BCO logo mini
Białystok, dnia 31.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
 

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 11.03.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 44, Grupa B37: Furosemidum
14
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
-
-
 
17
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
18
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
99,75
99,75
 
19
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
96,92
96,92
 
20
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
95,06
95,06
 
Część nr 48, Grupa B41: Noradrenalinum, Bupivacainum, Bupivacaini hydrochloridum, Fentanylum, Midazolamum, Lidocaini hydrochloridum, Piracetamum
14
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
-
-
 
17
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
18
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
96,90
96,90
 
19
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
88,97
88,97
 
Część nr 100, Grupa B93: Preparat złożony - proszek do przygotowania roztworu doustnego.
17
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
19
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
99,00
99,00
 
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 10.03.2020 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie B36, B49, B56, B57, B58, B59, B74, B75, B87, B90. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


 

 BCO logo mini

Białystok, dnia 10.02.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 7, Grupa A7: Trastuzumabum emtansinum
7
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

BCO logo mini
Białystok, dnia 05.02.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 1, Grupa A1: Octreotidum
6
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.
mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 5, Grupa A5: Enzalutamidum
4
Astellas Pharma Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

BCO logo mini 

Białystok, dnia 04.02.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 4, Grupa A4: Nivolumabum.
17
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

BCO logo mini

Białystok, dnia 03.02.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 2, Grupa A2: Darbepoetinum alfa.
2
Amgen Sp. z o. o.
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 3, Grupa A3: Axitinibum.
10
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 6, Grupa A6: Paclitaxelum.
18
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

Białystok, dnia 31.01.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 16.01.2019 r., nastąpiła omyłka polegająca na niezamieszczeniu informacji dotyczącej złożonej oferty w Grupie B22 – 92,84 zł Wykonawcy Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.


Białystok, dnia 16.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 16.01.2020 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk.

Grupa B82    –     11.466,36 zł

Oferta nr 2:

Amgen Sp. z o. o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

Grupa A2   – 1 214 244,00 zł

Oferta nr 3:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Grupa B3   –    90,029.94 zł

Grupa B85    –       1,965.60 zł

Grupa B99  –    10,692.00 zł

Oferta nr 4:

Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Grupa A5   – 1 897 632,00 zł

Oferta nr 5:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Grupa B76  –      3 250,00 zł

Grupa B91    –     38 632,68 zł

Grupa B95    –     16 005,94 zł

Grupa B96  –      1 525,94 zł

Grupa B97  –         273,00 zł

Oferta nr 6:

Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.

Grupa A1   – 1 101 336,80 zł

Grupa B83  –    10 983,90 zł

Oferta nr 7:

Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa.

Grupa A7   – 1 379 027,00 zł

Oferta nr 8:

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa.

Grupa B6   –    18 576,00 zł

Grupa B7   –   523 893,50 zł

Grupa B14  –      3 490,44 zł

Grupa B54  –      1 080,72 zł

Grupa B81  –    54 372,60 zł

Grupa B85 –     13 057,20 zł

Grupa B94    –       7 438,50 zł

Grupa B101  –     42 539,88 zł

Oferta nr 9:

Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

Grupa B21  –      9 053,76 zł

Grupa B65  –    37 660,14 zł

Oferta nr 10:

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki Wigury 16B, 02-092 Warszawa.

Grupa A3   –   606 799,80 zł

Oferta nr 11:

OSS Sp. z o.o., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk.

Grupa B16  –      8 643,60 zł

Oferta nr 12:

Imed Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa.

Grupa B7   –   544 752,00 zł

Grupa B85    –       5 054,40 zł

Oferta nr 13:

Tramco Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

Grupa B3   –    94 456,88 zł

Oferta nr 14:

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.

Grupa B11  –    16 760,23 zł

Grupa B12  –         587,87 zł

Grupa B13  –      2 890,22 zł

Grupa B17  –      3 034,29 zł

Grupa B20  –         720,72 zł

Grupa B21  –      8 657,28 zł

Grupa B24  –      3 365,39 zł

Grupa B25  –      6 376,00 zł

Grupa B28  –      2 943,41 zł

Grupa B29  –    91 180,71 zł

Grupa B30  –         217,73 zł

Grupa B31  –   111 682,80 zł

Grupa B32  –      1 139,28 zł

Grupa B33  –      3 514,21 zł

Grupa B34  –      2 910,32 zł

Grupa B35  –         398,49 zł

Grupa B36  –      6 925,50 zł

Grupa B37  –    13 544,82 zł

Grupa B38  –         118,24 zł

Grupa B40  –    49 252,00 zł

Grupa B41  –   421 063,30 zł

Grupa B42  –    29 848,55 zł

Grupa B43  –         352,40 zł

Grupa B45  –      7 127,35 zł

Grupa B46  –      1 528,35 zł

Grupa B47  –         567,22 zł

Grupa B48  –      1 049,10 zł

Grupa B50  –         591,31 zł

Grupa B53  –    13 630,40 zł

Grupa B54  –      2 139,57 zł

Grupa B55  –         320,76 zł

Grupa B60  –      1 709,36 zł

Grupa B61  –      4 834,35 zł

Grupa B62  –    19 553,77 zł

Grupa B65  –    35 917,02 zł

Grupa B66  –      4 474,55 zł

Grupa B67  –         731,03 zł

Grupa B70  –   273 860,89 zł

Grupa B73  –    29 467,55 zł

Grupa B77  –    98 220,00 zł

Grupa B78  –    10 525,14 zł

Grupa B79  –      8 940,46 zł

Grupa B80    –     99 816,29 zł

Grupa B81    –     52 202,76 zł

Grupa B88    –       2 095,63 zł

Grupa B97    –         915,12 zł

Oferta nr 15:

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa

Grupa B19  –      7 043,75 zł

Grupa B55  –         134,50 zł

Grupa B89    –      3 308,94 zł

Grupa B92    –       4 959,36 zł

Oferta nr 16:

Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Grupa B21  –      8 967,68 zł

Grupa B28  –      3 000,69 zł

Grupa B31  –   108 829,20 zł

Grupa B48  –         973,11 zł

Grupa B53  –    17 153,02 zł

Grupa B54  –      1 121,40 zł

Grupa B61  –      4 815,70 zł

Grupa B62  –    19 451,42 zł

Grupa B65  –    37 023,28 zł

Grupa B73  –    28 958,87 zł

Grupa B81  –    50 411,32 zł

Grupa B85  –    11 298,30 zł

Grupa B101  –     44 295,76 zł

Oferta nr 17:

Konsorcjum firm:

Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Grupa A4 – 15.455.923,20 zł

Grupa B4   –      4 039,40 zł

Grupa B5   –           81,25 zł

Grupa B7   –   485 921,50 zł

Grupa B11  –    13 077,83 zł

Grupa B12  –      4 405,90 zł

Grupa B13  –      4 247,82 zł

Grupa B15  –    49 627,15 zł

Grupa B17  –      3 160,39 zł

Grupa B18  –         337,68 zł

Grupa B19  –      7 194,13 zł

Grupa B20  –         716,16 zł

Grupa B21  –      8 623,04 zł

Grupa B22  –           92,39 zł

Grupa B23  –         173,20 zł

Grupa B24  –      4 198,10 zł

Grupa B25  –      6 476,10 zł

Grupa B26  –         491,85 zł

Grupa B27  –         224,58 zł

Grupa B28  –      2 857,89 zł

Grupa B29  –    91 122,80 zł

Grupa B30  –         216,80 zł

Grupa B31  –   112 128,90 zł

Grupa B32  –      1 197,81 zł

Grupa B33  –      3 165,50 zł

Grupa B34  –      3 299,84 zł

Grupa B35  –         396,06 zł

Grupa B37  –    13 509,35 zł

Grupa B38  –         118,32 zł

Grupa B39  –         508,38 zł

Grupa B40  –    49 228,90 zł

Grupa B41  –   225 853,75 zł

Grupa B42  –    29 813,45 zł

Grupa B43  –         450,09 zł

Grupa B44  –    11 049,99 zł

Grupa B45  –      7 102,20 zł

Grupa B46  –      1 522,58 zł

Grupa B47  –         564,46 zł

Grupa B48  –      2 569,46 zł

Grupa B50  –         645,26 zł

Grupa B53  –    13 535,75 zł

Grupa B54  –      1 069,20 zł

Grupa B55  –         194,45 zł

Grupa B60  –      1 718,91 zł

Grupa B61  –      4 815,70 zł

Grupa B62  –    19 461,29 zł

Grupa B63  –    32 437,25 zł

Grupa B64  –      2 171,40 zł

Grupa B65  –    35 872,57 zł

Grupa B67  –         724,60 zł

Grupa B68  –    12 675,30 zł

Grupa B69  –      4 997,98 zł

Grupa B70  –    37 330,04 zł

Grupa B71  –    25 394,80 zł

Grupa B72  –    20 000,00 zł

Grupa B73  –    29 635,84 zł

Grupa B77  –    97 203,00 zł

Grupa B78  –    13 406,45 zł

Grupa B79  –      9 311,40 zł

Grupa B80  –   106 838,79 zł

Grupa B81    –     52 178,87 zł

Grupa B82    –     14 076,33 zł

Grupa B85    –       5 546,45 zł

Grupa B86    –     14 850,08 zł

Grupa B88    –       2 079,00 zł

Grupa B91    –     39 404,63 zł

Grupa B93    –     19 942,50 zł

Grupa B94    –       8 386,85 zł

Grupa B97    –         907,23 zł

Grupa B98    –     11 769,17 zł

Grupa B99    –     96 908,40 zł

Grupa B101  –     43 006,04 zł

Grupa B102  –         461,02 zł

Oferta nr 18:

Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Grupa A6   –   507 032,60 zł

Grupa B4   –      4 120,00 zł

Grupa B5   –           83,70 zł

Grupa B7   –   513 324,00 zł

Grupa B11  –    22 264,56 zł

Grupa B12  –      4 446,70 zł

Grupa B15  –    86 158,00 zł

Grupa B16  –      9 485,70 zł

Grupa B17  –      3 222,40 zł

Grupa B20  –         735,16 zł

Grupa B21  –      8 814,56 zł

Grupa B22  –           94,68 zł

Grupa B24  –      3 650,90 zł

Grupa B25  –      6 494,40 zł

Grupa B26  –         525,92 zł

Grupa B27  –         232,92 zł

Grupa B29  –    92 028,78 zł

Grupa B30  –         233,60 zł

Grupa B31  –   126 868,80 zł

Grupa B32  –      1 220,22 zł

Grupa B35  –         503,91 zł

Grupa B37  –    13 542,70 zł

Grupa B38  –         121,44 zł

Grupa B40  –    47 503,50 zł

Grupa B41  –   233 082,02 zł

Grupa B42  –    30 118,54 zł

Grupa B45  –      7 243,20 zł

Grupa B46  –      1 566,86 zł

Grupa B53  –    12 696,64 zł

Grupa B54  –      1 110,24 zł

Grupa B65  –    65 129,65 zł

Grupa B66–        4 751,50 zł

Grupa B67  –         744,96 zł

Grupa B70  –    33 963,14 zł

Grupa B77  –    98 172,00 zł

Grupa B78  –    13 537,85 zł

Grupa B79  –      9 403,20 zł

Grupa B80  –   106 864,34 zł

Grupa B81    –   185 180,17 zł

Grupa B86    –     15 204,80 zł

Grupa B88    –       1 704,60 zł

Grupa B94    –       8 344,45 zł

Grupa B95    –     24 035,19 zł

Oferta nr 19:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Grupa B3   –   141 430,22 zł

Grupa B4   –    20 398,00 zł

Grupa B5   –           81,95 zł

Grupa B10  –      3 355,70 zł

Grupa B11  –    20 337,60 zł

Grupa B12  –      4 481,37 zł

Grupa B13  –      3 551,63 zł

Grupa B14  –      6 603,12 zł

Grupa B15  –    86 956,00 zł

Grupa B17  –      3 254,73 zł

Grupa B18  –         324,24 zł

Grupa B19  –      7 318,37 zł

Grupa B20  –      1 426,63 zł

Grupa B22  –           94,68 zł

Grupa B23  –         236,70 zł

Grupa B24  –      3 472,70 zł

Grupa B25  –      6 724,08 zł

Grupa B26  –         513,49 zł

Grupa B27  –         230,70 zł

Grupa B28  –      2 971,92 zł

Grupa B29  –    90 105,46 zł

Grupa B30  –         222,40 zł

Grupa B31  –   113 193,60 zł

Grupa B32  –      1 217,70 zł

Grupa B33  –      3 218,80 zł

Grupa B34  –      3 556,98 zł

Grupa B35  –         402,45 zł

Grupa B37  –    13 938,70 zł

Grupa B38  –         121,44 zł

Grupa B39  –           99,06 zł

Grupa B40  –    50 161,70 zł

Grupa B41  –   253 860,52 zł

Grupa B42  –    30 696,15 zł

Grupa B43  –         353,91 zł

Grupa B45  –      7 236,80 zł

Grupa B46  –      1 124,49 zł

Grupa B47  –         468,00 zł

Grupa B48  –      1 349,74 zł

Grupa B51  –      2 619,10 zł

Grupa B52  –    17 581,80 zł

Grupa B53  –    13 958,73 zł

Grupa B54  –      1 121,40 zł

Grupa B55  –         199,65 zł

Grupa B59  –      2 728,26 zł

Grupa B60  –      1 741,09 zł

Grupa B61  –      4 901,00 zł

Grupa B62  –    19 991,45 zł

Grupa B63  –    60 538,40 zł

Grupa B64  –      2 989,00 zł

Grupa B65  –    49 694,74 zł

Grupa B66  –      4 798,30 zł

Grupa B67  –         737,76 zł

Grupa B69  –      5 239,91 zł

Grupa B70  –   281 988,00 zł

Grupa B71  –    25 394,70 zł

Grupa B73  –    30 569,00 zł

Grupa B76  – 1 963 440,00 zł

Grupa B78  –    13 406,45 zł

Grupa B79  –      9 590,40 zł

Grupa B80  –   102 368,23 zł

Grupa B83    –     13 268,10 zł

Grupa B84    –       5 772,00 zł

Grupa B85    –     12 227,80 zł

Grupa B86    –     16 201,90 zł

Grupa B88    –       2 136,60 zł

Grupa B89    –       3 374,04 zł

Grupa B93    –     20 143,50 zł

Grupa B94    –       9 473,60 zł

Grupa B97    –         933,01 zł

Grupa B100  –     38 694,50 zł

Grupa B101  –     72 105,76 zł

Oferta nr 20:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Grupa B1   –      9 423,80 zł

Grupa B2   –      1 898,80 zł

Grupa B7   –   466 182,00 zł

Grupa B8   –      2 653,56 zł

Grupa B9   –      4 392,05 zł

Grupa B14  –          3 952, zł

Grupa B16  –      8 618,40 zł

Grupa B37  –    14 210,85 zł

Grupa B42  –    31 289,28 zł

Grupa B80  – 104 398,25 zł

Grupa B81  –  62 960,86 zł

Grupa B82  –  14 349,57 zł

Grupa B85  –    5 823,35 zł

Grupa B89    –       3 522,84 zł

Grupa B98    –     12 147,03 zł

Grupa B99    –   100 359,00 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

Część

nr

Nazwa

Kwota przeznaczenia (zł)

1

Grupa A1

1.146.020,40

42

Grupa B35

693,00

83

Grupa B76

10.581,60

2

Grupa A2

1.428.840,00

43

Grupa B36

9.775,00

84

Grupa B77

105.000,00

3

Grupa A3

1.085.918,40

44

Grupa B37

11.672,65

85

Grupa B78

14.888,35

4

Grupa A4

15.455.923,20

44

Grupa B38

125,86

86

Grupa B79

9.577,80

5

Grupa A5

3.071.598,20

46

Grupa B39

97,86

87

Grupa B80

92.458,78

6

Grupa A6

625.628,60

47

Grupa B40

21.587,40

88

Grupa B81

64.086,93

7

Grupa A7

2.640.268,40

48

Grupa B41

174.818,56

89

Grupa B82

20.781,69

8

Grupa B1

13.914,30

49

Grupa B42

29.813,45

90

Grupa B83

10.156,70

9

Grupa B2

1.889,40

50

Grupa B43

190,76

91

Grupa B84

7.913,10

10

Grupa B3

99.377,60

51

Grupa B44

9.628,65

92

Grupa B85

11.038,30

11

Grupa B4

4.201,00

52

Grupa B45

7.114,00

93

Grupa B86

16.091,22

12

Grupa B5

172,20

53

Grupa B46

1.928,60

94

Grupa B87

30.735,10

13

Grupa B6

19.359,00

54

Grupa B47

619,84

95

Grupa B88

948,60

14

Grupa B7

487.134,00

55

Grupa B48

1.022,17

96

Grupa B89

4.050,46

15

Grupa B8

2.628,34

56

Grupa B49

1.394,00

97

Grupa B90

2.969,20

16

Grupa B9

4.228,20

57

Grupa B50

530,85

98

Grupa B91

117.139,80

17

Grupa B10

2.883,86

58

Grupa B51

2.417,60

99

Grupa B92

4.354,56

18

Grupa B11

18.945,22

59

Grupa B52

15.613,96

100

Grupa B93

19.903,50

19

Grupa B12

2.923,22

60

Grupa B53

13.042,07

101

Grupa B94

21.079,60

20

Grupa B13

1.693,29

61

Grupa B54

1.176,12

102

Grupa B95

14.570,02

21

Grupa B14

7.406,64

62

Grupa B55

93,05

103

Grupa B96

1.645,93

22

Grupa B15

39.387,10

63

Grupa B56

7.687,68

104

Grupa B97

289,38

23

Grupa B16

7.938,00

64

Grupa B57

10.412,15

105

Grupa B98

12.472,80

24

Grupa B17

1.259,28

65

Grupa B58

7.760,20

106

Grupa B99

108.280,80

25

Grupa B18

334,74

66

Grupa B59

1.987,77

107

Grupa B100

41.071,40

26

Grupa B19

7.708,90

67

Grupa B60

1.703,82

108

Grupa B101

43.865,72

27

Grupa B20

541,49

68

Grupa B61

4.818,40

109

Grupa B102

463,20

28

Grupa B21

8.640,80

69

Grupa B62

20.131,04

29

Grupa B22

101,74

70

Grupa B63

23.582,15

30

Grupa B23

144,00

71

Grupa B64

3.444,00

31

Grupa B24

5.267,80

72

Grupa B65

38.155,96

32

Grupa B25

5.647,56

73

Grupa B66

1.128,40

33

Grupa B26

506,11

74

Grupa B67

740,32

34

Grupa B27

129,00

75

Grupa B68

13.813,80

35

Grupa B28

2.722,23

76

Grupa B69

5.127,35

36

Grupa B29

35.300,10

77

Grupa B70

37.089,26

37

Grupa B30

227,20

78

Grupa B71

26.664,40

38

Grupa B31

98.016,00

79

Grupa B72

20.520,00

39

Grupa B32

681,18

80

Grupa B73

27.571,20

40

Grupa B33

3.446,30

81

Grupa B74

2.915,10

41

Grupa B34

2.506,10

82

Grupa B75

3.383,32

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

Plik do pobrania: Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowejBiałystok, dnia 09.01.2020 r.

 Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) uzupełnia formuły w grupach B 57, 80 i 82 w Załączniku nr 2 B Zmieniony do SIWZ.

 Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2B Zmieniony 2 do SIWZ. Udostępniony załącznik zastępuje Załącznik nr 2B Zmieniony do SIWZ.

Plik do pobrania: Załącznik nr 2B Zmieniony 2 – Formularz cenowy

Jednocześnie Zamawiającym informuje, że w dniu 7.01.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B11 poz. 16 (Diazepamum 5 mg)  wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B11  poz. 20 (Oxazepamum 10 mg)  wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B11  poz. 24 (Midazolam 7,5 mg)  wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B13 poz.30 (Flutamide 250 mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 30 szt w ilości 156 op?

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B13 poz. 32 (Perindoprilum argininum 5mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 30 szt w ilości 90 op?

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B13 poz. 33 (Gliclazidum 30 mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 30 szt w ilości 27 op?

7. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B19  poz. 50, 51  (Piracetamum)  wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?

8. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B20 poz. 54, 56 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

9. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie B23 poz. 62 (Betahistini dihydrochloridum 24 mg) wycenę preparatu  o wielkości opakowania 30 szt w ilości 17 op?

10. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B33 poz. 81 (Diosminum)  wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

11. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B34  poz. 82, 84  wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

12. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B43  poz. 108, 109   wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

13. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B43 poz. 108 (Metforminum 500 mg)  wycenę preparatu o wielkości opakowania 30 szt w ilości 115 opakowań?

14. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B43 poz. 109 (Metforminum 850 mg)  wycenę preparatu o wielkości opakowania 60  szt w ilości 11 opakowań?

15. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B48  poz. 119, 120, 121    wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

16. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B53 poz. 142 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B60 poz. 159 (Pentoxifillinum 400 mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 60 szt w ilości 3 op?

18. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B63 poz. 164 (calcium glubionas) wycenę preparatu na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia  o nazwie i wielkości opakowania  Calcio Gluconat-Darnitsa,10%,rozt.d/wst,10ml,10amp w ilości 670 op?

19. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B65 poz. 169 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

20. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B68 poz. 173 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

21. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B70 poz. 178 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

22. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B77 poz. 191  wycenę preparatu o wielkości opakowania 20 szt w ilości 300 op, ponieważ taki jest dostępny?

23. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B85 poz. 207  wycenę preparatu o wielkości opakowania 10 szt w ilości 65 op?

24. Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr  B88 poz. 213 wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych?

25. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie  nr B93 poz. 221  był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

26. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie  nr B93 poz. 221   był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

27. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr B101poz. 243  wycenę preparatu o wielkości opakowania 2 szt w ilości 20op?

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 Prawo Zamówień Publicznych)

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza opakowanie a’ 30 sztuk w ilości 54 opakowań.

Ad 7. Zamawiający dopuszcza.

Ad 8. Zamawiający dopuszcza.

Ad 9. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 10. Zamawiający dopuszcza.

Ad 11. Zamawiający dopuszcza.

Ad 12. Zamawiający dopuszcza.

Ad 13. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w ilości 115 opakowań o wielkości opakowania 60 tabletek.

Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 15. Zamawiający dopuszcza.

Ad 16. Zamawiający dopuszcza.

Ad 17. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 18. Zamawiający dopuszcza.

Ad 19. Zamawiający dopuszcza.

Ad 20. Zamawiający dopuszcza.

Ad 21. Zamawiający dopuszcza.

Ad 22. Zamawiający dopuszcza.

Ad 23. Zamawiający dopuszcza.

Ad 24. Zamawiający dopuszcza.

Ad 25. Zamawiający dopuszcza.

Ad 26. Zamawiający dopuszcza.

Ad 27. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 03.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 27,30.12.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający w Grupa B41, poz. 99 (Bupivacaini hydrochloridum inj. 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. 4 ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).

2. Dot. Grupy B83 poz. 198: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Plik do pobrania: Charakterystyka produktu LactoDr

3. Dot. Grupy B83 poz. 198: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania probiotyku będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego o zawartości szczepu bakterii Lactobacillus rhamonosus GG wynoszącego 10 mld. CFU/kaps., najlepiej przebadanego szczepu pod względem klinicznym? Bezpieczeństwo stosowania szczepu zostało potwierdzone badaniami wykonanymi na ludziach. Produkt został wykonany w technologii zapewniającej stabilność szczepu przez cały okres przydatności do spożycia; nie zwiera laktozy, białka mleka krowiego, odtłuszczonego mleka w proszku, sacharozy, stearynianu magnezu. Produkt może być stosowany u noworodków oraz niemowląt, w odróżnieniu od produktu wymienionego w SIWZ.

4. Dot. Grupy B83 poz. 198: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?

5. Dot. Grupy B83 poz. 198: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?

6. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 13 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1: Odbiorca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:

a) 10% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy,

b) 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10%   wartości brutto zamówionych i opóźnionych w dostarczeniu leków.

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 Pzp)

Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 2. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 3. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 4. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 6. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 7. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 02.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 30.12.2019 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Białystok, dnia 30.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ:
1. w Załączniku nr 2B do SIWZ, w Grupie B19:
Zamiast:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B19

Glyceroli trinitras aerozol 0,4mg/dawkę 200dawek (11g)

46

op.

42

Allopurinolum 100mg x 50tabl. 

47

op.

550

Nitrendipinum 10mg x 30tabl. 

48

op.

6

Povidonum iodinatum 10% płyn a 1000ml 

49

op.

62

Piracetamum 400mg x 60tabl. 

50

op.

5

Piracetamum 1200mg x 60tabl. 

51

op.

5

Piracetamum 1 g (200mg/ml) x12 amp a 5 ml roztwór do wstrzykiwań 

52

op.

88

100,00 zł

CENA 

GRUPY

B19

 


Powinno być:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B19

Glyceroli trinitras aerozol 0,4mg/dawkę 200dawek (11g)

46

op.

42

Allopurinolum 100mg x 50tabl.

47

op.

550

Nitrendipinum 10mg x 30tabl.

48

op.

6

Povidonum iodinatum 10% płyn a 1000ml

49

op.

62

Piracetamum 400mg x 60tabl.

50

op.

5

Piracetamum 1200mg x 60tabl.

51

op.

5

100,00 zł

CENA 

GRUPY

B19

 


2. w Załączniku nr 2B do SIWZ, w Grupie B41:
Zamiast:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B41

Noradrenalinum, 1 mg/ml , roztwór do infuzji, 5 amp. 4 ml

97

op.

1 400

Bupivacainum inj. 5mg/ml 5fiol. a 20ml

98

op.

62

Bupivacaini hydrochloridum inj. 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. 4 ml 

99

op.

83

Fentanylum 0,1 mg /2 ml x 50 amp.

100

op.

330

Fentanylum 0,5 mg /10 ml x 50 amp. 

101

op.

3

Midazolamum inj. 1mg/1ml x 5amp. 5ml; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

102

op.

235

Midazolamum inj. 5mg/1ml amp. 10ml; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 

103

amp.

3 600

Lidocaini hydrochloridum inj. 20mg/ml x 5fiol. 50ml 

104

op.

60

2 000,00 zł

CENA 

GRUPY

B41

 

Powinno być:

Nr

gr.

Nr

poz.

Nazwa

handlowa

i numer

katalogowy

Producent

Jednostka

miary

Ilość

Cena

jednostkowa

brutto (zł)

VAT

(%)

Cena

brutto

(zł)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B41

Noradrenalinum, 1 mg/ml , roztwór do infuzji, 5 amp. 4 ml

97

op.

1 400

Bupivacainum inj. 5mg/ml 5fiol. a 20ml 

98

op.

62

Bupivacaini hydrochloridum inj. 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 amp. 4 ml 

99

op.

83

Fentanylum 0,1 mg /2 ml x 50 amp. 

100

op.

330

Fentanylum 0,5 mg /10 ml x 50 amp.  

101

op.

3

Midazolamum inj. 1mg/1ml x 5amp. 5ml; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 

102

op.

235

Midazolamum inj. 5mg/1ml amp. 10ml; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 

103

amp.

3 600

Lidocaini hydrochloridum inj. 20mg/ml x 5fiol. 50ml 

104

op.

60

Piracetamum 1 g (200mg/ml) x12 amp a 5 ml roztwór do wstrzykiwań

104A

op.

88

2 000,00 zł

CENA 

GRUPY

B41

 


W związku z powyższymi zmianami:
a) Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2B Zmieniony do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2B do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 16, 17, 18, 19, 23, 24 i 30.12.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:
a) Kapsułek na kapsułki miękkie
b) Kapsułek na kapsułki twarde
c) Kapsułek na tabletki
d) Kapsułek na tabl powl
e) Tabletek na kapsułki
f) Tabletek na tabletki powlekane
g) Tabletek na tabletki drażowane
h) Drażetek na tabletki drażowane
i) Tabletek na tabletki dojelitowe
j) Tabletek zwykłych na tabletki
k) Ampułki na fiolki
l) Fiolki na ampułki
2. Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?
3. Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku?
4. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?  
5. Dot. części B53: Czy Zamawiający miał na myśli w poz. 141 preparat w dawce 100 mg o przedłużonym uwalnianiu?
6. Dot. treści SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie innej wielkości opakowań handlowych z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie,
amp-strz zamiast ampułek i odwrotnie, amp-strz zamiast fiolek i odwrotnie  ?
9. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 6 (Aciclovit 400 mg) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?
11. Czy Zamawiający  w pakiecie  B31 pozycja 78  wymaga tabletek w opakowaniu typu blister ?
12. Czy Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania w pakiecie nr B31 pozycja 78 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
13. Czy Zamawiający w pakiecie B31 poz. 76, 77 wymaga stabilności fizyko-chemicznej 24-godziny w temperaturze 25oC po rozcieńczeniu, potwierdzonej w obowiązującej Charakterystyce Produktu Leczniczego ChPL, gwarantując tym samym bezpieczeństwo terapii pacjenta ?
14. Czy Zamawiający dopuszcza aby leki w grupie B91 poz. 216-219, były objęte dodatkowym monitorowaniem?
15. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę leki zawarte w grupie B91 poz. 216-219, posiadały własne, udokumentowane  badania kliniczne w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów w zakresie interny, kardiologii, chirurgii, a zwłaszcza w chirurgii onkologicznej  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania wszystkich zarejestrowanych dawek leku?
16. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5 i wpisze min 12 miesięcy?
17. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6? Zwrot uprzednio zakupionych  produktów na koszt Wykonawcy nie jest uzasadniony.
18. Czy Zamawiający w par. 3.4. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
19. Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”? Wadliwość pojedynczego towaru nie powinna wpływać na konieczność zmiany producenta całego zamówienia.
20. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
21. Dotyczy pakietu nr B40, poz. 95 Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.
22. Dotyczy pakietu nr B36, poz. 88 Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na żelazo (Ferrosi sulfas + Acid ascorbicum 100 mg ++ + 60 mg ac.ascorbicum x 50 tabletek powlekanych), które zawiera dodatkowo Vitaminę C, poprawiającą wchłanianie żelaza o 46% oraz posiada opatentowaną formę tabletki Durules ®, która zapewnia kontrolowane uwalnianie żelaza w przewodzie pokarmowym?
23. Dotyczy pakietu B19 poz. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na Povidonum iodinatum, roztwór na skórę, 100 mg/ml, 1000ml?
24. Dotyczy pakietu B19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu B40, poz. 95, z pakietu B19 poz. Z pakietu B19 poz. 46, 47, 48, 49, 50 i 51 i stworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert i zaproponowanie Zamawiającemu korzystnych cen producenta.
25. 1. Do treści §2 ust. 4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
26. Do §2 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Ewentualny zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego."
27. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust. 11 i 12 wzoru umowy)?
28. Do §5 ust. 13 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
29. Do treści §6 ust. 10 zdanie pierwsze wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 kodeksu cywilnego: "(...) z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
30. Do treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
31. Pakiet B3 poz. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w ampułkach x 5 szt. z przeliczeniem ilości ?
32. Pakiet B9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym x 10 szt. z przeliczeniem ilości ?
33. B40 poz. 96 - Czy Zamawiający zgodzi wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w ampułkach x 20 szt. z przeliczeniem ilości ?
34. B40 poz. 96 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania B40 pozycji 96 do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?
35. Dot. Pakietu B01 poz. 1 i 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w butelkach z portami różnej wielkości?
36. Dot. Pakietu B98 poz. 238 – Czy Zamawiający zgodzi wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w butelkach x 10 szt. z przeliczeniem ilości?

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załączników nr 2A i 2B Zmieniony, naniósł ww. załącznikach dopuszczone oferowane parametry.
Ad 1. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień na zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił których grup, pozycji dotyczyć ma zamiana.
Ad 2. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania aktualnej oferty na dzień jej złożenia zgodnie z SIWZ.
Ad 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania aktualnej oferty na dzień jej złożenia zgodnie z SIWZ.
Ad 4. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień na zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił których grup, pozycji dotyczyć ma przeliczenie ilości.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 6. Zgodnie z treścią SIWZ (Patrz instrukcje w Załącznikach 2A i 2B do SIWZ), Zamawiający dopuszcza modyfikację kolumn 5 i 6.
Ad 7. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień na zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił których grup, pozycji dotyczyć ma zamienna wycena preparatów.
Ad 8. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień na zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił których grup, pozycji dotyczyć ma zamienna wycena preparatów.
Ad 9. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnień na zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił których grup, pozycji dotyczy.
Ad 10. Pytanie nie dotyczy wskazanej części zamówienia.
Ad 11. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Ad 12. Zamawiający dopuszcza. Patrz odpowiedź Ad 6.
Ad 13. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 15. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 16. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 17. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 18. Tak. Zmianie ulega treść § 3 ust. 4, który uzyskuje brzmienie – "W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca zobowiązuje się do wykonania tzw. „dostaw interwencyjnych”, w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Odbiorcę faksem lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku dostawy interwencyjnej Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia leków do innej niż Apteka Odbiorcy jednostki/komórki medycznej Zamawiającego, o ile taka jednostka/komórka została wskazana w treści zamówienia.”
Ad 19. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 20. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 21. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 22. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 23. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad 24. Patrz powyższe zmiany treści SIWZ dotyczące Załącznika nr 2B do SIWZ.
Ad 25. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 26. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 27. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 28. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 29. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 30. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 31. Zamawiający w Grupie B3 poz. 5 dopuszcza zaoferowanie produktu w ampułkach pakowanego po 5 sztuk, z wyceną za 1 sztukę (za 1 ampułkę). Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.
Ad 32. Zamawiający w Grupie B9 dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk, z wyceną za 1 sztukę (za 1 flakon). Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.
Ad 33. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 34. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 35. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 36. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego w butelkach, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Białystok, dnia 23.12.2019 r.

 Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w pkt XI.2 SIWZ:

 Zamiast: (…) 16.01.2019 r. godz. 09:00.

 Powinno być: (…) 16.01.2020 r. godz. 09:00.

 Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 13.12.2019 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych
nr referencyjny DZP.261.7.2019
 
Identyfikator postępowania: c80cc4a8-3d5a-47d1-82d6-17fc6d77cbf3
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ