BCO logo mini
Białystok, dnia 08.05.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
realizacji
zamówienia
Zadanie 1 (część 1): Dostawa i montaż mebli na wymiar.
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
22,27
0,00
22,27
2
Danlab Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok
38,20
40,00
78,20
3
TOBO Datczuk Spółka Jawna
Kuriany 104, 15-589 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok
38,78
40,00
78,78
Zadanie 2 (część 2): Dostawa kanap, foteli, krzeseł, taboretów.
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
28,23
40,00
68,23
3
TOBO Datczuk Spółka Jawna
Kuriany 104, 15-589 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” sp. z o.o.
Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok
43,50
40,00
83,50

Uzas
adnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin realizacji zamówienia 40%


Białystok, dnia 14.04.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 14.04.2020 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Zadanie 1:
Cena brutto: 213.286,92 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 8 tygodni
Zadanie 2:
Cena brutto: 185.636,52 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
Oferta nr 2:
Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6a, 15-399 Białystok
Zadanie 1:
Cena brutto: 124.312,41 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
Oferta nr 3:
TOBO Datczuk Spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok
Zadanie 1:
Cena brutto: 79.154,19 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
Zadanie 2:
Cena brutto: 87.332,46 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.,
Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok
Zadanie 1:
Cena brutto: 122.461,26 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
Zadanie 2:
Cena brutto: 120.472,35 zł
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni
 
b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1: 219.734,58 zł brutto; Zadanie 2: 132.261,90 zł brutto.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

Białystok, dnia 06.04.2020 r.

I. Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia SIWZ w zakresie załącznika nr 2.2 do SIWZ tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 2. W związku ze zmianą Załącznika nr 2.2 do SIWZ, Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2.2 Zmieniony do SIWZ. Zamieszczony Załącznik nr 2.2 Zmieniony do SIWZ zastępuje Załącznik nr 2.2 do SIWZ. Patrz plik do pobrania poniżej:

II.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 02 i 03.04.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dot. Zadania 2: Czy zamawiający dysponuje zdjęciami poglądowymi krzeseł, foteli i kanap – co znacznie ułatwiło by wycenę?
2. Dot. Zadania 2 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści krzesło o następujących wymiarach – zgodnie z rysunkiem – przy zachowania wszystkich pozostałych parametrów niezmienionych
obraz p2
3. Dot. Zadania 2 poz. 13 i 14: Bardzo proszę o analizę zapisów dla tych foteli. Czy w opisie nie wkradł się błąd? Czy Zamawiający oczekuje fotela z mechanizmem SW, a zarazem fotele o takim małym oparciu.
Nie mam możliwość spełnia tych dwóch oczekiwań.
4. Dot. Zadania 2 poz. 13 i 14: Czy Zamawiający dopuści fotel o następujących parametrach? Tkanina skaj zmywalna oraz
Cechy i funkcje
• Mechanizm: PST01-CPW permanentnego kontaktu
• Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
• Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne
• Podłokietniki: brak dla poz. 14 a w przypadku poz. 13 – podłokietnik stały, materiał – stal i tw. sztuczne (PU)
• Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
• Podstawa: TS02-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne
• Pianka siedziska: cięta
• Pianka oparcia: cięta
Wymiary
• Szerokość oparcia: 425 mm
• Głębokość całkowita: 590 mm
• Głębokość powierzchni siedziska: 400 mm
• Długość oparcia: 500 mm
obraz p4a obraz p4b
5. Dot. Zadania 2 poz. 2 i 5: Bardzo proszę o doprecyzowanie niektórych parametrów w opisie krzesła tj. czy stelaż ma mieć kolor czarny czy metalik? Stopki w krześle maja być z wkładką filcową czy teflonową; siedzisko ma być tapicerowane czy z tworzywa sztucznego? Każdy z tych wymienionych elementów ma wpływ na ostateczna cenę krzesła np. dopłata za stopki filcowe to 11 zł a za stopki teflonowe to 13 zł itd.
6. Dot. Zadania 2 poz. 3: Bardzo proszę o doprecyzowanie niektórych parametrów w opisie krzesła tj. czy stelaż ma mieć kolor czarny czy metalik? Stopki w krześle mają być z wkładką filcową czy teflonową. Każdy z tych wymienionych elementów ma wpływ na ostateczna cenę krzesła.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami poglądowymi. Zamawiający nie udostępnia zdjęć poglądowych.
Ad 2. Zamawiający dopuszcza.
Ad 3. Zamawiający zmienił szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 2 i udostępnił zmieniony Załącznik nr 2.2 Zmieniony do SIWZ – patrz pliki do pobrania pkt I.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza.
Ad 5. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 6. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 06.04.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 02.04.2020 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Białystok, dnia 02.04.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 14.04.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 14.04.2020 r. godz. 10:30. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 24.03.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 16 i 18.03.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Dot. Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania dotyczące mebli w Zadaniu 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane wg poniższej technologii? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, ponieważ umożliwia wykonanie mebli na miarę, pod indywidualne potrzeby wynikające z przestrzeni do zagospodarowania.
Opis:
Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. nie mniej niż 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm. Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki. Każdy mebel posiada możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione są widocznych łączeń. Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania, meble wykończone cokołem.
Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt. Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych. Wnętrze szuflad wykonane w standardzie biurowym.
Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu.
Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie Zamawiającego.
Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm. W zależności od potrzeb biurka wyposażone w blendą frontową. Biurka w całości wykonane z płyt meblowych lub posadowione na stalowej ramie ( rama wykonana z profili zamkniętych, z możliwością wypoziomowania). Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza z min. 35 dekorów- uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów.
2. Dot. biurek pomieszczeń biurowych (poz.1-2 oraz 34 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości biurko z blatem z płyty biurowej o grubości 36 mm?
3. Dot. biurek pomieszczeń biurowych (poz.1-2 oraz 34 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurka na nowoczesnej, solidnej stalowej ramie w kształcie litery C? Konstrukcja nóg z pionowym kanałem kablowym (wraz z pionową osłoną), z możliwością poprowadzenia kabli w każdej z nóg. Nogi łączone za pomocą panelu frontowego stalowego w kolorze podstawy lub z płyty w kolorze blatu. Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.
zdjęcie poglądowe
rys.1 8.20rys.2 8.20
4. Dot. biurek pomieszczeń biurowych (poz.1-2 oraz 34 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurka wyposażony metalowy, prętowy koszyk na kable podwieszany pod biurko. Wymiary: (szer. dł.)150x1200 mm. Nadmieniamy iż jest to rozwiązanie nie gorsze od wymaganego.
5. Dot. ścianka akustyczna (poz. 3-4 oraz 35 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurka wyposażone w akustyczne ścianki działowe z opcją wypinania o grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej? Nadmieniamy, że parametr ten nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność.
6. Dot. ścianka akustyczna (poz. 3-4 oraz 35 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurka ze ścianką działowa mocowaną na stałe, jednakże dostosowana na etapie realizacji?
7. Dot. Kontener podbiurkowy (poz. 5-6 oraz 36 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści kontener o poniższych parametrach:
Kontener podbiurkowy z 4 szufladami o wym. 300- 450x550x650mm (możliwość wykonania kontenera na wymiar). Kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub melaminowanej.
Kontener wyposażony w:
- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- BOKI / WIEŃCE /ŚCIANAK TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, - wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.
Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem.
Wkłady wnętrze szuflad wykonane w standardzie biurowym (płyta meblowa) o wysuwie min. 80%, z cichym domykiem, o nośności min. 10 kg. Szuflady solidne, trwałe i lekkie z możliwością wysuwu wszystkich jednocześnie, bez obawy przeciążenia. Górna szuflada wyposażona w plastikowy piórnik
Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt
- KÓŁKA: kółka plastikowe, do podłoża twardego
- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie 2 kluczyki
8. Dot. Szafka pod drukarkę (poz. 7 oraz 37 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wg poniższego opisu?
Szafa pod drukarkę o wym. 600/800x450x630-650mm , wyposażona w:
- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- BOKI / WIEŃCE /ŚCIANAK TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, technologia nie wymagająca listwy dystansowej
- wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.
1x szuflada wykonana w standardzie biurowym (płyta meblowa) o wysuwie min. 80%, z cichym domykiem, o nośności min. 10 kg. Szuflada solidne, trwała i lekka z możliwością wysuwu bez obawy przeciążenia.
Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt
Szafka dwudrzwiowa, drzwi skrzydłowe, szafka wyposażona w półkę na materiały biurowe
- ZAMEK: zamek z kluczykiem do drzwi i do szuflady, w zestawie po 2 kluczyki
9. Dot. Szafa na dokumentację (poz. 8 oraz 38 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę wg poniższego opisu:
Szafa na dokumenty o wym: 1200x450x2100mm. KORPUSY:
- Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Konstrukcja wieńcowa. Wszystkie widoczne boki oklejone PCV lub ABS o grubości od 0,8 do 2,0 mm (fronty) Plecy nie wpuszczone w boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców ,może ale nie musi być cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. technologia nie wymagająca listwy dystansowej. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości nie miej niż 18mm, pokryta obustronnie melaminą. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub nóżki o wysokości 100 mm, z możliwością wypozimowania, wykończone cokołem
Wieńce oklejone PVC lub ABS o grubości 0,8-2mm z czterech stron. Korpusy nie sklejane fabrycznie w całość jednakże wykonane bez widocznych łączeń. Fronty jak korpusy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Drzwi skrzydłowe lub jeśli projekt przewiduje przesuwne. W przypadku drzwi skrzydłowych Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt. Drzwi przesuwne uchwyt do uzgodnienia na etapie realizacji. Zamek baskwilowy dwupunktowy
10. Dot. Szafa na dokumentację (poz. 9 oraz 39 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę wg poniższego opisu:
Szafa na dokumenty o wym. 700x450x1200mm, wyposażona w:
Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Konstrukcja wieńcowa. Wszystkie widoczne boki oklejone PCV lub ABS o grubości od 0,8 do 2,0 mm (fronty) Plecy nie wpuszczone w boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców ,może ale nie musi być cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. technologia nie wymagająca listwy dystansowej.
2 szuflady wykonane w standardzie biurowym (płyta meblowa) o wysuwie min. 80%, z cichym domykiem, o nośności min. 10 kg. Szuflady solidne, trwałe i lekkie z możiwością wysuwu wszystkich jednocześnie, bez obawy przeciążenia. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Pod szufladami komora dwudrzwiowa, drzwi skrzydłowe zamykane na klucz, szafka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt. KÓŁKA: kółka plastikowe, do podłoża twardego.
Dodatkowa opcja; uchwyt boczny służący do przesuwania oraz jako wieszak
11. Dot. Biurko (poz. 10-11-12 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurko o poniższych parametrach:
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem z obrzeżem z ABS lub PCV 2mm. Blat podparty na dwóch kontenerach: 3xszuflada + szafka jednodrzwiowa z półką. BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm; Drzwi szafki: osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku (zawias + element spowalniający), z możliwością regulacji. Szuflady wyposażone w prowadnice o wysuwie min. 80 %, z cichym domykaniem. Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt. Fronty skrzydłowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem. Szafka wyposażona w półke.
12. Dot. Biurko (poz. 13 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurko o poniższych parametrach:
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36 mm obustronnie melaminowanej lub pokrytej laminatem, z obrzeżem z ABS lub PCV 2mm. Blat oparty na jednym kontenerze ( szuflada+ szafka) umieszczonym po prawej stronie. BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem.
Drzwi szafki: osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku (zawias + element spowalniający), z możliwością regulacji. Szuflady wyposażone w prowadnice o wysuwie min. 80 %, z cichym domykaniem. Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt. Fronty skrzydłowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem. Szafka wyposażona w półke.
- ZAMEK: zamek z kluczykiem do drzwi i do szuflady; NÓŻKI: 4 regulowane nóżki, do podłoża twardego. Możliwość wykończenia cokołem.
13. Dot. Biurko (poz. 14 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści biurko poniższych parametrach:
Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36mm obustronnie melaminowanej lub pokrytej laminatem z obrzeżem z ABS lub PCV 2mm. Blat oparty na jednym kontenerze ( szuflada+ szafka) umieszczonym po prawej stronie. Kształt blatu typu ERGO, wcięcie delikatnym łukiem, lewa strona przedłużona łącznie 1200 mm od lewego górnego rogu. - BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem Drzwi szafki: osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku (zawias + element spowalniający), z możliwością regulacji. Szuflada wyposażone w prowadnice o wysuwie min. 80 %, z cichym domykaniem. Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt. Fronty skrzydłowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem. Szafka wyposażona w półke.1 szuflada z wkładem typu piórnik.
14. Dot. Szafa ubraniowa (poz. 15-16 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniową o poniższych parametrach:
KORPUSY: Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Plecy z płyty meblowej 18 mm, wpuszczane lub nie wpuszczane w boki i wieńce, Plecy w kolorze boków z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub wyposażony w nóżki z możliwością wypoziomowania o wys.100 mm wykończone cokołem
- Wieńce oklejone z czterech stron. Wszystkie widoczne boki oklejone PCV lub ABS o grubości od 0,8 do 2,0 mm (fronty) Plecy nie wpuszczone w boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców ,może ale nie musi być cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. technologia nie wymagająca listwy dystansowej. Klasa higieniczności E1. Półka w kolorze boków wykonane z płyty wiórowa trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, Umieszczona w górnej części szafy na wysokości ok. 400 mm od wieńca górnego Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Szafa wyposażona w drążek na ubrania. Wysokość szafy 2100 mm
15. Dot. Regał otwarty (poz. 17 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści regał o poniższych parametrach:
KORPUSY: Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Plecy z płyty meblowej 18 mm, wpuszczane lub nie wpuszczane w boki i wieńce, Plecy w kolorze boków z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub wyposażony w nóżki z możliwością wypoziomowania o wys.100 mm wykończone cokołem
- Wieńce oklejone z czterech stron. Wszystkie widoczne boki oklejone PCV lub ABS o grubości od 0,8 do 2,0 mm (fronty) Plecy nie wpuszczone w boki i wieńce z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców ,może ale nie musi być cofnięta w stosunku do boków o około 10 mm. technologia nie wymagająca listwy dystansowej. Klasa higieniczności E1.
Półki w kolorze boków wykonane z płyty wiórowa trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, Ilość półek: min.4 co najmniej 2 przestawne. Półki na metalowych bolcach.
Regał dostarczony skręcony (tylko półki do ułożenia).
Wysokość regału 2100 mm
16. Dot. Kontener podbiurkowy (poz. 18 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści kontener o poniższych parametrach:
Kontener podbiurkowy z 3 szufladami o wym. 300- 450x550x650mm (możliwość wykonania kontenera na wymiar). Kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub melaminowanej. Kontener dostarczony w całości (skręcony, bez widocznych łączeń)
Kontener wyposażony w: BOKI / WIEŃCE /ŚCIANAK TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, - wieniec dolny wyposażony w 4 kółka plastikowe.
Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem.
Wkłady wnętrze szuflad wykonane w standardzie biurowym (płyta meblowa) o wysuwie min. 80%, z cichym domykiem, o nośności min. 10 kg. Szuflady solidne, trwałe i lekkie z możiwością wysuwu wszystkich jednocześnie, bez obawy przeciążenia. Górna szuflada wyposażona w plastikowy piórnik
Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt
- KÓŁKA: kółka plastikowe, do podłoża twardego
- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie 2 kluczyki
17. Dot. Szafka z szufladami (poz. 19 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści kontener o poniższych parametrach:
Kontener podbiurkowy z 2 szufladami o wym. 300- 450x550x650mm (możliwość wykonania kontenera na wymiar). Kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub melaminowanej. Kontener dostarczony w całości (skręcony, bez widocznych łączeń)
Kontener wyposażony w: BOKI / WIEŃCE /ŚCIANAK TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, - wieniec dolny.
Wszystkie szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem.
2 szuflady z wkładami wewnętrznymi wykonanymi w standardzie biurowym (płyta meblowa) o wysuwie min. 80%, z cichym domykiem, o nośności min. 10 kg. Szuflady solidne, trwałe i lekkie z możliwością wysuwu wszystkich jednocześnie, bez obawy przeciążenia.
Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt
- nóżki regulowane
- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie 2 kluczyki
18. Dot. Kontener (poz. 20 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści kontener o poniższych parametrach:
Kontener podbiurkowy jednodrzwiowy o wym. 300- 450x550x650mm (możliwość wykonania kontenera na wymiar). Kontener wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub melaminowanej. Kontener dostarczony w całości (skręcony, bez widocznych łączeń)
Kontener wyposażony w: BOKI / WIEŃCE /ŚCIANAK TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm. Obrzeża z ABS lub PCV o grubości 0,8-2 mm. Kontener wykonany w technologii nie wymagającej listwy dystansowej.
Drzwi zamykane kluczykiem.
Fronty o kącie otwarcia min. 110 stopni, zawiasy z regulacją.
Uchwyty w kształcie litery C, umożliwiający wygodny pochwyt
- nóżki regulowane
- ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie 2 kluczyki
19. Dot. Szafa aktowa (poz. 21 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę aktową o poniższych parametrach:
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (skręcony). BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, w technologii nie wymagającej listwy dystansującej. WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana lub nie między korpusy zewnętrzne. Wykonana w technologii opisanej w pytaniu nr 1. Wysokość szafki 2100 mm
20. Dot. Szafa aktowa wisząca (poz. 22 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę aktową wiszącą o poniższych parametrach:
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (skręcona). BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, w technologii nie wymagającej bocznej listwy dystansowej, z obrzeżem z ABS lub PCV o gr.0,8-2mm WIEŃCE: z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. ŚCIANKA TYLNA: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą w standardzie o grubości 18 mm wpuszczana lub nie między korpusy zewnętrzne zlicowane z ich krawędziami i mocowane na kołki drewniane, mimośrody lub śruby.
21. Dot. Szafa aktowa otwarta (poz. 23 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę aktową o poniższych parametrach:
Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (skręcony). BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o grubości 18 mm, w technologii nie wymagającej bocznej listwy dystansowej.
22. Dot. Szafa aktowa zamknięta (poz. 24 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę aktową o poniższych parametrach:
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Kontener dostarczony na miejsce dostawy w całości (skręcony). BOKI: z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą lub laminowaną o grubości 18 mm, nie wymagający listwy dystansowej. Uchwyt w kształcie litery C, umożliwiające wygodny pochwyt. Plecy wpuszczone lub nie z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem
Wieniec dolny i górny: w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminowaną. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub wyposażony w nogi o wys.100 mm , wykończone cokołem.
Obrzeża oklejone ABS lub PVC o grubości 0,8-2mm z czterech stron. Korpusy skręcane.
Klasa higieniczności E1. Nóżki: 4 regulowane nóżki, do podłoża twardego
PÓŁKI: półki w kolorze boków wykonane z płyty wiórowa trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
Szafa o wymiarach: 500x400x1200mm
23. Dot. Szafa aktowa zamknięta (poz. 25 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę aktową o poniższych parametrach:
KORPUSY:- Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Konstrukcja wieńcowa. Obrzeża oklejone PVC lub ABS o grubości 0,8-2 mm z czterech stron. Plecy: wpuszczane lub nie w boki i wieńce, w kolorze boków, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem.
Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub nóżki o wysokości 100 mm z mozliwościa wypoziomowania, wykończone cokołem.
Wieńce oklejone PVC lub ABS 2mm z czterech stron. Korpusy skręcane fabrycznie. Klasa higieniczności E1. Nóżki: 4 regulowane nóżki, do podłoża twardego
PÓŁKI: w kolorze boków wykonane z płyty wiórowa trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm- pokryte obustronnie melaminą lub laminatem, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary Szafy: 1050x400x2100mm
24. Dot. Szafa w zabudowie (poz. 26-27 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę o poniższych parametrach:
Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Konstrukcja wieńcowa. Obrzeża oklejone PVC lub ABS 0,8-2 mm z czterech stron. Plecy: nie muszą być wpuszczane w boki i wieńce, w kolorze boków, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców nie cofnięta w stosunku do boków. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm, lub nóżki o wysokości 100 mm, z mozliwością wypoziomowania, wykończone cokołem. Wieńce oklejone PVC lub ABS o gr.0,8- 2mm z czterech stron. Korpusy skręcane w całość w fabryce.
PÓŁKI: mocowane na metalowych wciskanych bolcach, w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana na stałe w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki w kolorze boków wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Drążek mocowany na wysokości ok. 150cm nad podłogą szafy. Fronty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Drzwi nachodzące na wieniec górny i dolny, przykrywające również boki szafy. Drzwi skrzydłowe, zamocowane na samodomykających zawiasach, Zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami. Klucze mają posiadać numer dający możliwość domówienia klucza lub zastosowania– 1 klucz do wszystkich szaf. Uchwyty umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery C,.
25. Dot. Szafa na dokumenty półotwarta (poz. 28-29 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę o poniższych parametrach:
Boki: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Konstrukcja wieńcowa. Obrzeża oklejone PVC lub ABS 0,8-2 mm z czterech stron. Plecy: nie muszą być wpuszczane w boki i wieńce, w kolorze boków, z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Płaszczyzna pleców nie cofnięta w stosunku do boków. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm, lub nóżki o wysokości 100 mm, z mozliwością wypoziomowania, wykończone cokołem. Wieńce oklejone PVC lub ABS o gr.0,8- 2mm z czterech stron. Korpusy skręcane w całość w fabryce. Półki mocowane na metalowych wciskanych bolcach, w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana na stałe w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki w kolorze boków wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH min. 327 mm. Fronty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem. Drzwi nachodzące na wieniec górny i dolny, przykrywające również boki szafy. Drzwi skrzydłowe, zamocowane na samodomykających zawiasach puszkowych pozwalających na szybki montaż bez użycia narzędzi (clip), Zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami. Klucze mają posiadać numer dający możliwość domówienia klucza lub zastosowania– 1 klucz do wszystkich szaf. Uchwyty umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery C,. Wysokość szafy 2100 mm
26. Dot. Blat opisany (poz. 30 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści blat o poniższych parametrach:
Blaty (powierzchnia łacznie 5,05m2). Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym
Blat wykonany z podwójnej płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej lub obustronnie pokrytej laminatem, o całkowitej grubości 36 mm
Krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS gr 2 mm, charakteryzującej się: odpornością na odrywanie obrzeża, odpornością na działanie wody
Gęstość płyty wynosi minimum 650kg/m3 o klasie higieniczności E1.
MOCOWANIE
- mocowanie za pomocą kątowników, od dołu blatu do ściany, na wkręty systemowe
- dodatkowe podparcie w postaci nóg rurowych, stalowych o średnicy min. 40 mm
27. Dot. Zabudowa meblowa opisany (poz. 31 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści zabudowę o poniższych parametrach:
Wszystkie elementy płytowe korpusów szafek kuchennych wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą lub laminowaną o klasie higieniczności E1. Należy zastosować płytę o grubości minimum 18 mm, widoczne krawędzie boczne płyt oklejone PCV lub ABS grubości min. 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. Konstrukcja szafek wieńcowa. Wszystkie fronty drzwiowe oraz czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, kolor zostanie podany na etapie wykonawstwa. Długość zabudowy 280cm. Elementy zabudowy: szafki podblatowe skrzydłowe, 1 z szafek podblatowych z 4 szufladami (szer.600mm). Szafki wiszące skrzydłowe. Blat laminowany.
28. Dot. Stół jadalniany (poz. 32 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści stół jadalniany o poniższych parametrach:
Kolor blatu oraz stelaża do uzgodnienia z Zamawiającym. Stół z blatem gr. min. 36 mm ( płyta wiórowa laminowana lub melaminowa dwustronnie, obrzeże – gr. 2mm ). Stół składając w się z dwóch części na metalowej ramie. Rama każdej z części wyposażona w nogi stalowe o przekroju kołowym o średnicy 40-60 mm, malowana proszkowo, z możliwością wypoziomowania. Wys. ok. 750mm, szer. 600mm, dł. 2150mm
29. Dot. Szafa magazynowa (poz. 33 formularza cenowego):
Czy Zamawiający dopuści szafę o poniższych parametrach:
Szafa magazynowa na dokumenty o wym: 1200x450x2100mm. KORPUSY: Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Konstrukcja wieńcowa. Obrzeża z ABS lub PCV o grubości 0,8-2mm. Plecy: w kolorze boków z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, nie wpuszczane, Płaszczyzna pleców nie cofnięta w stosunku do boków. Wieniec dolny i górny : w kolorze boków, płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą lub laminatem. Wieniec dolny szafy wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie minimum 15 mm lub nóżki o wysokości 100 mm, z mozliwością wypoziomowania, wykończone cokołem. Wieńce oklejone obrzeżem z ABS lub PVC 2mm z czterech stron. Korpusy montowane na produkcji. Fronty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem, Szyny, prowadnice aluminiowe, systemowe do drzwi przesuwnych, Uchwyty do uzgodnienia, Zamek baskwilowy dwupunktowy
30. Czy Zamawiający dopuści wykonanie korpusów mebli łączonych za pomocą złączy mimośrodowych? Wykonanie korpusów dużych szaf klejonych fabrycznie w całość w prasach oraz ich transport wraz z wniesieniem jest znacznie utrudniony.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 2. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 3. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 4. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 5. Zamawiający dopuszcza.
Ad 6. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 7. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 9. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 10. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 11.  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 13.  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 15. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 16. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 17. Zamawiający dopuszcza.
Ad 18. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 19. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 20. Zamawiający dopuszcza.
Ad 21. Zamawiający dopuszcza.
Ad 22. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 23. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 24. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 25. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 26. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 27. Zabudowę należy wykonać zgodnie z szczegółowym opisem zamówienia. Elementy zabudowy takie jak: szafki podblatowe, szafki wiszące lub szuflady do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
Ad 28. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 29. Zamawiający dopuszcza jedynie wykończenie krawędzi obrzeżami PCV lub ABS gr. 0,8-2 mm.
Ad 30. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

BCO logo mini

Białystok, dnia 03.03.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę i montaż mebli biurowych DZP.261.7.2020
 
Identyfikator postępowania: cec2e6c9-daf1-4b73-a2ca-cdcf0c92aba2
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ