124 – 2.192,40 zł
Grupa 131 – 12.528,00 zł
Grupa 133 – 14.364,00 zł
Grupa 135 – 12.096,00 zł
Grupa 136 – 2.089,80 zł
Oferta nr 47:
Inomed Polska Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 4/D1, 83-021 Rokitnica.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 189 – 39.484,80 zł
Oferta nr 48:
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 61 – 17.640,80 zł
Grupa 63 – 2.045,60 zł
Grupa 64 – 2.079,00 zł
Grupa 153 – 2.524,80 zł
Grupa 170 – 9.287,40 zł
Grupa 206 – 16.339,50 zł
Oferta nr 49:
Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. k., Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 8 – 7.488,00 zł
Grupa 11 – 16.000,00 zł
Grupa 12 – 40.275,00 zł
Grupa 14 – 3.500,00 zł
Grupa 15 – 4.920,00 zł
Grupa 16 – 17.460,00 zł
Grupa 17 – 75.508,00 zł
Grupa 19 – 1.960,00 zł
Grupa 22 – 62.246,40 zł
Grupa 28 – 10.403,00 zł
Grupa 46 – 3.240,03 zł
Grupa 138 – 4.000,00 zł
Grupa 175 – 5.129,00 zł
Oferta nr 50:
Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Do oferty nie dołączono formularza cenowego (Załącznika nr 2).
Oferta nr 51:
EP-P Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 129 – 17.784,00 zł
Grupa 131 – 10.712,00 zł
Oferta nr 52:
Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 25 – 10.050,00 zł
Grupa 56 – 21.384,00 zł
Grupa 110 – 359.424,00 zł
Grupa 139 – 74.282,40 zł
Grupa 153 – 2.100,00 zł
Oferta nr 53:
Medicus Sp. z o.o. S.K.A, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 12 – 38.775.00 zł
Oferta nr 54:
Medasept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego (dotyczy Grupy 7).
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy Grup 4, 5, 6).
Grupa 4 – 34.336,00 zł
Grupa 5 – 214.350,00 zł
Grupa 6 – 429.929,00 zł
Grupa 7 – 31.724,00 zł
Oferta nr 55:
Ideal Partner Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 15 – 6.480,00 zł
Grupa 21 – 27.889,00 zł
Grupa 22 – 55.276,80 zł
Grupa 138 – 3.200,00 zł
Oferta nr 56:
IHT Polska Sp. z o.o., ul. Europejska 14d, 02-964 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 102 – 46.100,00 zł
Oferta nr 57:
Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 2 – 34.881,00 zł
Grupa 23 – 22.325,00 zł
Grupa 39 – 12.860,00 zł
Grupa 50 – 442,80 zł
Grupa 67 – 17.496,00 zł
Grupa 69 – 1.508,00 zł
Grupa 77 – 21.590,00 zł
Grupa 78 – 15.240,00 zł
Grupa 89 – 16.820,00 zł
Grupa 99 – 10.537,00 zł
Grupa 113 – 3.956,80 zł
Grupa 133 – 4.872,00 zł
Oferta nr 58:
Olympus Polska Sp. z.o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych.
Grupa 119 – 27.360,00 zł
Grupa 125 – 14.904,00 zł
Grupa 126 – 159.732,00 zł
Grupa 130 – 16.765,05 zł
Grupa 131 – 19.440,00 zł
Grupa 132 – 9.504,00 zł
Grupa 133 – 14.812,00 zł
Grupa 137 – 51.714,00 zł
Oferta nr 59:
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 20 – 3.640,00 zł
Grupa 94 – 204.751,50 zł
Grupa 112 – 14.094,00 zł
Grupa 118 – 6.210,00 zł
Grupa 120 – 220.591,15 zł
Grupa 121 – 5.420,00 zł
Grupa 184 – 159.894,00 zł
Oferta nr 60:
Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien, 02-495 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 86 – 28.217,00 zł
Grupa 87 – 8.354,50 zł
Grupa 90 – 13.797,00 zł
Grupa 99 – 49.856,00 zł
Grupa 188 – 6.310,20 zł
Oferta nr 61:
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
Grupa 65 – 2.160,00 zł
Grupa 71 – 13.184,00 zł
Grupa 74 – 11.934,00 zł
Grupa 77 – 55.080,00 zł
Grupa 78 – 12.840,00 zł
Grupa 90 – 8.649,00 zł
Grupa 107 – 345.600,00 zł
Grupa 108 – 27.216,00 zł
Grupa 166 – 795.873,60 zł
Grupa 177 – 135.270,00 zł
Grupa 178 – 668.081,52 zł
Grupa 180 – 5.400,00 zł
Grupa 181 – 4.860,00 zł
Grupa 182 – 85.147,20 zł
Grupa 183 – 67.392,00 zł
Grupa 184 – 175.122,00 zł
Grupa 197 – 1.944,00 zł
Grupa 204 – 112.975,20 zł
Grupa 207 – 81.972,00 zł
Oferta nr 62:
Rovers Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 13 – 3.375,00 zł
Grupa 185 – 49.410,00 zł
Oferta nr 63:
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 14 – 4.320,00 zł
Grupa 15 – 5.400,00 zł
Grupa 16 – 12.610,00 zł
Grupa 17 – 71.118,00 zł
Grupa 21 – 32.565,00 zł
Grupa 22 – 35.964,00 zł
Grupa 23 – 32.965,50 zł
Grupa 138 – 3.680,00 zł
Oferta nr 64:
MTeS Sp. z o.o., ul. Rakowicka 10b/4, 31-511 Kraków.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 54 – 89.710,20 zł
Oferta nr 65:
Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 2 – 52.164,00 zł
Grupa 4 – 38.016,00 zł
Grupa 5 – 213.210,00 zł
Grupa 6 – 420.858,00 zł
Grupa 7 – 32.994,00 zł
Grupa 14 – 5.500,00 zł
Grupa 15 – 9.600,00 zł
Grupa 16 – 18.818,00 zł
Grupa 17 – 106.238,00 zł
Grupa 25 – 780,00 zł
Grupa 26 – 3.723,00 zł
Grupa 28 – 8 989,00 zł
Grupa 29 – 66.495,00 zł
Grupa 33 – 108,00 zł
Grupa 34 – 76.248,00 zł
Grupa 35 – 21.643,20 zł
Grupa 36 – 14.401,17 zł
Grupa 41 – 10.530,00 zł
Grupa 44 – 136.964,00 zł
Grupa 45 – 41.034,00 zł
Grupa 47 – 14.893,20 zł
Grupa 48 – 2.990,00 zł
Grupa 67 – 19.440,00 zł
Grupa 69 – 272,00 zł
Grupa 70 – 1.190,00 zł
Grupa 71 – 18.144,00 zł
Grupa 74 – 11.898,00 zł
Grupa 80 – 648,00 zł
Grupa 81 – 1.988,00 zł
Grupa 82 – 6.360,00 zł
Grupa 85 – 10.120,00 zł
Grupa 90 – 13.608,00 zł
Grupa 96 – 2.465,60 zł
Grupa 105 – 28.670,00 zł
Grupa 147 – 10.316,16 zł
Grupa 150 – 13.048,00 zł
Grupa 173 – 9.900,00 zł
Grupa 174 – 6.480,00 zł
Grupa 175 – 6.003,00 zł
Grupa 199 – 24.343,20 zł
Oferta nr 66:
eMtiM Marek Mazurkiewicz, ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 12 – 39.300,00 zł
Oferta nr 67:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 1 dnia roboczego.
Grupa 8 – 5.616,00 zł
Grupa 10 – 1.638,00 zł
Grupa 11 – 18.900,00 zł
Grupa 12 – 42.900,00 zł
Grupa 13 – 875,00 zł
Grupa 14 – 3.725,00 zł
Grupa 15 – 5.964,00 zł
Grupa 17 – 79.898,00 zł
Grupa 18 – 6.160,00 zł
Grupa 19 – 1.540,00 zł
Grupa 21 – 30.227,00 zł
Grupa 23 – 53.627,50 zł
Grupa 24 – 13.659,00 zł
Grupa 25 – 780,00 zł
Grupa 26 – 1.428,00 zł
Grupa 28 – 8.686,00 zł
Grupa 29 – 194.025,00 zł
Grupa 30 – 32.779,10 zł
Grupa 31 – 373.044,00 zł
Grupa 32 – 15.779,00 zł
Grupa 34 – 67.792,00 zł
Grupa 35 – 14.595,80 zł
Grupa 36 – 12.564,49 zł
Grupa 38 – 200,00 zł
Grupa 40 – 3.330,00 zł
Grupa 42 – 197.532,00 zł
Grupa 46 – 3.024,00 zł
Grupa 48 – 3.220,00 zł
Grupa 59 – 39.095,00 zł
Grupa 61 – 18.057,60 zł
Grupa 62 – 29.432,00 zł
Grupa 63 – 2.091,20 zł
Grupa 64 – 2.178,00 zł
Grupa 74 – 12.714,00 zł
Grupa 75 – 52.551,30 zł
Grupa 76 – 1.180,00 zł
Grupa 80 – 341,60 zł
Grupa 84 – 8.640,00 zł
Grupa 85 – 7.260,00 zł
Grupa 88 – 908,00 zł
Grupa 89 – 24.960,00 zł
Grupa 90 – 9.576,00 zł
Grupa 99 – 15.498,00 zł
Grupa 100 – 2.415,00 zł
Grupa 101 – 3.150,00 zł
Grupa 102 – 99.752,00 zł
Grupa 113 – 5.529,60 zł
Grupa 145 – 970,00 zł
Grupa 153 – 2.553,60 zł
Grupa 161 – 10.440,00 zł
Grupa 163 – 20.910,00 zł
Grupa 169 – 960,00 zł
Grupa 170 – 9.498,20 zł
Grupa 171 – 2.914,28 zł
Grupa 173 – 5.400,00 zł
Grupa 187 – 4.320,00 zł
Grupa 206 – 16.719,00 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa 1      –        7.759,72 zł

Grupa 2      –      38.849,24 zł

Grupa 3      –      53.603,83 zł

Grupa 4      –      29.455,04 zł

Grupa 5      –    216.781,68 zł

Grupa 6      –    489.363,08 zł

Grupa 7      –      33.836,79 zł

Grupa 8      –        8.446,66 zł

Grupa 9      –        1.283,44 zł

Grupa 10    –        2.526,78 zł

Grupa 11    –      16.143,32 zł

Grupa 12    –      60.161,43 zł

Grupa 13    –           952,56 zł

Grupa 14    –        3.519,44 zł

Grupa 15    –        5.414,53 zł

Grupa 16    –      26.844,03 zł

Grupa 17    –      82.754,05 zł

Grupa 18    –        6.497,43 zł

Grupa 19    –        3.088,29 zł

Grupa 20    –        3.638,56 zł

Grupa 21    –      26.289,54 zł

Grupa 22    –      33.919,01 zł

Grupa 23    –      25.448,28 zł

Grupa 24    –      16.923,41 zł

Grupa 25    –           782,10 zł

Grupa 26    –        3.323,92 zł

Grupa 27    –        2.310,20 zł

Grupa 28    –        9.317,00 zł

Grupa 29    –    145.404,16 zł

Grupa 30    –      36.567,92 zł

Grupa 31    –    376.153,31 zł

Grupa 32    –      17.006,63 zł

Grupa 33    –             88,24 zł

Grupa 34    –      88.862,44 zł

Grupa 35    –      18.804,56 zł

Grupa 36    –      11.370,51 zł

Grupa 37    –           121,83 zł

Grupa 38    –           215,58 zł

Grupa 39    –      29.619,48 zł

Grupa 40    –        2.707,26 zł

Grupa 41    –      13.250,55 zł

Grupa 42    –    208.511,29 zł

Grupa 43    –    618.400,32 zł

Grupa 44    –    129.754,16 zł

Grupa 45    –      51.804,00 zł

Grupa 46    –        2.993,13 zł

Grupa 47    –      11.862,83 zł

Grupa 48    –        2.998,04 zł

Grupa 49    –           194,92 zł

Grupa 50    –           802,15 zł

Grupa 51    –        6.789,82 zł

Grupa 52    –      32.920,33 zł

Grupa 53    –        3.934,36 zł

Grupa 54    –    114.192,41 zł

Grupa 55    –        5.197,95 zł

Grupa 56    –      28.588,71 zł

Grupa 57    –    295.178,44 zł

Grupa 58    –        3.898,46 zł

Grupa 59    –      25.015,12 zł

Grupa 60    –        3.389,09 zł

Grupa 61    –      16.966,32 zł

Grupa 62    –      29.432,98 zł

Grupa 63    –        1.988,54 zł

Grupa 64    –        2.614,01 zł

Grupa 65    –        2.165,81 zł

Grupa 66    –           433,16 zł

Grupa 67    –      19.492,30 zł

Grupa 68    –      29.298,62 zł

Grupa 69    –        3.268,77 zł

Grupa 70    –        1.193,20 zł

Grupa 71    –        8.406,56 zł

Grupa 72    –      78.681,12 zł

Grupa 73    –      15.160,68 zł

Grupa 74    –      11.809,69 zł

Grupa 75    –      61.703,97 zł

Grupa 76    –        5.414,53 zł

Grupa 77    –      44.148,46 zł

Grupa 78    –      13.295,68 zł

Grupa 79    –      60.101,27 zł

Grupa 80    –           693,06 zł

Grupa 81    –        1.993,35 zł

Grupa 82    –        6.377,11 zł

Grupa 83    –        5.197,95 zł

Grupa 84    –      10.809,00 zł

Grupa 85    –        7.058,94 zł

Grupa 86    –      45.074,95 zł

Grupa 87    –        8.719,90 zł

Grupa 88    –        2.607,00 zł

Grupa 89    –      30.321,36 zł

Grupa 90    –        5.757,45 zł

Grupa 91    –      28.155,55 zł

Grupa 92    –        9.746,15 zł

Grupa 93    –        3.357,01 zł

Grupa 94    –    186.484,38 zł

Grupa 95    –      13.839,53 zł

Grupa 96    –        2.472,23 zł

Grupa 97    –           623,67 zł

Grupa 98    –        6.497,43 zł

Grupa 99    –      13.525,29 zł

Grupa 100  –        4.060,90 zł

Grupa 101  –        4.060,90 zł

Grupa 102  –      46.224,03 zł

Grupa 103  –        4.791,86 zł

Grupa 104  –      69.888,73 zł

Grupa 105  –      27.137,82 zł

Grupa 106  –        4.842,99 zł

Grupa 107  –    357.233,09 zł

Grupa 108  –      27.289,22 zł

Grupa 109  –      10.829,06 zł

Grupa 110  –    360.391,02 zł

Grupa 111  –    179.429,89 zł

Grupa 112  –      11.695,38 zł

Grupa 113  –        5.197,95 zł

Grupa 114  –    218.428,10 zł

Grupa 115  –      30.080,71 zł

Grupa 116  –      12.994,87 zł

Grupa 117  –           237,04 zł

Grupa 118  –        5.102,50 zł

Grupa 119  –      32.928,35 zł

Grupa 120  –    221.184,64 zł

Grupa 121  –        6.597,70 zł

Grupa 122  –      25.733,65 zł

Grupa 123  –    141.903,96 zł

Grupa 124  –        1.729,64 zł

Grupa 125  –      16.200,00 zł

Grupa 126  –    168.260,22 zł

Grupa 127  –        9.529,57 zł

Grupa 128  –        8.446,66 zł

Grupa 129  –      18.248,97 zł

Grupa 130  –      17.095,87 zł

Grupa 131  –      14.800,00 zł

Grupa 132  –      10.427,98 zł

Grupa 133  –        7.018,83 zł

Grupa 134  –        7.504,14 zł

Grupa 135  –        9.625,83 zł

Grupa 136  –        3.113,35 zł

Grupa 137  –      55.047,71 zł

Grupa 138  –        3.208,61 zł

Grupa 139  –      68.006,48 zł

Grupa 140  –           270,73 zł

Grupa 141  –        9.908,59 zł

Grupa 142  –        3.053,79 zł

Grupa 143  –      42.883,07 zł

Grupa 144  –        2.727,32 zł

Grupa 145  –        1.057,84 zł

Grupa 146  –    108.290,57 zł

Grupa 147  –      10.265,95 zł

Grupa 148  –      43.316,23 zł

Grupa 149  –    265.672,87 zł

Grupa 150  –        7.796,92 zł

Grupa 151  –      17.036,71 zł

Grupa 152  –        1.516,07 zł

Grupa 153  –        3.843,11 zł

Grupa 154  –      18.898,71 zł

Grupa 155  –      20.737,64 zł

Grupa 156  –        2.404,05 zł

Grupa 157  –      25.404,97 zł

Grupa 158  –        2.079,18 zł

Grupa 159  –           389,85 zł

Grupa 160  –        4.331,62 zł

Grupa 161  –        9.312,99 zł

Grupa 162  –           812,18 zł

Grupa 163  –      17.055,76 zł

Grupa 164  –        2.601,98 zł

Grupa 165  –    307.686,00 zł

Grupa 166  –    795.000,00 zł

Grupa 167  –    100.789,92 zł

Grupa 168  –      79.248,56 zł

Grupa 169  –        3.218,88 zł

Grupa 170  –        8.321,63 zł

Grupa 171  –        2.431,46 zł

Grupa 172  –      61.891,75 zł

Grupa 173  –        5.877,71 zł

Grupa 174  –        6.882,44 zł

Grupa 175  –        2.546,26 zł

Grupa 176  –      32.553,45 zł

Grupa 177  –    150.710,42 zł

Grupa 178  –    621.523,75 zł

Grupa 179  –  Unieważniono

Grupa 180  –        5.023,68 zł

Grupa 181  –        4.521,31 zł

Grupa 182  –      79.213,40 zł

Grupa 183  –      62.695,54 zł

Grupa 184  –    162.917,97 zł

Grupa 185  –      66.561,03 zł

Grupa 186  –        2.260,66 zł

Grupa 187  –        4.320,37 zł

Grupa 188  –           524,14 zł

Grupa 189  –      36.733,15 zł

Grupa 190  –        1.220,57 zł

Grupa 191  –      67.190,80 zł

Grupa 192  –        2.411,37 zł

Grupa 193  –        8.056,03 zł

Grupa 194  –        6.530,78 zł

Grupa 195  –    134.634,64 zł

Grupa 196  –        3.496,48 zł

Grupa 197  –        2.109,95 zł

Grupa 198  –      23.143,70 zł

Grupa 199  –      24.548,66 zł

Grupa 200  –        2.940,61 zł

Grupa 201  –        9.039,66 zł

Grupa 202  –        7.623,81 zł

Grupa 203  –    102.703,57 zł

Grupa 204  –    106.500,00 zł

Grupa 205  –      11.109,52 zł

Grupa 206  –      14.709,91 zł

Grupa 207  –      76.015,80 zł

Grupa 208  –    186.318,18 zł

Grupa 209  –      68.181,82 zł


c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

 


Białystok, dnia 29.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 25.11.2019 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Białystok, dnia 26.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 21.11.2019 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Białystok, dnia 25.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 29.11.2019 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 29.11.2019 r. godz. 09:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert i zmianami SIWZ, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2 Zmieniony 5 do SIWZ, w Grupie 173:
Zamiast:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

173

Opatrunek do mocowania kaniul, samoprzylepny, z nacięciem, włókninowy, o rozmiarze 6 cm x 8 cm, pakowany a 50 szt., jałowy, o zaokrąglonych rogach.

 

331

   

szt.

900

     

60,00 zł

       

CENA

GRUPY

173

     

Powinno być:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

Jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

173

Opatrunek do mocowania kaniul, samoprzylepny, z nacięciem, włókninowy, o rozmiarze 6 cm x 8 cm, jałowy, o zaokrąglonych rogach,

900 opakowań po 50 szt. lub 450 opakowań po 100 szt. (w kolumnie 6 "Ilość" Wykonawca powinien wpisać ilość oferowanych opakowań).

60,00 zł

 

331

   

op.

         
       

CENA

GRUPY

173

     
 
W związku z powyższą zmianą w Załączniku nr 2 Zmieniony 5 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2 Zmieniony 6 do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmianę, o której mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2 Zmieniony 5 do SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 22.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2 Zmienionym 4 do SIWZ, w kolumnie nr 5 „Jednostka miary”, w Grupie 137:
Zamiast:
„op.”
Powinno być:
„szt.”

W związku z powyższą zmianą w Załączniku nr 2 Zmieniony 4 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2 Zmieniony 5 do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmianę, o której mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2 Zmieniony 4 do SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 21.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 27.11.2019 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 27.11.2019 r. godz. 09:30. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść wyjaśnień udzielonych na stronie internetowej BCO w dniu 19.11.2019 r.:
1. w wyjaśnieniu na Zapytanie nr 299:
Zamiast: Zamawiający dopuszcza.
Powinno być: Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
2. w wyjaśnieniu na Zapytanie nr 235:
Zamiast: Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Powinno być: Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 20.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2 Zmienionym 3 do SIWZ, w Grupie 153:
Zamiast:
„Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu Enfit ze złączem przejściowym typu Transition do podłączenia worka z dietą lub butelki z dietą do zastosowania z pompą Flocare 800 ( używana przez zamawiającego )”.
Powinno być:
„Flocare zestaw do żywienia dojelitowego (typ zestawu), z końcówką typu Enfit do podłączenia worka z dietą lub butelki z dietą do zastosowania z pompą Flocare 800 (używaną przez Zamawiającego)”.

W związku z powyższą zmianą w Załączniku nr 2 Zmieniony 3 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2 Zmieniony 4 do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2 Zmieniony 3 do SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 19.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 06-08.10, 14-19.10, 21-25.10, 29.10, 02.11, 04.11, 06.11.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dot. Grupy 113 (Prowadnice Bougie): Czy zamawiający dopuści w postępowaniu zamiast prowadnic 15CH/70cm prowadnice 15CH/60cm i/lub 15CH/80cm do wyboru przez zamawiającego/ pozostałe parametry jak w SIWZ?
2. Dot. Grupy 119 poz. 212: Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, dopuszczoną do użytkowania do wszystkich aparatów elektrochirurgicznych dopuszczonych do używania w UE / pakowana po 5 szt. /opakowanie zbiorcze 100 szt.
3. Dot. Grupy 119 poz. 213: Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg, dopuszczoną do użytkowania do wszystkich aparatów elektrochirurgicznych dopuszczonych do używania w UE / pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 15 szt.
4. Dot. Grupy 129 poz. 232: Prosimy o dopuszczenie równoważnej jednorazowej dwustronnej szczotki do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopów: średnicach włosia do kanału 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd 10mm, z plastikową końcówką , długość całkowita 2300mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
5. Dot. Grupy 133 poz. 238: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych standardowych ustników z opaską tekstylną, pozbawionych lateksu i DEHP. indywidualnie, opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy =100szt.
6. Dot. Grup 4, 5, 6, 7, 167: Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane rękawie spełniały wymogi środka ochrony indywidualnej kat. III, najwyższej. Co przy specyfice placówki – praca z cytostatykami – zaoferowane produkty powinny posiadać.
7. Dot. Grupy 4 poz. 7, 8: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy o nieznacznej różnicy w długości rękawicy 295mm+/-5mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ
8. Dot. Grupy 4 poz. 7, 8: Czy nie zaszła omyłka pisarska w zapisie długości rękawicy. Czy długość rękawicy nie powinna być jako długość w całości a nie samego mankietu?
9. Dot. Grupy 167: Prosimy Zamawiającego o rozpozycjonowanie pakietu na pojedyncze pozycje tak jak w przypadku rękawic diagnostycznych (grupy 4, 5, 6, 7) co pozwoli uzyskać Państwu większą konkurencyjną liczbę ofert które i tak zostaną zweryfikowane podczas oceny jakości.
10. Dot. Grupy 167 poz. 322: Prosimy o doprecyzowanie ile dokładnie par rękawic sterylnych Zamawiający oczekuje. Czy oczekuje 10 000 par czy 500 000 par.
11. Dot. Grupy 167 poz. 322: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych wykonanych z neoprenu dotychczas stosowanych u Państwa w placówce do przygotowywania cytostatyków , sterylne bezpudrowe o długości min. 295mm, AQLmax0,65, powierzchnie palców teksturowane , zgodnie z normą EN455, zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 dla produktów wprowadzonych do obrotu po 21.04.2019r. MDD93/42/EEC, produkt ŚOI kat III , spełniający wymogi dyrektywy 89/686/EEC dot, środków ochrony indywidualnej. W rozmiarach od 5,5 do 9,0 (co pół).
12. Dot. SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
13. Dot. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta.
14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 249 igły lokalizacyjnej w rozmiarze 20 G x 75 mm.
15. Dot. Grupy 117 poz. 210: Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
16. Dot. Grupy 117 poz. 210: Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
17. Dot. Grupy 117 poz. 210: Czy Zamawiający ma na myśli gąbki hemostatyczne o jednorodnej porowatości, wykonane z żelatyny wieprzowej i upłynniające się w ciągu 3-5 dni?
18. Dot. Grupy 163: Czy Zamawiający w Pakiecie 163 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z cewnika epiduralnego od długości 90 cm z gładko wykończoną końcówką, z trzema otworami bocznymi wykonanego z poliamidu, odpornego na załamania, posiadającego znaczniki długości, z oznaczeniem końcówki dystalnej; filtr przeciwbakteryjny płaski, skuteczny przez 96 godzin, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. Rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo.
19. Dot. Grupy 163: Czy Zamawiający w Pakiecie 163 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w niskoprofilowe tj. do wysokości 5 mm, zatrzaskowe mocowanie cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta, które dzięki zastosowaniu przeźroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia.
20. Dot. Grupy 202: Czy Zamawiający w Pakiecie 202 dopuści zestaw posiadający komorę kolekcyjną o pojemności 2100 ml, zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
21. Dot. Grupy 202: Czy Zamawiający w Pakiecie 202 będzie wymagał, aby zestaw był kompaktowej budowy o wysokości nie przekraczającej 25 cm?
22. Dot. Grupy 72: Czy zamawiający dopuści wkłady o pojemności 1L lub 2L (do wyboru zamawiającego) pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia w kompatybilne kanistry(butle) wielorazowego użytku? Wkłady posiadają dwa króćce(pacjent-próżnia) oraz filtr hydrofobowo-antybakteryjny zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV.
23. Dot. Grupy 194: Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 194, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull” rozmiar - 20 i 24 F wykonanych z silikonu z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie bez konieczności wykonywania endoskopii, zestaw z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków z zamknięciem typu Twist-Look. Skład zestawu: dren PEG, igła z mandrynem, pętla do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików, adaptery, nożyczki i ergonomiczny, zagięty pean, ostrze, zaciski, pierścień, zamknięcie typu twist-look. Instrukcja użytkowania i przewodnik dla pacjenta w języku polskim.
24. Dot. Grupy 126 poz. 228: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipownic jednorazowych o szerokości otwarcia ramion klipsa 12 mm, ze stoperem białym.
25. Dot. Grupy 126 poz. 229: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.
26. Dot. Grupy 129 poz. 232: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główki do kanałów endoskopów 5 mm i średnicy główki do gniazd zaworów 10 mm, długość szczotki 2500 mm.
27. Dot. Grupy 133 poz. 238: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników sterylnych, z gumką tekstylną.
28. Dot. Grupy 206 poz. 395: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika Ch 20/ 24 cm, z żółtym zaworem, do wypełnienia balonu przy użyciu 20 ml sterylnej wody, z pojedynczą linią cieniującą w RTG, z podziałką co 2 cm, bez zacisku, płytka mocująca utrzymująca zgłębnik prostopadle do powłok brzusznych, zgłębnik o dużej elastyczności z możliwością położenia wzdłuż powłok brzusznych, opakowanie gwarantujące sterylność przez co najmniej 36 miesięcy.
29. Dot. Grupy 52: Czy pozycja nr 99 – „Termoplastyczna maska mocująca do radioterapii głowy i szyi z ramką jednorazowego użytku pakowana po 10 sztuk” - dotyczy maski do radioterapii stereotaktycznej do systemu Fraxion posiadanego na Zakładzie Radioterapii ?
30. Dot. Grupy 113: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 113 Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, wykonana z poliuretanu łatwa w formowaniu. Jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem centymetrowym (wyraźne wskaźniki co 5cm). Rozmiar 14Fr, śr. wewn. 3mm, długość 70cm.
31. Dot. Grupy 196: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 196 Zestawu do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierającego: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez; Strzykawkę; Skalpel; Prowadnice; Zakrzywiony rozszerzacz; Cewnik (rurkę) do wentylacji – radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 4mm dł. 4,2cm lub 6mm dł. 7,5cm oraz taśmę tracheostomijną.
32. Dot. Grupy 31: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 49-51 igły do portów wyposażone w miękką podkładkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta, która zwiększa stabilność igły, zwiększa komfort pacjenta oraz zabezpiecza miejsce otaczające port?
33. Dot. Grupy 31: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 49-51 igły do portów w drenem o długości 20,3 cm?
34. Dot. Grupy 31: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 49 igły do portów o długości 16 mm?
35. Dot. Grupy 31: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 50 igły do portów o długości 19 mm?
36. Dot. Grupy 39: Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnej z regulatorem, z drenem o długości 195 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
37. Dot. Grupy 139: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 244 i 245 igły o następujących parametrach:
Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń:
- z drenem o długości min. 20cm w kolorze innym niż przezroczysty dla odróżnienia od zwykłych igieł Hubera
- z klipsem do przerw w infuzji, z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta,
- o rozmiarach 19Gx19mm, 19Gx25mm, 19Gx32mm; 20Gx 16mm, 20Gx19mm, 20Gx25mm, 20Gx 32mm
- przeznaczone do ciśnienia min. 300psi
- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „klikiem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania
- zakończenie drenu łącznikiem typu Lier-Lock
- dostępne wersje: z portem Y lub bez portu
38. Dot. Grupy 139: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 246 igły do portów wyposażone w sztywne odpinane uchwyty, nieograniczające miejsca wkłucia, w rozmiarach: 19Gx19mm, 19Gx25mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm20Gx25mm, 20Gx32mm, 22Gx19mm?
39. Dot. Grupy 139: Czy Zamawiający w pozycji 244-246 dopuści produkty pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 12 sztuk?
40. Dot. Grupy 120: Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 214 i 215 – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisane składy zestawów w w/w pozycjach znajdują się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami, skutecznie ogranicza możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.
41. Dot. Grupy nr 120 poz. 214: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 120 poz. 214 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?
Zestaw do obłożenia pola operacyjnego:
- gramatura materiału podstawowego (włókniny) 60 g/m2;
- gramatura dodatkowej warstwy absorpcyjnej w obszarach wzmocnień wg opisu w poszczególnych pozycjach;
- produkt do transportu zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony;
- zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w opakowaniu papier-folia;
Zestaw serwet uniwersalnych w składzie:
a) 1 szt. serweta 180x180 cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze 80 g/m2 z organizatorami przewodów
b) 1 szt. serweta 240 x 150 cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze 80 g/m2 z organizatorami przewodów
c) 1 szt. serweta stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 75 x 190 cm;
d) 1 szt. taśma lepna 9 x 50 cm;
e) 1 szt. osłona na stolik 79 x 145 cm, warstwa chłonna 65 x 85 cm;
f) 4 szt. celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34 cm;
g) 2 szt. serwety 90 x 75 cm z taśmą lepną, wzmocnione w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą, o gramaturze 80 g/m2 z organizatorami przewodów
Zestaw spełniający wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie 165 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie 168 kPa.
Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 2 warstw: warstwy chłonnej wykonanej z włókniny polipropylenowej i folii PE o grubości 33µm, gramaturze 60g/m2, z dodatkowymi warstwami chłonnymi w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części krytycznej 140g/m2. Zestaw posiadający informację o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
42. Dot. Grupy nr 120 poz. 215: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 120 poz. 215 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?
Zestawy do obłożenia pola operacyjnego:
- gramatura materiału podstawowego (włókniny) 60 g/m2;
- produkt do transportu zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony;
- zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w opakowaniu papier-folia;
Zestaw podstawowy serwet uniwersalnych, wykonanych na całej powierzchni z chłonnego, wytrzymałego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (folia PE/włóknina PP) o gramaturze 60 g/m2. Skład i wymiary zestawu:
a) 1 szt. serweta na ekran anestezjologiczny o wymiarach 240 x 150 cm ;
b) 1 szt. serweta dolna o wymiarach 180x180 cm;
c) 2 szt. serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm;
d) 2 szt. celulozowe ręczniczki chłonne o wymiarach 30,5x34 cm;
e) 1 szt. taśma lepna o wymiarach 9 x 50 cm;
f) 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm;
g) 1 szt. osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145 cm, wzmocnienie pokrywające powierzchnie blatu (65x85cm).
Zestaw spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3. Na opakowaniu odklejana etykieta z min. numerem serii, datą ważności produktu. Zestaw posiadający informację o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.
43. Dot. Grupy nr 121: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 121 serwety o odporności na przenikanie płynów 165cm H20, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
44. Dot. Grupy nr 121: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 121 serwety o wymiarach 75x100cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
45. Dot. Grupy nr 173: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 173 opatrunku do mocowania kaniul z wycięciem, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ oraz dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?
46. Dot. Grupy nr 175: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 175 serwety jałowej z włókniny foliowanej polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 60g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
47. Dot. Grupy nr 175: Prosimy o podanie jakich wymiarów serwety Zamawiający oczekuje w grupie 175.
48. Czy zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie próbek produktów wskazanych w formularzu cenowym (wraz z instrukcją obsługi) co pozwoli zweryfikować zgodność zaproponowanych produktów z wymaganiami zamawiającego?
49. Czy zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie katalogów i materiałów informacyjnych produktów wskazanych w formularzu cenowym, co pozwoli zweryfikować zgodność zaoferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego.
50. Czy zamawiający w Grupie 182 pozycja 347 wymaga dostarczenia klipsownicy o długości trzonu min 32 cm, która charakteryzuje się odpowiednio dużym zasięgiem dla każdego rodzaju pacjentów (również otyłych i wysokich) oraz szerokością otwartego klipsa patrząc od strony naczyń, na które jest aplikowany min. 4,52 mm (rozpiętość nóżek otwartego klipsa). Doprecyzowanie powyższych parametrów zapewni dostarczenie narzędzi spełniających swoje funkcje przy zabiegach laparoskopowych.
51. Czy zamawiający w Grupie 182 pozycja 347 pisząc wielkość klipsa – 9mm, oczekuje dostarczenia klipsownicy, której klipsy po zamknięciu mają długość 9mm?
52. Czy zamawiający w Grupie 184 pozycja 349 dopuści trokar o średnicy 5mm z dwustopniowym zaworem insuflacyjno desuflacyjnym (zamiast trzystopniowym), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Trokary 5mm często są stosowane w położeniu blisko siebie, zawór dwustopniowy, a przez to bardziej smukła główka trokara zapobiega uderzaniu trokar o trokar podczas wykonywania zabiegu.
53. Czy Zamawiający w grupie 177 pozycja 336 w celu uzyskania korzystniejszej oferty cenowej rozdzieli na odrębne pozycje łaty o rozmiarze 5x5cm i łaty o rozmiarze 5x10cm wraz z określeniem ilości poszczególnych rozmiarów?
54. Czy Zamawiający w grupie 178 pozycja 337 i 338 wymaga 11 pozycji artykulacji ładunku, możliwości otwierania i zamykania ładunku za pomocą dźwigni spustowej w rękojeści oraz za pomocą czarnej gałki powrotnej, gumowanej powłoki antypoślizgowej na rękojeści?
55. Czy Zamawiający w grupie 178 pozycja 341 wymaga aby ładunek posiadał ruchomą część ze zszywkami oraz węższe, stałe (nieruchome) kowadełko ułatwiające precyzyjne podejście pod naczynia usytuowane w trudno dostępnych miejscach?
56. Czy Zamawiający w grupie 178 pozycja 341 dopuści ładunek naczyniowy o wysokości zszywki 2,0 mm przed zamknięciem?
57. Czy Zamawiający wymaga aby ładunki z grupy 179 (pozycje 342, 343, 344) były kompatybilne z rękojeściami z grupy 178 (pozycja 337 i 338) i wszystkie te produkty pochodziły od jednego producenta?
58. Czy Zamawiający w grupie 178 oraz 179 wymaga dostarczenia wraz z ofertą, próbek oferowanych produktów oraz instrukcji obsługi (IFU) w języku polskim pochodzącej z opakowania produktu w celu weryfikacji zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego?
59. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
60. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu „od daty otrzymania reklamacji” na „od daty uznania reklamacji”.
61. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1, 3:
1. Odbiorca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:
a) 10% wartości umownej niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy,
b) 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia materiałów, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia,
62. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, Odbiorca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury obejmującej jednostkowe zamówienie, zrealizowane z naruszeniem przepisów § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7.
63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 6 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
64. Dot. pakietu 61 poz. 115: Czy Zamawiający oczekuje aby silikonowa płytka zewnętrzna mocowała zgłębnik równolegle do powłok ciała? Takie mocowanie zgłębnika minimalizuje ryzyko przypadkowego usunięcia zestawu i zwiększa bezpieczeństwo stosowania.
65. Dot. pakietu 153 poz. 270 : Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych zestawów uniwersalnych do pompy Flocare 800 zgodnych z wymienionymi w instrukcji obsługi pomp Flocare 800? Tylko takie zestawy gwarantują precyzyjność szybkości przepływu zapewniając tym samym prawidłową podaż diet.
66. Dot. pakietu 153 poz. 270: Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami GEDSA sprzęt medyczny stosowany do obsługi żywienia dojelitowego jest produkowany w standardzie Enfit dla gwarancji bezpieczeństwa pacjentów. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego Flocare do pompy Flocare 800 z końcówką Enfit bez złącza przejściowego.
67. Dot. pakietu 170 poz. 328: Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do podaży diety do Pompy Flocare Infinity zgodnych z wymienionymi w instrukcji obsługi pomp Flocare Infinity? Tylko takie zestawy gwarantują precyzyjność szybkości przepływu zapewniając tym samym prawidłową podaż diet.
68. Dot. pakietu 170 poz. 328: Czy w celu zapewnienia korzystniejszej oferty cenowej, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do podaży diety do worków kompatybilnych z pompą Flocare Infinity (używaną przez zamawiającego)? Zaoferowane zestawy zapewnią możliwość żywienia pacjentów dietami w każdym opakowaniu (pack, butelka optri, worek), które są aktualnie dostępne w przetargu Zamawiającego.
69. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 4 § 2 wzoru umowy dostawy (cyt.):
4. Okres ważności dostarczonego przedmiotu umowy, w dniu dostawy, nie może być krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta.
i nada mu proponowane brzmienie:
4. Okres ważności dostarczonego przedmiotu umowy, nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
UZASADNIENIE:
W przypadku produktów nabywanych w ramach Grupy 54 prowadzonego postepowania, pozostawienie w mocy obowiązujących obecnie zapisów § 2 punkt 4 wzoru umowy narusza zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji, ponieważ producenci sprzętu nabywanego w Grupie 54 postępowania DZP-PN/14/2019, niejednokrotnie deklarują całkowicie różne od siebie okresy ważności dla tego sprzętu, od 24 miesięcy do 36, a nawet 60 miesięcy!
Dla sprzętu, którego producent deklaruje przykładowo okres ważności 60 miesięcy, postawiony obecnie wymóg oznaczałby, że wykonawca oferujący taki sprzęt byłby zobligowany do zapewnienia 30-miesięcznego okresu ważności dostarczonych materiałów w dniu dostawy, a dla sprzętu którego producent deklaruje przykładowo okres ważności 24 miesiące, postawiony obecnie wymóg oznaczałby, że wykonawca oferujący taki sprzęt byłby zobligowany do zapewnienia w dniu dostawy tylko 12-miesięcznego okresu ważności dostarczonych materiałów.
Od wykonawcy wyłonionego w Grupie 54 postępowania DZP-PN/14/2019, Zamawiający będzie wymagał sukcesywnej realizacji dostaw nabywanego sprzętu.
Zgodnie z zapisami pkt. 3 § 2 wzoru umowy, przez 24 lub 36 miesięcy od zawarcia umowy, Zamawiający będzie sukcesywnie otrzymywał zamawiane przez siebie produkty jednorazowego użytku w kolejnych dostawach transzowych – każdorazowo z terminem przydatności do użycia nie krótszym, niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy sprzętu.
12-miesięczny termin przydatności do użycia w/w towarów, jest terminem możliwym do zapewnienia przez wszystkich potencjalnych oferentów i jest to termin jednakowy dla wszystkich wykonawców, który umożliwi racjonalne wykorzystanie nabywanego wyrobu medycznego podczas realizacji zawartej umowy.
70. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 10 § 6 wzoru umowy dostawy (cyt.):
10. Jeżeli Dostawca zaoferuje materiały producenta innego niż producenta urządzenia, z którym zaoferowany materiał musi być kompatybilny, oświadczy, że produkty te są w pełni kompatybilne z tym urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności:
a) wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego materiału;
b) wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego materiału;
c) kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego materiału.
i nada mu następujące brzmienie:
10. W przypadku potwierdzonego przez niezależnego eksperta uszkodzenia urządzenia, spowodowanego jego eksploatacją z zastosowanie przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełen koszt naprawy urządzenia oraz kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, których uszczerbek na zdrowiu lub życiu był spowodowany zastosowaniem zaoferowanego materiału.
UZASADNIENIE:
W przypadku produktów nabywanych w ramach Grupy 54 prowadzonego postępowania, pozostawienie w mocy obowiązujących obecnie zapisów § 6 punkt 10 wzoru umowy dostawy narusza zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji.
W przypadku towarów z Grupy 54 prowadzonego postępowania, firma prowadząca w Polsce obsługę serwisową urządzeń Medrad (Bayer), prowadzi także dystrybucję materiałów jednorazowych wykorzystywanych podczas ich eksploatacji.
Powyższe generuje możliwość zaistnienia konfliktu interesu dostawców oferujących zamienne akcesoria eksploatacyjne do wstrzykiwaczy kontrastu Medrad, lecz nie prowadzących obsługi serwisowej przedmiotowych tych urządzeń, z interesem firmy Bayer, która, prowadząc obsługę serwisową wspominanych tu urządzeń medycznych, jednocześnie oferuje na rynku w Polsce oryginalne materiały eksploatacyjne do produkowanych przez siebie wstrzykiwaczy kontrastu (za pośrednictwem wybranych przez siebie dystrybutorów).
Jedynie powołanie się na opinię niezależnego eksperta umożliwi bezstronne ustalenie przyczyn występowania ewentualnych usterek w działaniu wstrzykiwacza kontrastu i pozwoli na ustalenie, czy dochodzenie odszkodowania/pokrycia kosztów naprawy wstrzykiwacza od Wykonawcy, będącego dostawcą produktów nieoryginalnych, jest merytorycznie i prawnie uzasadnione.
Przypomnieć należy, że Zamawiający w SIWZ przedmiotowego postępowania dopuścił złożenie ofert równoważnych (zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp). Określając te kryteria, Zamawiający musiał mieć świadomość, że tzw. produkt równoważny zawsze jest produktem nieoryginalnym.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
71. Dot. zadania 119: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego jakościowo, prosimy o dopuszczenie elektrod w pozycjach 1 oraz 2 BEZ naklejek na każdym opakowaniu.
72. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach grupy nr 21 poz. 31 prześcieradła z wysokochłonnej, napowietrzanej celulozy laminowanej folią, gramatura laminatu min. 65g/m2?
73. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 22 poz. 32 i 22 prześcieradeł z perforacją co 37cm?
74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach grupy nr 22 poz. 32 i 33 prześcieradeł z nawojem 50m?
75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
76. Czy zamawiający w grupie 183 wymaga dostarczenia retraktorów, w których jeden pierścień, dystalny, szary ma okrągłą krawędź ułatwiającą włożenie go do rany pacjenta, a drugi, proksymalny, niebieski, ma podłużną, dodatkowo wyprofilowaną krawędź, która ułatwia dopasowanie retraktora do głębokości rany, a jednocześnie zapobiega jego samoistnemu rozwijaniu się podczas zabiegu operacyjnego.
77. Dot. §2 ust. 4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
78. Dot. §2 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Ewentualny zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego."
79. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust. 10 i 12 wzoru umowy)?
80. Dot. §5 ust. 10 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
81. Dot. §6 ust. 10 zdanie pierwsze wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 kodeksu cywilnego: "(...) z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
82. Dot. §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
83. Dot. grupy nr 44: Czy Zamawiający dopuści w grupie 44 w pozycjach 83 i 84 przyrząd o długości 215 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
84. Dot. grupy nr 45: Czy Zamawiający wymaga , aby w grupie 45 poz. 85, 86, 87 dreny pochodziły od jednego producenta, a cały system posiadał badania potwierdzające pracę w systemie zamkniętym?
85. Dot. grupy nr 45: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie , w poz. 86 i 87, drenów , które mogą być zastosowane do infuzji grawitacyjnej, ale równie do pomp infuzyjnych firmy B.Braun, które są w posiadaniu Zamawiającego?
86. Dot. warunków umowy §3 punkt 5.b: W związku z brakiem wymogu w obowiązujących przepisach prawa i w warunkach SIWZ, posiadania przez wyroby kodów EAN, wnosimy o odpowiednią modyfikację zapisu par. 3 pkt 5b umowy, poprzez dodanie - jeżeli dotyczy
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia dotyczącego wprowadzenia takiego zapisu w umowie, który to znacznie ogranicza konkurencję, uniemożliwiając wzięcie udziału w postepowaniu wielu wykonawcom.
87. Dot. Grupy 82: Prosimy o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, jako materiału równoważnego z teflonem PTFE, ze względu na przynależność do tej samej grupy materiału o zbliżonych właściwościach.
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wymaganych kaniul wykonanych z PTFE.
88. Dot. Pakietu 23, pozycja 34-35: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce (podkład higieniczny perforowany, podfoliowany) jednowarstwowa bibuła, gramatura 23 g/m2 chłonność min. 120g/m2 z perforacją co 38 cm ,szerokość 50 cm i 58 cm, brzeg bez postrzępień, gramatura folii 10g powierzchnia tłoczona grubość 50 metrów w rolce (niesładany)?
89. Dot. Pakietu 39, pozycja 74: Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnej do leków światłoczułych z drenem o długości 150 cm?
90. Dot. Pakietu 50, pozycja 96: Czy Zamawiający dopuści worek do resuscytacji w zestawie z drenem tlenowym o długości w zakresie 2-2,1m?
91. Dot. Pakietu 60, pozycja 114: Czy Zamawiający dopuści elektrodę z pianki polietylenowej z żelem stałym w rozmiarze 50x36 mm?
92. Dot. Pakietu 67, pozycja 121: Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw do postawienia na stoliku szpitalnym pacjenta oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:
a) 2 opakowania - zawierające szczotkę z gładką gąbką z 2 otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny;
b) 4 opakowania - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokrytą dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączenia do ssaka i funkcją fingertip, z preparatem zabezpieczającym m.in. przed opryszczkowym zapaleniem jamy ustnej, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej?
93. Dot. Pakietu 68, pozycja 122: Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy, chłonący wilgoć, z oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu , redukuje zapach. Chłonność 1500ml wg ENISO11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA , E.coli w chłonnym rdzeniu. Wykonany z 4 warstw, waga 58g. Rozmiar 60 x 90 cm (± 1 cm)?
94. Dot. Pakietu 68, pozycja 123: Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy, chłonący wilgoć, z oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu , redukuje zapach. Chłonność 800ml wg ENISO11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA , E.coli w chłonnym rdzeniu. Wykonany z 4 warstw, waga 35g. Rozmiar 60 x 60 cm (± 1 cm)?
95. Dot. Pakietu 69, pozycja 126: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu umożliwiającym stabilny i kontrolowany przepływ w zakresie 5-250 ml/h nie zawiera DEHP , komora kroplowa z PCV, z odpowietrznikiem, końcówka dystalna - podstawowe złącze Luer Lock, długośc linii głównej 150 cm, objętość napełniania linii głownej ok. 15 ml (± 0,1 mm), wbudowany fltr 15 μm. Pakowane po 360 szt?
96. Dot. Pakietu 71, pozycja 129: Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?
97. Dot. Pakietu 71, pozycja 129: Czy Zamawiający dopuści nebulizator skalowany co 1 ml?
98. Dot. Pakietu 76, pozycja 142: Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE?
99. Dot. Pakietu 77, pozycja 143: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy do respiratora, sterylny, jednorazowy, antybakteryjny, antywirusowy, elektorstatyczno-mechaniczny, z plisowanym wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji dotycząca bakterii i wirusów >99,999%. Wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt równej 500 ml. Zakres objętości oddechowych 150-1500 ml. Filtr ze złączem prostym, z filtrem do kapnografii. Dla dorosłych. Filtr pakowany papier/folia?
100. Dot. Pakietu 78, pozycja 144: Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego, sterylny, jednorazowy, antybakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny, z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o objętości oddechowej z zakresu Vt równej 150-1500 ml, o objętości wewnętrznej/martwej przestrzeni 40 ml, masie 29 g, z filtrem do kapnografii. Dla dorosłych. Pakowany papier/folia?
101. Dot. Pakietu 79, pozycja 145: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągany na długość 180 cm z dodatkowym ramieniem do worka rozciągalnym do 100 cm?
102. Dot. Pakietu 82, pozycja 148: Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą wykonaną z TPU?
103. Dot. Pakietu 113, pozycja 205: Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji 15Ch o długości 60, 70 lub 80 cm?
104. Dot. Pakietu 114, pozycja 207: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 207 z pakietu 114 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na tą pozycję. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu?
105. Dot. Grupy 1 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski testowe o następujących parametrach:
Parametry pasków testowych:
- Metoda pomiaru: biosensoryczna
- Enzym: oksydaza glukozy (GOD)
- Wielkość próbki: 0,5 µl
- Typ krwi: włośniczkowa
- Jednostka miary: mg/dl
- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl
- Czas pomiaru: 5s
- Zakres hematokrytu: 10-70%
- Temperatura przechowywania: 4-30°C
- Stabilność pasków: 6 miesięcy po otwarciu fiolki
- Stabilność płynów kontrolnych: 6 miesięcy po otwarciu fiolki
- Kapilaraz zasysająca: na szczycie paska
Współdziałające z glukometrem o wskazanych parametrach (wraz z dostarczeniem kompatybilnych glukometrów i płynów kontrolnych)?
- Parametry glukometru:
- Procedura testowa: biosensoryczna
- Kalibracja: do osocza
- Technika kalibracji: bez kodowania
- Wyświetlacz: LCD
- Wskazania do stosowania: w lecznictwie zamkniętym i otwartym
- Wyrzut paska: automatyczny
- Zasilanie: baterie CR 2032
106. Dot. Grupy 1 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski testowe o następujących parametrach:
Parametry pasków testowych:
- Metoda pomiaru: biosensoryczna
- Enzym: Dehydrogenaza glukozy (GDH-FAD)
- Wielkość próbki: 0,5 µl
- Typ krwi: włośniczkowa, żylna,
- Jednostka miary: mg/dl lub mmol/l
- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl
- Czas pomiaru: 5s
- Zakres hematokrytu: 20-60%
- Temperatura przechowywania: 2-30°C
- Stabilność pasków: 4 miesiące po otwarciu fiolki (opakowanie zawiera 2 fiolki a 25 szt.)
- Stabilność płynów kontrolnych: 8 miesięcy po otwarciu fiolki
- Kapilaraz zasysająca: w szczytowej części boku paska
Współdziałające z glukometrem o wskazanych parametrach (wraz z dostarczeniem kompatybilnych glukometrów i płynów kontrolnych)?
- Parametry glukometru:
- Procedura testowa: biosensoryczna
- Kalibracja: do osocza
- Technika kalibracji: auto-coding (bez kodowania)
- Wyświetlacz: LCD
- Wskazania do stosowania: w lecznictwie zamkniętym i otwartym
- Wyrzut paska: automatyczny
- Zasilanie: bateria CR 2032
107. Dot. Grupy 89: Prosimy o dopuszczenie łyżek plastikowych, spełniających pozostałe parametry SIWZ
108. Dot. Grupy 122 poz. 222: Prosimy o dopuszczenie uchwytu ze złączem 3 pin umożliwiającym stosowanie z Erbe VIO przy użyciu adaptera 3pin na na 1pin
109. Dot. Grupy 17: Czy zamawiający dopuści lub wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
110. Dot. Grupy 20: Czy zamawiający dopuści przedniak o grubości 16 mikronów, i wymiarach 76 cm x 140 cm?
111. Dot. Grupy 22, poz. 32: Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
112. Dot. Grupy 22, poz. 32: Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
113. Dot. Grupy 22, poz. 32: Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
114. Dot. Grupy 27: Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?
115. Dot. Grupy 29, poz. 42: Czy zamawiający dopuści skalę co 0,5 ml?
116. Dot. Grupy 29, poz. 43: Czy zamawiający dopuści skalę co 1,0 ml?
117. Dot. Grupy 29, poz. 44: Czy zamawiający dopuści pojemność rozszerzoną 50/60 ml, ze skalą co 2 ml?
118. Dot. Grupy 47, poz. 93: Czy zamawiający wydzieli poz. 93 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
119. Dot. Grupy 48: Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
120. Dot. Grupy 48: Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
121. Dot. Grupy 10: Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. min. 100 ml?
122. Dot. Grupy 13: Prosimy o dopuszczenie szczoteczki typu wachlarzyk, gdyż przedstawiony opis w SIWZ sugeruje szczoteczkę typu wachlarzyk Combi, a na ten typ szczoteczki firma Rovers posiada prawo własności intelektualnej i przemysłowej chronionej europejskim patentem , co w niniejszym postępowaniu ogranicza uczciwą konkurencję w rozumieniu przepisów PZP.
123. Dot. Grupy 150: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.
124. Dot. Grupy 191, poz. 362: Czy zamawiający wydzieli poz. 362 do osobnego pakietu - grupy, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
125. Dot. Grupy 22, poz. 32: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bibułowo-foliowe w rozmiarze 51 x 50 cm długości rolki 40mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
126. Dot. Grupy 22, poz. 33: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bibułowo-foliowe w rozmiarze 51 x 80 cm długości rolki 40mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
127. Dot. Grupy 175, poz. 333: Prosimy o podanie rozmiaru serwety.
128. Dot. treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
129. Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353 1 k.c.”
130. Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
131. Dot. treści umowy: Jak należy rozumieć wyrażenie „po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy” w § 12 ust. 1 wzoru umowy? Czy chodzi np. o uprzednie wezwanie do wykonania zobowiązań umownych?
132. Dot. treści umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdowała się informacja o numerze umowy oraz numerze zamówienia?
133. Dot. treści umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby numer serii, kody EAN oraz inne wymagane informacje znajdowały się na załączniku do faktury?
134. Dot. Pakietu 141: Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z kotwiczką typu „V” w rozmiarze 20Gx70mm i 20Gx100 mm ?
135. Dot. Pakietu 141: Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z kotwiczką typu „X” w rozmiarze 20Gx70mm i 20Gx100 mm ?
136. Dot. Pakietu 141: Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z kotwiczką typu pętla w rozmiarze 20Gx70mm i 20Gx100 mm ?
  obraz p136
 137. Dot. Pakietu 143: Czy Zamawiający dopuści - BiomarC - Marker, znacznik tkankowy piersi Markery BiomarC, wyznaczają standardy dla znaczników tkankowych, oferują niezrównaną łatwość przystosowania się i widoczność dla precyzyjnego określenia miejsca wykonanej biopsji. Wyjątkowy kształt markera triple „bar-bell” (potrójna sztanga) oraz jego ceramiczna budowa pokryta pirolitycznym węglem sprawia, że jest on biokompatybilny i wyraźnie widoczny w różnych sposobach obrazowania.
Używany:
- Po biopsji piersi wspomaganej próżnią (VAB),
- W celu prowadzenia badań kontrolnych po gruboigłowej biopsji piersi,
- Przed chemioterapią.
Cechy i zalety:
- Pozwala na naturalny przyrost tkanki, hipoalergiczny
- Kompatybilny z rezonansem magnetycznym, mniejsze artefakty niż w przypadku metalowych markerów, brak właściwości ferromagnetycznych,
- Specjalny kształt zapobiegający migracji,
- Stale widoczny w USG, mammografii oraz rezonansie magnetycznym
obraz p137 
138. Dot. Pakietu 161: Czy Zamawiający dopuści osłony 14x120 cm w zestawie z żelem i opaskami mocującymi ?
139. Dot. Pakietu 172: Czy Zamawiający dopuści ZNACZNIK WYKONANY Z NITINOLU, umieszczany za pomocą aplikatora z oznaczeniem co 1 cm. Kształt ringu-pierścienia. Zakotwicza się bezpośrednio w tkance. Znacznik umieszczony w niezależnej igle w rozmiarze 18Gx 107mm.
  obraz p139
 140. Dot. Grupy 4: Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
a) jednolicie teksturowane;
b) długość mankietu min. 296 mm;
zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.
141. Dot. Grupy 5: Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowane po 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.
142. Dot. Grupy 7: Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic jednolicie gładkich. Pozostałe parametry bez zmian.
143. Dot. Grupy 56 poz. 104: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie silikonowego cewnika jednokanałowego 6,6 F / 90 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrastujący w rtg; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 7 F / 18 cm; prowadnikiem 0,97mm / 53 cm; igłą 18 G / 68 mm; ze strzykawką; tunelizatorem. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włókna syntetycznego umożliwiający wrośnięcie tkanki oraz zacisk zabezpieczający?
144. Dot. Grupy 113 poz. 205: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do trudnej intubacji do rurek od 6 do 10 mm i 60 cm?
145. Dot. Grupy 139 poz. 244: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu bezpiecznej. Igła zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu z poczwórnymi przeźroczystymi skrzydełkami ( dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa, z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł. 21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock i rozgałęzieniem Y z zastawką bezzwrotną (eliminuje refluks krwi do światła cewnika) . Zacisk typu Roberts kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły. Podkładka piankowa (Poliester)pod igłę zabezpieczająca skórę. Kompatybilna z tomografią komputerową - podawanie kontrastu do 350psi Produkt pobawiony lateksu Rozmiar 19, 20, 22G o długości 15, 20, 25, 30 mm. Opakowanie zawiera 10 szt
146. Dot. Grupy 139 poz. 245: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu bezpiecznej. Igła zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu z poczwórnymi przeźroczystymi skrzydełkami ( dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa, z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł. 21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk typu Roberts kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły. Podkładka piankowa (Poliester)pod igłę zabezpieczająca skórę. Kompatybilna z tomografią komputerową - podawanie kontrastu do 350psi Produkt pobawiony lateksu Rozmiar 19, 20, 22G o długości 15, 20, 25, 30 mm. Opakowanie zawiera 10 szt.
147. Dot. Grupy 139 poz. 246: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portów pakowanej po 10 szt.
148. Dot. Grupy 77: Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, dla objętości oddechowej 200-1500ml, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
149. Dot. Grupy 79: Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur 180 cm, umożliwiający regulację długości także do 150 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań?
150. Dot. Grupy 90: Czy Zamawiający dopuści układ z łącznikiem Y i z portem na kolanki, przy zachowaniu pozostałych wymagań?
151. Dot. Grupy 50: Prosimy o dopuszczenie worka do resuscytacji dla dorosłych z drenem tlenowym o długości 2.15m z zachowaniem wszystkich pozostałych SIWZ.
152. Dot. Grupy 71: Prosimy o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 8ml z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
153. Dot. Grupy 75 poz. 5: Prosimy o wydzielenie pozycji 5 (maska krtaniowa) do osobnego pakietu i dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej renomowanej firmy Ambu, model AuraGain o następujących parametrach: delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt około 90º); zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej: dla rozmiarów 3,4,5,6 – 16FR; ciśnienie uszczelnienia o wartości do 40 cm H2O; możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii; znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce; znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski; „bloker zgryzu” - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami; informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym; możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI (brak elementów metalowych); wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów i lateksu; opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru; w rozmiarach odpowiednio: 3, 4, 5, 6, jednorazowego użytku sterylna.
154. Dot. Grupy 78: Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy , elektrostatyczny z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o objętości oddechowej 150-1500 ml; objętości wewnętrznej/martwej przestrzeni 55ml; wadze 35,6 g; z portem do kapnografii zabezpieczonym wkręcanym koreczkiem; skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%; nawilżaniu 37 mg/l przy Vt=500ml; oporach przepływu 0,82 cm H2O przy 30 l/min, 2,14 cm H2O przy 60 l/min, 3,95 cm H2O przy 90 l/min, dla dorosłych, sterylny, pakowany papier/folia. Informujemy iż Zamawiający zna i z powodzeniem stosował w/w proponowany filtr oddechowy.
155. Dot. Grupy 79: Prosimy o dopuszczenie jako równoważny obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia 22mm dla dorosłych o następujących parametrach: dwie rury rozciągliwe o regulowanej długości w zakresie do 200 cm; dodatkowa rura do worka rozciągliwa o regulowanej długości w zakresie do 150 cm; średnica rur 22mm: elastyczne, ryflowane złącza 22mmF (od strony aparatu) wykonane z EVA (octan winylu) zapewniające stabilne połączenie i pozytywne testy szczelności; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie); trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; worek oddechowy bezlateksowy 2l. - z elementem zabezpieczającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, zakończony złączem 22mmF, informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych/tester szczelności; układ mikrobiologicznie czysty, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Drager Primus (używanym przez Zamawiającego).
156. Dot. Grupy 88: Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z workiem z drenem o długości 2.0 m w wersji mikrobiologicznie czystej z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
157. Dot. Grupy 90: Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora stacjonarnego Evita V300 z łącznikiem Y z dwoma portami oraz portem do próbkowania w łączniku kolankowym.
158. Dot. Grupy 123 poz. 223: Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli jednorazowych do polipektomii wykonanych z drutu plecionego, usztywnionego. Średnice pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 33 mm, długość robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształty: okrągłe oraz pętle wykonane z usztywnionego drutu, średnice pętli 13 mm, 27 mm, 30 mm; dostępne kształty: owalne. Pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia (umożliwiające polipektomię na zimno bez użycia prądu).
159. Dot. Grupy 123 poz. 224: Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli jednorazowych do polipektomii wykonanych z drutu plecionego, giętkiego lub średnio giętkiego, wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie dużych pętli przy użyciu jednej ręki. Średnice pętli: 13 mm, 27 mm, 30 mm, długość robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny oraz pętla wykonana z druty średnio sztywnego o średnicy 27 mm, kształt półksiężycowaty. Pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia (umożliwiające polipektomię na zimno bez użycia prądu).
160. Dot. Grupy 126 poz. 228: Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, klipsowniece dostępne w długościach 155 cm i 235 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 10 sztuk klipsownic gotowych do użycia ?
161. Dot. Grupy 126 poz. 229 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm, sterylizowane metodą napromieniowania promieniami beta ?
162. Dot. Grupy 127 poz. 230: Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na zaoferowanie elektrody do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwania, końcówka wykonana ze złota, średnica 7 długość 210 cm cm, średnica igły 25G, do kanału roboczego 2,8 mm i elektrody do koagulacji bipolarnej z igłą do ostrzykiwania, końcówka wykonana ze złota o średnicy 10 Fr, średnica igły 25G do kanału roboczego 3,7 mm dostosowana do użycia z diatermią firmy EMED (używanej przez Zamawiającego)?
163. Dot. Grupy 129 poz. 232: Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz woda/powietrze). Cewnik szczoteczki do czyszczenia kanałów; długość: 240 cm, średnica: 1.65 mm; Szczoteczka do czyszczenia kanałów: średnica włosia: 5 mm, długość włosia: 13 mm Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: średnica włosia: 10 mm, długość włosia: 40 mm. Szczoteczka przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Opakowanie zawierające 50 sztuk ?
164. Dot. Grupy 131 poz. 236: Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły – 23 i 25 G, długość ostrza – 4 mm , długość robocza 240 cm i długość ostrza – 6 mm, długość robocza - 200 cm?
165. Dot. Pakietu 126 poz. 228: Czy Zamawiający dopuści: jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1950 mm oraz 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, długość ramienia klipsa 10 mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem.
166. Dot. Pakietu 126 poz. 229: Czy Zamawiający dopuści: szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu owalne oraz szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 160mm, 180 mm i 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane ETO.
167. Dot. Pakietu 126: Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych wykonane z elastycznego, niełamliwego plastiku, długość robocza 2300 m; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopów 5 mm, do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 12 mm, końcówka plastikowa zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopów, pasujące do kanałów endoskopów o średnicy kanału biopsyjnego 2,0 – 4,2 mm.
168. Dot. Pakietu 38: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego typu pompy (producent, model) przeznaczony ma być przedłużacz, będący przedmiotem zamówienia?
169. Dot. Pakietu 40: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego typu pompy (producent, model) przeznaczony ma być przedłużacz, będący przedmiotem zamówienia?
170. Dot. Pakietu 50: Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do resuscytacji dla dorosłych składający się z rezerwuaru tlenowego, przewodu tlenowego, dwóch masek (rozmiar 4 i 5) oraz zaworu ciśnieniowego?
171. Dot. Pakietu 71: Czy Zamawiający dopuszcza nebulizator o pojemności do 15 ml?
172. Dot. Pakietu 77: Czy Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy elektrostatyczny?
173. Dot. Pakietu 77: Czy Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy z wydajnością nawilżania 38,2 mg H20/l przy Vt równej 500 ml?
174. Dot. Pakietu 79: Czy Zamawiający dopuszcza rury rozciągalne w zakresie do 300 cm?
175. Dot. Pakietu 84: Czy Zamawiający dopuszcza dren o długości 200 lub 250 cm, rozmiar CH 25?
176. Dot. Pakietu 85: Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości cewnika wymaga Zamawiający?
177. Dot. Pakietu 87: Czy Zamawiający dopuszcza zestaw rur czystych mikrobiologicznie?
178. Dot. Pakietu 88: Czy Zamawiający dopuszcza produkt czysty mikrobiologicznie?
179. Dot. Pakietu 89: Czy Zamawiający wymaga możliwości stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzonym pismem producenta?
180. Dot. Pakietu 199 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu. W skład zestawu wchodzi: cewnik z pierścieniem uszczelniającym o poj. 45 ml oraz portu irygacyjnego o długości 160 cm +/- 5 cm, 1 znacznik głębokości w postaci czarnej grubej kreski, w zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml, strzykawka o poj. 45 ml, zacisk irygacyjny – wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta wraz z instrukcję obsługi w języku polskim.
181. Dot. Pakietu 199 poz. 2: W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej pytania 180 (pakietu 199 pozycji 1) pakiety 199 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennych worków o pojemności 1500 ml, kompatybilnych z opisanym powyżej systemem do zbiórki stolca.
182. Dot. Pakietu 84: Wnosimy o dopuszczenie drenu 200 cm lub 210 cm lub 300 cm do wyboru przez Zamawiającego.
183. Dot. Pakietu 202: Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 202 Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:
- wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml)
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku
- termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
184. Czy Zamawiający w grupie 98 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek do wydobywania narządów (retrieval bag) znanego amerykańskiego producenta. Jednorazowe urządzenie służące jako pojemnik do gromadzenia i ekstrakcji próbek, tkanek takich jak pęcherzyk żółciowy, jajniki i inne tkanki podczas laparoskopowych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie składa się z worka z elastycznego tworzywa, drutu z pamięcią kształtu, który ułatwia otwieranie i zamykanie po rozmieszczeniu w jamie ciała. Urządzenie z workiem przechodzące przez trokar 10 mm.
Poz. 176 Pojemność worka 200 ml
Poz. 177 Pojemność worka 800 ml?
185. Czy Zamawiający w grupie 109 poz 197 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów znanego amerykańskiego producenta, zawierający: cewnik „double pigtail” od 3F do 9 F/ 12 do 30 cm, wykonany z poliuretanu, z pętlą pęcherzową o średnicy 1,4 cm dla rozmiaru 3, 4, 4.8, dla pozostałych rozmiarów 2 cm, popychacz, prowadnik dla rozmiaru 3Ch 0,018”dla rozmiaru 4Ch 0,028”, dla rozmiaru 4,8Ch do 7Ch 0,035”, dla rozmiaru od 8 do 9Ch 0,038”, dł. 150 cm, z miękką prostą końcówką o dł. 3 cm, 1 zacisk?
186. Czy Zamawiający w grupie 146 poz 255 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Zestaw do nefrostomii wielostopniowy znanego amerykańskiego producenta. Elementy zestawu: cewnik typu Pigtail, łącznik do worka na mocz dł 30 cm prowadnik typu LUNDERQUISTA “J” 80 cm, igła dwuczęściowa 17,5G x 20 cm, 2 częściowe rozszerzadło, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, nacięcia na trzonie ddo szwu mocującego, zestaw samoprzylepnych etykiet, kranik LL .Rozmiar 6F,8F,10F?
187. Czy Zamawiający w grupie 182 poz 347 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Klipsownica jednorazowego użytku, pistoletowa 5 mm z klipsami polimerowymi Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta, wielkość klipsa – 9,2 mm?
188. Czy Zamawiający w grupie 184 poz 349 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Jednorazowy trokar znanego amerykańskiego producenta o średnicy 5 mm, 10/11 mm, 12 mm, długości 100 mm z karbowaną kaniulą, optyczny z asymetrycznym ostrzem rozpychającym powłoki, uszczelka magnetyczna odporna na uszkodzenia przez bransze klipsownicy?
189. Czy Zamawiający w grupie 201 poz 374 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów znanego amerykańskiego producenta o średnicach katetera 4,8F, 6F, 7F? Pozostałe parametry bez zmian.
190. Czy Zamawiający w grupie 202 poz 375 wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Zestaw do drenażu opłucnej znanego amerykańskiego producenta z komorą kolekcyjną 2500ml? Pozostałe parametry bez zmian.
191. Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 13 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
192. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 185 pkt 350 oraz 351 dopuści haki chirurgiczne skórne na silikonowych odciągach o długości 14 cm. Pakowane pojedynczo, sterylnie. Niewielka różnica w parametrach nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych procedur. Pozostałe parametry bez zmian?
193. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 185 pkt 352 retraktor pierścieniowy o wymiarach 25cmx25cm posiadający 8 śrub mocujących z możliwością adaptacji na wymiar 17cm x17 cm przy użyciu 4 śrub mocujących. Pakowane pojedynczo sterylnie. Niewielka różnica w parametrach nie będzie miała wpływu na jakość przeprowadzanych procedur. Zaproponowane narzędzie daje szerszą możliwość wykorzystania. Pozostałe parametry bez zmian.
194. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 185 w pkt 353 dopuści retraktor pierścieniowy o wymiarach 31,8cmx18,3cm, dodatkowo retraktor wyposażony w dwa klipsy mocujące na cewnik; retraktor pakowany pojedynczo, sterylnie. Niewielka różnica w parametrach nie ma wpływy na jakość przeprowadzanych procedur. Zaproponowane narzędzie daje szerszą możliwość wykorzystania. Pozostałe parametry bez zmian?
195. Dot. Grupy nr 8: Czy Zamawiający dopuści szpatułki pakowane a`100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 936 op. a `100 szt. tj. 93 600 szt. szpatułek?
196. Dot. Grupy nr 15: Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a`50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 1200 op. a `50 szt. tj. 60 000 szt. masek?
197. Dot. Grupy nr 19: Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a`100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 140 op. a `100 szt. tj. 14 000 szt. fartuchów?
198. Dot. Grupy nr 21: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło dwuwarstwowe?
199. Dot. Grupy nr 21: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakiej gramatury Zamawiający oczekuje?
200. Dot. Grupy nr 22: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 50 metrów w rolce?
201. Dot. Grupy nr 106: Czy Zamawiający dopuści osłonę przewodów w rozmiarze 14x250 cm?
202. Dot. Grupy nr 175: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakiego rozmiaru serwety Zamawiający oczekuje?
203. Dot. Umowy: W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.
204. Dot. Grupy 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku, przód i rękawy wykonane z odpornego na krew, wirusy i cytostatyki materiału, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone poliestrowym mankietem, kolor żółty. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I, rozmiar uniwersalny (wymiar 130 cm). Bez lateksu. Spełniający normy:
- Klasa 6 zgodnie z ISO 16603, ASTM F 1670 Odporność na przenikanie krwi syntetycznej
- Klasa 6 zgodnie z ISO 16604, ASTM 1671 Odporność na przenikanie wirusów
- Klasa 6 zgodnie z EN 14126 Załącznik A, EN ISO 22610 Odporności na przenikanie bakterii na mokro
- Klasa 3 zgodnie z EN ISO 22612 Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho
- Klasa 3 zgodnie z ISO 22611 Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli
- Odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ISO 6529 Odporność na przenikanie przed substancjami chemicznymi.
205. Dot. Grupy 4, pozycja 7-8: Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: długość mankietu 290mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
206. Dot. Grupy 7, pozycja 15-17: Czy Zamawiający dopuści rękawice o gładkiej powierzchni zewnętrznej?
207. Dot. Grupy 10, pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności 100ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
208. Dot. Grupy 11, pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a’90, z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
209. Dot. Grupy 15: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?
210. Dot. Grupy 16: Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę. Długość koszuli 120cm , szerokość 70cm (obwód 140cm).
211. Dot. Grupy 17: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
212. Dot. Grupy 20: Czy Zamawiający dopuści fartuch o grubości 20µm?
213. Dot. Grupy 20: Czy Zamawiający dopuści fartuch o grubości 30µm?
214. Dot. Grupy 20: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?
215. Dot. Grupy 21: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS?
216. Dot. Grupy 21: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 2 warstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?
217. Dot. Grupy 24 pozycja 36: Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 5-10ml dla rozmiaru cewnika 12CH-24CH, i pojemności 30ml dla rozmiaru cewnika 26CH, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
218. Dot. Grupy 26 pozycja 38: Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z przezroczystego, miękkiego i elastycznego PCV, pozostałe warunki z godnie z SIWZ?
219. Dot. Grupy 28, pozycja 40: Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’25 z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
220. Dot. Grupy 30 pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 2,2ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
221. Dot. Grupy 30, pozycja 46: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 5,5ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
222. Dot. Grupy 30, pozycja 47: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 11ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
223. Dot. Grupy 30, pozycja 48: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem do 22ml, opakowane a’50 z odpowiednim przeliczeniem opakowań, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
224. Dot. Grupy 33, pozycja 54: Czy Zamawiający dopuści igły do wstrzykiwaczy insuliny dostępne we wszystkich oczekiwanych rozmiarach oprócz 0,33 x 12,7mm?
225. Dot. Grupy 35, pozycja 57-63: Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem zabezpieczonym poprzez podwójny mechanizm blokady, w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
226. Dot. Grupy 35, pozycja 57: Czy Zamawiający dopuści igły dostępne tylko w rozmiarze 26G (0,45x12mm), pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
227. Dot. Grupy 36, pozycja 68: Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40mm 22G, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
228. Dot. Grupy 36, pozycja 69: Czy Zamawiający dopuści igły 0,9x40mm 20G, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
229. Dot. Grupy 47, pozycja 90: Czy Zamawiający dopuści niesterylny zbiornik jednorazowy na mocz dla mężczyzn?
230. Dot. Grupy 48, pozycja 94: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, w całości pozbawiony ftalanów?
231. Dot. Grupy 51, pozycja 97: Czy Zamawiający dopuści bolus z arkusza termoplastycznego w rozmiarze 61x46cm?
232. Dot. Grupy 52, pozycja 99: Czy Zamawiający wydzieli maski termoplastyczne do oddzielnego pakietu?
233. Dot. Grupy 52, pozycja 100: Czy Zamawiający dopuści zagryzak z materiału nieprzezroczystego przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych?
234. Dot. Grupy 68 poz. 122, 123: Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym o gramaturze min. 125g /m²?
235. Dot. Grupy 68 poz. 123: Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1100 ml wg EN ISO 11948-1?
236. Dot. Grupy 68 poz. 124: Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli tylko w kolorze zielonym?
237. Dot. Grupy 70: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond z dwustopniowym systemem aplikacji tj. 2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika?
238. Dot. Grupy 70 poz. 127: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond w rozmiarze 5,9cm x 6,2cm?
239. Dot. Grupy 70 poz. 128: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond w rozmiarze 7cm x 7,1cm?
240. Dot. Grupy 76, pozycja 142: Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV i ftalanów, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
241. Dot. Grupy 84, pozycja 150: Czy Zamawiający dopuści dren łączący do ssaka w wewnętrznym opakowaniu foliowym z otwartym jednym bokiem, be perforacji, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
242. Dot. Grupa 93: Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2 w rozmiarze 70x120cm pakowaną po 2szt?
243. Dot. Grupy 93: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’2szt z przeliczeniem podanych ilości?
244. Dot. Grupy 94 poz. 162-165: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2 ze wstawkami nieprzemakalnymi z przodu fartucha i na rękawach?
245. Dot. Grupy 94 poz. 162-165: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 246cmH2O?
246. Dot. Grupy 94 poz. 166-169: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2?
247. Dot. Grupy 94 poz. 170: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m2 ze wstawkami nieprzemakalnymi z przodu fartucha i na rękawach o gramaturze 40g/m2 wykonanymi z dwuwarstwowego laminatu PP 25g/m2+ folia PE 15g/m2 o kroju standardowym?
248. Dot. Grupy 94 poz. 170: Czy Zamawiający dopuści sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha na całej długości i na rękawach, wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 o wymiarach minimalnych: dł. 145cm, szer. 90cm. Rękaw zakończony poliestrowym mankietem o długości 7,5cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia oraz system troków umożliwiający aseptyczną aplikację, troki zewnętrzne mocowane i wzmacniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. w okolicy karku zapięcie typu rzep. Poszerzona konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód min. 210cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona informacja w postaci nadruku informująca o rozmiarze oraz wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci kolorowych lamówek. Fartuch owinięty w papier krepowy pakowany z dwoma ręcznikami. Opakowanie zewnętrzne foliowo – papierowe z etykietami typu TAG do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiar: XXL.
249. Dot. Grupy 99, pozycja 178-180: Czy Zamawiający dopuści maskę niesterylną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
250. Dot. Grupy 100, pozycja 181: Czy Zamawiający dopuści dren zawierający ftalany, z perforacją krzyżową o długości 14 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?
251. Dot. Grupy 106: Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wyposażoną w kartonik ułatwiający aplikację osłony na przewodzie?
252. Dot. Grupy 114, pozycja 206: Czy Zamawiający dopuści pudełka w kolorze czerwonym?
253. Dot. Grupy 114, pozycja 206: Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów pudełka +/- 5%?
254. Dot. Grupy 121: Czy Zamawiający dopuści serwetę o nieprzemakalności min. 180cm H2O?
255. Dot. Grupy 138: Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²?
256. Dot. Grupy 154: Czy Zamawiający dopuści torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?
257. Dot. Grupy 175: Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2 +/-2g/m2?
258. Dot. Grupy 133 pozycja 238: Czy Zamawiający dopuści ustnik pakowany a’100, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
259. Dot. Grupy 195, pozycja 366-367: Czy Zamawiający dopuści maski o grubości 2,4mm?
260. Dot. Grupy 195, pozycja 366-367: Czy Zamawiający dopuści maski ze średnią perforacją 22%?
261. Dot. Zadania nr 28 poz. 40: Czy Zamawiający wymaga strzykawki jednorazowego użytku typu Janeta z podwójnym skalowaniem i dwoma reduktorami luer ?
262. Dot. Zadania nr 30 poz. 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek w formularzu asortymentowo cenowym pakowanych po 80 sztuk?
263. Dot. Zadania nr 34 poz. 55: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pobierania leków tępej w rozmiarze 1,2x40mm?
264. Dot. Zadania nr 34 poz. 55-56: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pobierania leków bez systemy bezpiecznego?
265. Dot. Zadania nr 36 poz. 64: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igly iniekcyjnej w rozmiarze 0,3x12mm?
266. Dot. Zadania nr 36 poz. 69: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igly iniekcyjnej w rozmiarze 0.9x50mm?
267. Dot. Zadania nr 44 poz. 82: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z zaworem bezigłowym do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną filtr powietrza 0,2 µ i odpowietrznik wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji?
268. Dot. Zadania nr 44 poz. 83: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzieleni w/w pozycji do osobnego pakietu?
269. Dot. Zadania nr 48 poz. 94: Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi z logo producenta na zaciskaczu z uchwytem na dren i zabezpieczeniem igły po użyciu ?
270. Dot. Zadania nr 48 poz. 94: Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?
271. Dot. Zadania nr 69 poz. 126: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 5 do 200ml/h długość drenu 150cm?
272. Dot. Zadania nr 69 poz. 126: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0 do 300ml/h dlugosc drenu 180cm?
273. Dot. Zadania nr 168 poz. 324: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazika z delikatnej włókniny w saszetkach nasączone tylko 70 % alkoholem izopropylowym 4 krotnie złożony na 8 warstw w rozmiarze 16x10cm?
274. Dot. Zadania nr 168 poz. 325: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu gazików (suchy+mokry) nasączony alkoholem 70% izopropylowym złożony 4 krotnie na 8 warstw w rozmiarze 16x10cm złożone 40x50mm?
275. Dot. Zadania nr 173 poz. 331: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia opatrunków do mocowania kaniul z rozcięciem pakowanych po 100 sztuk z przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym?
276. Dot. wzoru umowy, Załącznik nr 5.1, §7 ust. 1 pkt. b).: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 2% do 1% wartości brutto każdorazowej dostawy?
277. Z uwagi na fakt, iż nasze dostawy produktów realizowane są z terenu Niemiec, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 119, 125-126, 129-130, 132, 137 terminu dostawy do 3 dni roboczych?
278. Czy Zamawiający w pakiecie nr 119, poz. 212 dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową okrągłą, dzieloną, pozwalającą na dowolną orientacje elektrody przy aplikacji u dorosłych i dzieci po wyżej 5 kg, powierzchnia 110 cm 2 na elastycznym podłożu z powłoką hydrożelową. Pakowana po 100 szt., w setach po 5 szt., pozwalające na przechowywanie otwartego opakowania przez min. 14 dni, z naklejkami umożliwiającymi wklejanie do protokołu operacyjnego. Kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii typu VIO (używanej przez Zamawiającego)?
279. Czy Zamawiający w pakiecie nr 119, poz. 213 dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową okrągłą, dzieloną, z przewodem min. 3m , pozwalającym na dowolną orientacje elektrody przy aplikacji u dorosłych i dzieci po wyżej 5 kg, powierzchnia 110 cm 2 na elastycznym podłożu z powłoką hydrożelową. Pakowana po 15 szt., każda sztuka zapakowana oddzielnie, z naklejkami umożliwiającymi wklejanie do protokołu operacyjnego. Kompatybilna z systemem bezpieczeństwa diatermii typu VIO (używanej przez Zamawiającego)?
280. Dot. zadania 29, 30, 34, 35, 36, 39, 44, 45, 48, 69, 82, 163, 164, 169: Czy w razie wątpliwości co do potwierdzenia parametrów zawartych w formularzu cenowym, Zamawiający będzie żądał na wezwanie katalogów, opisów lub folderów?
281. Dot. grupy 29: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiego typu pompy, wymienionych w formularzu cenowym producentów posiada w Szpitalu?
282. Dot. grupy 29: Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc: „ strzykawka jednorazowego użytku typu Luer-Lock , kompatybilna z pompami Braun, Ivac, Ascor” Zamawiający będzie wymagał strzykawek wymienionych w oryginalnej instrukcji pompy i wpisanej fabrycznie w menu pompy infuzyjnej? Tylko taka strzykawka pozwala na właściwą podaż leku, jest przebadana przez producenta pompy pod względem płynności podaży, sygnalizuje w sposób właściwy alarm bliskiego końca infuzji i alarm końca infuzji.
283. Dot. grupy 29: Prosimy o informację, czy wszystkie strzykawki z grupy 29 , poz 1, 2, 3, 4 mają pochodzić od tego samego producenta, co pozwala na zachowanie jednakowej jakości wszystkich produktów?
284. Dot. grupy 29: Czy strzykawki do pomp infuzyjnych mają posiadać nadrukowane na cylindrze logo producenta oraz typ strzykawki dla łatwej kalibracji w menu pompy.
285. Dot. grupy 29: Czy strzykawki z grupy 29, mają być w całości (tłok i cylinder) wykonane z polipropylenu, materiału trwalszego od innych stosowanych do produkcji strzykawek, odpornego na odkształcenia.
286. Dot. grupy 30: Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc „strzykawka dwuczęściowa (...) z nadrukowaną na cylindrze nazwą producenta” , Zamawiający ma także na myśli logo producenta?
287. Dot. grupy 30: Prosimy o dopuszczenie strzykawki o pojemności 20 ml w opakowaniach zbiorczych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
288. Dot. grupy 30: Czy potwierdzeniem spełnienia wymogu: „Stożek luer 6/100 kompatybilny z igłami j.u” ma być oznakowane na opakowaniu jednostkowym nadrukiem LuerTip 6% ?
289. Dot. grupy 34, poz. 55: Prosimy o dopuszczenie igły do pobierania leków bez filtra , tępej, w jednej długości 40mm.
290. Dot. grupy 34, poz. 56: Prosimy o dopuszczenie igły do pobierania leków z filtrem 5 mikronów, tępej, w jednej długości 40mm. Na rynku nie są dostępne igły tępe z filtrem w kilku długościach.
291. Dot. grupy 34, poz. 56: Prosimy o doprecyzowanie czy tępa igła z filtrem ma posiadać nasadkę nie krótszą niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki ?
292. Dot. grupy 34, poz 55, 56: Czy igła tępa z filtrem i igła tępa bez filtra mają posiadać oznakowanie kolorystyczne opakowań jednostkowych i zbiorczych (100szt) odpowiadające kolorom nasadek dla łatwego rozróżnienia obu i celem uniknięcia omyłki, opakowania igły bez filtra kolor czerwony, opakowania igły z filtrem kolor filetowy ?
293. Dot. grupy 34 poz. 55, 56: Prosimy o doprecyzowanie czy tępa igła z filtrem ma posiadać nasadkę nie krótszą niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki ?
294. Dot. grupy 34 poz. 55, 56: Czy obydwie igły mają pochodzić od tego samego producenta?
295. Dot. grupy 35, poz. 57, 58,59, 60, 61, 62, 63: Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej bezpiecznej z plastikowym zatrzaskiem wewnętrznym , pozostałe parametry bez zmian.
296. Dot. grupy 35 poz. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63: Czy oferowane igły iniekcyjne bezpieczne mają posiadać 2 mechanizmy bezpieczeństwa: słyszalne kliknięcie, potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na nasadce strzykawki i słyszalne kliknięcie potwierdzające aktywację mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni.
297. Dot. grupy 35, poz. 57: Prosimy o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 0.4 x 13 mm oraz 0,4 x 18 mm firmy Becton Dickinson.
298. Dot. grupy 36, poz. 69: Prosimy o dopuszczenie igły 0,9 x 40mm, lub wyłączenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia ważnej konkurencyjnej cenowo oferty.
299. Dot. grupy 39: Prosimy o dopuszczanie aparatu do infuzji grawitacyjnych do leków światłoczułych z drenem o długości 150 cm.
300. Dot. grupy 39: Czy oferowany aparat do infuzji ma mieć dren zakończony obrotowym złączem luer –lock z zatyczką z zatyczką, z filtrem hydrofobowym, co pozwala na aseptyczne wypełnienie linii bez konieczności zdejmowania zatyczki celem wypuszczenia powietrza?
301. Dot. grupy 48: Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetaczania krwi w całości wykonanego z PCV bez ftalanów (DEHP) jak opisano w SIWZ, z nazwą producenta podaną na każdym opakowaniu jednostkowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur medycznych –Dz.U. nr 16 poz. 74 - który dopuszcza oznakowania na wyrobie medycznym . i opakowaniu jednostkowym)
302. Dot. grupy 48: Prosimy o dopuszczenie aparatu z drenem o długości 180 cm, objętością wypełnienia 14 ml.
303. Dot. grupy 48: Czy oferowany aparat do przetaczania krwi ma mieć dren zakończony obrotowym złączem luer –lock z zatyczką, z filtrem hydrofobowym, co pozwala na aseptyczne wypełnienie linii bez konieczności jej zdejmowania celem wypuszczenia powietrza?
304. Dot. grupy 48: Czy oferowany aparat do przetaczania krwi ma posiadać czerwony zacisk rolkowy , celem łatwego odróżnienia od pozostałych aparatów do infuzji.
305. Dot. grupy 69: Prosimy o dopuszczenie alternatywnego aparatu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie 5-250 ml/h, cały aparat wykonany z PCV pozbawionego ftalanów (DEHP), odpowietrznik komory kroplowej z filtrem hydrofobowym i oleofobowym, złącze luer-lock obrotowe, długość całego zestawu 191-220 cm, ilość w opakowaniu zbiorczym 100 szt.
306. Dot. grupy 163, poz. 291, 292: Prosimy o dopuszczanie zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G igła x 80mm oraz 17G igła x 80mm, ze skrzydalkami (nierozłącznymi), cewnik wykonany z nylonu o dł. 90cm, kontrastujący w RTG, koniec cewnika zaokrąglony , trzy otwory boczne, miękka końcówka, ze znacznikami głębokości co 1 cm od 5 do 20 cm , filtr zewnątrzoponowy 22 mikrony, strzykawka niskooporowa 10ml ze skalą 7ml, łącznik do cewnika nakręcany nie zmniejszający światła, koreczek luer-lock.
307. Dot. grupy 164: Prosimy o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego klasycznej o szlifie Quinckego nr 18G dł. 90 mm, 20G dl 90mm, 22G dł. 90mm, przezroczysta nasadka igły ułatwia wizualizację płynu, końcówka Lock, nasadka/ mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły.
308. Dot. grupy 44, poz. 83: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii -jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata
obraz p308 
309. Dot. grupy 44 poz. 84: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii -jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata.
obraz p309
310. Dot. grupy 45, poz. 85: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z pięcioma zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata.
obraz p310
311. Dot. grupy 45, poz. 86: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z trzema zaworami bezigłowymi. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata.
obraz p311
312. Dot. grupy 67: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania składający się z:
a. 2 opakowania - zawierające szczoteczkę do zębów z funkcją odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosia i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), z złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.
b. 4 opakowania - zawierające aplikator czyszcząca-ssący, którego główka zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia (unikatowa konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej) złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.
313. Dot. grupy 77: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania filtr oddechowy do respiratora, sterylny, jednorazowy, antybakteryjny, antywirusowy, elektrostatyczny, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci? Skuteczność filtracji bakterii i wirusów na poziomie >99,998%. Utrata wilgoci 6mg H2O/l przy Vt równej 500ml, zwrot wilgoci 32,3mg H2O/l przy Vt równej 500ml. Minimalna objętość oddechowa 150ml. Martwa przestrzeń 57ml, waga 31g. Filtr ze złączem prostym, z portem kapno. Pakowany papier/folia. Filtry elektrostatyczne cechują się mniejszą wagą oraz mniejszą przestrzenią martwa w stosunku do filtrów mechanicznych, co zwiększa wygodę użytkowania.
314. Dot. grupy 78: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania filtr o przestrzeni martwej 57ml oraz wadze 31g? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
315. Dot. grupy 79: Czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania układu oddechowego, w którym opór przepływu rozciągniętej rury nie będzie przekraczał 1,0cm H2O przy przepływie 60l/min, a podatność po rozciągnięciu nie będzie większa niż 4,4 ml/kPa zgodnie z ISO 5367:2000, co zostanie potwierdzone materiałami producenta?
316. Dot. grupy 80: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnicę do intubacji o średnicy 4,7mm i długości 340mm? Sterylna, elastyczna, z miękkim końcem dystalnym, nie zawierająca lateksu i ftalanów.
317. Dot. grupy 88: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową do podawania wysokich stężeń, z workiem oraz drenem 2.1m, której profilowany mankiet wykonany z termoplastycznego elastomeru, z podwójnym uszczelnieniem na brodzie pacjenta zapewnia szczelność oraz minimalizuje ucisk na skórę pacjenta? Podwójne uszczelnienie na brodzie zapobiega przesuwaniu się maski ku górze. Budowa maski zapewnia szczelne połączenie bez użycia metalowej blaszki, dzięki czemu maska może być używana w warunkach MRI. Maska zawiera zastawkę zwrotną. Mikrobiologicznie czysta.
318. Dot. grupy 90: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ oddechowy o długości 160cm z 2 portami w łączniku Y, oraz standardowymi złączami 22mm zapewniającymi pewne połączenie z respiratorem dzięki niszowo-zaciskowemu mocowaniu? Obwody oddechowe walidowane na 7 dniowe użycie w Intensywnej Terapii.
319. Dot. grupy 83: Czy Zamawiający wymaga oferty na pojedynczy przetwornik czy podwójny?
320. Dot. grupy 83: Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?
321. Dot. umowy § 7 ust. 1b) (załącznik nr 5.1 do SIWZ): Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia.
322. Dot. umowy § 7 ust. 3 (załącznik nr 5.1 do SIWZ): Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia.
323. Dot. Pak. 31: Czy zamawiający dopuści w poz. 49 igłę 20G i 22G z denikiem 20cm długość 13mm, bez opatrunku mocującego?
324. Dot. Pak. 31: Czy zamawiający dopuści w poz. 50 igłę 20G i 22G z denikiem 20cm długość 19mm, bez opatrunku mocującego?
325. Dot. Pak. 31: Czy zamawiający dopuści w poz. 51 igłę 20G i 22G z denikiem 20cm długość 25mm, bez opatrunku mocującego?
326. Dot. Pak. 32: Czy zamawiający dopuści w poz. 53 igłę 20G i 22G długość 38mm?
327. Dot. Pak. 139, poz. 244: Czy Zamawiający dopuści igły do portów bezpieczna, uniemożliwiająca zakłucie po usunięciu z portu, ze szlifem atraumatycznym, przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, do podawania kontrastu, podstawa igły transparentna, okrągła, z otoczką silikonową chroniącą skórę, igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, silikonowana, z drenem typu Y , zacisk na drenie oznaczony kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, na zacisku zapis o dedykowanym przepływie przez igłę, rozmiar: 19G x 19 mm, 19G x 25 mm, , 20G x 19mm, 20G x 25 mm, 20G x 38 mm, 22G x 19mm, 22G x 25 mm, 22G x 38 mm (opakowanie zawiera 20 sztuk igieł).
obraz p327
328. Dot. Pak. 139, poz. poz. 245: Czy Zamawiający dopuści igły do portów bezpieczna, uniemożliwiająca zakłucie po usunięciu z portu, ze szlifem atraumatycznym, przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, do podawania kontrastu, podstawa igły transparentna, okrągła, z otoczką silikonową chroniącą skórę, igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, silikonowana, zacisk na drenie oznaczony kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, na zacisku zapis o dedykowanym przepływie przez igłę, rozmiar: 19G x 19 mm, 19G x 25 mm, , 20G x 19mm, 20G x 25 mm, 20G x 38 mm, 22G x 19mm, 22G x 25 mm, 22G x 38 mm (opakowanie zawiera 20 sztuk igieł).
obraz p328
329. Dot. Pak. 139, poz. 246: Czy Zamawiający dopuści Igła do portów ze skrzydełkami, zakrzywiona, z linią infuzyjną 20cm i z zaciskiem: rozmiar 19G x 19 mm, 19G x 25 mm, 20G x 13 mm, 20G x 19 mm, 20G x 25 mm, 20G x 38 mm, 22G x 19 mm, (opakowanie zawiera 20 sztuk igieł).
obraz p329
330. Dot. Pak. 110, poz. 198: Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym - mini, o wadze 5,2 g. port w rozmiarze 11,7x26,3x912,7mm ,komora portu wykonana w całości z tytanu , 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem ) Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, poprzez umieszczenie 3 wypustek na komorze portu ułatwiających identyfikację, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć igłą 22G oraz 1000 nakłuć igłą 19G dołączony cewnik silikonowy, o średnicy 6F, dł. 61cm, widoczny w RTG, z naniesioną na cewniku podziałką, atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, bezpieczna igła Hubera prosta 22G i 20G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. W zestawie paszport i instrukcja w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta . 
obraz p330
331. Dot. Pak. 110, poz. 199: Czy Zamawiający dopuści port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym - mini, o wadze 5,2 g. port w rozmiarze 11,7x26,3x912,7mm ,komora portu wykonana w całości z tytanu , 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, poprzez umieszczenie 3 wypustek na komorze portu ułatwiających identyfikację, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć igłą 22G oraz 1000 nakłuć igłą 19G dołączony cewnik silikonowy, o średnicy 8F, dł. 61cm, widoczny w RTG, z naniesioną na cewniku podziałką, atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, końcówka cewnika zamknięta, ujście z bocznej strony cewnika co zapobiega jego oklucji. Z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, bezpieczna igła Hubera prosta 22G i 20G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. W zestawie paszport i instrukcja w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta.
obraz p331
332. Dot. Grupy nr 14 poz. 24: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepków w kolorze niebieskim, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
333. Dot. Grupy nr 15 poz. 25: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie masek chirurgicznych bez przekładania dokumentu potwierdzającego normę PN EN 1468311.
334. Dot. Grupy nr 16 poz. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m kw., w obwodzie 120 cm?
335. Dot. Grupy nr 18 poz. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kocy o wymiarach 110 x 220 cm?
336. Dot. Grupy nr 19 poz. 29: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha o wymiarach 80x125 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
337. Dot. Grupy nr 20 poz. 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o grubości 30 mikronów, wymiary 80 x 130 cm?
338. Dot. Grupy nr 24 poz. 36: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników Foleya z lateksową zastawką i balonem 3-5 ml dla rozmiarów CH6-CH10 oraz 5-10 ml dla rozmiarów CH12-CH26, spełniających pozostałe parametry.
339. Dot. Grupy nr 30 poz. 45-48: Czy Zamawiający wymaga strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową o min. 20% tj. strzykawka 2ml skala do 3 ml, 5ml skala do 6ml, 10ml skala do 12ml i 20ml skala do 24ml co gwarantuje Zamawiającemu zaoszczędzenie środków finansowych przy użyciu mniejszej pojemnościowo strzykawki, ale z rozszerzoną skalą pomiarową?
340. Dot. Grupy nr 30 poz. 45-48: Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o braku zawartości ftalanów była nadrukowana i zaznaczona na opakowaniu jednostkowym strzykawek?
341. Dot. Grupy nr 34 poz. 55-56: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły w jednym standardowym rozmiarze 1,2x40 mm, spełniających
342. Dot. Grupy nr 35 poz. 57-63: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł bez metalowego zacisku wewnętrznego, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
343. Dot. Grupy nr 35 poz. 57-63: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł z plastikowym zaciskiem wewnętrznym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
344. Dot. Grupy nr 35 poz. 57-63: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania igieł w opakowaniach A. 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.
345. Dot. Grupy nr 36 poz. 64: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczeniu igły w rozmiarze 0,33x13.
346. Dot. Grupy nr 36 poz. 64: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczeniu igły w rozmiarze 0,45x16.
347. Dot. Grupy nr 36 poz. 68: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczeniu igły w rozmiarze 0,7x40.
348. Dot. Grupy nr 59 poz. 112: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 200 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
349. Dot. Grupy nr 68 poz. 124: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m kw.?
350. Dot. Grupy nr 85 poz. 151: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewnika do odsysania z rozmiarem kodowanym kolorystycznie na konektorze spełniającym resztę wymagań SIWZ.
351. Dot. Grupy nr 138 poz. 243: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii o gramaturze 20 g/m2.
352. Dot. Grupy 145 poz. 254: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu maski aerozolowej, tlenowej dla dorosłych, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
353. Dot. Grupy 24 poz. 36: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników foley z balonem o pojemności 3 ml dla rozm. CH6, 3-5 ml dla rozm. CH8-CH10, 5-10 ml dla rozm. CH12-CH22, 30-50 ml dla rozm. CH12-CH26, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
354. Dot. Grupy 24 poz. 36: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?
355. Dot. Grupy 24 poz. 36: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?
356. Dot. Grupy 33 poz. 54: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do wstrzykiwaczy insuliny w rozm. 0,33 x 12,5 mm, 0,3 x 8 mm, 0,25 x 6 mm.
357. Dot. Grupy 35 poz. 57-63: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką , nasadka igły integralnie połączona z osłoną bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej, ramię osłony zabezpieczającej jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji. Opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne). Sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.
358. Dot. Grupy 35 poz. 57: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 26 G ½ `` 0,45 mm x 12,5 mm i 27 G 5/8 `` 0,4 mm x 16 mm.
359. Dot. Grupy 35 poz. 59: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 23 G 1`` 0,6 mm x 25 i 23 G ¼ ``0,6 mm x 32 mm. mm.
360. Dot. Grupy 35 poz. 60: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 22 G ¼ `` 0,7 mm x 32 mm.
361. Dot. Grupy 36 poz. 64: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 30 G ½ `` 0,3 mm x 12,5 mm.
362. Dot. Grupy 36 poz. 66: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 23 G ¼ `` 0,6 x 32 mm.
363. Dot. Grupy 36 poz. 67: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 22 G ¼ `` 0,7 x 32 mm.
364. Dot. Grupy 36 poz. 68: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 22 G ¼ `` 0,7 x 40 mm.
365. Dot. Grupy 36 poz. 69: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozm. 20 G ½ `` 0,9 x 40 mm.
366. Dot. Grupy 41 poz. 76: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?
367. Dot. Grupy 43 poz. 80, 81: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego, jałowego apirogennego systemu infuzyjnego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w:
- połączenie Luer Lock,
- przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem
- zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.
Badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU. Nominalna objętość: 275 ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Nominalny czas infuzji : 10 ml/h, 2ml/h, 5 ml/h. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV.
368. Dot. Grupy 44 poz. 82: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z portem dostępu luer lock, bez zastawki z koreczkiem domykanym ręcznie.
369. Dot. Grupy 44 poz. 82: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?
370. Dot. Grupy 44 poz. 83: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do podaży cytostatyków o długości 188 cm.
371. Dot. Grupy 44 poz. 84: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii o długości 181 cm.
372. Dot. Grupy 45 poz. 85, 86: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do podaży cytostatyków wykonanego z PCV, bez DEHP, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
373. Dot. Grupy 45 poz. 85, 86: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do podaży cytostatyków bez PCV, z portami dostępu w postaci zaworów bezigłowych, działających w systemie tępej kaniuli i podzielnej membrany, nad portem do dostrzyknięć zastawka antyzwrotna uniemożliwająca cofanie się krwi.
374. Dot. Grupy 45 poz. 87: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do podaży leków o długości 41 cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ.
375. Dot. Grupy 45 poz. 85: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje linia infuzyjna do podaży cytostatyków (długość systemu 188 cm) z 4 portami bezigłowymi o parametrach: komora kroplowa o objętości ok. 13 ml posiadająca filtr 15 um. Odpowietrzalne ostrze nakłuwające z filtrem hydrofobowym 1,2 um. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią pełną i preparatami kriwopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.
376. Dot. Grupy 45 poz. 86: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje: linia infuzyjna trzydrożna (długość systemu 180 cm) do podaży cytostatyków. Dwa dojścia boczne z portami bezigłowymi. Bursztynowy, kolec typu spike, wentylowany filtr hydrofobowy, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15um. Objętość wypełnienia 11,5 ml. Przestrzeń martwa do 0,05 ml, szybkość przepływu 150 ml/min. Ilość aktywacji 600, nie dłużej niż 7 dni. Do stosowania z krwią i preparatami kriwopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.
377. Dot. Grupy 45 poz. 87: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje: zestaw do podaży cytostatyków- linia boczna bursztynowa (długość systemu 31 cm) z dodatkowym portem bezigłowym, kolec typu spike - wentylowany z filtrem hydrofobowym, komora kroplowa 15 um, dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym. Koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegającą wyciekowy płynu przy wypełnianiu. Objętość wypełnienia 2,5 ml. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.
378. Dot. Grupy 59 poz. 112: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu dł. 200 +/- 10 cm.
379. Dot. Grupy 59 poz. 112: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego?
380. Dot. Grupy 67 poz. 121: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:
- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator
- 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator.
Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
381. Dot. Grupy 67 poz. 121: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z wyprofilowaną przegrodą pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa
382. Dot. Grupy 71 poz. 129: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.).
383. Dot. Grupy 74 poz. 133-136: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rurki z łącznik ISO 15 mm kodowanym kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12.
384. Dot. Grupy 75 poz. 141: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania – maski krtaniowej Ambu AuraGain jednorazowego użytku, wyposażonej w system zapobiegający wklinowaniu nagłośni, dren do napełniania mankietu wbudowany na 1/3 długości rurki oddechowej, posiadającej dodatkowy kanał gastryczny, umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 6Fr ( dla rozmiaru maski 1), 10Fr (dla rozmiaru maski 2) i min. 14Fr (dla rozmiarów maski 3-5). Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu. Ciśnienie uszczelnienia dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych. Rurka oddechowa maski krtaniowej posiada 2 poziome znaczniki pełniące rolę wskaźnika położenia, anatomicznie wyprofilowana rurka oddechowa ułatwia wprowadzenie maski, a jej zakończenie umożliwia zamocowanie maski po założeniu. Rozmiar 1-5. Pakowana pojedynczo.
385. Dot. Grupy 79 poz. 143: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L zamocowany na rurze worka. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
386. Dot. Grupy 79 poz. 143: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
387. Dot. Grupy 82 poz. 148: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?
388. Dot. Grupy 85 poz. 151: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?
389. Dot. Grupy 85 poz. 151: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.
390. Dot. Grupy 85 poz. 151: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?
391. Dot. Grupy 90 poz. 158: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.
392. Dot. Grup 2, 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgiczny pełnobarierowego i oddychającego na całej powierzchni wykonanego z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2, przebadanego na przenikanie cytostatyków . Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dostępny w 2 rozmiarach: L (114cm), XLL (140cm). Zgodność z europejską Dyrektywą 93/42/EEC - Klasa I Sterylna.
393. Dot. Grup 2, 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania fartucha pełnobarierowego, przebadanego na przenikanie cytostatyków z potwierdzeniem w postaci wyników badań załączonych do oferty.
394. Dot. Grupy 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290 mm?
395. Dot. Grupy 114 poz. 206: Prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze pudełka do liczenia ostrzy i igieł: +/-0,2cm.
396. Dot. Grupy 114 poz. 206: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z dodatkową taśmą lepną z symbolem BIOHAZARD dla zapewnienia zabezpieczenia pudełka po użyciu przed przypadkowym otwarciem?
397. Dot. Grupy 114 poz. 206: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje, aby pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy będzie zawierało 3 półokrągłe zawiasy z możliwością rozdzielenia pudełka w celu wykorzystania w różnych miejscach Sali operacyjnej i ponownego jego złożenia i zamknięcia po użyciu?
398. Dot. Grupy 121 poz. 220: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety wykonanej z laminatu trójwarstwowego o nieprzemakalności ˃200cmH2O. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.
399. Dot. Grupy 167 poz. 322: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 240 mm.
400. Dot. Grupy 173 poz. 331: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego a 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
401. Dot. Grupy 175 poz. 333: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety jałowej o gramaturze min. 58g/m2.
402. Dot. Grupy 19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze 68x108cm.
403. Dot. Grupy 20: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykonanego z mocnej folii PE o gramaturze 26 g/m2, zakładanego przez głowę, wiązanego z tyłu w rozmiarze XL, 113 x 134 cm.
404. Dot. Grupy 21: Poprosimy Zamawiającego o dopuszczenie 2-warstwowego prześcieradła medycznego.
405. Dot. Grupy 68 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy podkładu jednorazowego, chłonącego wilgoć, z oddychającym wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu , redukuje zapach. Chłonność 1600ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze min. 15g/m2. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 37g/m2.Wkład chłonny o gramaturze min. 127g/m2. Rozmiar 60 x 90 cm (± 3 cm).
406. Dot. Grupy 68 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy podkładu jednorazowego, chłonącego wilgoć, z oddychającym, wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 900-1150 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie w chłonnym rdzeniu. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze ok. 15g/m2. Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze ok. 37g/m2.Wkład chłonny o gramaturze ok. 127g/m2. Rozmiar 45 x 60 cm (± 1 cm).
407. Dot. Grupy 178 poz. 337: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku do 25 użyć podczas zabiegu, długość robocza 6 cm, obrotowy 360 stopni z możliwością zginania maksymalnie 45 stopni, średnica trzonu 12 mm wspólna dla ładunków 30 mm, 45 mm, 60 mm.
408. Dot. Grupy 178 poz. 338: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku do 25 użyć podczas zabiegu, długość robocza 16 cm, obrotowy 360 stopni z możliwością zginania maksymalnie 45 stopni, średnica trzonu 12 mm wspólna dla ładunków 30 mm, 45 mm, 60 mm.
409. Dot. Grupy 178 poz. 339: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości zszywki 2,5mm; 3,5mm; 4,8mm.
410. Dot. Grupy 178 poz. 340: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości zszywki 2,5mm; 3,5mm; 4,8mm.
411. Dot. Grupy 178 poz. 341: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości zszywki po zamknięciu 2,0 mm.
412. Dot. Grupy 94 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M-2XLL oraz odporności na penetrację płynów ˃120cm H2O.
413. Dot. Grupy 94 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach: S/M-2XLL.
414. Dot. Grupy 94 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów urologicznych w rozmiarach XL-XLL, sterylne wykonane w części przedniej z całkowicie nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 50 g/m2, a w rękawach z bilaminatu o gramaturze 75 g/m2, w części tylnej z hydrofobowej włókniny typu SMS. Fartuch obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej, kolor niebieski. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany z tyłu w troki zewnętrzne. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej wyrobu min. 110 cm H2O. Fartuch musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. XL 130 cm, XLL 150 cm.
415. Dot. zadania 57, zal 2: Czy Zamawiający dopuści znaczniki tkankowe Mammomark kompatybilne z posiadanym sprzętem. Proponowane znaczniki zakłada się po zakończeniu biopsji, zbudowane są z tytanowego klipsu otoczonego kolagenem. Znacznik zapewnia szybkie rozprężenie w jamie biopsji redukując prawdopodobieństwo przesunięcia.
416. Wnosimy o modyfikację kryterium „Maksymalny termin dostawy jednostkowej" dla Grupy 57 poprzez umożliwienie Wykonawcom zaoferowania terminu 3 dni roboczych w zamian za 0 pkt.
417. Dot. Pakietu 49: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką długość drenu Zamawiający ma na myśli?
418. Dot. Pakietu 74: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu oznaczenia rurki na łączniki. W oferowanym przez nas produkcie rozmiar rurki oznaczony jest na baloniku, oraz samej rurce w dwóch miejscach i opakowaniu.
419. Dot. Pakietu 80: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis „kompatybilny” - czy ma pasować do aparatu, czy zapis ten reguluje np. instrukcja obsługi?
420. Dot. Pakietu 87: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis „kompatybilny” - czy ma pasować do aparatu, czy zapis ten reguluje np. instrukcja obsługi?
421. Dot. Pakietu 90: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis „kompatybilny” - czy ma pasować do aparatu, czy zapis ten reguluje np. instrukcja obsługi?
422. Dot. Pakietu 187: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga mankiet nisko-, czy wysokoobjętościowy?
423. Dot. Grupy 86 poz. 152: Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane o gramaturze 5 kg i absorbcji CO2 min 130 l/kg w ilości 200 kanistrów?
424. Dot. Grupy 87: Prosimy o dopuszczenie układu o dł. 1,6 m mikrobiologicznie czystego.
425. Dot. Grupy 113: Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o dł. 75 cm.
426. Czy zamawiający wymaga aby prześcieradła w rolce celulozowe (nr grupy 22 pozycja 32 i 33) było dwu warstwowe klejone, co zapobiegnie rozrywaniu i rozwarstwianiu w trakcie używania???
427. Dot. Grupy nr 31 poz. 50: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania igły do portów tylko w jednym rozmiarze 20G x 20 mm, która jest dotychczas użytkowana w Państwa placówce.
428. Dot. Grupy nr 32 poz. 52: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania igły do portów tylko w jednym rozmiarze 20G x 25 mm.
429. Dot. Grupy nr 32 poz. 53: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania igły do portów tylko w jednym rozmiarze 20G x 37 mm.
430. Czy Zamawiający w Grupie 168 poz. 325 dopuści wyrób medyczny klasy I?
431. Dot. Grupy 126 poz. 228: Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości tylko 2300 mm?
432. Dot. Grupy 126 poz. 229: Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o długości 1800 mm i 2300 mm?
433. Dot. Grupy 129 poz. 232: Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy włosia 5/10 mm i długości 2500 mm?
434. Dot. Pakietu nr 79 poz. 145: Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia 22mm dla dorosłych, rury rozciągalne w zakresie od 180cm – 200 cm, ze złączem respiratora 22F-22F, trójnik z kolankiem, z portem luer lock zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, worek bezlateksowy 2 l. z elementem zapobiegającym sklejaniu worka pod wpływem wilgoci, ramię do worka rozciągalne w zakresie od 0,8 cm, złączki uniemożliwiające przypadkowe wypięcie układu z aparatu. Układ mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Kompatybilny z aparatem do znieczulenia Dräger Primus (używanym przez Zamawiającego).
435. Dot. Pakietu nr 87 poz. 154: Czy zamawiający dopuszczenie układ oddechowy mikrobiologicznie czysty do respiratora Oxylog 2000plus?
436. Dot. Pakietu nr 140: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 140, poz. 247, butelki o pojemności 250 ml.
437. Dot. Pakietu nr 155: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 155, poz. 274 – 278 igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego posiadających ergonomiczny krystalicznie przezroczysty ryflowany uchwyt, umożliwiający doskonałą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, po nakłuciu przestrzeni podpajeczynówkowej.
438. Dot. Pakietu nr 157: Zamawiający w grupie 157, poz. 282, wymaga cewnika dwukanałowego o szybkim przepływie, w związku z czym, uprzejmie prosimy o dopuszczenie cewnika, o większej średnicy świateł, aniżeli wymagane, t. j.: 14G-18G lub 16G-16G.
439. Dot. Pakietu nr 164: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w grupie 164, poz. 293 – 295 igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego posiadających ergonomiczny krystalicznie przezroczysty ryflowany uchwyt, umożliwiający doskonałą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, po nakłuciu przestrzeni podpajeczynówkowej.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załącznika nr 2 zmieniony 3, naniósł ww. załączniku dopuszczone oferowane parametry.
Ad 1. Zamawiający dopuszcza prowadnice 15CH/80cm.
Ad 2. Zamawiający dopuszcza.
Ad 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych po 15 sztuk. Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.
Ad 4. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 6. Zamawiający dopuszcza.
Ad 7. Zamawiający dopuszcza.
Ad 8. Tak, długość rękawicy w całości.
Ad 9. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 10. Zamawiający wyjaśnia: 1 op. =1 para, tj. wymaga 10000 par.
Ad 11. Zamawiający dopuszcza.
Ad 12. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy”.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, zawierającego w swojej treści określenie np.: „z Wykonawcami, którzy złożyli oferty” jest niewłaściwe, gdyż odnosi się do sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Wykonawca zgodnie ze stanowiskiem UZP może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.
Ad 13. Zamawiający dopuszcza złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko grupy na które składana jest oferta.
Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 15. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 16. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 17. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 18. Zamawiający dopuszcza.
Ad 19. Zamawiający dopuszcza.
Ad 20. Zamawiający dopuszcza.
Ad 21. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 22. Zamawiający dopuszcza.
Ad 23. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 24. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 25. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 26. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 27. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 28. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 29. Tak, dotyczy.
Ad 30. Zamawiający dopuszcza.
Ad 31. Zamawiający dopuszcza.
Ad 32. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 33. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 34. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 35. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 36. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 37. Zamawiający dopuszcza.
Ad 38. Zamawiający dopuszcza.
Ad 39. Zamawiający w Grupie 139 poz. 244-246 dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk. Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.
Ad 40. Zamawiają