BCO logo mini
Białystok, dnia 27.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania:
a) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach A8 i B1. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
b) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie B16. W tej grupie oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca
Cena
oferty z najniższą ceną
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Grupa B16: Insulina ludzka.
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
3.450,41 zł
2.518,23 zł

Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp, udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 2, Grupa A2: Trastuzumabum.
8
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j.
mgr Janina Gierłowska – Andrzej Gierłowski
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.
99,31
99,31
 
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
15
Amgen Sp. z o.o.
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.
78,76
78,76
Część nr 3, Grupa A3: Fulvestran.
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
99,53
99,53
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 5, Grupa A5: Calcii folinas.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 6, Grupa A6: Filgrastimum.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
14
Lek S.A.
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
97,84
97,84
Część nr 9, Grupa A9: Dexamethasoni natrii phosphas.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
98,64
98,64
 
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
11
Neuca S.A.
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
99,04
99,04
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
99,86
99,86
Część nr 12, Grupa B2: Desfluranum, Sevofluranum.
2
Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 13, Grupa B3: Bupivacainum hydrochloricum.
7
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
95,26
95,26
 
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
98,07
98,07
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
98,92
98,92
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,15
98,15
17
Tramco Sp. z o.o.
Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.
95,26
95,26
Część nr 14, Grupa B4: Jałowy żel.
1
Batist Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.
77,44
77,44
 
3
Neomed Barbara Stanczyk
ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
4
Medicus Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.
89,91
89,91
Część nr 16, Grupa B6: Durvalumabum.
12
AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sweden.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 17, Grupa B7: Fentanylum.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
96,60
96,60
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
98,52
98,52
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 19, Grupa B9: Oxycodoni.
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
85,48
85,48
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,44
98,44
Część nr 20, Grupa B10: Oxycodoni Hydrochloridum + Naloxoni Hydrochloridum.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
74,03
74,03
 
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 21, Grupa B11: Methadoni hydrochloridum.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
97,14
97,14
 
11
Neuca S.A.
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
98,08
98,08
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,18
98,18
Część nr 22, Grupa B12: Morphini Sulfas.
7
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
95,31
95,31
 
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
98,73
98,73
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
98,97
98,97
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,62
98,62
Część nr 23, Grupa B13: Morphini Sulfas/Morphini.
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
99,45
99,45
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,31
98,31
Część nr 24, Grupa B14: Pethidini hydrochloridum.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
91,69
91,69
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
92,50
92,50
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
90,94
90,94
Część nr 25, Grupa B15: Morphini sulfas.
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
99,36
99,36
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,54
98,54
Część nr 27, Grupa B17: Ketoprofenum, Paracetamolum, Rosuvastatinum, Tiamazolum, (...).
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
99,99
99,99
 
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 28, Grupa B18: Drotaverini hydrochloridum.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
76,47
76,47
 
11
Neuca S.A.
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
79,55
79,55
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,91
98,91
Część nr 29, Grupa B19: Atropini sulfas.
7
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
94,82
94,82
 
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
98,54
98,54
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
98,46
98,46
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
99,51
99,51
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
98,93
98,93
17
Tramco Sp. z o.o.
Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 30, Grupa B20: Hydrocortisonum.
10
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
91,69
91,69
 
11
Neuca S.A.
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
89,95
89,95
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
94,43
94,43
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 31, Grupa B21: Acetylcysteinum.
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 32, Grupa B22: Ferrosi sulfas.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
86,65
86,65
Część nr 34, Grupa B24: Lactulosum flakon.
5
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 35, Grupa B25: Ornithini aspartas, Pancreatinum, Meglumini amidotrizoas + Natrii (...).
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
99,84
99,84
 
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 36, Grupa B26: PC 30 V liquidum.
11
Neuca S.A.
ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
89,46
89,46
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 37, Grupa B27: Płyn do płukania jamy ustnej.
9
Asclepios S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
99,01
99,01
 
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
99,40
99,40
Część nr 38, Grupa B28: Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas, (...).
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
16
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
99,01
99,01

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%


BCO logo mini
Białystok, dnia 18.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 10, Grupa A10: Abemaciclibum.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 18, Grupa B8: Ketaminum.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 33, Grupa B23: Kalii canrenoas.
13
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%


BCO logo mini
Białystok, dnia 14.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 1, Grupa A1: Trastuzumabum emtansinum.
6
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 4, Grupa A4: Pertuzumabum.
6
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 7, Grupa A7: Atezolizumabum.
6
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 15, Grupa B5: Obinutuzumabum.
6
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%


Białystok, dnia 02.12.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii zmienia treść informacji zamieszczonej na stronie internetowej po otwarciu ofert w dniu 24.11.2020 r. W ofercie nr 13 Wykonawcy Konsorcjum firm Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:
Zamiast:
Grupa B18 – 13.856,28 zł
Powinno być:
Grupa B17 – 13.856,28 zł
Grupa B18 – 2.002,00 zł


Białystok, dnia 24.11.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 24.11.2020 r. do godz. 08:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Batist Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.
Grupa B4 – 40.510,00 zł
Oferta nr 2:
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
Grupa B2 – 405.631,80 zł
Oferta nr 3:
Neomed Barbara Stanczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.
Grupa B4 – 31.370,00 zł
Oferta nr 4:
Medicus Sp. z o.o. S.K.A., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy.
Grupa B4 – 34.890.00 zł
Oferta nr 5:
MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk.
Grupa B24 – 8.316,00 zł
Oferta nr 6:
Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa.
Grupa A1 – 3.021.947,50 zł
Grupa A4 – 12.690.000,00 zł
Grupa A7 – 1.999.000,00 zł
Grupa B5 – 189.411,60 zł
Oferta nr 7:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Grupa B3 – 1.600,32 zł
Grupa B12 – 8.984,80 zł
Grupa B19 – 28.249,20 zł
Oferta nr 8:
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp. j. mgr Janina Gierłowska – Andrzej Gierłowski,
ul. Szczygla 7, 05-402 Otwock.
Grupa A2 – 2.746.440,00 zł
Oferta nr 9:
Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
Grupa A5 – 128.207,00 zł
Grupa A6 – 1.187.364,00 zł
Grupa A9 – 2.932,00 zł
Grupa B3 – 1.554,56 zł
Grupa B7 – 23.996,24 zł
Grupa B11 – 113,46 zł
Grupa B12 – 8.673,40 zł
Grupa B14 – 199,80 zł
Grupa B18 – 2.618,00 zł
Grupa B19 – 27.180,96 zł
Grupa B27 – 16.362,50 zł
Oferta nr 10:
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice.
Grupa A2 – 2.412.115,20 zł
Grupa A3 – 1.665.446,40 zł
Grupa A9 – 2.892,24 zł
Grupa B3 – 1.541,03 zł
Grupa B9 – 8.175,15 zł
Grupa B12 – 8.649,72 zł
Grupa B13 – 787,91 zł
Grupa B14 – 217,94 zł
Grupa B15 – 2.034,98 zł
Grupa B19 – 27.205,63 zł
Grupa B20 – 113.131,08 zł
Oferta nr 11:
Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
Grupa A9 – 2.920,00 zł
Grupa B11 – 112,38 zł
Grupa B18 – 2 516,80 zł
Grupa B20 – 115 327,80 zł
Grupa B26 – 10.127,40 zł
Oferta nr 12:
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden.
Grupa B6 – 3.128.025,60 zł
Oferta nr 13:
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
Grupa A2 – 2.727.432,00 zł
Grupa A3 – 1.657.540,80 zł
Grupa A9 – 2.896,00 zł
Grupa A10 – 1.457.112,00 zł
Grupa B3 – 1.524,48 zł
Grupa B7 – 23.529,44 zł
Grupa B8 – 3.516,24 zł
Grupa B9 – 6.988,43 zł
Grupa B10 – 7.310,65 zł
Grupa B11 – 110,22 zł
Grupa B12 – 8.563,60 zł
Grupa B13 – 783,47 zł
Grupa B14 – 216,00 zł
Grupa B15 – 2.022,12 zł
Grupa B16 – 3.450,41 zł
Grupa B18 – 13.856,28 zł
Grupa B19 – 26.917,20 zł
Grupa B20 – 109.847,30 zł
Grupa B22 – 3.564,00 zł
Grupa B23 – 784,55 zł
Grupa B25 – 57.178,83 zł
Grupa B26 – 9.060,00 zł
Grupa B27 – 16.200,00 zł
Grupa B28 – 45.911,11 zł
Oferta nr 14:
Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Grupa A6 – 1.213.563,00 zł
Oferta nr 15:
Amgen Sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.
Grupa A2 – 3.462.873,12 zł
Oferta nr 16:
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Grupa B3 – 1.553,28 zł
Grupa B7 – 23.181,28 zł
Grupa B9 – 7.098,91 zł
Grupa B10 – 5.412,23 zł
Grupa B11 – 112,26 zł
Grupa B12 – 8.683,40 zł
Grupa B13 – 796,93 zł
Grupa B14 – 219,70 zł
Grupa B15 – 2.052,00 zł
Grupa B17 – 13.854,58 zł
Grupa B18 – 2.024,00 zł
Grupa B19 – 27.074,64 zł
Grupa B20 – 103.734,00 zł
Grupa B21 – 12.669,20 zł
Grupa B22 – 4.113,00 zł
Grupa B25 – 57.087,38 zł
Grupa B27 – 16.297,50 zł
Grupa B28 – 46.369,32 zł
Oferta nr 17:
Tramco Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin.
Grupa B3 – 1.600,32 zł
Grupa B19 – 26.784,48 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa A1 – 3.021.947,50
Grupa A2 – 7.369.963,20
Grupa A3 – 1.929.954,60 zł
Grupa A4 – 12.690.000,00 zł
Grupa A5 – 128.207,00 zł
Grupa A6 – 1.221.480,00 zł
Grupa A7 – 1.999.000,00 zł
Grupa A8 – 291.600,00 zł
Grupa A9 – 3.062,00 zł
Grupa A10 – 1.457.112,00 zł
Grupa B1 – 35.136,00 zł
Grupa B2 – 405.955,50 zł
Grupa B3 – 1.846,40 zł
Grupa B4 – 60.910,00 zł
Grupa B5 – 189.411,90 zł
Grupa B6 – 3.128.025,60 zł
Grupa B7 – 26.825,60 zł
Grupa B8 – 4.011,12 zł
Grupa B9 – 7.335,41 zł
Grupa B10 – 11.278,26 zł
Grupa B11 – 120,00 zł
Grupa B12 – 8.895,80 zł
Grupa B13 – 837,69 zł
Grupa B14 – 246,30 zł
Grupa B15 – 2.122,92 zł
Grupa B16 – 2.518,23 zł
Grupa B17 – 16.892,70 zł
Grupa B18 – 3.942,40 zł
Grupa B19 – 32.561,04 zł
Grupa B20 – 99.440,00 zł
Grupa B21 – 14.272,80 zł
Grupa B22 – 4.137,00 zł
Grupa B23 – 783,05 zł
Grupa B24 – 9.724,00 zł
Grupa B25 – 62.121,06 zł
Grupa B26 – 11.869,20 zł
Grupa B27 – 19.925,00 zł
Grupa B28 – 54.207,11 zł

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:


Białystok, dnia 13.11.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 09.11.2020 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
 
 
Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) w § 3 ust. 1:
Zamiast:
„(...) do pomieszczenia Apteki Odbiorcy (komora przyjęć), adres: ul. Warszawska 15, kod pocztowy: 15-062 Białystok.”
Powinno być:
„(...) do pomieszczenia Apteki Odbiorcy (komora przyjęć), adres: ul. Ogrodowa 12, kod pocztowy: 15-027 Białystok.”

Białystok, dnia 09.11.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 24.11.2020 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 24.11.2020 r. godz. 09:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert i udzielonym wyjaśnieniem na Zapytanie nr 17, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ:
1. w Załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór oświadczeń) dodaje pkt 14 w brzmieniu:
„14. Oświadczamy, że z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych z ramienia Wykonawcy, można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: e-mail: ..................................................................................... .”
W związku z powyższą zmianą w Załączniku nr 3 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 3 Zmieniony do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmianę, o której mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 3 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniach 20, 21, 22, 27, 28 i 30.10.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:
a) Kapsułek na kapsułki miękkie
b) Kapsułek na kapsułki twarde
c) Kapsułek na tabletki
d) Kapsułek na tabl powl
e) Tabletek na kapsułki
f) Tabletek na tabletki powlekane
g) Tabletek na tabletki drażowane
h) Drażetek na tabletki drażowane
i) Tabletek na tabletki dojelitowe
j) Ampułki na fiolki
k) Fiolki na ampułki
2. Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?
3. Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku?
4. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
5. Czy Zamawiający w pozycji 58 grupa B25 dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
6. Dot. Grupy B25 poz. 58: Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
7. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyrób medyczny) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
8. Dotyczy Grupy nr B4 poz. 6-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera:
a) Wodę destylowaną
b) Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
c) 2g chlorowodorek lidokainy
d) 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
e) 0.060g hydroksybenzoat metylu
f) 0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g) w pozycji 6 oraz 6ml (6g) w pozyji 7?
9. Dotyczy Grupy B7 poz. 11, 12, 13, 14, 15: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na dopuszczenie fentanylu w systemie transdermalnym produktu leczniczego Matrifen w poz. 11,12,13,14,15? Preparat Matrifen zawiera tą samą substancję czynną (fentanyl), taką samą drogę podania (plaster transdermalny), taką samą dawkę leku (0,0125, 0,025, 0,050, 0,075 i 0,10 mg/h) oraz te same wskazania do stosowania w oparciu o Charakterystykę Produktu Leczniczego (leczenie ciężkiego przewlekłego bólu wymagającego ciągłego długoterminowego podawania leków opioidowych).
10. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 83 pozycja nr 5 roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem).
11. Dotyczy Grupy A2: Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zgodnie z zapisami ChPL po dokonaniu aseptycznego rozcieńczenia w chlorku poliwinylu, polietylenu lub polipropylenu zawierających chlorek sodu 9mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań zachowywał stabilność chemiczną i fizyczną przez okres do 30 dni w temperaturze 2 - 8 stopni C, co może przyczynić się do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia strat leku?
12. Dotyczy Grupy B7 poz. 14: W związku ze zmianą przez producenta, proszę o dopuszczenie wyceny leku w dawce 12 mcg/h, syst.transd., 5 szt. Na rynku brak jest obecnie dawki 12,5 mcg/h.
13. Dotyczy Grupy B17 poz. 41, 44 oraz Grupy B28 poz. 67, 68: Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.
14. Do treści §2 ust. 4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek okresu ważności zamówionych towarów nie krótszy niż połowa okresu ważności deklarowanego przez producenta? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.4 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
15. Do §2 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie zdania drugiego w brzmieniu: "Zwrot możliwy będzie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.".
16. Do §3 ust. 8 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).
17. Do §3 ust. 9 wzoru umowy w związku z rozdz. IV ust. 2 lit. a SIWZ. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
18. Do §3 ust. 11 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
19. Do §5 ust. 12 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
20. Do treści §7 ust. 1 lit. b) i §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru/niezrealizowanie w terminie reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
21. Do §7 ust. 1 lit. c wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w §7 ust. 1 lit. c wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załączników nr 2A i 2B, naniósł w ww. załącznikach dopuszczone oferowane parametry.
Ad 1. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnienia na tak zadane zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił grupy/pozycji której dotyczy zapytanie.
Ad 2. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania oferty aktualnej na dzień jej złożenia, zgodnie z SIWZ.
Ad 3. Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania oferty aktualnej na dzień jej złożenia, zgodnie z SIWZ.
Ad 4. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnienia na tak zadane zapytanie, ponieważ Wykonawca nie określił grupy/pozycji której dotyczyć ma przeliczenie ilości.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 6. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 7. Zamawiający dopuszcza.
Ad 8. Zamawiający dopuszcza.
Ad 9. Zamawiający dopuszcza.
Ad 10. Zamawiający wymaga.
Ad 11. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt w postaci wlewu dożylnego (po rozcieńczeniu w 0,9% roztworu NaCl do wstrzykiwań) zachowywał stabilność chemiczną i fizyczną przez okres do 30 dni w temperaturze 2-8ºC, zgodnie z zapisami ChPL.
Ad 12. Zamawiający dopuszcza.
Ad 13. Zamawiający dopuszcza.
Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 15. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 16. § 3 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnej pod względem ilościowym z treścią zamówienia, na zasadzie jedno zamówienie – jedna faktura, chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).”
Ad 17. Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt IV.2.a SIWZ:
Zamiast:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2A do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
Powinno być:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2A do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, z wyłączeniem tzw. dostaw interwencyjnych, o których mowa w § 3 pkt 4 wzoru umowy.
Ad 18. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 19. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 20. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 21. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini
Białystok, dnia 19.10.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych
nr referencyjny DZP.261.23.2020

Identyfikator postępowania: 57d265d5-5ae2-452f-aadb-8d12c4da2282

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ