BCO logo mini
Białystok, dnia 17.01.2020 r.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania, tj: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).
 

BCO logo mini
 Białystok, dnia 10.01.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych
nr referencyjny DZP.261.1.2020
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ