BCO logo mini

Białystok, dnia 17.08.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 6, Grupa A6: Capecitabinum
5
Asclepios S.A.,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
72,14
72,14
 
6
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
73,64
73,64
 
9
Optifarma sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów
78,02
78,02
 
Część nr 7, Grupa A7: Gemcitabinum
5
Asclepios S.A.,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
94,18
94,18
 
6
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 17, Grupa A17: Ondansetronum
6
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 30, Grupa B8: Maska chirurgiczna
8
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
11
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
41,81
40,00
81,81
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

 


BCO logo mini 

Białystok, dnia 11.08.2020 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 1, Grupa A1: Dexamethasoni phosphas
5
Asclepios S.A.,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
98,64
98,64
 
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
10
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
99,54
99,54
 
Część nr 5, Grupa A5: Bicalutamidum
5
Asclepios S.A.,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
41,49
41,49
 
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 9, Grupa A9: Cetuximabum
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 11, Grupa A11: Irinotecani hydrochloridum trihydricum
6
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
88,10
88,10
 
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
35,15
35,15
 
Część nr 15, Grupa A15: Vinorelbinum
5
Asclepios S.A.,
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
96,64
96,64
 
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 19, Grupa A19: Temozolomidum
7
Konsorcjum firm
Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


 BCO logo mini
Białystok, dnia 10.08.2020 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie B1, B9, B12, B13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. W tych grupach cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
Wykonawca
Cena
najkorzystniejszej oferty
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Grupa B1: Rękawice jednorazowego użytku.
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
2 300 400,00 zł
938 300,00 zł
Grupa B9: Półmaska filtrująca, gogle lub okulary ochronne
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
64 132,20zł
49 394,40zł
Grupa B12: Igła do pobierania i rozpuszczania leków
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna,
ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
50,00 zł
25,92 zł
Grupa B13: Osłona flakonu lub worka, zestaw do przygotowania cytostatyków
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna,
ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
14 880,00 zł
8 040,00 zł

 


 BCO logo mini
Białystok, dnia 06.08.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 4, Grupa A4: Bevacizumabum
2
Roche Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 8, Grupa A8: Imatinibum
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 10, Grupa A10: Trastuzumabum
2
Roche Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 12, Grupa A12: Olaparibum
1
AstraZeneca AB,
151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden Södertälje
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 13, Grupa A13: Acidum levofolinicum
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 14, Grupa A14: Trametinibum
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 16, Grupa A16: Epoetinum beta
2
Roche Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 18, Grupa A18: Dabrafenibum
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 20, Grupa A20: Vemurafenibum
2
Roche Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 21, Grupa A21: Temsirolimusum
3
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.,
ul. Żwirki Wigury 16B, 02-092 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 22, Grupa A22: Sunitinibum
12
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%
 

 
BCO logo mini
 
Białystok, dnia 05.08.2020 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Grupie B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 28.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 2, Grupa A2: Cisplatinum
5
Asclepiods S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 3, Grupa A3: Netupitantum + Palonosetroni hydrochloridum
5
Asclepiods S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
7
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
99,54
99,54
 
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%

 


Białystok, dnia 10.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w dniu 02.07.2020 r. w trakcie sesji otwarcia ofert oraz w informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, błędnie podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w grupie A8.
Zgodnie z limitem finansowym obowiązującym w dniu otwarcia ofert w zakresie produktu leczniczego będącego przedmiotem zamówienia w grupie A8, na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, właściwa kwota przeznaczenia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w grupie A8 wynosi 3 722 796,00 zł.

 


 
Białystok, dnia 06.07.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 02.07.2020 r. w ofercie Wykonawcy Astra Zeneca AB, 151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden Södertälje jest Grupa A1, powinno być A12.

 


Białystok, dnia 02.07.2020 r.
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 02.07.2020 r. do godz. 8:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
AstraZeneca AB, 151 85 SÖDERTÄLJE, Sweden Södertälje
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A1    – 5 655 000,00 zł
Oferta nr 2:
Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
Grupa A4    – 4 811 088,35 zł
Grupa A10 – 5 817 420,00 zł
Grupa A16 – 44 204,00      zł
Grupa A20 – 273 939,68    zł
Oferta nr 3:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki Wigury 16B, 02-092 Warszawa
Grupa A21 – 44 226,00      zł
Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 2 dni roboczych
Grupa B9    – 64 132,20      zł
Oferta nr 5:
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Grupa A1    – 4 752,00       zł
Grupa A2    – 214 815,60    zł
Grupa A3    – 282 184,00    zł
Grupa A5    – 54 277,80      zł
Grupa A6    – 344 869,80    zł
Grupa A7    – 192 996,00    zł
Grupa A15 – 528 344,50    zł
Oferta nr 6:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 1 dnia roboczego
Grupa A6    – 248 799,60    zł
Grupa A7    – 181 767,00    zł
Grupa A11 – 273 040,00    zł
Grupa A17 – 49 400,00      zł
Oferta nr 7:
Konsorcjum firm Urtica sp. z .o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Grupa A1    – 4 687,20       zł
Grupa A3    – 283 500,00    zł
Grupa A5    – 22 521,20      zł
Grupa A6    – 337 849,60    zł
Grupa A9    – 3 038 040,00 zł
Grupa A11 – 240 535,00    zł
Grupa A15 – 510 600,00    zł
Grupa A19 – 319 143,50    zł
Oferta nr 8:
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 1 dnia roboczego
Grupa B1    – 2 300 400,00 zł
Grupa B7    – 17 379,00      zł
Grupa B8    – 162 000,00    zł
Oferta nr 9:
Optifarma sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Sokołowska 14, 05-806 Sokołów
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 1 dnia roboczego
Grupa A6    – 318 906,00    zł
Oferta nr 10:
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Grupa A1    – 4 708,80       zł
Oferta nr 11:
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 1 dnia roboczego
Grupa B8    – 232 500,00    zł
Grupa B12 – 50,00              zł
Grupa B13 – 14 880,00      zł
Oferta nr 12:
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowski, ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock
Termin jednostkowej dostawy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2B do SIWZ: w ciągu 1 dnia roboczego
Grupa A8    – 2 646 659,10 zł
Grupa A11 – 684 285,00    zł
Grupa A13 – 531 667,50    zł
Grupa A14 – 1 429 493,40 zł
Grupa A18 – 6 366 253,85 zł
Grupa A22 – 2 232 834,72 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część
nr
Nazwa
Kwota przeznaczenia (zł)
Część
nr
Nazwa
Kwota przeznaczenia (zł)
Część
nr
Nazwa
Kwota przeznaczenia (zł)
1
Grupa A1
4 898,40
13
Grupa A13
574 214,00
25
Grupa B3
47 780,00
2
Grupa A2
254 836,80
14
Grupa A14
8 120 574,00
26
Grupa B4
381 300,00
3
Grupa A3
406 420,00
15
Grupa A15
547 722,00
27
Grupa B5
53 460,00
4
Grupa A4
7 493 075,10
16
Grupa A16
44 424,50
28
Grupa B6
184 600,00
5
Grupa A5
23 521,60
17
Grupa A17
133 800,00
29
Grupa B7
48 600,00
6
Grupa A6
615 535,20
18
Grupa A18
9 558 233,55
30
Grupa B8
193 500,00
7
Grupa A7
493 290,00
19
Grupa A19
331 128,00
31
Grupa B9
49 394,40
8
Grupa A8
1 649 340,00
20
Grupa A20
795 196,64
32
Grupa B10
28 600,00
9
Grupa A9
4 663 242,00
21
Grupa A21
184 716,60
33
Grupa B11
26 450,00
10
Grupa A10
7 244 510,00
22
Grupa A22
4 368 148,20
34
Grupa B12
25,92
11
Grupa A11
521 640,00
23
Grupa B1
938 300,00
35
Grupa B13
8 040,00
12
Grupa A12
6 669 282,00
24
Grupa B2
30 165,00
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

 


 
Białystok, dnia 24.06.2020 r.
Zamawiający informuje, że w dniach 4, 8, 10, 16, 19.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych):
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załącznika nr 2A i Załącznika nr 2B Zmieniony 2, naniósł ww. załączniku dopuszczone oferowane parametry.
1. Dot. grupy B8 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej typ II wiązanej na troki, trójwarstwowej, wykonanej z niepylacej i hipoalergicznej tkaniny polipropylenowej, posiadającej wkładkę modelująca na nos, posiadającej zewnętrzną warstwę o gramaturze 20 g/m2, wewnętrzną warstwę o gramaturze 14 g/m2, warstwa filtracyjna min.20g/m2, zgodnej z normą PN-EN 14683 lub równoważną? Maska pakowana jest w wygodne opakowanie w formie kartonika (podajnika) umożliwiające wyjmowanie pojedyńczych sztuk. Kolor zielony lub niebieski.
Ad 1. Zamawiający dopuszcza.
2. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w § 7 ust. 1 c) do 0,5 % wartości brutto jednostkowego zamówienia?
Ad 2. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
3. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy? Proponowane brzmienie:
Siła Wyższa
1.         Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2.         Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3.         Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4.         Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5.         W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.
Ad 3. Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy:
Po §11 zostaje dodany §12 o treści jak poniżej:
„1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”
§13 uzyskuje brzmienie:
„1.    Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy), poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Odbiorcy sądu powszechnego w Białymstoku.
2.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ww. umowy, zastosowanie mieć będą przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 t.j. ze zm.).”
§14 uzyskuje brzmienie:
„Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.”
4. Czy Zamawiający w zadaniu A2 wymaga, aby produkt leczniczy Cisplatinum, posiadał potwierdzoną wpisem do CHPL stabilność fizykochemiczną po pierwszym otwarciu fiolki co najmniej 48 h?
Ad 4. Zamawiający wymaga.
5. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów umowy par. 5, pkt 10 , dla Gr A21, poz. 36, w myśl których zobowiązany jest do dostarczenia oryginału faktury w momencie dostawy towaru. Wykonawca załącza do dostawy dokument WZ, zaś wersje elektroniczną faktury dostarcza mailem tego samego dnia (w dniu realizacji zamówienia). Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody wyłącznie na taki tryb procedowania i dostarczania dokumentów finansowych.
Ad 5. Zamawiający udziela zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną.
Treść §5 ust. 10 umowy uzyskuje brzmienie:
„Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego (rozliczeniowego) Odbiorcy.”
6. Dot. grupa B6 poz. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego z długim rękawem zakończonym mankietem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Ad 6. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
7. Dot. grupy B12 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania i rozpuszczenia leków z otworem bocznym w rozmiarze 1,2 x 40 mm.
Ad 7. Zamawiający dopuszcza.
8. Dot. grupy B13 poz. 14, poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka używanego jako ochrona leku światłoczułego w kolorze żółtym w dwóch proponowanych rozmiarach w granicy błędu +(-)1 cm.
Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
_9. Dot. grupy B13 poz. 14, poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka używanego jako ochrona leku światłoczułego w kolorze zielonym w dwóch proponowanych rozmiarach w granicy błędu +(-)1 cm.
Ad 9. Zamawiający dopuszcza.
10. Dot. grupy B13 poz. 16: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.
Ad 10. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
11. Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Ad 11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
12. Do §2 ust.5 wzoru umowy prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.".
Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
13. Do §3 ust.9 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).
Ad 13. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
_14. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.11  wzoru umowy)?
Ad 14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
15. Do §5 ust. 13 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
Ad 15. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
16. Do treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
Ad 16. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
17. Dot. grupy B1 poz. 1: Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowane po 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.
Ad 17. Zamawiający w grupie B1 poz. 1, dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego po 200 szt. wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu oraz kolumny 6 "Ilość" w formularzu cenowym (tj. w opisie asortymentu: pakowany a 200 szt.; w ilości: 22.500).
18. Dot. grupy B1 poz. 1: Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.
Ad 18. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
19. Dot. wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
Ad 19. Patrz wyjaśnienia Ad 3.
20. Dot. grupy B3 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: AQL 1,0, zawartość protein max 79μg/g, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Ad 20. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
21. Dot. grupy B3 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: AQL 1,0, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Ad 21. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
22. Dot. grupy B6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2?
Ad 22. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
23. Dot. grupy B6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym „L”?
Ad 23. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
24. Dot. grupy B6 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?
Ad 24. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
25. Dot. grupy B6 poz. 9 i 10: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Ad 25. Zamawiający dopuszcza w grupie B6 poz. 9, 10 wycenę za opakowanie a’10 sztuk wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu oraz kolumny 5 „Jednostka miary”, 6 „Ilość” w formularzu cenowym (tj. w opisie asortymentu: opakowanie a’10 sztuk, w „Jednostce miary”: op.,  w „Ilości”: w poz. 9: 5000, w pozycji 10: 4000).
26. Dot. grupy B6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym „L”?
Ad 26. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
27. Dot. grupy B6 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?
Ad 27. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
28. Dot. grupy B7 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Ad 28. Zamawiający dopuszcza w Grupie B7 poz. 11 wycenę za opakowanie a’100 szt. wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 5 „Jednostka miary”, 6 „Ilość” w formularzu cenowym (tj. w opisie asortymentu : opakowanie a’100 sztuk, w „Jednostce miary”: op.,  w „Ilości”: 900).
29. Dot. grupy B7 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Ad 29. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
30. Dot. grupy B8 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści maskę z gumkami na uszy zamiast troków do wiązania?
Ad 30. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
31. Dot. grupy B8 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2)?
Ad 31. Zamawiający dopuszcza.
32. Dot. grupy B8 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?
Ad 32. Zamawiający dopuszcza w Grupie B8 poz. 12 wycenę za opakowanie a’50 sztuk wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu oraz kolumny 5 „Jednostka miary”, 6 „Ilość” w formularzu cenowym (tj. w opisie asortymentu: opakowanie a’50 sztuk, w „Jednostce miary”: op.,  w „Ilości”: 3000).
 33. Dot. grupy B3 poz. 5 i 6: Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawic z prostym mankietem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 33. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
34. Dot. grupy B10 poz. 11: Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli normę EN ISO 374-3 (obecnie równoważna: EN 16523-1) – odnośnie odporności na cytostatyki, a nie EN ISO 374-5?
Ad 34. Zamawiający nanosi poprawkę w opisie przedmiotu zamówienia, tj. zamiast: „(…) czas przenikania min. 240 min zgodnie z normą EN ISO 374-5:2016 lub równoważną (…)”, powinno być: „(…) czas przenikania min. 240 min zgodne z normą EN ISO 374-3 lub równoważną (…)”.
W związku z powyższą zmianą w Załączniku nr 2B Zmieniony do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2B Zmieniony 2 do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmianę, o której mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2B Zmieniony do SIWZ.
35. Dot. grupy Grupa B10 poz. 11: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic bez nadruku o poziomie AQL na opakowaniu. Odporność na cytostatyki; czas przenikania min. 240 min zgodnie z normą EN ISO 374-3 (obecnie równoważna: EN 16523-1). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 35. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Nadruk AQL na opakowaniu dotyczy pary rękawic.
36. Dot. grupy Grupa B10, poz. 11: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic bez nadruku o poziomie AQL na opakowaniu. Odporność na cytostatyki; czas przenikania min. 240 min zgodnie z normą EN ISO 374-3 (obecnie równoważna: EN 16523-1). Rękawice rejestrowane tylko jedynie jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 36. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Nadruk AQL na opakowaniu dotyczy pary rękawic.
37. Dot. grupy Grupa B11 poz. 12: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic bez nadruku o poziomie AQL na opakowaniu. Rękawice rejestrowane tylko jedynie jako środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na minimum 18 cytostatyków. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 37. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Nadruk AQL na opakowaniu dotyczy pary rękawic.
38. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:
„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”
Ad 38. Patrz wyjaśnienia Ad 3.
39. W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu:
„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.
Ad 39. Do treści §7 zostaje dodany ust. 7, który uzyskuje brzmienie:
„7. Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”
40. Czy Zamawiający w grupie B9 poz. 13 dopuści półmaskę filtrującą o wyższej klasie ochrony FPP3, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ?
Ad 40. Zamawiający dopuszcza.
41. Dot. grupy B9 poz. 13: Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o  wydzielenie z grupy B9  poz. 13  - półmaska  klasy FFP2  i utworzenie z niej osobnego pakietu.
Ad 41. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

 


 
Białystok, dnia 19.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 16.06.2020 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 16.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 02.07.2020 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 02.07.2020 r. godz. 09:00.
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
1. treść SIWZ:
a) w pkt XI.2.
Zamiast: (…) 30.06.2020 r. do godz. 08:30.
Powinno być: (…) 02.07.2020 r. do godz. 08:30.
b) w Załączniku nr 2B do SIWZ, w Grupie B13:
Zamiast:
Nr
gr.
Nr
poz.
Nazwa handlowa
i numer katalogowy
Producent
Jednostka
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
brutto (zł)
VAT
(%)
Cena brutto
(zł)
Wadium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B13
Osłona flakonu lub worka używana jako ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym w dwóch  rozmiarach
 
100-250 ml (12x 21 cm)
 
14
szt.
12 000
 
500-1000 ml (20x 30 cm)
 
15
szt.
12 000
 
Zestaw do przygotowania cytostatyków (kompatybiny z urzadzeniem Diana - używanym przez zamawiającego) z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczką z filtrem hydrofobowym umożliwiającą bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. System o dł. 43cm, objętość wypeł. 5,2 ml, wykonany z poliuretanu, nie zawierający DEHP, lateksu. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Wersja bursztynowa, transparentna do leków światłoczułych
 
16
szt.
200
100,00 zł
 
CENA GRUPY
B13
 
 
 
 
Powinno być:
Nr
gr.
Nr
poz.
Nazwa handlowa
i numer katalogowy
Producent
Jednostka
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
brutto (zł)
VAT
(%)
Cena brutto
(zł)
Wadium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B13
Osłona flakonu lub worka używana jako ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym w dwóch  rozmiarach
 
100-250 ml (12x 21 cm)
 
14
szt.
12 000
 
500-1000 ml (20x 30 cm)
 
15
szt.
12 000
100,00 zł
 
CENA GRUPY
B13
 
 
 
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).
Zamiast: Data: 2020-06-30, godzina: 08:30.
Powinno być: Data: 2020-07-02, godzina: 08:30.
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).
Zamiast: Data: 2020-06-30, godzina: 09:00.
Powinno być: Data: 2020-07-02, godzina: 09:00.
c) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.4).
Zamiast: Osłona flakonu lub worka, zestaw do przygotowania cytostatyków.
Powinno być: Osłona flakonu lub worka.
 
W związku z powyższymi zmianami:
_a)  Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
_b) Zamawiający udostępnia Załącznik nr 2B Zmieniony do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 2B do SIWZ.

 

 BCO logo mini

Białystok, dnia 29.05.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych
nr referencyjny DZP.261.10.2020
 
Identyfikator postępowania: 8375b275-beb1-4bb5-a2b8-6c9b717e21c1
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ